Maria Vetleseter Bøe

Førsteamanuensis - Fysikkdidaktikk
Bilde av Maria Vetleseter Bøe
English version of this page
Telefon +47 22857814
Rom FV211 Fysikkbygningen vest
Brukernavn
Besøksadresse Skolelaboratoriet Fysikkbygningen Sem Sælandsvei 24 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

 • Fysikkdidaktikk
 • Naturfagdidaktikk
 • Motivasjon, identitet og læring i fysikk
 • Læring og undervisning i kvantefysikk og relativitetsteori
 • Læreplanutvikling i naturfag
 • Lektorutdanning, etter- og videreutdanning av lærere
 • Ungdoms valg og bortvalg av realfag
 • Realfag og kjønn


Forskningsprosjektet ReleKvant - forskningsbasert utvikling av undervisningsressurser i relativitetsteori og kvantefysikk

Forskningsprosjektet Vilje-con-valg - ungdoms valg og bortvalg av realfaglig utdanning

Forskningsprosjektet IRIS - Interests & Recruitment In Science. EU-prosjekt med 6 europeiske partnere

Undervisning

Gruppelærer FYS2140 Kvantefysikk

NAT 2000 "Naturfag i praksis"

NAT 2010V "Fysikk og generell kjemi i naturfaget 8-11"

Fagdager ved Fysisk institutt for fysikkelever
...

Bakgrunn

2011-2016: Forsker ved Naturfagsenteret.

2006-2011: Stipendiat i naturfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

2004-2006: Rådgiver i stiftelsen MOT.

1997-2004: Cand. Scient. i teoretisk fysikk ved NTNU.

2002-2003: Praktisk-pedagogisk utdanning ved NTNU.

Priser

H. M. Kongens Gullmedalje 2013

Verv

Leder av juryen i Norges forskningsråds konkurranse "Unge forskere".

Sekretær i "Ekspertgruppa for realfagene" nedsatt av Kunnskapsdepartementet, 2014.

"Arbeidsgruppa for faggjennomgang av naturfagene", nedsatt av Utdanningsdirektoratet, 2014.

Samarbeid

Har 20% stilling på Naturfagsenteret - Norsk senter for naturfag i opplæringen.

 

Publikasjoner

 • Voll, Liv Oddrun; Bøe, Maria Vetleseter; Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S; Fiskum, Kirsten & Frøyland, Merethe (2019). Bærende ideer i naturfag, I: Liv Oddrun Voll; Anne Bergliot Øyehaug & Anne Holt (red.),  Dybdelæring i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02811-8.  Kapittel 3.  s 59 - 84
 • Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2018). Quantum Talk: How small-group discussions may enhance students’ understanding in quantum physics. Science Education.  ISSN 0036-8326.  102(4), s 856- 877 . doi: 10.1002/sce.21447 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2018). Actual versus implied physics students: How students from traditional physics classrooms related to an innovative approach to quantum physics. Science Education.  ISSN 0036-8326.  102(4), s 649- 667 . doi: 10.1002/sce.21339 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kersting, Magdalena; Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2018). General relativity in upper secondary school: Design and evaluation of an online learning environment using the model of educational reconstruction. Physical Review Physics Education Research.  ISSN 2469-9896.  14(1) . doi: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.14.010130 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Bøe, Maria Vetleseter (2015). ReleQuant - improving teaching and learning in quantum physics through educational design research. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  11(2), s 153- 168 . doi: 10.5617/nordina.2043 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Expectancy-value perspectives on choice of science and technology education in late-modern societies, In Ellen Karoline Henriksen; Justin Dillon & Jim Ryder (ed.),  Understanding student participation and choice in science and technology education.  Springer.  ISBN 978-94-007-7792-7.  Kapittel 2.  s 17 - 29
 • Henriksen, Ellen Karoline; Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Frågåt, Thomas & Bøe, Maria Vetleseter (2014). Relativity, quantum physics and philosophy in the upper secondary curriculum: Challenges, opportunities and proposed approaches. Physics Education.  ISSN 0031-9120.  49(6), s 678- 684 . doi: 10.1088/0031-9120/49/6/678
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2013). Love It or Leave It: Norwegian Students' Motivations and Expectations for Postcompulsory Physics. Science Education.  ISSN 0036-8326.  97(4), s 550- 573 . doi: 10.1002/sce.21068
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2013). Realfag i videregående skole og høyere utdanning – valg med både hodet og hjertet, I: Sylvia Holmseth (red.),  Utdanning 2013 - fra barnehage til doktorgrad.  Statistisk sentralbyrå.  ISBN 978-82-537-8821-0.  6.  s 119 - 133
 • Jensen, Fredrik & Bøe, Maria Vetleseter (2013). The Influence of a Two-Day Recruitment Event on Female Upper Secondary Students’ Motivation for Science and Technology Higher Education. International Journal of Gender, Science and Technology.  ISSN 2040-0748.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2012). Science choices in Norwegian upper secondary school: What matters?. Science Education.  ISSN 0036-8326.  96(1), s 1- 20 . doi: 10.1002/sce.20461
 • Bøe, Gudrun Maria Vetleseter (2011). Science Choices in Norwegian Upper Secondary School: What Matters?. Science Education.  ISSN 0036-8326.  96(1), s 1- 20
 • Bøe, Gudrun Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Lyons, Terry & Schreiner, Camilla (2011). Participation in science and technology: young people's achievement-related choices in late-modern societies. Studies in science education.  ISSN 0305-7267.  47(1), s 37- 72 . doi: 10.1080/03057267.2011.549621

Se alle arbeider i Cristin

 • Bøe, Maria Vetleseter (2020). Et godt sted å være, et godt sted å lære. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  1
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2020). Skal fysikkelevane våre verkeleg ikkje lære om gravitasjonsbølgjer eller mørk materie?. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2020). Et fysikkfag for fremtiden. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 25- 25
 • Bøe, Maria Vetleseter (2019). E=mc^2. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  s 8- 9
 • Bøe, Maria Vetleseter (2019). High achieving students' science identity performances within STEM disciplinary cultures in Norway.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Kostøl, Kristine Bakkemo (2019). Energi og materie - svaret på (nesten) alt. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  s 4- 6
 • Bøe, Maria Vetleseter; Viefers, Susanne F; Bungum, Berit & Henriksen, Ellen Karoline (2019). Norwegian upper secondary students' ideas about the wave nature of matter.
 • Elgarøy, Øystein & Bøe, Maria Vetleseter (2019). Er hele universets energi bevart?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  s 14- 16
 • Frågåt, Thomas; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2019). Enhancing Physics Teachers’ Professional Development Using a Design-Based Research Project.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Bøe, Maria Vetleseter (2019). ReleQuant physics education: Designing learning Resources and investigating student learning in general relativity and quantum physics.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Viefers, Susanne F & Bøe, Maria Vetleseter (2019). Project ReleQuant: a research-based learning resource in modern physics for upper secondary school.
 • Lauvland, Anders; Odden, Tor Ole; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2019). Learning assistants' transformed views on teaching and the teacher role after a training program.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2018). Motivasjon i naturfag. Naturfag.  ISSN 1504-4564.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2018). Science identity development within teaching and learning cultures in University STEM programs.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Bøe, Maria Vetleseter (2018). Tar vi universet ut av naturfaget, tar vi realfags-inspirasjonen fra norske skoleelever. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Reitan, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Kostøl, Kristine Bakkemo & Braathen, Anette (2018). Undervisning for naturfaglig kapital: Hva har elevene dine i ryggsekken?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.
 • Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2017). Kvantesnakk: Korleis kan diskusjonar i smågrupper støtte elevar si læring?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  2017(2), s 50- 53
 • Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2017). Quantum talk: How student discussions may support learning in quantum physics.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2017). Motivation and interest development in traditional physics classrooms in Norway.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter & Frågåt, Thomas (2017). Fysikkforlystelser.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Bøe, Maria Vetleseter & Grimenes, Arne Auen (2017). Carl Angell 70 år. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  2017(1), s 26- 27
 • Kersting, Magdalena; Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2017). Educational Reconstruction of General Relativity Through a Collaborative Online Learning Environment.
 • Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Relativitetsteori og kvantefysikk i vgs: Forskning og utvikling av et skoleprosjekt. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  (1), s 21- 25
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Fysikkforlystelser.
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Vistnes, Arnt Inge; Bungum, Berit; Frågåt, Thomas & Sørborg, Øystein (2016). Kvantefysikk. [www ]. Vis sammendrag
 • Bøe, Maria Vetleseter (2016). Leikande fysikk.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2016). Magiske magneter. Nemi.  ISSN 1651-3436.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2016). Om fysikk, studier og muligheter med realfag.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2016). Relevant naturfag - kva er det og korleis gjer vi det?.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Det er ikke innholdet i fysikkfaget som er problemet.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Ryder, Jim & Ulriksen, Lars (2016). The process of choosing STEM higher education: Messages from the IRIS project.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Drømmen om framtidas fysikkfag.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit & Bøe, Maria Vetleseter (2016). Från forskning till fysikundervisning med ReleKvant: Nätbaserade lärresurser i relativitetsteori och kvantfysik, utvecklade av forskare, lärare och lärarstudenter. Naturvetenskapens och teknikens didaktik.  1(1), s 53- 64
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Frågåt, Thomas & Kersting, Magdalena (2016). ReleKvant - undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Bungum, Berit; Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Frågåt, Thomas & Sørborg, Øystein (2016). ReleKvant: Læringsressurser i moderne fysikk på viten.no Lansering av Viten-programmet "Kvantefysikk".
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Modern physics on the curriculum: Challenges to Teachers and students.
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Kva er lys, eigentleg? Kva seier naturvitskapen, og kva tenkjer elevane?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 10- 13
 • Bøe, Maria Vetleseter (2015). Nytt lys for verda. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 42- 43
 • Bøe, Maria Vetleseter (2015). Om forelskelse, Harry Potter og Ent3r-mentorane som rollemodellar.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2015). Physics choices among young women: What matters?.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2015). Ungdoms valg av utdanning og yrke.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2015). Young people’s motivation for choosing – and keep choosing – STEM.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl; Bungum, Berit & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Entanglement: Quantum physics, history, philosophy and NoS in traditional Norwegian classrooms.
 • Eggen, Per-Odd; Bøe, Maria Vetleseter; Fimland, Nina; Johansen, Astrid; Nilsen, Trude; Olsen, Rolf Vegar; Reitan, Berit; Trudeng, Morten; Tsigaridas, Kristin Glørstad; Urdahl, Henning & Øren, Frode (2015). Naturfagene i norsk skole Anno 2015.
 • Ryder, Jim; Ulriksen, Lars & Bøe, Maria Vetleseter (2015). Understanding student participation and choice in science and technology education: The contribution of IRIS, In Ellen Karoline Henriksen; Justin Dillon & Jim Ryder (ed.),  Understanding student participation and choice in science and technology education.  Springer.  ISBN 978-94-007-7792-7.  Kapittel 21.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2014). Energibehov og utfordringer.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2014). Om Ent3r-mentorenes betydning som rollemodeller.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2014). Kva skal til for at jenter skal velje realfag?. www.veilederforum.no.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2014). Love it or leave it: Physics choices in Norway.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Frågåt, Thomas (2014). ReleKvant – undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Bøe, Maria Vetleseter (2014). Valg og bortvalg av realfag - innsikter og hva kan gjøres.
 • Isnes, Anders; Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Bøe, Maria Vetleseter (2014). Hva er vitsen med forsøk? – fysikkshow.
 • Jensen, Fredrik & Bøe, Maria Vetleseter (2014). Gir et realistisk bilde av realfag. Teknisk Ukeblad.  ISSN 0040-2354.  (03)
 • Bøe, Maria Vetleseter (2013). Multikunsten fysikk.
 • Jensen, Fredrik & Bøe, Maria Vetleseter (2013). The influence of a recruitment event on female upper secondary students’ motivation for science and technology higher education.
 • Jensen, Fredrik; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Sjaastad, Jørgen & Løken, Marianne (2013). "Barndomsminner og ein god lærar": Om å hjelpe elevar med å sjå utdannings- og yrkesmulegheiter i MNT-fag. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 27- 30
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2012). Om å velge fysikk - og om å forstå newtons mekanikk.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2012). Fornuft og følelser. Valg og bortvalg av realfag.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2012). Fornuft og følelser. Valg og bortvalg av realfag.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2012). Getting more girls to study physical sciences: an achievable aspiration or a failed project ... or is it just the girls?.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2012). På mulighetenes marked. Valg og bortvalg av realfag.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2012). Realfag - også et sted for idealisme og kreativitet.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2012). Valg og bortvalg av matematikk og andre realfag ... hva teller?.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2012). What's in it for me? Choosing science in Norway. New Zealand Science Teacher.  (131), s 30- 33
 • Bøe, Maria Vetleseter (2012). What's in it for me? Norwegian students' choices of post-compulsory science in an expectancy-value perspective.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2012). Å lose studenten til løysinga.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2012). Love it or leave it: Hva motiverer norske fysikkelever og -studenter, og hvilke forventninger har de til fysikkfaget?.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Jensen, Fredrik (2012). Realfagsrekruttering: Dette virker!.
 • Jensen, Fredrik & Bøe, Maria Vetleseter (2012). Fornuft og følelser - ungdoms valg og bortvalg av realfag.
 • Bøe, Gudrun Maria Vetleseter (2011). Hva teller? Ungdoms valg av programområde i videregående skole.
 • Bøe, Gudrun Maria Vetleseter (2011). Science choice in upper secondary school: What matters?.
 • Bøe, Gudrun Maria Vetleseter (2011). Science choices in Norwegian upper secondary school: What Matters?.
 • Bøe, Gudrun Maria Vetleseter; Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline & Sjaastad, Jørgen (2011). Hva teller når ungdom velger realfag? Resultater fra forskningsprosjektene Vilje-con-valg og IRIS.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2011). Hva teller når ungdom velger realfag?.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2011). Hva teller når ungdom velger realfag? Resultater fra forskningsprosjektene Vilje-con-valg og IRIS.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2011). Valg og bortvalg av realfag ... med jentefokus.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2011). What matters when young people choose to study science?.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline & Jensen, Fredrik (2011). Jenters og gutters valg og bortvalg av realfag.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Sjaastad, Jørgen & Bøe, Maria Vetleseter (2010). Hva vi vet om realfagselever og -studenter.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2009). Realfag: Skal/skal ikke. Valg av programområde i videregående skole.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Schreiner, Camilla & Sjøberg, Svein (2008). Modern girls and boys: Playing different games?.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Schreiner, Camilla & Sjøberg, Svein (2007). Hvordan står det til med realfagsinteressen hos ungdom og voksne her i verden?.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Schreiner, Camilla & Sjøberg, Svein (2007). What experiences do learners in different countries bring to their science classroom? Results and implications form the ROSE study.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2004). Divergensfri kvanteelektrodynamikk.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. jan. 2017 12:06 - Sist endret 14. mars 2019 15:15

Prosjekter