Ellen Karoline Henriksen

Professor - Fysikkdidaktikk
Bilde av Ellen Karoline Henriksen
English version of this page
Telefon +47 22857886
Rom FV 208, Fysikkbygningen vest
Brukernavn
Besøksadresse Skolelaboratoriet Fysikkbygningen Sem Sælands vei 24 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

 • Fysikkdidaktikk
 • Naturfagdidaktikk
 • Lektorutdanning og lærerutdanning i fysikk og naturfag
 • Overgangen skole-universitet, førsteårsproblematikk i høyere utdanning i realfag
 • Modellering og beregninger i fysikk-, biologi- og naturfagutdanning
 • Undervisning og læring i kvantefysikk og relativitetsteori
 • Rekruttering til realfag
 • Ungdoms utdanningsvalg
 • Kvinner i realfag
 • Undervisning og læring i strålingsfysikk, klima, nordlys

Tilknyttet Skolelaboratoriet (Seksjon for fysikkdidaktikk) 

Professor 2 ved Institutt for grunnskole- og faglærarutdanning, OsloMet - storbyuniversitetet, leder prosjekt TRELIS 

Forskningsprosjektet ReleKvant - forskningsbasert utvikling av undervisningsressurser i relativitetsteori og kvantefysikk

Forskningsprosjektet Vilje-con-valg - ungdoms valg og bortvalg av realfaglig utdanning
Forskningsprosjektet IRIS - Interests & Recruitment In Science. EU-prosjekt med 6 europeiske partnere

Undervisning:

FYS 5810, "Fysikkdidaktikk i praksis"

FYS 3810/4810, "Fysikkdidaktikk"

( Nat 2000, "Naturfag i praksis" )

Til 2019: Naturfag 2 (8-11) - videreutdanning for lærere (se emnesider for NAT 2010V og NAT 2020V)

Fysisk institutt sine fagdager for elever i videregående skole

Har deltatt i utvikling av temahefter om nordlys, stråling og helse, ozon, UV-stråling og klima (se HER)

Bakgrunn

1999 - : Førstelelektor, senere førsteamanuensis og siden 2014 professor, i fysikkdidaktikk ved Seksjon for fysikkdidaktikk (Skolelaboratoriet), Fysisk institutt.

1999: Undervisning ved lærerutdanning i naturfag, Høyskolen i Telemark (Notodden)

1994 - 99: Universitetet i Oslo, Fysisk institutt. Dr. scient. i fysikkdidaktikk, juni 1999. "Museums and Scientific literacy: The case of an exhibition on radiation and the environment"                                

1992-1999: Samarbeid med Norsk Teknisk Museum om to utstillinger om stråling og miljø

1988 - 93: Universitetet i Oslo, Fysisk institutt. Cand. scient. i fysikk (biofysikk), november 1993. "Måling av DNA-skader i UV-bestrålte lymfocytter"             

1987 - 88: University of Glasgow. Fysikk, geologi, vitenskapshistorie

Verv

 • Styremedlem (fra 2017 sekretær) i European Science Education Research Association (ESERA), 2013-
 • Seksjonsleder for Skolelaboratoriet/Seksjon for fysikkdidaktikk (2013 -)
 • Vara i fakultetsstyret for MN-fakultetet (2013 -2017 )
 • Medlem i MN-fakultetets Tilsettingsutvalg (2013 - 2017 )
 • Medlem av den vitenskapelige komitéen for FontD – den  nationella forskarskolan för Naturvetenskapernas, teknikens och matematikens didaktik (2012 - )
 • Medlem i UiOs satsingsområde Kunnskap i skolen (KIS (2008-2015)
 • Styremedlem, Fysisk institutt (2009-2012)
 • Medlem av faggruppa for Nasjonal forskerskole i realfagdidaktikk (2007-2010 )
 • Vara i programrådet for Lektorprogrammet ved UiO (2007 – 2012)

Samarbeid

Nasjonalt  senter for naturfag i opplæringen; MN-fakultetets Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi (KURT), og Center for Computing in Science Education (CCSE)

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet

 

Emneord: Fysikkdidaktikk, Lærerutdanning, lektorutdanning, Naturfagdidaktikk, rekruttering, utdanningsvalg
Publisert 4. nov. 2010 12:18 - Sist endret 23. mars 2021 09:46