Reidunn Birgitta Aalen

Faglige interesser

Forskningen i min gruppe er rettet mot to emner som er av betydning for utvikling og differensiering av flercellede organismer: epigenetikk og celle-celle-kommunikasjon. Vi benytter modellorganismen Arabidopsis thaliana.

Genreguleringen styres av transkripsjonsfaktorer, men også av kromatinstruktur. Min gruppe er interessert i proteinene som "skriver" og "avleser" histonkoden og som deltar i remodellering av kromatin. Vi har påvist histonmetyltransferaser (SET-domeneproteiner) og metyl-CpG-bindende domene (MBD)-proteiner i Arabidopsis, og også nye ko-domener. Vårt mål er å finne den biologiske funksjonen til utvalgte SET-domene- og MBD-proteiner.

Et viktig system for kommunikasjon mellom naboceller er utskillelse av ligander som bindes til membranbundne reseptorer. Min gruppe har funnet et peptidligand-reseptorpar som kontrollerer avfellingen av blomsterorganer: den lille peptidliganden INFLORESCENCE DEFICIENT IN ABSCISSION (IDA), som interagerer med de reseptorlignende kinasene HEASA og HEASA-LIKE 2. Til nå har bare få slike ligand-reseptor-signalmoduler blitt identifisert, selv om det finnes flere hundre gener i Arabidopsis som koder for reseptorlignende kinaser og sannsynlige utskilte ligander. Målet til min gruppe er å finne andre ligand-reseptorpar som deltar i andre prosesser som omfatter celleseparasjon og utvikling.

Undervisning

MBV1010 - cellebiologi og genetikk

MBV3020 - molekylær genetikk og utviklingsbiologi

MBV4010 - arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi I

Bakgrunn

Min utdanning ble tatt ved Universitetet i Oslo. Etter å ha fullført en phd-grad i bakteriegenetikk skiftet jeg tema til plantevitenskap. Jeg arbeidet som forsker ved Laboratorium for planters molekylærbiologi, Landbrukshøyskolen, med fokus på identifisering av vevsspesifikke transkripter som uttrykkes i byggkorn. Jeg har hatt forskningsopphold ved Max-Planck-Institut für Züchtungs-forschung, Köln, Tyskland, og Center for Plant Molecular Biology, ZMBP, Universitetet i Tübingen. Jeg ble professor ved Biologisk institutt, Avdeling for generell genetikk ved Universitetet i Oslo i 1998 og er nå ansatt ved Institutt for molekylær biovitenskap. Min gruppe er medlem av Konsortium for genregulering og epigenetikk (Gene Regulation and Epigenetics Consortium (GREC)), et forskningsinitiativ som prioriteres av Matematisk-naturvitenskapelig fakultet.

Samarbeid

Min gruppe har følgende samarbeidspartnere:

Emneord: Livsvitenskap - life science

Publikasjoner

 • Dobrovolska, Olena; Brilkov, Maxim; Madeleine, Noëlly; Ødegaard-Fougner, Øyvind; Strømland, Øyvind; Martin, Stephen R.; De Marco, Valeria; Christodoulou, Evangelos; Teigen, Knut; Isaksson, Johan; Underhaug, Jarl; Reuter, Nathalie; Aalen, Reidunn B.; Aasland, Rein & Halskau, Øyvind (2020). The Arabidopsis (ASHH2) CW domain binds monomethylated K4 of the histone H3 tail through conformational selection. The FEBS Journal.  ISSN 1742-464X.  287, s 4458- 4480 . doi: 10.1111/febs.15256 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Shi, Chunlin; Alling, Renate; Hammerstad, Marta & Aalen, Reidunn B. (2019). Control of organ abscission and other cell separation processes by evolutionary conserved peptide signaling. Plants.  ISSN 2223-7747.  8(7), s 1- 15 . doi: 10.3390/plants8070225 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Shi, Chunlin; von Wangenheim, Daniel; Herrmann, Ullrich; Wildhagen, Mari; Kulik, Ivan; Kopf, Andreas; Ishida, Takashi; Olsson, Vilde; Anker, Mari Kristine; Albert, Markus; Butenko, Melinka Alonso; Felix, Georg; Sawa, Shinichiro; Claassen, Manfred; Friml, Jiří & Aalen, Reidunn B. (2018). The dynamics of root cap sloughing in Arabidopsis is regulated by peptide signalling. Nature Plants.  ISSN 2055-026X.  4(8), s 596- 604 . doi: 10.1038/s41477-018-0212-z
 • Czyzewicz, Nathan; Wildhagen, Mari; Cattaneo, Pietro; Stahl, Yvonne; Pinto, Karine Gustavo; Aalen, Reidunn B.; Butenko, Melinka Alonso; Simon, Rüdiger; Hardtke, Christian S. & De Smet, Ive (2015). Antagonistic peptide technology for functional dissection of CLE peptides revisited. Journal of Experimental Botany.  ISSN 0022-0957.  66(17), s 5367- 5374 . doi: 10.1093/jxb/erv284
 • Stø, Ida Myhrer; Orr, Russell; Fooyontphanich, Kim; Jin, Xu; Knutsen, Jonfinn Mordekai Blix; Fischer, Urs; Tranbarger, Timothy J.; Nordal, Inger & Aalen, Reidunn B. (2015). Conservation of the abscission signaling peptide IDA during Angiosperm evolution: Withstanding genome duplications and gain and loss of the receptors HAE/HSL2. Frontiers in Plant Science.  ISSN 1664-462X.  6(OCTOBER) . doi: 10.3389/fpls.2015.00931
 • Vie, Ane Kjersti; Najafi, Javad; Liu, Bin; Winge, Per; Butenko, Melinka Alonso; Hornslien, Karina Stensland; Kumpf, Robert; Aalen, Reidunn B.; Bones, Atle M. & Brembu, Tore (2015). The IDA/IDA-LIKE and PIP/PIP-LIKE gene families in Arabidopsis: Phylogenetic relationship, expression patterns, and transcriptional effect of the PIPL3 peptide. Journal of Experimental Botany.  ISSN 0022-0957.  66(17), s 5351- 5365 . doi: 10.1093/jxb/erv285 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kumpf, Robert; Thorstensen, Tage; Rahman, Mohummad Aminur; Heyman, Jefri; Nenseth, Hatice Zeynep; Lammens, Tim; Herrmann, Ullrich; Swarup, Ranjan; Veiseth, Silje Veie; Emberland, Gitiga; Bennett, Malcolm J.; De Veylder, Lieven & Aalen, Reidunn B. (2014). The ASH1-RELATED3 SET-domain protein controls cell division competence of the meristem and the quiescent center of the arabidopsis primary root. Plant Physiology.  ISSN 0032-0889.  166(2), s 632- 643 . doi: 10.1104/pp.114.244798
 • Rahman, Mohummad Aminur; Kristiansen, Per Eugen; Veiseth, Silje Veie; Andersen, Jan Terje; Yap, Kyoko L.; Zhou, Ming-Ming; Sandlie, Inger; Thorstensen, Tage & Aalen, Reidunn B. (2014). The arabidopsis histone methyltransferase SUVR4 binds ubiquitin via a domain with a four-helix bundle structure. Biochemistry.  ISSN 0006-2960.  53(13), s 2091- 2100 . doi: 10.1021/bi401436h
 • Butenko, Melinka Alonso; Wildhagen, Mari; Albert, Markus; Jehle, Anna; Kalbacher, Hubert; Aalen, Reidunn B. & Felix, Georg (2014). Tools and strategies to match peptide-ligand receptor pairs. The Plant Cell.  ISSN 1040-4651.  26(5), s 1838- 1847 . doi: 10.1105/tpc.113.120071
 • Aalen, Reidunn B.; Wildhagen, Mari; Stø, Ida Myhrer & Butenko, Melinka Alonso (2013). IDA: a peptide ligand regulating cell separation processes in Arabidopsis. Journal of Experimental Botany.  ISSN 0022-0957.  64(17), s 5253- 5261 . doi: 10.1093/jxb/ert338
 • Kumpf, Robert; Shi, Chunlin; Larrieu, Antoine; Stø, Ida Myhrer; Butenko, Melinka Alonso; Péret, Benjamin; Riiser, Even; Bennett, Malcolm & Aalen, Reidunn B. (2013). Floral organ abscission peptide IDA and its HAE/HSL2 receptors control cell separation during lateral root emergence. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  110(13), s 5235- 5240 . doi: 10.1073/pnas.1210835110
 • Liu, Bin; Butenko, Melinka Alonso; Shi, Chunlin; Bolivar, Jenny; Winge, Per; Stenvik, Grethe-Elisabeth; Vie, Ane Kjersti; Leslie, Michelle; Brembu, Tore; Kristiansen, Wenche; Bones, Atle M.; Patterson, Sara E.; Liljegren, Sarah & Aalen, Reidunn B. (2013). NEVERSHED and INFLORESCENCE DEFICIENT IN ABSCISSION are differentially required for cell expansion and cell separation during floral organ abscission in Arabidopsis thaliana. Journal of Experimental Botany.  ISSN 0022-0957.  64(17), s 5345- 5357 . doi: 10.1093/jxb/ert232
 • Marshall, Alex; Aalen, Reidunn B.; Audenaert, Dominique; Beeckman, Tom; Broadley, Martin R.; Butenko, Melinka Alonso; Caño-Delgado, Ana I.; de Vries, Sacco; Dresselhaus, Thomas; Felix, Georg; Graham, Neil S.; Foulkes, John; Granier, Christine; Greb, Thomas; Grossniklaus, Ueli; Hammond, John P.; Heidstra, Renze; Hodgman, Charlie; Hothorn, Michael; Inzé, Dirk; Østergaard, Lars; Russinova, Eugenia; Simon, Rüdiger; Skirycz, Aleksandra; Stahl, Yvonne; Zipfel, Cyril & De Smete, Ive (2012). Tackling Drought Stress: RECEPTOR-LIKE KINASES Present New Approaches. The Plant Cell.  ISSN 1040-4651.  24(6), s 2262- 2278 . doi: 10.1105/tpc.112.096677
 • Hoppmann, Verena; Thorstensen, Tage; Kristiansen, Per Eugen; Veiseth, Silje Veie; Rahman, Mohummad Aminur; Finne, Kenneth; Aalen, Reidunn B. & Aasland, Rein (2011). The CW domain, a new histone recognition module in chromatin proteins. EMBO Journal.  ISSN 0261-4189.  30(10), s 1939- 1952 . doi: 10.1038/emboj.2011.108
 • Shi, Chunlin; Stenvik, Grethe-Elisabeth; Vie, Ane Kjersti; Bones, Atle M.; Pautot, V; Proveniers, M; Aalen, Reidunn B. & Butenko, Melinka Alonso (2011). Arabidopsis Class I KNOTTED-Like Homeobox Proteins Act Downstream in the IDA-HAE/HSL2 Floral Abscission Signaling Pathway. The Plant Cell.  ISSN 1040-4651.  23(7), s 2553- 2567 . doi: 10.1105/tpc.111.084608
 • Shirzadi, Reza; Andersen, Ellen Dehnes; Bjerkan, Katrine; Gloeckle, Barbara M; Heese, Maren; Ungru, Alexander; Winge, Per; Koncz, C; Aalen, Reidunn B.; Schnittger, Arp & Grini, Paul Eivind (2011). Genome-Wide Transcript Profiling of Endosperm without Paternal Contribution Identifies Parent-of-Origin-Dependent Regulation of AGAMOUS-LIKE36. PLoS Genetics.  ISSN 1553-7390.  7(2) . doi: 10.1371/journal.pgen.1001303 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thorstensen, Tage; Grini, Paul Eivind & Aalen, Reidunn B. (2011). SET domain proteins in plant development. Biochimica et Biophysica Acta. Gene Regulatory Mechanisms.  ISSN 1874-9399.  1809(8), s 407- 420 . doi: 10.1016/j.bbagrm.2011.05.008
 • Veiseth, Silje Veie; Rahman, Mohummad Aminur; Yap, Kyoko L.; Fischer, Andreas; Jacobsen, Wolfgang Mathias; Reuter, Gunter; Zhou, Ming-Ming; Aalen, Reidunn B. & Thorstensen, Tage (2011). The SUVR4 Histone Lysine Methyltransferase Binds Ubiquitin and Converts H3K9me1 to H3K9me3 on Transposon Chromatin in Arabidopsis. PLoS Genetics.  ISSN 1553-7390.  7(3) . doi: 10.1371/journal.pgen.1001325
 • Butenko, M; Vie, Ane Kjersti; Brembu, Tore; Aalen, RB & Bones, Atle M. (2009). Plant peptides in signalling: looking for new partners. Trends in Plant Science.  ISSN 1360-1385.  14(5), s 255- 263 . doi: 10.1016/j.tplants.2009.02.002
 • Grini, Paul Eivind; Alm, Vibeke; Thorstensen, Tage; Vizcay-Barrena, Gema; Windju, Susanne; Tommy S., Jørstad; Wilson, Zoe E. & Aalen, Reidunn B. (2009). The ASH1 HOMOLOG 2 (ASHH2) Histone H3 Methyltransferase Is Required for Ovule and Anther Development in Arabidopsis. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  4(11), s e7817- e7817
 • Stangeland, B; Rosenhave, EM; Winge, Per; Berg, Anita; Berg, A; Amundsen, SS; Karabeg, M; Mandal, A; Bones, Atle M.; Grini, P & Aalen, RB (2009). AtMBD8 is involved in control of flowering time in the C24 ecotype of Arabidopsis thaliana. Physiologia Plantarum : An International Journal for Plant Biology.  ISSN 0031-9317.  136(1), s 110- 126 . doi: 10.1111/j.1399-3054.2009.01218.x
 • Mckim, SM; Stenvik, Grethe-Elisabeth; Butenko, Melinka Alonso; Kristiansen, Wenche; Cho, SK; Hepworth, SR; Aalen, Reidunn B. & Haughn, GW (2008). The BLADE-ON-PETIOLE genes are essential for abscission zone formation in Arabidopsis. Development.  ISSN 0950-1991.  135 . doi: 10.1242/dev.012807
 • Stenvik, Grethe-Elisabeth; Butenko, Melinka Alonso & Aalen, Reidunn B. (2008). Identification of a putative receptor-ligand pair controlling cell separation in plants. Article addendum. Plant Signalling & Behavior.  ISSN 1559-2316.  3, s 1109- 1110
 • Stenvik, Grethe-Elisabeth; Tandstad, Nora Martinussen; Guo, Y; Shi, Chunlin; Kristiansen, Wenche; Holmgren, Asbjørn; Clark, SE; Aalen, Reidunn B. & Butenko, Melinka Alonso (2008). The EPIP peptide of INFLORESCENCE DEFICIENT IN ABSCISSION is sufficient to induce abscission in Arabidopsis through the receptor-like kinases HAESA and HAESA-LIKE2. The Plant Cell.  ISSN 1040-4651.  20, s 1805- 1817 . doi: 10.1105/tpc.108.059139
 • Thorstensen, Tage; Grini, Paul E.; Mercy, Inderjit S.; Alm, Vibeke; Erdal, Sigrid; Aasland, Rein & Aalen, Reidunn B. (2008). The Arabidopsis SET-domain protein ASHR3 is involved in stamen development and interacts with the bHLH transcription factor ABORTED MICROSPORES (AMS). Plant Molecular Biology.  ISSN 0167-4412.  66(1), s 47- 59 . doi: 10.1007/s11103-007-9251-y
 • Stabell, Marianne; Larsson, Jan; Aalen, Reidunn B. & Lambertsson, Andrew (2007). Drosophila dSet2 functions in H3-K36 methylation and is required for development. Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC.  ISSN 0006-291X.  359(3), s 784- 789 . doi: 10.1016/j.bbrc.2007.05.189 Vis sammendrag
 • Stabell, Marianne; Bjørkmo, Mona; Aalen, Reidunn B. & Lambertsson, Andrew (2006). The Drosophila SET domain encoding gene dEset is essential for proper development. Hereditas.  ISSN 0018-0661. . doi: Online
 • Aalen, Reidunn B.; Butenko, Melinka Alonso; Stenvik, Grethe-Elisabeth; Tandstad, Nora Martinussen & Patterson, Sara E. (2006). Genetic control of floral abscission, In Jaime A. Teixeira da Silva (ed.),  Floriculture, Ornamental and Plant Biotechnology: Advances and Topical Issues.  Global Science Books Ltd..  ISBN 978-4-903313-00-9.  Vol. 1, Part I, Chapter 12.  s 101 - 108
 • Butenko, Melinka Alonso; Stenvik, Grethe-Elisabeth; Alm, Vibeke; Sæther, Barbro Elisabet; Patterson, Sara E. & Aalen, Reidunn B. (2006). Ethylene dependent and independent pathways controlling floral abscission are revealed to converge using promoter::reporter gene constructs in the ida abscission mutant. Journal of Experimental Botany.  ISSN 0022-0957.  57(14), s 3627- 3637 . doi: 10.1093/jxb/erl130 Vis sammendrag
 • Skårn, Magne; Eike, Morten Christoph; Meza, Trine Johansen; Mercy, Inderjit Singh; Jakobsen, Kjetill Sigurd & Aalen, Reidunn B. (2006). An inverted repeat transgene with a structure that cannot generate double-stranded RNA, suffers silencing independent of DNA methylation. Transgenic research.  ISSN 0962-8819.  15, s 489- 500
 • Stabell, Marianne; Eskeland, R; Bjørkmo, Mona; Larsson, J; Aalen, Reidunn; Imhof, A & Lambertsson, Gøran Andrew (2006). The Drosophila G9a gene encodes a multi-catalytic histone methyltransferase required for normal development. Nucleic Acids Research (NAR).  ISSN 0305-1048.  34, s 4609- 4621
 • Stenvik, Grethe-Elisabeth; Butenko, Melinka Alonso; Urbanowicz, BR; Rose, JKC & Aalen, Reidunn B. (2006). overexpression of inflorescence deficient in abscission activates cell separation in vestigial abscission zones in Arabidopsis. The Plant Cell.  ISSN 1040-4651.  18, s 1467- 1476
 • Thorstensen, Tage; Fischer, Andreas; Sandvik, Silje; Johnsen, Sylvia; Grini, Paul Eivind; Reuter, Gunter & Aalen, Reidunn B. (2006). The Arabidopsis SUVR4 protein is a nucleolar histone methyltransferase with preference for monomethylated H3K9. Nucleic Acids Research (NAR).  ISSN 0305-1048.  34(19), s 5461- 5470 . doi: 10.1093/nar/gkl687
 • Eike, Morten Christoph; Mercy, Inderjit Singh & Aalen, Reidunn B. (2005). Transgene silencing may be mediated by aberrant sense promoter sequence transcripts generated from cryptic promoters. Cellular and Molecular Life Sciences (CMLS).  ISSN 1420-682X.  62 . doi: 10.1007/s00018-005-5301-2
 • Stangeland, Biljana; Nestestog, Ragnhild; Grini, Paul Eivind; Skrbo-Larssen, Nirma; Berg, Anita; Salehian, Zhian; Mandal, Abul & Aalen, Reidunn B. (2005). Molecular analysis of Arabidopsis endosperm and embryo promoter trap lines: reporter-gene expression can result from T-DNA insertions in antisense orientation, in introns and in intergenic regions, in addition to sense insertion at the 5' end of genes. Journal of Experimental Botany.  ISSN 0022-0957.  56(419), s 2495- 2505 . doi: 10.1093/jxb/eri242
 • Stangeland, Biljana; Nestestog, Ragnhild; Grini, Paul; Skrbo, Nirma; Berg, Anita; Salehian, Zhian; Mandal, Abul & Aalen, Reidunn (2005). Molecular analysis of Arabidopsis endosperm and embryo promoter trap lines: reporter-gene expression can result from T-DNA insertions in antisense orientation, in introns and in intergenic regions, in addition to sense insertion at the 5' end of genes. Journal of Experimental Botany.  ISSN 0022-0957.  419(Sep;56), s 2495- 505 Vis sammendrag
 • Berg, Anita; Meza, Trine Johansen; Mahic, Mirela; Thorstensen, Tage; Kristiansen, Kjetil & Aalen, Reidunn (2003). Ten members of the Arabidopsis gene family encoding methyl-CpG-binding domain proteins are transcriptionally active and at least one, AtMBD11, is crucial for normal development. Nucleic Acids Research (NAR).  ISSN 0305-1048.  31(18), s 5291- 5304
 • Butenko, Melinka Alonso; Patterson, Sara E.; Grini, Paul Eivind; Stenvik, Grethe-Elisabeth; Amundsen, Svanstrøm Silja; Mandal, Abul & Aalen, Reidunn (2003). INFLORESCENCE DEFICIENT IN ABSCISSION Controls Floral Organ Abscission in Arabidopsis and Identifies a Novel Family of Putative Ligands in Plants. The Plant Cell.  ISSN 1040-4651.  15, s 2296- 2307
 • Haslekås, Camilla; Grini, Paul Eivind; Nordgard, Silje H.; Thorstensen, Tage; Viken, Marte K.; Nygaard, Vigdis & Aalen, Reidunn (2003). ABI3 mediates expression of the peroxiredoxin antioxidant AtPER1 gene and induction by oxidative stress. Plant Molecular Biology.  ISSN 0167-4412.  53, s 313- 326
 • Haslekås, Camilla; Viken, Marte K.; Grini, Paul Eivind; Nygaard, Vigdis; Nordgard, Silje H.; Meza, Trine Johansen & Aalen, Reidunn (2003). Seed 1-Cys peroxiredoxin antioxidants are not involved in dormancy, but contribute to inhibition of germination during stress. Plant Physiology.  ISSN 0032-0889.  133, s 1148- 1157
 • Stangeland, Biljana; Salehian, Zhian; Aalen, Reidunn; Mandal, Abul & Olsen, Odd-Arne (2003). Isolation of GUS marker lines for genes expressed in Arabidopsis endosperm, embryo and maternal tissues. Journal of Experimental Botany.  ISSN 0022-0957.  54(381), s 279- 290
 • Stangeland, Biljana; Salehian, Zhian; Aalen, Reidunn; Mandal, Abul & Olsen, Odd-Arne (2003). Isoaltion of GUS marker lines for genes expressed in Arabidopsis endosperm, embryo and maternal tissues. Journal of Experimental Botany.  ISSN 0022-0957.  54, s 279- 290 Vis sammendrag
 • Meza, Trine Johansen; Enerly, Espen; Børud, Bente; Larsen, Frank; Mandal, Abul; Aalen, Reidunn & Jakobsen, Kjetill Sigurd (2002). A human CpG island randomly inserted into a plant genome is protected from methylation. Transgenic research.  ISSN 0962-8819.  11, s 133- 142
 • Meza, Trine Johansen; Enerly, Espen; Børud, Bente; Larsen, Frank; Mandal, Abul; Aalen, Reidunn & Jakobsen, Kjetill Sigurd (2002). A human CpG island randomly inserted into a plant genome is protected from methylation. Plant Molecular Biology Reporter.  ISSN 0735-9640.  11, s 133- 142 Vis sammendrag
 • Meza, Trine Johansen; Stangeland, Biljana; Mercy, Inderjit Singh; Skårn, Magne; Nymoen, Dag A.; Berg, Anita; Butenko, Melinka Alonso; Håkelien, Anne-Mari; Haslekås, Camilla; Meza-Zepeda, Leonardo A. & Aalen, Reidunn (2002). Analyses of single-copy Arabidopsis T-DNA transformed lines show that the presence of vector backbone sequences, short inverted repeats and DNA methylation is not sufficient or necessary for the induction of transgene silencing. Nucleic Acids Research (NAR).  ISSN 0305-1048.  30(20), s 4556- 4566 Vis sammendrag
 • Meza, Trine; Stangeland, Biljana; Singh Mercy, Inderjit; Skarn, Magne; Nymoen, Dag Andre; Berg, Anita; Butenko, Melinka; Håkelien, Anne-Mari; Haslekås, Camilla; Meza-Zepeda, Leonardo A & Aalen, Reidunn (2002). Analyses of single-copy Arabidopsis T-DNA-transformed lines show that the presence of vector backbone sequences, short inverted repeats and DNA methylation is not sufficient or necessary for the induction of transgene silencing. ?.  30, s 4556- 4566 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Herrmann, Ullrich; WILDHAGEN, Mari; Butenko, Melinka Alonso & Aalen, Reidunn B. (2014). Small peptides are involved in cell separation processes in the root..
 • Herrmann, Ullrich; WILDHAGEN, Mari; Stø, Ida Myhrer; Butenko, Melinka Alonso & Aalen, Reidunn B. (2014). Secreted IDA-LIKE peptide ligands and their receptors regulate crucial aspects of root development – root cap sloughing, gravitropism and meristem length.
 • Aalen, Reidunn B. (2013). Maturing peptides open for communication. Journal of Experimental Botany.  ISSN 0022-0957.  64(17), s 5231- 5235 . doi: 10.1093/jxb/ert378
 • Vie, Ane Kjersti; Najafi, Javad; Liu, Bin; Winge, Per; Butenko, Melinka Alonso; Hornslien, K; Kumpf, Robert; Aalen, Reidunn B.; Bones, Atle M. & Brembu, Tore (2012). Expression of the extended IDA gene family in Arabidopsis thaliana: evidence for post-transcriptional regulation by mRNA decapping.
 • Butenko, Melinka Alonso; Shi, Chunlin & Aalen, Reidunn B. (2010). Class I KNOX proteins involved in floral abscission downstream in the IDA-HAE/HSL2 signaling pathway.
 • Aalen, Reidunn B. (2009). Cell-separation processes in Arabidopsis involve peptide ligands and leucine-rich-repeat receptor-like kinases. Vis sammendrag
 • Aalen, Reidunn B.; Grini, Paul Eivind; Thorstensen, Tage & Alm, Vibeke (2009). The ASHH2 histone 3 lysine methyltransferase is required for ovule and anther development in Arabidopsis thaliana. Vis sammendrag
 • Aalen, Reidunn B.; Grini, Paul Eivind; Thorstensen, Tage; Alm, Vibeke; Vizcay-Barrena, Gema; Windju, Susanne S. & Wilson, Zoe E. (2009). The ASH1 HOMOLOG 2 (ASHH2) histone H3 methyltransferase is required for ovule and anther development in Arabidopsis. Vis sammendrag
 • Aalen, Reidunn B.; Grini, Paul Eivind; Thorstensen, Tage; Alm, Vibeke; Vizcay-Barrena, Gema; Windju, Susanne S. & Wilson, Zoe E. (2009). The ASH1 HOMOLOG 2 (ASHH2) histone H3 methyltransferase is required for ovule and anther development in Arabidopsis. Vis sammendrag
 • Aalen, Reidunn B.; Stenvik, Grethe-Elisabeth; Butenko, Melinka Alonso & Shi, Chunlin (2009). Identification of putative peptide ligands and receptors involved in control of cell-separation processes in plants. Vis sammendrag
 • Aalen, Reidunn B.; Stenvik, Grethe-Elisabeth; Shi, Chunlin & Butenko, Melinka Alonso (2009). HAE and HSL receptors in cell separation events.
 • Aalen, Reidunn B.; Stenvik, Grethe-Elisabeth; Shi, Chunlin & Butenko, Melinka Alonso (2009). Identification of putative peptide ligands and receptors involved in control of cell-separation processes in plants. Vis sammendrag
 • Aalen, Reidunn B.; Stenvik, Grethe-Elisabeth; Shi, Chunlin & Butenko, Melinka Alonso (2009). Peptide ligands and receptors involved in control of cell-separation processes in Arabidopsis. Vis sammendrag
 • Riiser, Even Sannes; Aalen, Reidunn B. & Butenko, Melinka Alonso (2009). Ligand-receptor matchmaking: The IDA-HAE/HSL2 signaling system and the IDL and HSL relatives.
 • Aalen, Reidunn B. (2008). BOOK REVIEW: Plant Cell Separation and Adhesion, Annual Plant Reviews, J.A. Roberts, Z. Gonzalez-Carranza (Eds.). Blackwell Publishing, Oxford, UK (2007). Journal of plant physiology.  ISSN 0176-1617.  165, s 469- 470 . doi: 10.1016/j.jplph.2007.12.004
 • Aalen, Reidunn B. (2008). IDA/IDL peptides and HEASA/HAESA-LIKE kinases - putative ligand-receptor pairs controlling cell-separation processes in Arabidopsis.
 • Aalen, Reidunn B. (2007). The 'conspiracy' between chromatin modification and transcription factors.
 • Aalen, Reidunn B.; Thorstensen, Tage; Alm, Vibeke & Grini, Paul Eivind (2007). Chromatin modification in Arabidopsis: SET-domain proteins with localization in euchromatin or the nucleolus and identification of a novel histone methyltransferase specificity.
 • Stenvik, Grethe-Elisabeth; Tandstad, Nora Martinussen; Butenko, Melinka Alonso & Aalen, Reidunn B. (2007). INFLORESCENCE DEFICIENT IN ABSCISSION (IDA)AND IDA-LIKE (IDL) PEPTIDES AND THEIR ROLES IN CELL SEPARATION PROCESSES.
 • Stenvik, Grethe-Elisabeth; Tandstad, Nora Martinussen; Holmgren, Asbjørn; Kristiansen, Wenche; Butenko, Melinka Alonso & Aalen, Reidunn B. (2007). INFLORESCENCE DEFICIENT IN ABSCISSION (IDA) AND IDA-LIKE (IDL) PEPTIDES AND THEIR ROLES IN PLANT DEVELOPMENT.
 • Butenko, Melinka Alonso & Aalen, Reidunn B. (2006). A genetic and molecular study of floral organ abscission in Arabidopsis thaliana using the mutant inflorescence deficient in abscission.
 • Aalen, Reidunn B. (2004). Epigenetikk hos planter. Naturen.  ISSN 0028-0887.  128(4), s 228- 235
 • Alm, Vibeke & Aalen, Reidunn B. (2004). Identification of new gene families and their function using bioinformatics tools and reverse genetics.
 • Thorstensen, Tage; Grini, Paul Eivind; Alm, Vibeke; Butenko, Melinka Alonso; Rosenhave, E. Maryann & Aalen, Reidunn (2004). Identification of new gene families and their function using bioinformatics tools and reverse genetics.
 • Eike, Morten Christoph; Mercy, Inderjit Singh & Aalen, Reidunn B. (2004). Characterising transgene silencing in single-copy Arabidopsis thaliana lines: DNA methylation in view of genomic and transcriptional context. Vis sammendrag
 • Flobakk, Morten; Løset, Geir Åge; Rosenhave, Ellen Maryann; Sandlie, Inger; Aalen, Reidunn B.; Blomhoff, Heidi Kiil & Havnes, Jarle (2004). PBL på grunnkurset i cellebiologi og genetikk på Institutt for molekylær Biovitenskap. NBS-nytt.  ISSN 0801-3535.  (4), s 20- 26
 • Helgesen, Carsten; Tufteland, Katharina; Puntervoll, Pål; Wibrand, Karin; Aalen, Reidunn & Aasland, Rein (2004). CHRAB - a knowledge base for chromatin associated proteins and protein domains.
 • Lee, YeonKyeong; Derbyshire, Paul; Wilson, Reginald H.; Aalen, Reidunn & Hvoslef-Eide, Anne Kathrine (2004). Cell wall alteration in abscission. Vis sammendrag
 • Aalen, Reidunn (2003). Arabidopsis research at the University of Oslo.
 • Aalen, Reidunn (2003). Sinnets verktøykasse � uten Umbraco-nøkkel? Anmeldelse av Iver Mysteruds bok �Mennesket og moderne evolusjonsteori�. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (10)
 • Aalen, Reidunn (2003). The biology of GM plants: in the present and in the future.
 • Alm, Vibeke & Aalen, Reidunn B. (2003). Functional analyses of six members of the SET domain proteins in Arabidopsis thaliana. Vis sammendrag
 • Berg, Anita; Meza, Trine Johansen; Mahic, Mirela; Kristiansen, Kjetil & Aalen, Reidunn (2003). RNA interference with expression of Arabidopsis genes encoding putative methyl-CpG-binding proteins induces pleiotropic effects on plant development.
 • Butenko, Melinka Alonso; Patterson, Sara E.; Grini, Paul Eivind; Stenvik, Grethe-Elisabeth; Amundsen, Svanstrøm Silja; Mandal, Abul & Aalen, Reidunn (2003). IDA controls floral organ abscission in Arabidopsis, and identifies a novel family of putative ligands in plants.
 • Butenko, Melinka Alonso; Patterson, Sara E.; Stenvik, Grethe-Elisabeth; Grini, Paul Eivind; Thorstensen, Tage; Mandal, Abul & Aalen, Reidunn (2003). The IDA gene, controlling floral organ abscission in Arabidopsis, identifies a novel family of putative ligands in plants.
 • Eike, Morten C.; Mercy, Inderjit Singh & Aalen, Reidunn (2003). Aberrant promoter transcripts and heavy methylation are inversely related in two Arabidopsis thaliana transgenic lines displaying variegated silencing of an nptII gene.
 • Eike, Morten C.; Mercy, Inderjit Singh & Aalen, Reidunn (2003). Mechanisms of transgene silencing in Arabidopsis thaliana.
 • Grini, Paul Eivind; Skrbo, Nirma; Stangeland, Biljana & Aalen, Reidunn (2003). Genetic and molecular analysis of gametophytic maternal effect mutants in Arabidopsis.
 • Grini, Paul Eivind; Skrbo, Nirma; Stangeland, Biljana; Hülskamp, Martin; Jürgens, Gerd & Aalen, Reidunn (2003). Genetic and molecular analysis of gametophytic maternal effect mutants in Arabidopsis.
 • Haslekås, Camilla; Viken, Marte K.; Nordgard, Silje H.; Grini, Paul Eivind; Thorstensen, Tage; Nygaard, Vigdis; Meza, Trine Johansen & Aalen, Reidunn (2003). Study of thte potential function and regulation of the peroxiredoxin AtPER1.
 • Mahic, Mirela; Berg, Anita; Meza, Trine Johansen & Aalen, Reidunn (2003). A study of function and expression of three genes encoding putative methyl-CpG-binding proteins in Arabidopsis thaliana.
 • Rosenhave, Ellen Maryann; Berg, Anita; Meza, Trine Johansen; Mahic, Mirela; Thorstensen, Tage; Kristiansen, Kjetil & Aalen, Reidunn (2003). Arabidopsis thaliania Methyl-CpG-binding (MBD) proteins � the missing link?.
 • Skrbo, Nirma; Grini, Paul Eivind & Aalen, Reidunn (2003). Towards molecular cloning of the capulet2 gametophyte maternal-effect mutant in Arabidopsis thaliana.
 • Skrbo, Nirma; Grini, Paul Eivind; Jürgens, Gerd; Hülskamp, Martin & Aalen, Reidunn (2003). Towards molecular cloning of the capulet2 gametophytic maternal-efect mutant in Arabidopsis thaliana.
 • Stabell, Marianne; Aalen, Reidunn & Lambertsson, Andrew (2003). Molecular cloning and characterization of three putative SET domain containing genes in Drosophila.
 • Sæther, Barbro Elisabet & Aalen, Reidunn (2003). NARC � Norwegian Arabidopsis Research Centre � University of Oslo.
 • Thorstensen, Tage; Alm, Vibeke; Johnsen, Sylvia & Aalen, Reidunn (2003). Chromatin modulating role for the members of the SU(VAR)3-9 subgroup of SET domain proteins in Arabidopsis thaliana.
 • Thorstensen, Tage; Grini, Paul Eivind; Mercy, Inderjit Singh & Aalen, Reidunn (2003). A SET-domain encoding gene possibly involved in embryo development in Arabidopsis thaliana.
 • Thorstensen, Tage; Johnsen, Sylvia & Aalen, Reidunn (2003). Chromatin modulating role for the members of the SU(VAR)3-9 subgroup of SET domain proteins in Arabidopsis thaliana.
 • Stangeland, Biljana; Salehian, Zhian; Aalen, Reidunn; Mandal, Abul & Olsen, Odd-Arne (2001). Promoter trapping of seven genes expressed in Arabidopsis endosperm.
 • Stangeland, Biljana; Salehian, Zhian; Aalen, Reidunn; Mandal, Abul & Olsen, Odd-Arne (2001). Promoter trapping of three genes expressed in Arabidopsis siliques.
 • Stangeland, Biljana; Salehian, Zhian; Mandal, Abul; Aalen, Reidunn; Ferstad, Hilde-Gunn Opsahl & Olsen, Odd-Arne (2001). Promoter trapping of two unknown genes involved in arabidopsis endosperm development.
 • Aalen, Reidunn (2001). Identification and characterization of SET-domain genes in Arabidopsis.
 • Aalen, Reidunn (2001). Oxidative stress tolerance mechanisms. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 14:32 - Sist endret 12. feb. 2019 14:27

Forskergrupper