Tal og historie

Institutt for biovitskap er eit resultat av samanslåinga mellom Biologisk Institutt og Institutt for Molkeylærbiologi og biologisk kjemi. 

Institutt for biovitskap leies av Rein Aasland.

Tilsette og studentar

 • om lag 340 tilsette
 • 42 professorar
 • 92 forskarar, professor II og amanuensisar
 • 50 postdoktorar
 • 133 stipendiatar
 • 66 administrativt og teknisk tilsette

 

 • 450 bachelor studentar
 • 200 masterstudentar

Stønad

 • 129 millionar frå Forskningsrådet i 2016
 • 11 millionar frå EU i 2016

Prosjekt

 • 116 prosjekt med stønad frå Forskningsrådet
 • 21 internasjonale prosjekt
 • 58 eksterne prosjekt

 

Tala vart sist oppdatert i 2016.

Publisert 21. juni 2017 16:25 - Sist endra 8. aug. 2019 09:48