English version of this page

Seksjon for fysikkdidaktikk – "Skolelaboratoriet"

Vår forskning og utvikling skal fremme læring og motivasjon i fysikk i skole og høyere utdanning. Seksjon for fysikkdidaktikk er også involvert i utdanning av realfagslektorer og i etter- og videreutdanning av lærere.

I fysikkdidaktikken er vi opptatt av:

  • Hva motiverer elever og studenter til å arbeide med fysikk?
  • Hvilke læringsaktiviteter hjelper elever å utvikle dybdeforståelse innen ulike temaer i fysikk?
  • Hvordan bør fysikkundervisningen organiseres for å fremme motivasjon og læring?
  • Hvordan kan forskning på elevforståelse, motivasjon og læring brukes til å utvikle gode læremidler?
  • Hvilke sentrale kompetanser har en god fysikklærer?
  • Hvordan blir fysikk formidlet og oppfattet i skole, samfunn og media?
  • Hva bør være med i en fysikkutdanning for ulike grupper elever og studenter?
  • Hvordan utvikle gode oppgaver for å vurdere elevers kompetanse innen ulike fysikkemner?

Om Seksjon for fysikkdidaktikk

Ved Skolelaboratoriet (seksjon for fysikkdidaktikk) har vi for tiden to fast vitenskapelig ansatte samt en tilknyttet førsteamanuensis fra CCSE og en professor emeritus. I tillegg er ph.d.-studenter og masterstudenter tilknyttet seksjonen. Seksjonen har tilknytning til MN-fakultetets Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi (KURT) og Center for Computing in Science Education (CCSE).

Forskningsprosjekter

Forside, boka "Fysikkdidaktikk" (2. utgave 2019)
Boka "Fysikkdidaktikk" (Angell, Bungum, Henriksen, Kolstø, Persson og Renstrøm) kom ut i ny og oppdatert utgave (2. utgave) sommeren 2019 på forlaget Cappelen Damm.

Ved Skolelaboratoriet forsker vi på:

  • Interactive engagement and motivation in physics Learning (IMPEL)

  • Læringsressurser og elevers begrepsutvikling i relativitetsteori og kvantefysikk (ReleKvant)

Tidligere prosjekter:

Undervisning, etter- og videreutdanning

Heftet "Kvantedramaet" (Renstrøm og Renstrøm) forteller hvordan kvantefysikken ble til i begynnelsen av det 20. århundre. Passer for elever i videregående skole - og andre interesserte!

Skolelaboratoriet er (del)ansvarlig for følgende ordinære emner ved UiO:

Videre tilbyr vi etterutdanning (uten eksamen og studiepoeng) og videreutdanning (med eksamen og studiepoeng) for lærere. Dette tilbudet varierer fra år til år; ta kontak for diskusjon av muligheter innen etter- og videreutdanning! k

Formidlingsvirksomhet

Skolelaboratoriet er engasjer i formidling og utadrettet virksomhet, bl.a. gjennom

Masteroppgave i fysikkdidaktikk?

Masterstudenter innen fysikk og lektorutdanning (studieløp med fysikk 80-gruppe) er velkommen hos oss!
Informasjon om tidligere masteroppgaver og forslag til nye

Samarbeid

Seksjonen samarbeider med

Emneord: Fysikkdidaktikk, realfagdidaktikk, lærerutdanning, rekruttering
Publisert 9. nov. 2010 10:40 - Sist endret 1. juli 2022 09:24