Masteroppgaver i fysikkdidaktikk ved Skolelaboratoriet

Lurer du på hva som motiverer elever og studenter og hva slags undervisning som gir forståelse? Har du lyst til å utvikle læringsressurser? Er du opptatt av hvordan fysikk blir formidlet og oppfattet i skole, samfunn og media? Vil du undersøke tiltak som kan motivere flere til å velge fysikk? Hvis du vil arbeide med undervisning, utdanningsforskning eller forskningsformidling innen realfag, er kanskje en masteroppgave i fysikkdidaktikk noe for deg.

Du kan også komme til oss med egne ideer om fagdidaktiske forskningsprosjekter. Vi holder til i 2. etasje i Fysikkbygningens vestfløy. Velkommen til en prat!

Nedenfor er noen forslag til aktuelle oppgaver å gå løs på. De fleste oppgavene kan tilpasses både en 30-poengs master (mest aktuelt for LeP-studenter) og en 60-poengs master (mest aktuelt for fysikkstudenter).

Aktuelle temaer for masteroppgaver

  • Se forslag til mulige masteroppgaver i fysikkdidaktikk her. Det går også an å foreslå masterprosjekter selv, gjerne en problemstilling du brenner for!

Masteroppgaver/hovedoppgaver utført ved Skolelaboratoriet etter 2000

 

 

 

 

 

 

Publisert 14. feb. 2011 10:19 - Sist endret 19. juni 2020 13:43