Animalsk vs plante celle

Alle levende organismer er bygget av celler, men hva er forskjellen mellom cellene i en løk (plante celle) og våre celler (animalske celler)? 

I likhet med animalsk celle har plante celle en kjerne som inneholder cellens arvemateriale DNA samt. grunnleggende organeller, men i tillegg har plantecellen en rigid cellevegg, vakuole og kloroplast. Celleveggen er relativt fast i strukturen i forhold til cellemembranen. Vakuolene i plante cellen er membran avgrensede væskefylte rom som inneholder en væske som er viktig for plantens funksjon. Mens kloroplasten er viktig for å absorbere sollys og produsere glukose og oksygen i en prosess kalt fotosyntese. Sett under mikroskopet er formen på animalske celler oftest mer variable, mens formen på plante celler oftest regulær eller mer nøyaktig rektangulær, og dette på grunn av dets cellevegg.

Så strukturelt er plante og animalsk celle svært like fordi begge celletyper faller under kategorien eukaryote celler, men den eneste forskjellen ligger i funksjonaliteten av begge celletyper. Jeg håper denne videoen har vært informativ og om det skulle være noe kommentarer eller spørsmål er det bare å ta kontakt via linken under:

www.mn.uio.no/farmasi/personer/adm/marwaj/

Publisert 19. mai 2018 16:10 - Sist endret 8. juni 2018 09:59

Bioscience in a nutshell

“Bioscience in a nutshell” is a blog about general science and more specified Biological science. With general Bioscience, I mean sciences and techniques serving biology and particularly simple applications issued from biology. From my point of view, all kind of science starts with simplicity and becomes complicated the more you dig deeper into it. This blog focus on the understanding of complicated scientific definitions and applications by explaining the simplicity of it.

 

"Bioscience in a nutshell" er en blogg om generell vitenskap og mer spesifisert biologisk vitenskap. Med generell biovitenskap, mener jeg vitenskap og teknikker som omhandler biologi og spesielt enkle biologiske applikasjoner. Fra mitt synspunkt forklares all slags vitenskap med enkelhet og blir komplisert jo mer du graver dypere inn i den. Denne bloggen fokuserer på forståelsen av kompliserte vitenskapelige definisjoner og applikasjoner ved å forklare enkelheten i den.