Maria Vetleseter Bøe

Førsteamanuensis - Fysikkdidaktikk
Bilde av Maria Vetleseter Bøe
English version of this page
Telefon +47 22857814
Mobiltelefon +47 92441243
Rom FV211 Fysikkbygningen vest
Brukernavn
Besøksadresse Skolelaboratoriet Fysikkbygningen Sem Sælandsvei 24 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

 • Fysikkdidaktikk
 • Naturfagdidaktikk
 • Motivasjon, identitet og læring i fysikk
 • Læring og undervisning i kvantefysikk og relativitetsteori
 • Læreplanutvikling i naturfag
 • Lektorutdanning, etter- og videreutdanning av lærere
 • Ungdoms valg og bortvalg av realfag
 • Realfag og kjønn


Forskningsprosjektet ReleKvant - forskningsbasert utvikling av undervisningsressurser i relativitetsteori og kvantefysikk

Forskningsprosjektet Vilje-con-valg - ungdoms valg og bortvalg av realfaglig utdanning

Forskningsprosjektet IRIS - Interests & Recruitment In Science. EU-prosjekt med 6 europeiske partnere

Undervisning

FYS2140 Kvantefysikk

NAT 2000 "Naturfag i praksis"

Fagdager ved Fysisk institutt for fysikkelever
...

Bakgrunn

2011-2016: Forsker ved Naturfagsenteret.

2006-2011: Stipendiat i naturfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

2004-2006: Rådgiver i stiftelsen MOT.

1997-2004: Cand. Scient. i teoretisk fysikk ved NTNU.

2002-2003: Praktisk-pedagogisk utdanning ved NTNU.

Priser

H. M. Kongens Gullmedalje 2013

Verv

Fagansvarleg for fysikk på Store Norske Leksikon (2022-)

Medlem (2013-2017) og leder (2018-2022) av juryen i Norges forskningsråds konkurranse "Unge forskere".

Sekretær i "Ekspertgruppa for realfagene" nedsatt av Kunnskapsdepartementet, 2014.

"Arbeidsgruppa for faggjennomgang av naturfagene", nedsatt av Utdanningsdirektoratet, 2014.

Samarbeid

Har 20% stilling på Naturfagsenteret - Norsk senter for naturfag i opplæringen.

 

Publikasjoner

 • Kostøl, Kristine Bakkemo; Bøe, Maria Vetleseter & Skår, Aud Ragnhild (2022). Nature of Science in Norway’s Recent Curricula Reform: Analysis of the Biology, Chemistry, and Physics Curricula. Science & Education. ISSN 0926-7220. doi: 10.1007/s11191-022-00399-z.
 • Bjurholt, Nikolai & Bøe, Maria Vetleseter (2022). Remote physics teaching during the Covid-19 pandemic: losses and potential gains. Physics Education. ISSN 0031-9120. 58(1). doi: 10.1088/1361-6552/ac96be. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eliassen, June Edvarda; Bøe, Maria Vetleseter; Nederbragt, Lex; Berg, Marthe Mjøen & Gregers, Tone Fredsvik (2022). Motivasjon for beregningsorientert biologi og sammenhengen med matematikk R2 fra videregående opplæring. Nordic Journal of STEM Education. ISSN 2535-4574. 4(2), s. 58–70. doi: 10.5324/njsteme.v4i2.4026. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frågåt, Thomas; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2022). Providing Professional Development for Physics Teachers through Participation in a Design-Based Research Project. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 18(1), s. 112–127. doi: 10.5617/nordina.8712. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bøe, Maria Vetleseter & Viefers, Susanne Friederike (2021). Secondary and University Students’ Descriptions of Quantum Uncertainty and the Wave Nature of Quantum Particles. Science & Education. ISSN 0926-7220. doi: 10.1007/s11191-021-00297-w. Fulltekst i vitenarkiv
 • Voll, Liv Oddrun; Bøe, Maria Vetleseter; Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S; Fiskum, Kirsten & Frøyland, Merethe (2019). Bærende ideer i naturfag. I Voll, Liv Oddrun; Øyehaug, Anne Bergliot & Holt, Anne (Red.), Dybdelæring i naturfag. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02811-8. s. 59–84.
 • Kersting, Magdalena; Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2018). General relativity in upper secondary school: Design and evaluation of an online learning environment using the model of educational reconstruction. Physical Review Physics Education Research. ISSN 2469-9896. 14(1). doi: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.14.010130. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2018). Quantum Talk: How small-group discussions may enhance students’ understanding in quantum physics. Science Education. ISSN 0036-8326. 102(4), s. 856–877. doi: 10.1002/sce.21447. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2018). Actual versus implied physics students: How students from traditional physics classrooms related to an innovative approach to quantum physics. Science Education. ISSN 0036-8326. 102(4), s. 649–667. doi: 10.1002/sce.21339. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Bøe, Maria Vetleseter (2015). ReleQuant - improving teaching and learning in quantum physics through educational design research. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 11(2), s. 153–168. doi: 10.5617/nordina.2043. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Expectancy-value perspectives on choice of science and technology education in late-modern societies. I Henriksen, Ellen Karoline; Dillon, Justin & Ryder, Jim (Red.), Understanding student participation and choice in science and technology education. Springer. ISSN 978-94-007-7792-7. s. 17–29. doi: 10.1007/978-94-007-7793-4_2.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Frågåt, Thomas & Bøe, Maria Vetleseter (2014). Relativity, quantum physics and philosophy in the upper secondary curriculum: Challenges, opportunities and proposed approaches. Physics Education. ISSN 0031-9120. 49(6), s. 678–684. doi: 10.1088/0031-9120/49/6/678.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2013). Realfag i videregående skole og høyere utdanning – valg med både hodet og hjertet. I Holmseth, Sylvia (Red.), Utdanning 2013 - fra barnehage til doktorgrad. Statistisk sentralbyrå. ISSN 978-82-537-8821-0. s. 119–133.
 • Jensen, Fredrik & Bøe, Maria Vetleseter (2013). The Influence of a Two-Day Recruitment Event on Female Upper Secondary Students’ Motivation for Science and Technology Higher Education. International Journal of Gender, Science and Technology. ISSN 2040-0748.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2013). Love It or Leave It: Norwegian Students' Motivations and Expectations for Postcompulsory Physics. Science Education. ISSN 0036-8326. 97(4), s. 550–573. doi: 10.1002/sce.21068.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2012). Science choices in Norwegian upper secondary school: What matters? Science Education. ISSN 0036-8326. 96(1), s. 1–20. doi: 10.1002/sce.20461.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2022). Gamle og nye fysikkforlystelser.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2022). Partikkelmodellen.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2021). Energi.
 • Skår, Aud Ragnhild; Fiskum, Kirsten & Bøe, Maria Vetleseter (2021). Karbon.
 • Lauvland, Anders; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2021). Motivation Profiles Among First-Year Physics Students.
 • Eliassen, June Edvarda; Bøe, Maria Vetleseter; Nederbragt, Lex & Gregers, Tone Fredsvik (2021). Motivasjon for beregningsorientert biologi og sammenhengen med matematikk R2 fra videregående opplæring.
 • Erlien, Wenche; Bøe, Maria Vetleseter & Sørborg, Øystein (2021). Radioaktivitet.
 • Hurum, Jørn Harald & Bøe, Maria Vetleseter (2021). "Barn av regnbuen og en frodig jord". Naturfag. ISSN 1504-4564. 1, s. 6–15.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2020). Skal fysikkelevane våre verkeleg ikkje lære om gravitasjonsbølgjer eller mørk materie? Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2020). Et godt sted å være, et godt sted å lære. Naturfag. ISSN 1504-4564. 1.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2020). Et fysikkfag for fremtiden. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 25–25.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Fiskum, Kirsten & Skaar, Aud Ragnhild (2019). Kjernen i kjerneelementet Energi og materie.
 • Elgarøy, Øystein & Bøe, Maria Vetleseter (2019). Er hele universets energi bevart? Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 14–16.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Kostøl, Kristine Bakkemo (2019). Energi og materie - svaret på (nesten) alt. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 4–6.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2019). E=mc^2. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 8–9.
 • Lauvland, Anders; Odden, Tor Ole; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2019). Learning assistants' transformed views on teaching and the teacher role after a training program.
 • Frågåt, Thomas; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2019). Enhancing Physics Teachers’ Professional Development Using a Design-Based Research Project.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2019). High achieving students' science identity performances within STEM disciplinary cultures in Norway.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Viefers, Susanne F; Bungum, Berit & Henriksen, Ellen Karoline (2019). Norwegian upper secondary students' ideas about the wave nature of matter.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Bøe, Maria Vetleseter (2019). ReleQuant physics education: Designing learning Resources and investigating student learning in general relativity and quantum physics.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Viefers, Susanne F & Bøe, Maria Vetleseter (2019). Project ReleQuant: a research-based learning resource in modern physics for upper secondary school.
 • Reitan, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Kostøl, Kristine Bakkemo & Braathen, Anette (2018). Undervisning for naturfaglig kapital: Hva har elevene dine i ryggsekken? Naturfag. ISSN 1504-4564.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2018). Motivasjon i naturfag. Naturfag. ISSN 1504-4564.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2018). Science identity development within teaching and learning cultures in University STEM programs.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Bøe, Maria Vetleseter (2018). Tar vi universet ut av naturfaget, tar vi realfags-inspirasjonen fra norske skoleelever. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2017). Kvantesnakk: Korleis kan diskusjonar i smågrupper støtte elevar si læring? Naturfag. ISSN 1504-4564. 2017(2), s. 50–53.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter & Frågåt, Thomas (2017). Fysikkforlystelser.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2017). Motivation and interest development in traditional physics classrooms in Norway.
 • Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2017). Quantum talk: How student discussions may support learning in quantum physics.
 • Kersting, Magdalena; Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2017). Educational Reconstruction of General Relativity Through a Collaborative Online Learning Environment.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Bøe, Maria Vetleseter & Grimenes, Arne Auen (2017). Carl Angell 70 år. Fra Fysikkens Verden. ISSN 0015-9247. 2017(1), s. 26–27.
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Vistnes, Arnt Inge & Bungum, Berit [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Kvantefysikk.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2016). Om fysikk, studier og muligheter med realfag.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2016). Relevant naturfag - kva er det og korleis gjer vi det?
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Fysikkforlystelser.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Drømmen om framtidas fysikkfag.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Modern physics on the curriculum: Challenges to Teachers and students.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Det er ikke innholdet i fysikkfaget som er problemet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Bungum, Berit; Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Frågåt, Thomas & Sørborg, Øystein (2016). ReleKvant: Læringsressurser i moderne fysikk på viten.no Lansering av Viten-programmet "Kvantefysikk".
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit & Bøe, Maria Vetleseter (2016). Från forskning till fysikundervisning med ReleKvant: Nätbaserade lärresurser i relativitetsteori och kvantfysik, utvecklade av forskare, lärare och lärarstudenter. Naturvetenskapens och teknikens didaktik. 1(1), s. 53–64.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2016). Magiske magneter. Nemi. ISSN 1651-3436.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Frågåt, Thomas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). ReleKvant - undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Relativitetsteori og kvantefysikk i vgs: Forskning og utvikling av et skoleprosjekt. Fra Fysikkens Verden. ISSN 0015-9247. s. 21–25.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Ryder, Jim & Ulriksen, Lars (2016). The process of choosing STEM higher education: Messages from the IRIS project.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2016). Leikande fysikk.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2015). Young people’s motivation for choosing – and keep choosing – STEM .
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Kva er lys, eigentleg? Kva seier naturvitskapen, og kva tenkjer elevane? Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 10–13.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2015). Nytt lys for verda. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 42–43.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2015). Ungdoms valg av utdanning og yrke.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2015). Om forelskelse, Harry Potter og Ent3r-mentorane som rollemodellar.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl; Bungum, Berit & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Entanglement: Quantum physics, history, philosophy and NoS in traditional Norwegian classrooms.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2015). Physics choices among young women: What matters?
 • Ryder, Jim; Ulriksen, Lars & Bøe, Maria Vetleseter (2015). Understanding student participation and choice in science and technology education: The contribution of IRIS. I Henriksen, Ellen Karoline; Dillon, Justin & Ryder, Jim (Red.), Understanding student participation and choice in science and technology education. Springer. ISSN 978-94-007-7792-7.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Bøe, Maria Vetleseter (2014). Valg og bortvalg av realfag - innsikter og hva kan gjøres.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Frågåt, Thomas (2014). ReleKvant – undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Isnes, Anders; Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Bøe, Maria Vetleseter (2014). Hva er vitsen med forsøk? – fysikkshow.
 • Jensen, Fredrik & Bøe, Maria Vetleseter (2014). Gir et realistisk bilde av realfag. Teknisk Ukeblad. ISSN 0040-2354.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2014). Kva skal til for at jenter skal velje realfag? www.veilederforum.no.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2014). Love it or leave it: Physics choices in Norway.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2014). Energibehov og utfordringer.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2014). Om Ent3r-mentorenes betydning som rollemodeller.
 • Jensen, Fredrik; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Sjaastad, Jørgen & Løken, Marianne (2013). "Barndomsminner og ein god lærar": Om å hjelpe elevar med å sjå utdannings- og yrkesmulegheiter i MNT-fag. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 27–30.
 • Jensen, Fredrik & Bøe, Maria Vetleseter (2013). The influence of a recruitment event on female upper secondary students’ motivation for science and technology higher education.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2013). Multikunsten fysikk.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2012). Realfag - også et sted for idealisme og kreativitet.
 • Jensen, Fredrik & Bøe, Maria Vetleseter (2012). Fornuft og følelser - ungdoms valg og bortvalg av realfag.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2012). What's in it for me? Choosing science in Norway. New Zealand Science Teacher. s. 30–33.
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2012). Om å velge fysikk - og om å forstå newtons mekanikk.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Jensen, Fredrik (2012). Realfagsrekruttering: Dette virker!
 • Bøe, Maria Vetleseter (2012). Fornuft og følelser. Valg og bortvalg av realfag.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2012). Å lose studenten til løysinga.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2012). Love it or leave it: Hva motiverer norske fysikkelever og -studenter, og hvilke forventninger har de til fysikkfaget?
 • Bøe, Maria Vetleseter (2012). Fornuft og følelser. Valg og bortvalg av realfag.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2012). Getting more girls to study physical sciences: an achievable aspiration or a failed project ... or is it just the girls?
 • Bøe, Maria Vetleseter (2012). På mulighetenes marked. Valg og bortvalg av realfag.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2012). Valg og bortvalg av matematikk og andre realfag ... hva teller?
 • Bøe, Maria Vetleseter (2011). Hva teller når ungdom velger realfag?
 • Bøe, Maria Vetleseter (2011). Hva teller når ungdom velger realfag? Resultater fra forskningsprosjektene Vilje-con-valg og IRIS.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2011). Valg og bortvalg av realfag ... med jentefokus.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline & Jensen, Fredrik (2011). Jenters og gutters valg og bortvalg av realfag.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2011). What matters when young people choose to study science?
 • Bøe, Gudrun Maria Vetleseter (2011). Science choices in Norwegian upper secondary school: What Matters?
 • Eggen, Per-Odd; Bøe, Maria Vetleseter; Fimland, Nina; Johansen, Astrid; Nilsen, Trude & Olsen, Rolf Vegar [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2015). Naturfagene i norsk skole Anno 2015. Utdanningsdirektoratet.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2012). What's in it for me? Norwegian students' choices of post-compulsory science in an expectancy-value perspective. Unipub forlag.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. jan. 2017 12:06 - Sist endret 21. nov. 2022 13:18

Prosjekter