Fysikkutdanning for det 21. århundre - FYS 21 (avsluttet)

Prosjektets hovedmål er å øke forståelsen av hvordan fysikkfaget i videregående skole kan utvikles for å være relevant for morgendagens samfunn og arbeidsmarked. Delmålene er:

  • å identifisere utfordringer for en fysikkutdanning ved begynnelsen av det 21. århundre
  • å identifisere mulige utviklingsveier for fysikkfaget i videregående skole
  • å studere prosesser i klasserommet og elevers læringsutbytte (kunnskaps- og holdningsmessig) av nye elementer og strategier i fysikkfaget.

Lærerhefte: Vitenskapelig arbeidsmåte og modellering

Elevhefte: "Å arbeide med fysikk"

Elevhefte: "Ut å forske"

 

Publikasjoner fra prosjektet:

Angell, Carl; Kind, Per Morten; Henriksen, Ellen Karoline (2008): Implementation of empirical-mathematical modelling in upper secondary physics: Teachers’ interpretations and considerations. NorDiNa 4.(2) s. 113-123

Guttersrud, Øystein (2008): Mathematical Modelling in Upper Secondary Physics Education. Defining, Assessing and Improving Physics Students’ Mathematical Modelling Competency. PhD thesis, UiO.


 Angell, Carl; Kind, Per Morten; Henriksen, Ellen Karoline og Guttersrud, Øystein (2008):  An empirical-mathematical
modelling approach to upper
secondary physics An empirical-mathematical
modelling approach to upper
secondary physics
 An empirical-mathematical modelling approach to upper secondary physics. Physics Education;43 (3) s. 256-264

Publisert 15. feb. 2011 14:12 - Sist endret 10. nov. 2018 11:40

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere