Kristin Glørstad Tsigaridas

Lecturer - Student Office
Image of Kristin Glørstad Tsigaridas
Norwegian version of this page
Room 1226
Username
Visiting address Blindernveien 31 0371 Oslo
Postal address Postboks 1066 Blindern 0316 Oslo
Other affiliations Laboratory School in Biology
Tags: School laboratory

Publications

  • Sjøberg, Mari; Gregers, Tone Fredsvik; Ødegaard, Marianne & Tsigaridas, Kristin Glørstad (2020). Biologilæreres kryssing av kulturgrenser - fra en naturvitenskapelig kultur til en skolekultur. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 16(1), p. 52–66. doi: 10.5617/NORDINA.6518. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

  • Tandberg, Cato; Grønlien, Heidi Kristine & Tsigaridas, Kristin Glørstad (2022). Bi 2, Biologi 2 for studieforberedende , bokmål. Gyldendal Undervisning. ISBN 9788205543058. 467 p.
  • Grønlien, Heidi Kristine; Tandberg, Cato & Tsigaridas, Kristin Glørstad (2021). Bi 1, Biologi 1. Gyldendal Undervisning. ISBN 978-82-05-54304-1. 488 p.
  • Tandberg, Cato; Grønlien, Heidi Kristine; Tsigaridas, Kristin Glørstad & Ryvarden, Leif (2014). Bi 2 - biologi 2 som programfag i den videregående skolen. Gyldendal Undervisning. ISBN 9788205451636. 448 p.

View all works in Cristin

  • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Tsigaridas, Kristin Glørstad & Gregers, Tone Fredsvik (2018). Science teacher education as an asset and an opportunity for educational development in STEM disciplinary departments.
  • Tsigaridas, Kristin Glørstad & Tandberg, Cato (2016). Eksamen biologi 2. Biolog. ISSN 0801-0722. 2, p. 41–44.
  • Tsigaridas, Kristin Glørstad (2014). Eksamensforberedelser i biologi 2- hvordan fremme elevenes forståelse for tekst, tekstbearbeidning og forståelse av ulike typer oppgaver.
  • Tandberg, Cato; Tsigaridas, Kristin Glørstad & Vidnes, Bjørn (2014). Eksamen i biologi 2 - vurdering, veiledning og produksjon av nye oppgaver.
  • Tsigaridas, Kristin Glørstad; Tandberg, Cato & Vidnes, Bjørn (2013). Eksamen i biologi 2, vurdering og veiledning i tekstproduskjon.
  • Eggen, Per-Odd; Bøe, Maria Vetleseter; Fimland, Nina; Johansen, Astrid; Nilsen, Trude & Olsen, Rolf Vegar [Show all 11 contributors for this article] (2015). Naturfagene i norsk skole Anno 2015. Utdanningsdirektoratet.

View all works in Cristin

Published Mar. 1, 2019 11:09 AM - Last modified Mar. 6, 2019 1:43 PM