Fysikkutdanning i Norge - FUN (avsluttet)

Prosjektet FUN har følgende formål:

  • å finne ut hvilke faktorer som påvirker elever og studenter til å velge (eller ikke velge) fysikk i videregående skole og høyere utdanning
  • å finne ut hvordan elever, lærere og studenter ser på fysikkfaget
  •  å finne ut hvordan elever, lærere og studenter ser på fysikkundervisningen

Publikasjoner fra prosjektet

Øystein Guttersrud "Det er ikke lett å diskutere med venner som ikke vet at ting faller like fort" - en fokusgruppestudie av fysikkelevers oppfatning av fysikk og deres grunner for å velge fysikk i videregående skole.

Carl Angell, Ellen K. Henriksen og Anders Isnes: "Hvorfor lære fysikk? Det kan andre ta seg av! Fysikkfaget i norsk utdanning: innhold - oppfatninger - valg"  i Jorde og Bungum (red.) (2003): Naturfagdidaktikk. Perspektiver - forskning - utvikling. Gyldendal Akademisk. Oslo

Bente Bjørkhaug: "En fokusgruppestudie av fysikklæreres oppfatninger av fysikkfaget i videregående skole".


Carl Angell, Øystein Guttersrud, Ellen K. Henriksen og Anders Isnes: Physics: Frightful, But Fun Pupils' and Teachers' Views of Physics and Physics Teaching. Science Education 88:683 - 706, 2004

 

Publisert 15. feb. 2011 14:06 - Sist endret 15. feb. 2011 14:37