Carl Angell

Bilde av Carl Angell
English version of this page
Telefon +47 22856443
Mobiltelefon +47 99011447
Rom FV210
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger ADM

Faglige interesser

Fysikkdidaktikk
Fysikk
Læring og undervisning i fysikk
Elevers forståelse av, og holdninger til fysikk
Lærerutdanning i fysikk
Rekruttering til naturfag og fysikk
Internasjonale komparative studier: TIMSS Advanced

Undervisning

Nat 2000, "Naturfag i praksis"

FYS 2150L, "Eksperimenter i fysikkundervisningen"

Naturfag 2 (8-11) - videreutdanning for lærere (se emnesider for NAT 2010V og NAT 2020V)

Nøkler til naturfag  - etterutdanning for lærere 5-7

Bakgrunn

Dr. scient. (realfagsdidaktikk) Universitetet i Oslo 1996. 
Historie mellomfag, Universitetet i Oslo 1978
Siv. ing., NTH 1971
Praktisk pedagogisk utdanning (Pedagogisk seminar)
Universitetet i Trondheim 1971

Praksis:

2017 - Professor emeritus (fysikkdidaktikk)
1997 - 2016 som førsteamanuensis og fra 2012 som professor i fysikkdidaktikk ved Seksjon for fysikkdidaktikk, Fysisk institutt, UiO
1988 - 1997: Skolelektor ved Skolelaboratoriet Fysisk institutt, UiO

1971 - 1988: Lektor i den videregående skolen

Priser

Fysisk institutts undervisningspris 1997
Norsk Fysisk Selskaps undervisningspris for 2007
Æresmedlem av Norsk Fysisk Selskap 2017

Samarbeid

Naturfagsenteret
ILS

 

Emneord: Fysikkdidaktikk, Naturfagdidaktikk

Publikasjoner

 • Frågåt, Thomas; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2022). Providing Professional Development for Physics Teachers through Participation in a Design-Based Research Project. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 18(1), s. 112–127. doi: 10.5617/nordina.8712. Fulltekst i vitenarkiv
 • Abate, Tsedeke; Kassa, Michael & Angell, Carl (2021). Upper Primary Students’ Views vis-à-vis Scientific Reasoning Progress Levels in Physics. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education. ISSN 1305-8215. 17(5), s. 1–15. doi: 10.29333/ejmste/10834. Fulltekst i vitenarkiv
 • Abate, Tsedeke; Michael, Kassa & Angell, Carl (2020). Assessment of Scientific Reasoning: Development and Validation of Scientific Reasoning Assessment Tool. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education. ISSN 1305-8215. 16(12), s. 1–15. doi: 10.29333/ejmste/9353. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kersting, Magdalena; Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2018). General relativity in upper secondary school: Design and evaluation of an online learning environment using the model of educational reconstruction. Physical Review Physics Education Research. ISSN 2469-9896. 14(1). doi: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.14.010130. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2018). Actual versus implied physics students: How students from traditional physics classrooms related to an innovative approach to quantum physics. Science Education. ISSN 0036-8326. 102(4), s. 649–667. doi: 10.1002/sce.21339. Fulltekst i vitenarkiv
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Vistnes, Arnt Inge & Bungum, Berit (2018). What Is Light? Students’ Reflections on the Wave-Particle Duality of Light and the Nature of Physics. Science & Education. ISSN 0926-7220. 27(1-2), s. 81–111. doi: 10.1007/s11191-018-9963-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kind, Per Morten; Angell, Carl & Guttersrud, Øystein (2017). Teaching and Learning Representations in Upper Secondary Physics, Multiple Representations in Physics Education. Springer. ISSN 978-3-319-58912-1. s. 25–45. doi: 10.1007/978-3-319-58914-5_2.
 • Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Physics students' understanding of fundamental principles in quantum physics. I Lavonen, Jari; Juuti, Kalle; Lampiselkä, Jarkko; Uitto, Anna & Kaisa, Hahl (Red.), Science Education Research: Engaging learners for a sustainable future.. ESERA. ISSN 978-951-51-1541-6. s. 11–19. Fulltekst i vitenarkiv
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2015). Prosjekt ReleKvant: Skreddersydde læringsressurser i fysikk, utviklet av forskere, lærere og lektorstudenter. I Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Red.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. s. 45–56.
 • Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Bøe, Maria Vetleseter (2015). ReleQuant - improving teaching and learning in quantum physics through educational design research. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 11(2), s. 153–168. doi: 10.5617/nordina.2043. Fulltekst i vitenarkiv
 • Henriksen, Ellen Karoline; Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Frågåt, Thomas & Bøe, Maria Vetleseter (2014). Relativity, quantum physics and philosophy in the upper secondary curriculum: Challenges, opportunities and proposed approaches. Physics Education. ISSN 0031-9120. 49(6), s. 678–684. doi: 10.1088/0031-9120/49/6/678.
 • Nilsen, Trude & Angell, Carl (2014). The importance of discourse and attitude in learning astronomy: A mixed methods approach to illuminate the results of the TIMSS 2011 survey. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 10(1), s. 16–31. doi: 10.5617/nordina.605.
 • Nilsen, Trude; Angell, Carl & Grønmo, Liv Sissel (2013). Mathematical competencies and the role of mathematics in physics education. A trend analysis of TIMSS Advanced 1995 and 2008. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 7(1). doi: 10.5617/adno.1113.
 • Sørby, Simen A. & Angell, Carl (2012). Undergraduate students' challenges with computational modelling in physics. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 8(3), s. 283–296. doi: 10.5617/nordina.534.
 • Lie, Svein; Angell, Carl & Rohatgi, Anubha (2012). Interpreting the Norwegian and Swedish trend data for physics in the TIMSS Advanced Study. Nordic Studies in Education. ISSN 1891-5914. 32(3/4), s. 177–195.
 • Angell, Carl & Kjærnsli, Marit (2012). "Viking Rubrics" - Vurdering og koding av åpne oppgaver i internasjonale komparative studier. I Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Red.), Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02004-4. s. 97–110.
 • Angell, Carl; Lie, Svein & Rohatgi, Anubha (2011). TIMSS Advanced 2008: Fall i fysikkompetanse i Norge og Sverige. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 7(1), s. 17–31. doi: 10.5617/nordina.244.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2010). The role of ”talking physics” in an undergraduate physics class using an electronic audience response system. Physics Education. ISSN 0031-9120. 45, s. 278–284.
 • Angell, Carl; Kind, Per Morten; Henriksen, Ellen Karoline & Guttersrud, Øystein (2008). An empirical-mathematical modelling approach to upper secondary physics. Physics Education. ISSN 0031-9120. 43(3), s. 256–264.
 • Angell, Carl; Kind, Per Morten & Henriksen, Ellen Karoline (2008). Implementation of empirical-mathematical modelling in upper secondary physics: Teachers’ interpretations and considerations. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 4(2), s. 113–123.
 • Lavonen, Jari; Angell, Carl; Bymen, Reijo; Henriksen, Ellen Karoline & Koponen, Ismo (2007). Social Interaction in Upper Secondary Physics Classrooms in Finland and Norway: A survey of students' expectations. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 51(1), s. 81–101. doi: 10.1080/00313830601079082.
 • Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Kind, Per Morten (2007). FYS21 - et prosjekt om modellering og vitenskapelig arbeids- og tenkemåte i fysikkundervisningen. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 3(1), s. 86–92.
 • Angell, Carl; Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2006). Curricular Effects in Patterns of Student Responses to TIMSS Science Items. I Howie, Sarah J. & Plomp, Tjeerd (Red.), Contexts of Learning Mathematics and Science. Routledge. ISSN 0-415-36225-3. s. 277–290.
 • Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline; Isnes, Anders & Guttersrud, Øystein (2004). FUN - en undersøkelse om fysikkutdanning i Norge. I Henriksen, Ellen Karoline & Ødegaard, Marianne (Red.), Naturfagenes didaktikk - en disiplin i forandring? Det 7. nordiske forskersymposiet om undervisning i naturfag i skolen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 82-7634-568-9.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Lavonen, Jari & Isnes, Anders (2004). WHY CHOOSE PHYSICS � IN NORWAY AND FINLAND ? Journal of Baltic Science Education. ISSN 1648-3898. 1.
 • Angell, Carl; Guttersrud, Øystein; Henriksen, Ellen Karoline & Isnes, Anders (2004). Physics: Frightful, but fun - Pupils' and teachers' views of physics and physics teaching. Science Education. ISSN 0036-8326. s. 683–706.
 • Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Isnes, Anders (2003). "Hvorfor lære fysikk? det kan andre ta seg av!" Fysikkfaget i norsk utdanning: Innhold - oppfatninger - valg, Naturfagdidaktikk. Perspektiver Forskning Utvikling. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-31477-2. s. 165–198.

Se alle arbeider i Cristin

 • Angell, Carl; Flekkøy, Eirik Grude & Kristiansen, Jostein Riiser (2021). Fysikk for lærere. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-53315-8. 282 s.
 • Angell, Carl; Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Persson, Rolf Jonas & Renstrøm, Reidun (2019). Fysikkdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-62335-7. 452 s.
 • Angell, Carl; Flekkøy, Eirik Grude & Kristiansen, Jostein Riiser (2011). Fysikk for lærereNaturfag i grunnskolelærerutdanningen 5. - 10 trinn. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205396883. 204 s.
 • Angell, Carl; Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Persson, Rolf Jonas & Renstrøm, Reidun (2011). Fysikkdidaktikk. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-878-1. 436 s.
 • Lie, Svein; Angell, Carl & Rohatgi, Anubha (2010). Fysikk i fritt fall? TIMSS Advanced 2008 i videregående skole. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-468-1. 233 s.
 • Angell, Carl & Lian, Bjørn Ebbe (2004). Fysiske størrelser og enheter - navn og symboler. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00726-0. 140 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Angell, Carl (2020). Den lille boka om universet av Maria Hammerstrøm . Fra Fysikkens Verden. ISSN 0015-9247. s. 82–82.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2020). Et fysikkfag for fremtiden. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 25–25.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2019). Hva er energi, og hva tenker elever? Naturfag. ISSN 1504-4564. 2019(1), s. 20–23.
 • Frågåt, Thomas; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2019). Enhancing Physics Teachers’ Professional Development Using a Design-Based Research Project.
 • Angell, Carl & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2018). Relativt moderne fysikkundervisning - Kvantefysikk og generell relativitetsteori.
 • Angell, Carl (2018). Relekvant - Relativitetsteori og kvantefysikk i fysikk 2.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Angell, Carl (2017). ReleKvant: Aktiv og variert læring i relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Ræder, Henrik Galligani; Angell, Carl & Henriksen, Ellen Karoline (2017). Uskarp forståelse: analyse av elevsvar knyttet til partiklers bølgeegenskaper og uskarphets-relasjonene.
 • Kersting, Magdalena; Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2017). Educational Reconstruction of General Relativity Through a Collaborative Online Learning Environment.
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Vistnes, Arnt Inge & Bungum, Berit [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Kvantefysikk.
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Fysikkforlystelser.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Det er ikke innholdet i fysikkfaget som er problemet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Bungum, Berit; Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Frågåt, Thomas & Sørborg, Øystein (2016). ReleKvant: Læringsressurser i moderne fysikk på viten.no Lansering av Viten-programmet "Kvantefysikk".
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit & Bøe, Maria Vetleseter (2016). Från forskning till fysikundervisning med ReleKvant: Nätbaserade lärresurser i relativitetsteori och kvantfysik, utvecklade av forskare, lärare och lärarstudenter. Naturvetenskapens och teknikens didaktik. 1(1), s. 53–64.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Frågåt, Thomas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). ReleKvant - undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Relativitetsteori og kvantefysikk i vgs: Forskning og utvikling av et skoleprosjekt. Fra Fysikkens Verden. ISSN 0015-9247. s. 21–25.
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Kva er lys, eigentleg? Kva seier naturvitskapen, og kva tenkjer elevane? Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 10–13.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl; Bungum, Berit & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Entanglement: Quantum physics, history, philosophy and NoS in traditional Norwegian classrooms.
 • Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Physics students’ understanding of fundamental principles in quantum physics.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Frågåt, Thomas (2014). ReleKvant – undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Angell, Carl; Isnes, Anders & Henriksen, Ellen Karoline (2014). Flere fysikkforlystelser.
 • Isnes, Anders; Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Bøe, Maria Vetleseter (2014). Hva er vitsen med forsøk? – fysikkshow.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2014). ReleKvant – moderne fysikk i klasserommet.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2014). ReleQuant - Improving teaching and learning in quantum physics through educational design research.
 • Angell, Carl (2014). Konseptuell forståelse av klassisk fysikk. MONA Matematikk og naturfagdidaktik. ISSN 1604-8628.
 • Angell, Carl & Isnes, Anders (2014). Hva er vitsen med forsøk?
 • Angell, Carl (2014). Challenges in physics teaching and learning.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2013). Ta klassen ut i universet! Naturfag. ISSN 1504-4564.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2013). Hva barn tror og fysikere vet om fysikk.
 • Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Isnes, Anders (2013). Fysikk-forlystelser.
 • Angell, Carl (2013). The role of mathematics in physics.
 • Guttersrud, Øystein & Angell, Carl (2013). Assessing students' understanding of the force concept in mechanics.
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2012). Om å velge fysikk - og om å forstå newtons mekanikk.
 • Angell, Carl & Guttersrud, Øystein (2012). Force Concept Inventory (FCI). Noen resultater fra norske Fysikk 2-elever.
 • Angell, Carl (2012). Phil Scott – a great academic, an excellent teacher and very good friend.
 • Angell, Carl (2011). Fysikkdidaktikk - status og utfordringer.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2011). Intervju om Newton. [Radio]. Om matematikkens historie i programmet Ekko (NRK P2).
 • Angell, Carl; Lie, Svein & Rohatgi, Anubha (2011). The role of mathematics in physics- findingd from TIMSS Advanced.
 • Angell, Carl (2011). What can we learn from TIMSS Advanced?
 • Angell, Carl (2010). Fysikk i fritt fall?
 • Guttersrud, Øystein & Angell, Carl (2010). Mathematics in physics: Upper secondary physics students' competency to describe phenomena applying mathematical and graphical representations.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl & Raen, Kristina Markussen (2009). ”I click, therefore I learn”? Learning in an undergraduate mechanics course using an electronic "personal response system".
 • Angell, Carl (2009). Physics for whom?
 • Angell, Carl & Henriksen, Ellen Karoline (2008). Å beskrive naturen med matematikk. Fra Fysikkens Verden. ISSN 0015-9247. 70(3), s. 85–87.
 • Angell, Carl; Kind, Per Morten; Henriksen, Ellen Karoline & Guttersrud, Øystein (2008). Implementation of empirical-mathematical modelling in upper secondary physics: Teachers' interpretations and considerations.
 • Angell, Carl; Guttersrud, Øystein; Henriksen, Ellen Karoline & Kind, Per Morten (2007). Multiple representations as a framework for a modelling approach to physics education.
 • Angell, Carl (2007). Modeller og modellering i skolefysikken.
 • Angell, Carl & Henriksen, Ellen Karoline (2007). Prosjekt FYS 21: Empirisk-matematisk modellering i skolefysikken.
 • Angell, Carl (2006). Reidun Renstrøm: Fysikkens historie - Fra naturfilosofi til kvanteteori. Fra Fysikkens Verden. ISSN 0015-9247. s. 54–55.
 • Angell, Carl & Henriksen, Ellen Karoline (2006). Måling av døgnvariasjon med Økolog. Naturfag. ISSN 1504-4564.
 • Angell, Carl (2006). Datalogging. Naturfag. ISSN 1504-4564.
 • Angell, Carl; Guttersrud, Øystein; Henriksen, Ellen Karoline & Kind, Per Morten (2006). Rationale for and implementation of an empirical-mathematical modelling approach in upper secondary physics in Norway.
 • Angell, Carl (2006). Varmepumper: Prinsipper og forsøk.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2006). Hvordan bruke dataloggere til enkle målinger?
 • Angell, Carl; Ryder, Jim & Scott, Phil (2005). Becoming an expert teacher: Novice physics teachers' development of conceptual and pedagogical knowledge.
 • Angell, Carl (2004). Exploring students' intuitive ideas based on physics items in TIMSS - 1995.
 • Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline; Isnes, Anders & Kind, Per Morten (2003). Alt vel i norsk skolefysikk?
 • Guttersrud, Øystein & Angell, Carl (2003). Fysikkolympiadens finaledeltakere. Fra Fysikkens Verden. ISSN 0015-9247. s. 95–99.
 • Lavonen, Jari; Angell, Carl; Byman, Reijo; Henriksen, Ellen Karoline & Koponen, Ismo (2003). basic teaching methods in physics and social cience classroom: Reality and upper secondary school students' expectations in Norway and Finland.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Lavonen, Jari & Isnes, Anders (2003). Why choose physics - in Norway and Finland?
 • Guttersrud, Øystein; Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Kind, Per Morten (2008). Mathematical modelling in upper secondary physics education. Defining, assessing and improving physics student's mathematical modelling competency. Unipub forlag. ISSN 1501-7710.
 • Andersen, Rasmus N.; Angell, Carl; Both, Erik; Ingwersen, Jens; Nielsen, Poul A. & Villadsen, Mads P. (2006). Evaluering af Fysik C. Undervisningsministeriet .
 • Vistnes, Arnt Inge; Angell, Carl; Johansen, Nils Voje & Handal, Gunnar (2006). Idéhefte om læringsstrategier i realfag. Universitetet i Oslo.
 • Angell, Carl; Fagerli, Tore & Mathiesen, Sissel Wedervang (2004). EVALUERINGRAPPORT TEKNOLOGI OG DESIGN VED ROSENBORG SKOLE 2003 og 2004. NTNU.
 • Grøn, Øyvind & Angell, Carl (2004). Eksploderende stjerner. Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. ISSN 82-91853-11-8.
 • Angell, Carl & Paulsen, Albert Christian (2003). Elevernes stemmer - Fysikfaget, undervisningen og lærerroller, slik eleverne opfatter det i det almene gymnasium i Danmark. Roskilde Universitetscenter.
 • Angell, Carl; Fagerli, Tore & Mathiesen, Sissel Wedervang (2003). EVALUERING AV TEKNOLOGI OG DESIGNVED ROSENBORG SKOLE VÅREN 2003Delrapport 1. NTNU.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 12:08 - Sist endret 16. mai 2018 10:12

Prosjekter