Ellen Karoline Henriksen

Professor - Fysikkdidaktikk
Bilde av Ellen Karoline Henriksen
English version of this page
Telefon +47 22857886
Rom FV 208, Fysikkbygningen vest
Brukernavn
Besøksadresse Skolelaboratoriet Fysikkbygningen Sem Sælands vei 24 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

 • Fysikkdidaktikk
 • Naturfagdidaktikk
 • Lektorutdanning og lærerutdanning i fysikk og naturfag
 • Overgangen skole-universitet, førsteårsproblematikk i høyere utdanning i realfag
 • Modellering og beregninger i fysikk-, biologi- og naturfagutdanning
 • Undervisning og læring i kvantefysikk og relativitetsteori
 • Rekruttering til realfag
 • Ungdoms utdanningsvalg
 • Kvinner i realfag
 • Undervisning og læring i strålingsfysikk, klima, nordlys

Professor 2 ved Institutt for grunnskole- og faglærarutdanning, OsloMet - storbyuniversitetet, leder prosjekt TRELIS 

Ledet forskningsprosjektet ReleKvant - forskningsbasert utvikling av undervisningsressurser i relativitetsteori og kvantefysikk

Med-leder for forskningsprosjektet Vilje-con-valg - ungdoms valg og bortvalg av realfaglig utdanning
Ledet forskningsprosjektet IRIS - Interests & Recruitment In Science (EU-prosjekt med 6 europeiske partnere)

Undervisning:

FYS 5810, "Fysikkdidaktikk i praksis"

FYS 3810/4810, "Fysikkdidaktikk"

( Nat 2000, "Naturfag i praksis" )

Til 2019: Naturfag 2 (8-11) - videreutdanning for lærere (se emnesider for NAT 2010V og NAT 2020V)

Fysisk institutt sine fagdager for elever i videregående skole

Diverse etter- og videreutdaningskurs for lærere

Akademisk bakgrunn og stillinger

2014 - : professor i fysikkdidaktikk ved Seksjon for fysikkdidaktikk (Skolelaboratoriet), Fysisk institutt

1999 - 2014: Førstelelektor, senere førsteamanuensis, i fysikkdidaktikk ved Seksjon for fysikkdidaktikk (Skolelaboratoriet), Fysisk institutt

1999: Undervisning ved lærerutdanning i naturfag, Høyskolen i Telemark (Notodden)

1994 - 99: Universitetet i Oslo, Fysisk institutt. Dr. scient. i fysikkdidaktikk, juni 1999. "Museums and Scientific literacy: The case of an exhibition on radiation and the environment"                                

1992-1999: Samarbeid med Norsk Teknisk Museum om to utstillinger om stråling og miljø

1988 - 93: Universitetet i Oslo, Fysisk institutt. Cand. scient. i fysikk (biofysikk), november 1993. "Måling av DNA-skader i UV-bestrålte lymfocytter"             

1987 - 88: University of Glasgow. Fysikk, geologi, vitenskapshistorie

Verv

Interne (UiO)

 • Seksjonsleder for Skolelaboratoriet/Seksjon for fysikkdidaktikk (2013 -)
 • Medlem av studieretningsrådet for Lektorprogrammet, studieretning realfag
 • Vara i fakultetsstyret for MN-fakultetet (2013 -2017 )
 • Medlem i MN-fakultetets Tilsettingsutvalg (2013 - 2017 )
 • Medlem i UiOs satsingsområde Kunnskap i skolen (KIS (2008-2015)
 • Styremedlem, Fysisk institutt (2009-2012)
 • Medlem av faggruppa for Nasjonal forskerskole i realfagdidaktikk (2007-2010 )
 • Vara i programrådet for Lektorprogrammet ved UiO (2007 – 2012)

Eksterne

 • Leder av panel som skal evaluere forskningskvaliteten ved Institut for Naturfagenes Didaktik – Københavns Universitet
 • Medlem av det nordiske ekspertpanelet NAFA (nasjonalt, dansk program for naturfagutdanning og naturfaglærerutdanning), 2021 - 
 • Styremedlem i den norske Forskerskolen i matematikk- og naturfagdidaktikk,  2021 - 
 • Medlem av den vitenskapelige komitéen for FontD – den  nationella forskarskolan för Naturvetenskapernas, teknikens och matematikens didaktik, 2012 - 
 • Styremedlem (fra 2017 sekretær) i European Science Education Research Association (ESERA), 2013-2021
 • Medlem av Ekspertgruppa for realfagene nedsatt av Kunnskapsdepartementet i 2014; resulterte i en rapport

Samarbeid

Nasjonalt  senter for naturfag i opplæringen; MN-fakultetets Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi (KURT), og Center for Computing in Science Education (CCSE)

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet

Emneord: Fysikkdidaktikk, Lærerutdanning, lektorutdanning, Naturfagdidaktikk, rekruttering, utdanningsvalg

Publikasjoner

 • Mork, Sonja Merethe; Henriksen, Ellen Karoline; Haug, Berit; Jorde, Doris & Frøyland, Merethe (2021). Defining knowledge domains for science teacher educators. International Journal of Science Education. ISSN 0950-0693. doi: 10.1080/09500693.2021.2006819.
 • Nilsen, Trude; Frøyland, Merethe; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Jorde, Doris & Korsager, Majken [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2021). Et kritisk og konstruktivt blikk på naturfaget i norsk skole. I Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (Red.), Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. Universitetsforlaget. ISSN 9788215045092. s. 207–260. doi: 10.18261/9788215045108-2021-09. Fulltekst i vitenarkiv
 • Henriksen, Ellen Karoline (2021). Designing learning resources and investigating student motivation and learning in general relativity and quantum physics in Norway. I Kersting, Magdalena & Blair, David (Red.), Teaching Einsteinian Physics in Schools: An Essential Guide for Teachers in Training and Practice. Routledge. ISSN 9781760877712.
 • Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2021). Pre-service science teachers’ and in-service physics teachers’ views on the knowledge and skills of a good teacher. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 17(3), s. 277–292. doi: 10.5617/NORDINA.7644. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bungum, Berit & Henriksen, Ellen Karoline (2018). Light talking: Students’ reflections on the wave-particle duality for light in small-group discussions. I Jobér, Anna; Andrée, Maria & Ideland, Malin (Red.), Future Educational Challenges from Science and Technology Perspectives. XVIII IOSTE Symposium Book of Proceeding. Malmö University. ISSN 978-91-7104-971-1. s. 48–54. doi: https%3A/doi.org/10.24834/978-91-7104-971-1.
 • Kersting, Magdalena; Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2018). General relativity in upper secondary school: Design and evaluation of an online learning environment using the model of educational reconstruction. Physical Review Physics Education Research. ISSN 2469-9896. 14(1). doi: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.14.010130. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2018). Quantum Talk: How small-group discussions may enhance students’ understanding in quantum physics. Science Education. ISSN 0036-8326. 102(4), s. 856–877. doi: 10.1002/sce.21447. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline; Holmegaard, Henriette Tholstrup; Madsen, Lene Møller & Ulriksen, Lars (2018). Balancing Cost and Value: Scandinavian Students’ First Year Experiences of Encountering Science and Technology Higher Education. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 14(1), s. 3–21. doi: 10.5617/nordina.2343. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2018). Actual versus implied physics students: How students from traditional physics classrooms related to an innovative approach to quantum physics. Science Education. ISSN 0036-8326. 102(4), s. 649–667. doi: 10.1002/sce.21339. Fulltekst i vitenarkiv
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Vistnes, Arnt Inge & Bungum, Berit (2018). What Is Light? Students’ Reflections on the Wave-Particle Duality of Light and the Nature of Physics. Science & Education. ISSN 0926-7220. 27(1-2), s. 81–111. doi: 10.1007/s11191-018-9963-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Physics students' understanding of fundamental principles in quantum physics. I Lavonen, Jari; Juuti, Kalle; Lampiselkä, Jarkko; Uitto, Anna & Kaisa, Hahl (Red.), Science Education Research: Engaging learners for a sustainable future.. ESERA. ISSN 978-951-51-1541-6. s. 11–19. Fulltekst i vitenarkiv
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2015). Prosjekt ReleKvant: Skreddersydde læringsressurser i fysikk, utviklet av forskere, lærere og lektorstudenter. I Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Red.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. s. 45–56.
 • Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Bøe, Maria Vetleseter (2015). ReleQuant - improving teaching and learning in quantum physics through educational design research. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 11(2), s. 153–168. doi: 10.5617/nordina.2043. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensen, Fredrik & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Short stories of educational choice – in the words of science and technology students. I Henriksen, Ellen Karoline; Dillon, Justin & Ryder, Jim (Red.), Understanding student participation and choice in science and technology education. Springer. ISSN 978-94-007-7792-7. s. 135–151. doi: 10.1007/978-94-007-7793-4_9.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Expectancy-value perspectives on choice of science and technology education in late-modern societies. I Henriksen, Ellen Karoline; Dillon, Justin & Ryder, Jim (Red.), Understanding student participation and choice in science and technology education. Springer. ISSN 978-94-007-7792-7. s. 17–29. doi: 10.1007/978-94-007-7793-4_2.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Dillon, Justin & Pellegrini, Giuseppe (2015). Improving participation in science and technology higher education: Ways forward. I Henriksen, Ellen Karoline; Dillon, Justin & Ryder, Jim (Red.), Understanding student participation and choice in science and technology education. Springer. ISSN 978-94-007-7792-7. s. 367–377. doi: 10.1007/978-94-007-7793-4_22.
 • Henriksen, Ellen Karoline (2015). Introduction: Participation in science, technology, engineering and mathematics (STEM) education - presenting the challenge and introducing project IRIS. I Henriksen, Ellen Karoline; Dillon, Justin & Ryder, Jim (Red.), Understanding student participation and choice in science and technology education. Springer. ISSN 978-94-007-7792-7. s. 1–14. doi: 10.1007/978-94-007-7793-4_1.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Frågåt, Thomas & Bøe, Maria Vetleseter (2014). Relativity, quantum physics and philosophy in the upper secondary curriculum: Challenges, opportunities and proposed approaches. Physics Education. ISSN 0031-9120. 49(6), s. 678–684. doi: 10.1088/0031-9120/49/6/678.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Jensen, Fredrik & Sjaastad, Jørgen (2014). Role of Out-of-School Experiences and Targeted Recruitment Efforts in Norwegian Science and Technology Students’ Educational Choice. International Journal of Science Education. ISSN 0950-0693. 5(3), s. 203–222. doi: 10.1080/21548455.2014.900585.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2013). Realfag i videregående skole og høyere utdanning – valg med både hodet og hjertet. I Holmseth, Sylvia (Red.), Utdanning 2013 - fra barnehage til doktorgrad. Statistisk sentralbyrå. ISSN 978-82-537-8821-0. s. 119–133.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2013). Love It or Leave It: Norwegian Students' Motivations and Expectations for Postcompulsory Physics. Science Education. ISSN 0036-8326. 97(4), s. 550–573. doi: 10.1002/sce.21068.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Henriksen, Ellen Karoline (2022). Prepring research literate science teachers.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Wetteland, Viggo & Hansen, Frode Kristian (2022). Studentenes motivasjon og læring i et tradisjonelt vs. reformert læringsløp i astrofysikk – i koronatid.
 • Henriksen, Ellen Karoline (2022). Argumentasjon og utforskende samtaler i naturfag.
 • Lauvland, Anders; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2021). Motivation Profiles Among First-Year Physics Students.
 • Mork, Sonja Merethe; Henriksen, Ellen Karoline; Haug, Berit; Jorde, Doris & Frøyland, Merethe (2021). Knowledge domains for science teacher educators.
 • Henriksen, Ellen Karoline (2021). Internasjonale perspektiver på forskning i naturfagdidaktikk.
 • Mork, Sonja Merethe; Henriksen, Ellen Karoline; Haug, Berit S; Jorde, Doris & Frøyland, Merethe (2021). Knowledge domain for science teacher educators.
 • Henriksen, Ellen Karoline (2021). Forskningsbasert lærerutdanning i naturfag: Hvordan kan vi gi våre studenter motivasjon og kunnskap til å forske på egen praksis?
 • Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Eklund, Gunilla Brita Maria & Henriksen, Ellen Karoline (2021). Science teacher educators' ideas about research-based science teacher education.
 • Strat, Tonje Tomine Seland; Henriksen, Ellen Karoline & Jegstad, Kirsti Marie (2021). Inquiry-Based Science Education (IBSE) in science teacher education: a systematic review.
 • Henriksen, Ellen Karoline (2021). Hvor går fysikkfaget i skolen? Refleksjoner i høringsprosessen på utkast til ny læreplan. Fra Fysikkens Verden. ISSN 0015-9247. 83(1), s. 14–19.
 • Henriksen, Ellen Karoline (2021). Nye læreplaner i fysikk: Noen innspill til diskusjon .
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2020). Skal fysikkelevane våre verkeleg ikkje lære om gravitasjonsbølgjer eller mørk materie? Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2020). Et fysikkfag for fremtiden. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 25–25.
 • Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S; Henriksen, Ellen Karoline; Jorde, Doris & Frøyland, Merethe (2019). Educating the educators. Creating a knowledge domain for science teacher educators through professional development.
 • Lauvland, Anders; Odden, Tor Ole; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2019). Learning assistants' transformed views on teaching and the teacher role after a training program.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2019). Hva er energi, og hva tenker elever? Naturfag. ISSN 1504-4564. 2019(1), s. 20–23.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Viefers, Susanne F; Bungum, Berit & Henriksen, Ellen Karoline (2019). Norwegian upper secondary students' ideas about the wave nature of matter.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Bøe, Maria Vetleseter (2019). ReleQuant physics education: Designing learning Resources and investigating student learning in general relativity and quantum physics.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Viefers, Susanne F & Bøe, Maria Vetleseter (2019). Project ReleQuant: a research-based learning resource in modern physics for upper secondary school.
 • Henriksen, Ellen Karoline (2019). Developing learning resources and investigating students' learning in general relativity and quantum physics.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Bøe, Maria Vetleseter (2018). Tar vi universet ut av naturfaget, tar vi realfags-inspirasjonen fra norske skoleelever. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Bungum, Berit & Henriksen, Ellen Karoline (2018). Light talking: Students' reflection on the wave-particle duality for light in small-group discussions.
 • Malthe-sørenssen, Anders; Henriksen, Ellen Karoline; Hjorth-Jensen, Morten; Mørken, Knut Martin; Sølna, Hanne & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2017). Center for computing in science education: fornyelse av utdanning ved integrasjon av beregninger. Nordic Journal of STEM Education. ISSN 2535-4574. 1(1), s. 236–241.
 • Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2017). Kvantesnakk: Korleis kan diskusjonar i smågrupper støtte elevar si læring? Naturfag. ISSN 1504-4564. 2017(2), s. 50–53.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter & Frågåt, Thomas (2017). Fysikkforlystelser.
 • Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2017). Who is the good physics teacher? – Views from a Norwegian perspective.
 • Ræder, Henrik Galligani; Angell, Carl & Henriksen, Ellen Karoline (2017). Uskarp forståelse: analyse av elevsvar knyttet til partiklers bølgeegenskaper og uskarphets-relasjonene.
 • Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2017). In-service physics teachers’ and pre-service science teachers’ view on professional competence.
 • Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2017). Quantum talk: How student discussions may support learning in quantum physics.
 • Kersting, Magdalena; Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2017). Educational Reconstruction of General Relativity Through a Collaborative Online Learning Environment.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Bøe, Maria Vetleseter & Grimenes, Arne Auen (2017). Carl Angell 70 år. Fra Fysikkens Verden. ISSN 0015-9247. 2017(1), s. 26–27.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Borgersen, Vibeke (2017). Hva skal du bli når du blir stor? [Avis]. Aftenposten.
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Vistnes, Arnt Inge & Bungum, Berit [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Kvantefysikk.
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Fysikkforlystelser.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Modern physics on the curriculum: Challenges to Teachers and students.
 • Kersting, Magdalena; Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Introduction to ReleQuant: Developing online learning resources in modern physics.
 • Henriksen, Ellen Karoline (2016). Pupils’ learning and understanding in quantum physics: the nature of light and the concept of quantization.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Blair, David (2016). Einsteinian Physics; no longer optional.
 • Blair, David; Henriksen, Ellen Karoline & Hendry, Martin (2016). Why don’t we teach Einstein’s theories in school? The Conversation. ISSN 2201-5639.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Henriksen, Ellen Karoline (2016). For hver etasje du går oppover I en trapp, eldes du raskere. [Internett]. Titan (MN-fak. UiO - nettavis).
 • Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Det er ikke innholdet i fysikkfaget som er problemet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Bungum, Berit; Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Frågåt, Thomas & Sørborg, Øystein (2016). ReleKvant: Læringsressurser i moderne fysikk på viten.no Lansering av Viten-programmet "Kvantefysikk".
 • Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Frågåt, Thomas & Kersting, Magdalena (2016). ReleKvant - læring og undervisning i kvantefysikk og relativitetsteori.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit & Bøe, Maria Vetleseter (2016). Från forskning till fysikundervisning med ReleKvant: Nätbaserade lärresurser i relativitetsteori och kvantfysik, utvecklade av forskare, lärare och lärarstudenter. Naturvetenskapens och teknikens didaktik. 1(1), s. 53–64.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Frågåt, Thomas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). ReleKvant - undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Pre-service science teachers’ views on professional knowledge.
 • Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Relativitetsteori og kvantefysikk i vgs: Forskning og utvikling av et skoleprosjekt. Fra Fysikkens Verden. ISSN 0015-9247. s. 21–25.
 • Henriksen, Ellen Karoline (2016). Fra forskning til fysikkundervisning med ReleKvant: Nettbaserte læringsressurser i relativitetsteori og kvantefysikk, utviklet av forskere, lærere og lærerstudenter.
 • Henriksen, Ellen Karoline (2016). Kjønnsforskjeller i utdannings- og yrkesvalg. [Radio]. NRK P3 (radio), "Hallo P3".
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Kva er lys, eigentleg? Kva seier naturvitskapen, og kva tenkjer elevane? Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 10–13.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Villanger-Larsen, Elisabeth (2015). ReleKvant fysikkundervisning: Skreddersydde læringsressurser i fysikk, utviklet av forskere, lærere og lektorstudenter.
 • Jensen, Fredrik & Henriksen, Ellen Karoline (2015). The Importance of Role Models, Social Integration and Academic Integration for Norwegian and Danish Students’ Participation in STEM .
 • Jensen, Fredrik & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Balancing cost and value: Scandinavian students’ first year experiences in STEM higher education.
 • King, Chris; DeWitt, Jennifer & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Reconsidering recommendations for educational fieldwork in earth science: exploring students’ learning activities during preparation, in the field and follow-up work. Remmen, Kari Beate. 2014. (Revew of doctoral thesis). Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN 0029-1951. 69(3), s. 184–185. doi: 10.1080/00291951.2015.1041153.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl; Bungum, Berit & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Entanglement: Quantum physics, history, philosophy and NoS in traditional Norwegian classrooms.
 • Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Physics students’ understanding of fundamental principles in quantum physics.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Utdanning, forskning og utviklingsarbeid i skjønn forening på lektorutdanningen i realfag.
 • Henriksen, Ellen Karoline (2015). Norge trenger flere som dem. [Avis]. Aftenposten.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Bøe, Maria Vetleseter (2014). Valg og bortvalg av realfag - innsikter og hva kan gjøres.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Frågåt, Thomas (2014). ReleKvant – undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Henriksen, Ellen Karoline (2014). Hvorfor valgte de teknisk/naturviten-skapelig utdanning, og hvordan opplevde de møtet med utdanningen?
 • Angell, Carl; Isnes, Anders & Henriksen, Ellen Karoline (2014). Flere fysikkforlystelser.
 • Isnes, Anders; Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Bøe, Maria Vetleseter (2014). Hva er vitsen med forsøk? – fysikkshow.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2014). ReleKvant – moderne fysikk i klasserommet.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2014). Kva skal til for at jenter skal velje realfag? www.veilederforum.no.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2014). Love it or leave it: Physics choices in Norway.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2014). ReleQuant - Improving teaching and learning in quantum physics through educational design research.
 • Jensen, Fredrik; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Sjaastad, Jørgen & Løken, Marianne (2013). "Barndomsminner og ein god lærar": Om å hjelpe elevar med å sjå utdannings- og yrkesmulegheiter i MNT-fag. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 27–30.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2013). Ta klassen ut i universet! Naturfag. ISSN 1504-4564.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Jensen, Fredrik (2013). Short stories of educational choice – In the words of science and technology students.
 • Jensen, Fredrik & Henriksen, Ellen Karoline (2013). The importance of role models, social integration and academic integration for STEM students.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2013). Hva barn tror og fysikere vet om fysikk.
 • Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Isnes, Anders (2013). Fysikk-forlystelser.
 • Ødegaard, Marianne; Mork, Sonja M; Frøyland, Merethe & Henriksen, Ellen Karoline (2013). Gratulerer med dagen. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 2–3.
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2012). Om å velge fysikk - og om å forstå newtons mekanikk.
 • Bergem, Ole Kristian; Goodchild, Simon; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Nortvedt, Guri A. & Reikerås, Elin Kristi Lie (2015). REALFAG. Relevante-Engasjerende-Attraktive-Lærerike. Rapport fra ekspertgruppa for realfagene. Kunnskapsdepartementet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 12:18 - Sist endret 16. sep. 2022 11:06