Vilje-con-valg: Valg og bortvalg av realfag (avsluttet)

Prosjektets overordnede mål er å styrke rekrutteringen og bedre kjønnsbalansen ved realfaglige utdanninger og yrker.

Dette skal realiseres gjennom å

  • utvikle ny kunnskap, basert på nye empiriske analyser og teoretiske refleksjoner, omkring jenters og gutters utdannings- og yrkesvalg med spesielt fokus på realfag 
  • stimulere informert debatt og bidra med kritikk, innspill og råd angående undervisning i skolen og ved realfagsstudier, formidling av realfag generelt, og form, innhold og målgrupper for rekrutteringsprosjekter og tiltak for å hindre frafall

Navnet Vilje-con-valg skal gi assosiasjoner til hva ungdom vil – og hva de så velgerProsjektets hjemmesider gir mer informasjon.

Innen rammen av prosjektet er det samlet spørreskjema-data fra nesten 14 000 elever og studenter, og det er samlet intervju- og fokusgruppedata. 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen.

 

 

Emneord: Rekruttering, utdanningsvalg, realfagPå Fys
Publisert 15. feb. 2011 13:42 - Sist endret 20. sep. 2022 07:31