Carl Angell

Professor emeritus - Fysikkdidaktikk
Bilde av Carl Angell
English version of this page
Telefon +47-22856443
Mobiltelefon 99011447 +47 99011447
Rom FV210
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO

Faglige interesser

Fysikkdidaktikk
Fysikk
Læring og undervisning i fysikk
Elevers forståelse av, og holdninger til fysikk
Lærerutdanning i fysikk
Rekruttering til naturfag og fysikk
Internasjonale komparative studier: TIMSS Advanced

Undervisning

Nat 2000, "Naturfag i praksis"

FYS 2150L, "Eksperimenter i fysikkundervisningen"

Naturfag 2 (8-11) - videreutdanning for lærere (se emnesider for NAT 2010V og NAT 2020V)

Nøkler til naturfag  - etterutdanning for lærere 5-7

Bakgrunn

Dr. scient. (realfagsdidaktikk) Universitetet i Oslo 1996. 
Historie mellomfag, Universitetet i Oslo 1978
Siv. ing., NTH 1971
Praktisk pedagogisk utdanning (Pedagogisk seminar)
Universitetet i Trondheim 1971

Praksis:

2017 - Professor emeritus (fysikkdidaktikk)
1997 - 2016 som førsteamanuensis og fra 2012 som professor i fysikkdidaktikk ved Seksjon for fysikkdidaktikk, Fysisk institutt, UiO
1988 - 1997: Skolelektor ved Skolelaboratoriet Fysisk institutt, UiO

1971 - 1988: Lektor i den videregående skolen

Priser

Fysisk institutts undervisningspris 1997
Norsk Fysisk Selskaps undervisningspris for 2007
Æresmedlem av Norsk Fysisk Selskap 2017

Samarbeid

Naturfagsenteret
ILS

 

Emneord: Fysikkdidaktikk, Naturfagdidaktikk

Publikasjoner

 • Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2018). Actual versus implied physics students: How students from traditional physics classrooms related to an innovative approach to quantum physics. Science Education.  ISSN 0036-8326.  102(4), s 649- 667 . doi: 10.1002/sce.21339 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Vistnes, Arnt Inge & Bungum, Berit (2018). What Is Light? Students’ Reflections on the Wave-Particle Duality of Light and the Nature of Physics. Science & Education.  ISSN 0926-7220.  27(1-2), s 81- 111 . doi: 10.1007/s11191-018-9963-1 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kersting, Magdalena; Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2018). General relativity in upper secondary school: Design and evaluation of an online learning environment using the model of educational reconstruction. Physical Review Physics Education Research.  ISSN 2469-9896.  14(1) . doi: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.14.010130 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kind, Per Morten; Angell, Carl & Guttersrud, Øystein (2017). Teaching and Learning Representations in Upper Secondary Physics, In  Multiple Representations in Physics Education.  Springer.  ISBN 978-3-319-58912-1.  Chapter 2.1.  s 25 - 45
 • Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Physics students' understanding of fundamental principles in quantum physics, In Jari Lavonen; Kalle Juuti; Jarkko Lampiselkä; Anna Uitto & Hahl Kaisa (ed.),  Science Education Research: Engaging learners for a sustainable future..  ESERA.  ISBN 978-951-51-1541-6.  Strand 1, Chapter 3.  s 11 - 19
 • Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Bøe, Maria Vetleseter (2015). ReleQuant - improving teaching and learning in quantum physics through educational design research. Nordina: Nordic studies in science education.  ISSN 1894-1257.  11(2), s 153- 168 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2015). Prosjekt ReleKvant: Skreddersydde læringsressurser i fysikk, utviklet av forskere, lærere og lektorstudenter, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kapittel 3.  s 45 - 56
 • Henriksen, Ellen Karoline; Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Frågåt, Thomas & Bøe, Maria Vetleseter (2014). Relativity, quantum physics and philosophy in the upper secondary curriculum: Challenges, opportunities and proposed approaches. Physics Education.  ISSN 0031-9120.  49(6), s 678- 684 . doi: 10.1088/0031-9120/49/6/678
 • Nilsen, Trude & Angell, Carl (2014). The importance of discourse and attitude in learning astronomy: A mixed methods approach to illuminate the results of the TIMSS 2011 survey. NorDiNa: Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  10(1), s 16- 31
 • Nilsen, Trude; Angell, Carl & Grønmo, Liv Sissel (2013). Mathematical competencies and the role of mathematics in physics education. A trend analysis of TIMSS Advanced 1995 and 2008. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  7(1), s 21
 • Angell, Carl & Kjærnsli, Marit (2012). "Viking Rubrics" - Vurdering og koding av åpne oppgaver i internasjonale komparative studier, I: Therese Nerheim Hopfenbeck; Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02004-4.  kapittel 7.  s 97 - 110
 • Lie, Svein; Angell, Carl & Rohatgi, Anubha (2012). Interpreting the Norwegian and Swedish trend data for physics in the TIMSS Advanced Study. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  32(3/4), s 177- 195
 • Sørby, Simen A. & Angell, Carl (2012). Undergraduate students' challenges with computational modelling in physics. NorDiNa: Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  8(3), s 283- 296
 • Angell, Carl; Lie, Svein & Rohatgi, Anubha (2011). TIMSS Advanced 2008: Fall i fysikkompetanse i Norge og Sverige. NorDiNa: Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  7(1), s 17- 31
 • Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2010). The role of ”talking physics” in an undergraduate physics class using an electronic audience response system. Physics Education.  ISSN 0031-9120.  45, s 278- 284
 • Angell, Carl; Kind, Per Morten & Henriksen, Ellen Karoline (2008). Implementation of empirical-mathematical modelling in upper secondary physics: Teachers’ interpretations and considerations. NorDiNa: Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  4(2), s 113- 123
 • Angell, Carl; Kind, Per Morten; Henriksen, Ellen Karoline & Guttersrud, Øystein (2008). An empirical-mathematical modelling approach to upper secondary physics. Physics Education.  ISSN 0031-9120.  43(3), s 256- 264
 • Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Kind, Per Morten (2007). FYS21 - et prosjekt om modellering og vitenskapelig arbeids- og tenkemåte i fysikkundervisningen. NorDiNa: Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  3(1), s 86- 92
 • Lavonen, Jari; Angell, Carl; Bymen, Reijo; Henriksen, Ellen Karoline & Koponen, Ismo (2007). Social Interaction in Upper Secondary Physics Classrooms in Finland and Norway: A survey of students' expectations. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  51(1), s 81- 101 . doi: 10.1080/00313830601079082
 • Angell, Carl; Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2006). Curricular Effects in Patterns of Student Responses to TIMSS Science Items, In Sarah J. Howie & Tjeerd Plomp (ed.),  Contexts of Learning Mathematics and Science.  Routledge.  ISBN 0-415-36225-3.  kapittel 18.  s 277 - 290
 • Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline; Isnes, Anders & Guttersrud, Øystein (2004). FUN - en undersøkelse om fysikkutdanning i Norge, I: Ellen Karoline Henriksen & Marianne Ødegaard (red.),  Naturfagenes didaktikk - en disiplin i forandring? Det 7. nordiske forskersymposiet om undervisning i naturfag i skolen.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-568-9.  Artikkel i kap IV.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Lavonen, Jari & Isnes, Anders (2004). WHY CHOOSE PHYSICS � IN NORWAY AND FINLAND ?. Journal of Baltic Science Education.  ISSN 1648-3898.  1 Vis sammendrag
 • Angell, Carl; Guttersrud, Øystein; Henriksen, Ellen Karoline & Isnes, Anders (2004). Physics: Frightful, but fun - Pupils' and teachers' views of physics and physics teaching. Science Education.  ISSN 0036-8326.  (88), s 683- 706
 • Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Isnes, Anders (2003). "Hvorfor lære fysikk? det kan andre ta seg av!" Fysikkfaget i norsk utdanning: Innhold - oppfatninger - valg, I:  Naturfagdidaktikk. Perspektiver Forskning Utvikling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31477-2.  Kap 9.  s 165 - 198

Se alle arbeider i Cristin

 • Angell, Carl; Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Persson, Rolf Jonas & Renstrøm, Reidun (2019). Fysikkdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-62335-7.  452 s.
 • Angell, Carl; Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Persson, Rolf Jonas & Renstrøm, Reidun (2011). Fysikkdidaktikk. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-878-1.  436 s.
 • Angell, Carl; Flekkøy, Eirik Grude & Kristiansen, Jostein Riiser (2011). Fysikk for lærereNaturfag i grunnskolelærerutdanningen 5. - 10 trinn. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205396883.  204 s.
 • Lie, Svein; Angell, Carl & Rohatgi, Anubha (2010). Fysikk i fritt fall? TIMSS Advanced 2008 i videregående skole. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-468-1.  233 s.
 • Angell, Carl & Lian, Bjørn Ebbe (2004). Fysiske størrelser og enheter - navn og symboler. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00726-0.  140 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frågåt, Thomas; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2019). Enhancing Physics Teachers’ Professional Development Using a Design-Based Research Project.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2019). Hva er energi, og hva tenker elever?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  2019(1), s 20- 23
 • Angell, Carl (2018). Relekvant - Relativitetsteori og kvantefysikk i fysikk 2.
 • Angell, Carl & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2018). Relativt moderne fysikkundervisning - Kvantefysikk og generell relativitetsteori.
 • Kersting, Magdalena; Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2017). Educational Reconstruction of General Relativity Through a Collaborative Online Learning Environment.
 • Ræder, Henrik Galligani; Angell, Carl & Henriksen, Ellen Karoline (2017). Uskarp forståelse: analyse av elevsvar knyttet til partiklers bølgeegenskaper og uskarphets-relasjonene.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Angell, Carl (2017). ReleKvant: Aktiv og variert læring i relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Relativitetsteori og kvantefysikk i vgs: Forskning og utvikling av et skoleprosjekt. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  (1), s 21- 25
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Fysikkforlystelser.
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Vistnes, Arnt Inge; Bungum, Berit; Frågåt, Thomas & Sørborg, Øystein (2016). Kvantefysikk. [www ]. Vis sammendrag
 • Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Det er ikke innholdet i fysikkfaget som er problemet.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit & Bøe, Maria Vetleseter (2016). Från forskning till fysikundervisning med ReleKvant: Nätbaserade lärresurser i relativitetsteori och kvantfysik, utvecklade av forskare, lärare och lärarstudenter. Naturvetenskapens och teknikens didaktik.  1(1), s 53- 64
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Frågåt, Thomas & Kersting, Magdalena (2016). ReleKvant - undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Bungum, Berit; Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Frågåt, Thomas & Sørborg, Øystein (2016). ReleKvant: Læringsressurser i moderne fysikk på viten.no Lansering av Viten-programmet "Kvantefysikk".
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Kva er lys, eigentleg? Kva seier naturvitskapen, og kva tenkjer elevane?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 10- 13
 • Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Physics students’ understanding of fundamental principles in quantum physics.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl; Bungum, Berit & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Entanglement: Quantum physics, history, philosophy and NoS in traditional Norwegian classrooms.
 • Angell, Carl (2014). Challenges in physics teaching and learning.
 • Angell, Carl (2014). Konseptuell forståelse av klassisk fysikk. MONA Matematikk og naturfagdidaktik.  ISSN 1604-8628.  (2)
 • Angell, Carl & Isnes, Anders (2014). Hva er vitsen med forsøk?.
 • Angell, Carl; Isnes, Anders & Henriksen, Ellen Karoline (2014). Flere fysikkforlystelser.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Frågåt, Thomas (2014). ReleKvant – undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2014). ReleQuant - Improving teaching and learning in quantum physics through educational design research.
 • Isnes, Anders; Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Bøe, Maria Vetleseter (2014). Hva er vitsen med forsøk? – fysikkshow.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2014). ReleKvant – moderne fysikk i klasserommet.
 • Angell, Carl (2013). The role of mathematics in physics.
 • Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Isnes, Anders (2013). Fysikk-forlystelser.
 • Guttersrud, Øystein & Angell, Carl (2013). Assessing students' understanding of the force concept in mechanics.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2013). Hva barn tror og fysikere vet om fysikk.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2013). Ta klassen ut i universet!. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1)
 • Angell, Carl (2012). Phil Scott – a great academic, an excellent teacher and very good friend.
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2012). Om å velge fysikk - og om å forstå newtons mekanikk.
 • Angell, Carl & Guttersrud, Øystein (2012). Force Concept Inventory (FCI). Noen resultater fra norske Fysikk 2-elever.
 • Angell, Carl (2011). Fysikkdidaktikk - status og utfordringer.
 • Angell, Carl (2011). What can we learn from TIMSS Advanced?.
 • Angell, Carl; Lie, Svein & Rohatgi, Anubha (2011). The role of mathematics in physics- findingd from TIMSS Advanced.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2011, 26. september). Intervju om Newton. [Radio].  Om matematikkens historie i programmet Ekko (NRK P2).
 • Angell, Carl (2010). Fysikk i fritt fall?.
 • Guttersrud, Øystein & Angell, Carl (2010). Mathematics in physics: Upper secondary physics students' competency to describe phenomena applying mathematical and graphical representations.
 • Angell, Carl (2009). Physics for whom?.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl & Raen, Kristina Markussen (2009). ”I click, therefore I learn”? Learning in an undergraduate mechanics course using an electronic "personal response system".
 • Angell, Carl; Kind, Per Morten; Henriksen, Ellen Karoline & Guttersrud, Øystein (2008). Implementation of empirical-mathematical modelling in upper secondary physics: Teachers' interpretations and considerations.
 • Guttersrud, Øystein; Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Kind, Per Morten (2008). Mathematical modelling in upper secondary physics education. Defining, assessing and improving physics student's mathematical modelling competency. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 691.
 • Angell, Carl & Henriksen, Ellen Karoline (2008). Å beskrive naturen med matematikk. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  70(3), s 85- 87
 • Angell, Carl (2007). Modeller og modellering i skolefysikken.
 • Angell, Carl; Guttersrud, Øystein; Henriksen, Ellen Karoline & Kind, Per Morten (2007). Multiple representations as a framework for a modelling approach to physics education.
 • Angell, Carl & Henriksen, Ellen Karoline (2007). Prosjekt FYS 21: Empirisk-matematisk modellering i skolefysikken.
 • Andersen, Rasmus N.; Angell, Carl; Both, Erik; Ingwersen, Jens; Nielsen, Poul A. & Villadsen, Mads P. (2006). Evaluering af Fysik C.
 • Angell, Carl (2006). Reidun Renstrøm: Fysikkens historie - Fra naturfilosofi til kvanteteori. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  (2), s 54- 55
 • Angell, Carl; Guttersrud, Øystein; Henriksen, Ellen Karoline & Kind, Per Morten (2006). Rationale for and implementation of an empirical-mathematical modelling approach in upper secondary physics in Norway.
 • Vistnes, Arnt Inge; Angell, Carl; Johansen, Nils Voje & Handal, Gunnar (2006). Idéhefte om læringsstrategier i realfag. Vis sammendrag
 • Angell, Carl (2006). Datalogging. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (3)
 • Angell, Carl (2006). Varmepumper: Prinsipper og forsøk.
 • Angell, Carl & Henriksen, Ellen Karoline (2006). Måling av døgnvariasjon med Økolog. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (3)
 • Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2006). Hvordan bruke dataloggere til enkle målinger?.
 • Angell, Carl; Ryder, Jim & Scott, Phil (2005). Becoming an expert teacher: Novice physics teachers' development of conceptual and pedagogical knowledge.
 • Angell, Carl (2004). Exploring students' intuitive ideas based on physics items in TIMSS - 1995. Vis sammendrag
 • Angell, Carl; Fagerli, Tore & Mathiesen, Sissel Wedervang (2004). EVALUERINGRAPPORT TEKNOLOGI OG DESIGN VED ROSENBORG SKOLE 2003 og 2004.
 • Grøn, Øyvind & Angell, Carl (2004). Eksploderende stjerner. Temahefte. Temahefte 5.
 • Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline; Isnes, Anders & Kind, Per Morten (2003). Alt vel i norsk skolefysikk?.
 • Angell, Carl & Paulsen, Albert Christian (2003). Fysikfaget, undervisningen og lærerrollen, som eleverne opfatter det i det almene gymnas i Danmark.
 • Guttersrud, Øystein & Angell, Carl (2003). Fysikkolympiadens finaledeltakere. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  (4), s 95- 99
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Lavonen, Jari & Isnes, Anders (2003). Why choose physics - in Norway and Finland?.
 • Lavonen, Jari; Angell, Carl; Byman, Reijo; Henriksen, Ellen Karoline & Koponen, Ismo (2003). basic teaching methods in physics and social cience classroom: Reality and upper secondary school students' expectations in Norway and Finland.
 • Angell, Carl; Fagerli, Tore & Mathiesen, Sissel Wedervang (2003). EVALUERING AV TEKNOLOGI OG DESIGNVED ROSENBORG SKOLE VÅREN 2003Delrapport 1.
 • Angell, Carl & Paulsen, Albert Christian (2003). Elevernes stemmer - Fysikfaget, undervisningen og lærerroller, slik eleverne opfatter det i det almene gymnasium i Danmark.
 • Angell, Carl (2002). Det klassiske og det eksotiske i fysikkundervisningen.
 • Angell, Carl (2002). Physics Education in Norway.
 • Angell, Carl (2002). Teknologi i skolen. En oppsummering av elevers og læreres vurdering av prosjektene våren 2001.
 • Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline; Isnes, Anders & Guttersrud, Øystein (2002). FUN - en undersøkelse av fysikkutdanning i Norge.
 • Guttersrud, Øystein & Angell, Carl (2002). Fagolympiadenes finaledeltakere - hvor blir de av?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 12:08 - Sist endret 16. mai 2018 10:12

Prosjekter