Skolelaboratoriet for biologi

Bildet kan inneholde: jobb, læring, begivenhet, utdanning, rom.

Skolelaboratoriet er et resurssenter innen biologi for lærere som underviser i realfag. Vi tilbyr etter- og videreutdanning av lærere, undervisning av skoleklasser og gratis undervisningsmateriell.

Etter- og videreutdanning

Vi arrangerer etter- og videreutdanningskurs for lærere i biologi og naturfag.

Skolebesøk

Er du lærer i videregående skole? Ta med biologielevene dine på besøk til oss.

Undervisningsmateriale

Vi har ulike hefter til bruk i biologi-undervisningen i skolen. 
 

Elevøvelser

Her har vi samlet flere enkle elevøvelser knyttet til læreplan i naturfag og biologi

Undervisningsfilmer

Vi har enkelte undervisningsfilmer tilgjengelig

Bio-torsdag

Bildet kan inneholde: publikum, bygning.