Maria Vetleseter Bøe

Førsteamanuensis - Fysikkdidaktikk
Bilde av Maria Vetleseter Bøe
English version of this page
Telefon +47 22857814
Rom FV211 Fysikkbygningen vest
Brukernavn
Besøksadresse Skolelaboratoriet Fysikkbygningen Sem Sælandsvei 24 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

  • Fysikkdidaktikk
  • Naturfagdidaktikk
  • Motivasjon, identitet og læring i fysikk
  • Læring og undervisning i kvantefysikk og relativitetsteori
  • Læreplanutvikling i naturfag
  • Lektorutdanning, etter- og videreutdanning av lærere
  • Ungdoms valg og bortvalg av realfag
  • Realfag og kjønn


Forskningsprosjektet ReleKvant - forskningsbasert utvikling av undervisningsressurser i relativitetsteori og kvantefysikk

Forskningsprosjektet Vilje-con-valg - ungdoms valg og bortvalg av realfaglig utdanning

Forskningsprosjektet IRIS - Interests & Recruitment In Science. EU-prosjekt med 6 europeiske partnere

Undervisning

Gruppelærer FYS2140 Kvantefysikk

NAT 2000 "Naturfag i praksis"

NAT 2010V "Fysikk og generell kjemi i naturfaget 8-11"

Fagdager ved Fysisk institutt for fysikkelever
...

Bakgrunn

2011-2016: Forsker ved Naturfagsenteret.

2006-2011: Stipendiat i naturfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

2004-2006: Rådgiver i stiftelsen MOT.

1997-2004: Cand. Scient. i teoretisk fysikk ved NTNU.

2002-2003: Praktisk-pedagogisk utdanning ved NTNU.

Priser

H. M. Kongens Gullmedalje 2013

Verv

Leder av juryen i Norges forskningsråds konkurranse "Unge forskere".

Sekretær i "Ekspertgruppa for realfagene" nedsatt av Kunnskapsdepartementet, 2014.

"Arbeidsgruppa for faggjennomgang av naturfagene", nedsatt av Utdanningsdirektoratet, 2014.

Samarbeid

Har 20% stilling på Naturfagsenteret - Norsk senter for naturfag i opplæringen.

 

Publisert 26. jan. 2017 12:06 - Sist endret 14. mars 2019 15:15

Prosjekter