Biopraksis

Rådyr med kalv på en åker, fanget på viltkamera
Publisert 13. juni 2022 12:23

Etter mange timer med bildesortering og felt er tiden hos NINA snart over! Bilder på minnekort har blitt lastet opp, og beina har fått kjørt seg i bratte, snødype skråninger. Så er spørsmålet; lærte jeg noe av dette, i så fall hva?

Student med hansker som utfører pH-måling på betongbiter.
Publisert 7. juni 2022 08:06

En forsker sitter på laben med en seriøs mine i ansiktet. Med sine mange høyteknologiske duppedingser utfører hun eksperimenter nesten like stilig som agent 007. Eller? Er det egentlig sånn forskning fungerer?

Utsikt over myr med vanndammer, trær og blå himmel i bakgrunnen
Publisert 7. juni 2022 08:06

Myra er en viktig naturtype som dekker rundt 10% av Norges areal. Myrer er svært artsrike og fungerer som vannreservoarer og karbonlager og byr i tillegg på historiske skatter. Men lenge har myrene blitt grøftet opp og ikke fått den respekten de fortjener!

Elvemuslinger på sandbunnen.
Publisert 31. mai 2022 08:33

Elvemuslingen er en rødlistet art i Norge. Den har status som sårbar grunnet reduksjon i populasjonsstørrelse. Siden vi i Norge har anslagsvis 40% (Bakken, Olsen & Skahjem, 2021) av de gjenværende bestandene i Europa, er dette også en av våre ansvarsarter og vi har derfor et spesielt embete i å ta vare på arten.

Trappegang i lokalene til Diatec Monoclonals hvor studenten er i arbeidspraksis
Publisert 31. mai 2022 08:32

Tiden flyr. Plutselig nærmer vi oss slutten av praksisarbeidet. Når jeg tenker tilbake til denne tiden er det mye jeg har lært. Ikke bare har jeg lært mer om det faglige, men også fått gode tips og råd til hva jeg kan gjøre i min videre studie- og arbeidskarriere.

Egenlaget drømmefanger hengt opp i et tre ved Østensjøvannet.
Publisert 31. mai 2022 08:15

Østensjøvannet er Norges mest artsrike innsjø, noe jeg også selv har fått inntrykk av etter mange besøk det siste halvåret. Første gang jeg besøkte vannet, ble jeg veldig overrasket over hvor mange forskjellige fugler som finnes i området. For eksempel så jeg både toppdykker, svartand, sothøne og sivhøne for første gang. Ettersom jeg alltid har hatt en stor interesse for fugler, var dette en veldig kul opplevelse. I tillegg til det flotte og store fuglemangfoldet, er Østensjøvannet et vakkert og spennende turområde i seg selv. Det er mange fine sitteplasser når ben må hvile og mager må mettes. En liten lekeplass finnes også på området, noe som er særlig attraktivt for barnefamilier.

Ansamling av trær med blå himmel i bakgrunnen
Publisert 31. mai 2022 08:06

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) er en tverrfaglig og uavhengig komité som vurderer risiko og sammenfatter kunnskap på oppdrag fra miljødirektoratet og mattilsynet. Disse risikovurderingene og forskningsoppsummeringene gir grunnlaget for råd, tiltak og regelverk fra direktoratene og departementene. Med andre ord spiller VKM en nøkkelrolle i å omsette kunnskap til handling i vårt samfunn. Og her har jeg vært så heldig å ha arbeidspraksis.

Studenter med labfrakker og hansker som øver på labteknikker.
Publisert 31. mai 2022 08:00

Praksisoppholdet hos Diatec Monoclonals på Fornebu nærmer seg slutten. Det har vært en utrolig spennende opplevelse, som har vært preget av mange inntrykk. Jeg har fått god erfaring, som jeg er utrolig glad for blir en del av min bachelorgrad!

Muggsporer fra sopp i mikroskopet
Publisert 31. mai 2022 07:57

Praksisperioden hos Mycoteam nærmer seg slutten. Etter flere uker i praksis har spørsmålet «kan det vokse muggsopp på betong?» blitt byttet ut med «hvorfor vokser det muggsopp på betong?», gjennom en prosess som har vært både spennende og utfordrende. Mange timer har gått til å lese forskningsartikler og studere betongprøvene våre under lupen, og resterende tid har gått til å gruble over hvorfor vi observerer det vi gjør. Får jeg noen svar snart?

Arbeidsbenk med laboratorieutstyr lagt frem
Publisert 31. mai 2022 07:57

Når man tenker på våren er kanskje det første som slår deg varme og lyse dager med is i parken. Som student hører det også med sene kvelder på lesesalen og eksamensstress. Selv om det føles ut som jeg akkurat åpnet de første sidene i nye lærebøker er det faktisk fire måneder siden allerede. Eksamensperioden er her, og enda et semester nærmer seg slutten. Det betyr også at en praksisperiode tar slutt.

Biopraksis

Biopraksis

Denne bloggen er skrevet av biovitenskapsstudenter i praksisopphold, som tilbys som en del av emnet "BIOS3050 - Arbeidspraksis i biovitenskap" ved Institutt for biovitenskap.