English version of this page

Aalengruppen

Aalengruppens forskning er todelt. På den ene side undersøkes epigenetiske fenomener, hvor Aalengruppen har funnet de gener i Arabidopsis som koder for metyl-CpG-bindende domene-proteiner og histonmetyltransferaser (SET-domeneproteiner), hvor målet er å forstå disses funksjon. På den annen side arbeider gruppen med å finne genene som kontrollerer absisjon av blomsterorganer og andre celleseparasjonshendelser i planter. Aalens gruppe har vist at det lille peptidet Inflorescence Deficient In Abscission (IDA) sender signaler via leucine-Rich Repeat Receptor-lignende kinaser. Målet er å kartlegge nedstrøms deltakere i denne signalveien og å identifisere par av peptider og reseptorer som deltar i andre celleseparasjonsprosesser.

Publisert 10. apr. 2015 08:46 - Sist endret 9. sep. 2016 10:16

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere