Kristin Glørstad Tsigaridas

Universitetslektor - Skolelaboratoriet i biologi
Bilde av Kristin Glørstad Tsigaridas
English version of this page
Telefon +47-22856183
Rom 1226
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 None 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 OSLO

Arbeidsområder

Jeg jobber deltid på Skolelaboratoriet for biologi, primært jobber jeg på Ullern videregående skole som lærer i biologi, matematikk og naturfag og som fagleder for de praktiske realfagene. På Skolelaboratoriet jobber jeg med lektorutdanningen, jeg har utviklet kurset BIOS5000 i samarbeid med Tone Fredsvik Gregers og underviser på dette kurset. Jeg har også jobbet med et prosjekt for å utvikle studentaktive metoder i flere av kursene på IBV, blant annet BIOS1110 og BIOS1120. Jeg har vært ansatt på Skolelaboratoriet for biologi siden høsten 2013 og har i denne tiden jobbet med blant annet etter-og videreutdanning av lærere, lektorutdanning, utvikling av undervisningsopplegg, undervisning av skolegrupper og arbeid mot fagfornyelsen i skolen. Jeg er også tilknyttet Kompetansesenter for Utdanning i realfag og Teknologi (KURT)

Bakgrunn

Jeg har utdanning fra UiO med hovedfag i marin biologi og PPU. Senere har jeg tatt videreutdanning i matematikk og grunnfag i litteraturvitenskap. Jeg har jobbet som lærer siden 2001 og har erfaring fra både ungdomskolen og den videregående skolen. Jeg har jobbet både som konsulent og som lærebokforfatter for Gyldendal Norsk Forlag, på verkene Bi1 og Bi2 (Gyldendal). I forbindelse med rapporten Naturfagene i norsk skole anno 2015 (Utdanningsdirektoratet) jobbet jeg for Utdanningsdirektoratet. I 2015 var jeg med å starte opp Biologilærerforeningen, og jeg sitter i dag som medlem av styret. Jeg er også leder av Norsk Lektorlags fagutvalg i biologi. 

Emneord: Skolelaboratoriet i biologi

Publikasjoner

  • Tandberg, Cato; Grønlien, Heidi Kristine; Tsigaridas, Kristin Glørstad & Ryvarden, Leif (2014). Bi 2 - biologi 2 som programfag i den videregående skolen. Gyldendal Undervisning.  ISBN 9788205451636.  448 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Tsigaridas, Kristin Glørstad & Gregers, Tone Fredsvik (2018). Science teacher education as an asset and an opportunity for educational development in STEM disciplinary departments.
  • Tsigaridas, Kristin Glørstad & Tandberg, Cato (2016). Eksamen biologi 2. Biolog.  ISSN 0801-0722.  2, s 41- 44
  • Eggen, Per-Odd; Bøe, Maria Vetleseter; Fimland, Nina; Johansen, Astrid; Nilsen, Trude; Olsen, Rolf Vegar; Reitan, Berit; Trudeng, Morten; Tsigaridas, Kristin Glørstad; Urdahl, Henning & Øren, Frode (2015). Naturfagene i norsk skole Anno 2015.
  • Tandberg, Cato; Tsigaridas, Kristin Glørstad & Vidnes, Bjørn (2014). Eksamen i biologi 2 - vurdering, veiledning og produksjon av nye oppgaver.
  • Tsigaridas, Kristin Glørstad (2014). Eksamensforberedelser i biologi 2- hvordan fremme elevenes forståelse for tekst, tekstbearbeidning og forståelse av ulike typer oppgaver.
  • Tsigaridas, Kristin Glørstad; Tandberg, Cato & Vidnes, Bjørn (2013). Eksamen i biologi 2, vurdering og veiledning i tekstproduskjon.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. mars 2019 11:06 - Sist endret 6. mars 2019 13:42