English version of this page

Seksjon for fysikkdidaktikk – "Skolelaboratoriet"

Vår forskning og utvikling skal fremme læring og motivasjon i fysikk i skole og høyere utdanning. Seksjon for fysikkdidaktikk er også involvert i utdanning av realfagslektorer og i etter- og videreutdanning av lærere.

I fysikkdidaktikken er vi opptatt av:

  • Hva motiverer elever og studenter til å arbeide med fysikk?
  • Hvilke læringsaktiviteter hjelper elever å utvikle dybdeforståelse innen ulike temaer i fysikk?
  • Hvordan bør fysikkundervisningen organiseres for å fremme motivasjon og læring?
  • Hvordan kan forskning på elevforståelse, motivasjon og læring brukes til å utvikle gode læremidler?
  • Hvilke sentrale kompetanser har en god fysikklærer?
  • Hvordan blir fysikk formidlet og oppfattet i skole, samfunn og media?
  • Hva bør være med i en fysikkutdanning for ulike grupper elever og studenter?
  • Hvordan utvikle gode oppgaver for å vurdere elevers kompetanse innen ulike fysikkemner?

Om Seksjon for fysikkdidaktikk

Ved Skolelaboratoriet (seksjon for fysikkdidaktikk) har vi for tiden to fast vitenskapelig ansatte på fulltid samt en professor emeritus. I tillegg er ph.d.-studenter og masterstudenter tilknyttet seksjonen. Seksjonen har tilknytning til MN-fakultetets Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi (KURT) og Center for Computing in Science Education (CCSE).

Forskningsprosjekter

Forside, boka "Fysikkdidaktikk" (2. utgave 2019)
Boka "Fysikkdidaktikk" (Angell, Bungum, Henriksen, Kolstø, Persson og Renstrøm) kom ut i ny og oppdatert utgave (2. utgave) sommeren 2019 på forlaget Cappelen Damm.

Ved Skolelaboratoriet forsker vi på:

  • Interactive engagement and motivation in physics Learning (IMPEL)
  • Læringsressurser og elevers begrepsutvikling i relativitetsteori og kvantefysikk (ReleKvant)

Tidligere prosjekter:

Undervisning, etter- og videreutdanning

Heftet "Kvantedramaet" (Renstrøm og Renstrøm) forteller hvordan kvantefysikken ble til i begynnelsen av det 20. århundre. Passer for elever i videregående skole - og andre interesserte!

Skolelaboratoriet er (del)ansvarlig for følgende ordinære emner ved UiO:

Videre tilbyr vi etterutdanning (uten eksamen og studiepoeng) og videreutdanning (med eksamen og studiepoeng) for lærere. Dette tilbudet varierer fra år til år; ta kontak for diskusjon av muligheter innen etter- og videreutdanning! k

Formidlingsvirksomhet

Skolelaboratoriet er engasjer i formidling og utadrettet virksomhet, bl.a. gjennom

Masteroppgave i fysikkdidaktikk?

Masterstudenter innen fysikk og lektorutdanning (studieløp med fysikk 80-gruppe) er velkommen hos oss!
Informasjon om tidligere masteroppgaver og forslag til nye

Samarbeid

Seksjonen samarbeider med

Emneord: Fysikkdidaktikk, realfagdidaktikk, lærerutdanning, rekruttering
Publisert 9. nov. 2010 10:40 - Sist endret 5. nov. 2020 13:27