Kristin Marie Piene Glørstad Tsigaridas

Image of Kristin Marie Piene Glørstad Tsigaridas
Norwegian version of this page
Phone +47 22856183
Room 1226
Username
Visiting address Blindernveien 31 0371 Oslo
Postal address Postboks 1066 Blindern 0316 Oslo
Tags: School laboratory

Publications

View all works in Cristin

  • Tandberg, Cato; Grønlien, Heidi Kristine; Tsigaridas, Kristin Glørstad & Ryvarden, Leif (2014). Bi 2 - biologi 2 som programfag i den videregående skolen. Gyldendal Undervisning.  ISBN 9788205451636.  448 s.

View all works in Cristin

  • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Tsigaridas, Kristin Glørstad & Gregers, Tone Fredsvik (2018). Science teacher education as an asset and an opportunity for educational development in STEM disciplinary departments.
  • Tsigaridas, Kristin Glørstad & Tandberg, Cato (2016). Eksamen biologi 2. Biolog.  ISSN 0801-0722.  2, s 41- 44
  • Eggen, Per-Odd; Bøe, Maria Vetleseter; Fimland, Nina; Johansen, Astrid; Nilsen, Trude; Olsen, Rolf Vegar; Reitan, Berit; Trudeng, Morten; Tsigaridas, Kristin Glørstad; Urdahl, Henning & Øren, Frode (2015). Naturfagene i norsk skole Anno 2015.
  • Tandberg, Cato; Tsigaridas, Kristin Glørstad & Vidnes, Bjørn (2014). Eksamen i biologi 2 - vurdering, veiledning og produksjon av nye oppgaver.
  • Tsigaridas, Kristin Glørstad (2014). Eksamensforberedelser i biologi 2- hvordan fremme elevenes forståelse for tekst, tekstbearbeidning og forståelse av ulike typer oppgaver.
  • Tsigaridas, Kristin Glørstad; Tandberg, Cato & Vidnes, Bjørn (2013). Eksamen i biologi 2, vurdering og veiledning i tekstproduskjon.

View all works in Cristin

Published Mar. 1, 2019 11:09 AM - Last modified Mar. 6, 2019 1:43 PM