Masteroppgaver i fysikkdidaktikk ved Skolelaboratoriet

Lurer du på hva som motiverer elever og studenter og hva slags undervisning som gir forståelse? Har du lyst til å utvikle læringsressurser? Er du opptatt av hvordan fysikk blir formidlet og oppfattet i skole, samfunn og media? Vil du undersøke tiltak som kan motivere flere til å velge fysikk? Hvis du vil arbeide med undervisning, utdanningsforskning eller forskningsformidling innen realfag, er kanskje en masteroppgave i fysikkdidaktikk noe for deg.

Du kan også komme til oss med egne ideer om fagdidaktiske forskningsprosjekter. Vi holder til i 2. etasje i Fysikkbygningens vestfløy. Velkommen til en prat!

Nedenfor er noen forslag til aktuelle oppgaver å gå løs på. De fleste oppgavene kan tilpasses både en 30-poengs master (mest aktuelt for LeP-studenter) og en 60-poengs master (mest aktuelt for fysikkstudenter).

Aktuelle temaer for masteroppgaver

 • Oppgaver knyttet til undervisning og læring i kvantefysikk og generell relativitetsteori innen ReleKvant-prosjektet:
  - Analyse av skriftlige og muntlige elevsvar fra ReleKvant for å undersøke forståelse og læring
  - Utvikling av forskningsbaserte oppgaver/tester for å vurdere elevforståelse innen kvantefysikk eller generell relativitetsteori 
 • Studier at undervisning og læring i UiOs gruppeundervisning i fysikk/realfag: Hvordan implementerer gruppelærerne "studentaktive metoder", og hvordan blir dette mottatt av studentene?
 • I samarbeid med ILS:Problemstillinger knyttet til TIMSS- eller PISA-undersøkelsen (internasjonale tester av elevforståelse i realfag inkludert fysikk)
 • I samarbeid med Centre for Computing in Science Education: Oppgaver knyttet til studenters møte med fysikk i begynnerundervisningen ved UiO (spesielt den beregningsorienterte tilnærmingen)
 • Oppgaver knyttet til ungdoms holdninger til fysikk/realfag og grunner til å velge eller velger bort realfaglig utdanning (oppfølging av tidligere undersøkelser,  IRIS og Vilje-con-valg)
 • Oppgaver knyttet til undervisning og elevers/studenters forståelse innen spesielle temaer i fysikken (gjerne utvikling og utprøving av undervisningsopplegg)
 • Et tema du selv brenner for å finne ut av!

Masteroppgaver/hovedoppgaver utført ved Skolelaboratoriet etter 2000

Anine Bryn Lange (2016): Er alle kompetansemål like viktige? Vurdering av kvalitativ kompetanse i Fysikk 2 i videregående skole

Jan Kåre Trandem Qvam (2016): Astronomi i videregående opplæring. En kvantitativ undersøkelse av læringseffekt og et utviklingsarbeid av øvingsaktiviteter basert på observasjonsastronomi

Ane Sofie Ytterhaug (2015): Hvordan forstå at jorda går i en rettlinjet bevegelse rundt sola": Forskningsbasert utvikling og utprøving av undervisningsmodul i generell relativitetsteori

Tarjei Ferstad Aasen (2013): Force Concept Inventory. En undersøkelse av mekanikkforståelse til FYS1000-studenter

Andreas Pettersen (2012): Hvordan beskriver norske fysikkstudenter bakgrunnen for sitt utdanningsvalg? En kvalitativ studie av utdanningsvalget til norske førsteårsstudenter i fysikk

Hallvard Hornnes Yndestad (2012): Modellus i fysikkundervisningen
 

Justyna Novak (2010): "Fysikkolympiaden: En stimulans for fysikkfaget i skolen?"

Kjerstin Ims Østby (2010): "Fysikk i naturfagbøkene for Vg1: Allmenndannende og interessant?"

Simen André Sørby  (2010): "Beregningsorientert fysikk i bachelorkurs ved Universitetet i Oslo. En didaktisk studie av førsteårsstudenters møte med numerisk matematikk og programmering med anvendelser i mekanikk"

Hanne Øien Halsan (2009): "Lærebøker i fysikk etter Kunnskapsløftet – en analyse av lærebøkenes tekstlige behandling av nye temaer i fysikk i videregående skole"

Karl-Robert Rønning (2009): "Lærerstudenter – Ikke som andre realister? En kvantitativ studie av realfagsstudenter på Lektor- og adjunktprogrammet ved Universitetet i Oslo"

Mozhgan Mahmoudy (2008): "Physics students' reasoning and argumentation when working with mathematical modelling problems"

Kristina Raen (2008): "Å lære mekanikk ved bruk av et elektronisk "Personal Response System"

Kaja Nordby (2008): "Empirisk-matematisk modellering i fysikk. Utvikling og utprøving av unjdervisningsopplegg for 3FY"

Tore Andreas Danielsen (2008): "Datalogging i fysikkundervisningen i videregående skole"

Hanna Ruth Choat (2004): "Charged with History - On the Pluralism of Physics and the Hermeneutics of Learning it"

Bente Bjørkhaug (2004): "En fokusgruppestudie av fysikklæreres oppfatninger av fysikkfaget i videregående skole" [foreligger ikke elektronisk]

Øystein Guttersrud (2001): "Det er ikke lett å diskutere med venner som ikke vet at ting faller like fort" - en fokusgruppestudie av fysikkelevers oppfatning av fysikk og deres grunner for å velge fysikk i videregående skole.

 

 

 

 

 

 

Publisert 14. feb. 2011 10:19 - Sist endret 7. juli 2017 10:26