Kunnskapsressurser

Botanisk- og plantefysiologisk leksikon

Botanisk- og plantefysiologisk leksikon er en oversikt over biologiske fagtermer og en samling av artikler som gir en grunnleggende oversikt over biologi og relaterte naturfag.