Deltakere i Seksjon for fysikkdidaktikk – "Skolelaboratoriet"