TIMSS Advanced (avsluttet)

TIMSS Advanced 2008 (Trends in International Mathematics and Science Study) er en internasjonal sammenliknende studie i regi av den internasjonale organisasjonen International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), og den handler om matematikk og fysikk i videregående skole.

Det foreligger en norsk rapport om fysikkundersøkelsen i TIMSS Advanced: Fysikk i fritt fall? Unipub 2010

Svein Lie, Carl Angell og Anubha Rohatgi:

Emneord: Fysikkdidaktikk
Publisert 15. feb. 2011 13:56 - Sist endret 26. okt. 2021 14:34