Kompetanse for kvalitet ved MN-fakultetet

Gjennom regjeringens strategi for videreutdanning av lærere, "Kompetanse for Kvalitet" tilbyr UiO videreutdanning for lærere som underviser på ungdomstrinnet eller i videregående skole.

Kompetanse for kvalitet er rettet spesielt mot lærere som underviser på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Søknad og opptak til ordningen skjer gjennom Utdanningsdirektoratet.

MN-fakultetet tilbyr et videreutdanningskurs i denne ordningen

Naturfag 2

Naturfag 2 består av to kurs, hvert på 15 studiepoeng, som med utgangspunkt i skolens læreplan i naturfag, innen kjemi, biologi og fysikk, for årstrinnene 8-11, gir generelle kunnskaper innen fagområdene  lærere trenger for å skape en god undervisning i naturfag.

 

 

Publisert 28. feb. 2015 09:10 - Sist endret 21. des. 2018 21:34