Bioscience in a nutshell

Publisert 19. mai 2018 16:10

Alle levende organismer er bygget av celler, men hva er forskjellen mellom cellene i en løk (plante celle) og våre celler (animalske celler)? 

Bioscience in a nutshell

“Bioscience in a nutshell” is a blog about general science and more specified Biological science. With general Bioscience, I mean sciences and techniques serving biology and particularly simple applications issued from biology. From my point of view, all kind of science starts with simplicity and becomes complicated the more you dig deeper into it. This blog focus on the understanding of complicated scientific definitions and applications by explaining the simplicity of it.

 

"Bioscience in a nutshell" er en blogg om generell vitenskap og mer spesifisert biologisk vitenskap. Med generell biovitenskap, mener jeg vitenskap og teknikker som omhandler biologi og spesielt enkle biologiske applikasjoner. Fra mitt synspunkt forklares all slags vitenskap med enkelhet og blir komplisert jo mer du graver dypere inn i den. Denne bloggen fokuserer på forståelsen av kompliserte vitenskapelige definisjoner og applikasjoner ved å forklare enkelheten i den.