Ellen Karoline Henriksen

Professor - Fysikkdidaktikk
Bilde av Ellen Karoline Henriksen
English version of this page
Telefon +47 22857886
Rom FV 208, Fysikkbygningen vest
Brukernavn
Besøksadresse Skolelaboratoriet Fysikkbygningen Sem Sælands vei 24 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

 • Fysikkdidaktikk
 • Naturfagdidaktikk
 • Lektorutdanning og lærerutdanning i fysikk og naturfag
 • Overgangen skole-universitet, førsteårsproblematikk i høyere utdanning i realfag
 • Modellering og beregninger i fysikk-, biologi- og naturfagutdanning
 • Undervisning og læring i kvantefysikk og relativitetsteori
 • Rekruttering til realfag
 • Ungdoms utdanningsvalg
 • Kvinner i realfag
 • Undervisning og læring i strålingsfysikk, klima, nordlys

Tilknyttet Skolelaboratoriet (Seksjon for fysikkdidaktikk) 

Professor 2 ved Institutt for grunnskole- og faglærarutdanning, OsloMet - storbyuniversitetet, leder prosjekt TRELIS 

Forskningsprosjektet ReleKvant - forskningsbasert utvikling av undervisningsressurser i relativitetsteori og kvantefysikk

Forskningsprosjektet Vilje-con-valg - ungdoms valg og bortvalg av realfaglig utdanning
Forskningsprosjektet IRIS - Interests & Recruitment In Science. EU-prosjekt med 6 europeiske partnere

Undervisning:

FYS 5810, "Fysikkdidaktikk i praksis"

FYS 3810/4810, "Fysikkdidaktikk"

( Nat 2000, "Naturfag i praksis" )

Til 2019: Naturfag 2 (8-11) - videreutdanning for lærere (se emnesider for NAT 2010V og NAT 2020V)

Fysisk institutt sine fagdager for elever i videregående skole

Har deltatt i utvikling av temahefter om nordlys, stråling og helse, ozon, UV-stråling og klima (se HER)

Bakgrunn

1999 - : Førstelelektor, senere førsteamanuensis og siden 2014 professor, i fysikkdidaktikk ved Seksjon for fysikkdidaktikk (Skolelaboratoriet), Fysisk institutt.

1999: Undervisning ved lærerutdanning i naturfag, Høyskolen i Telemark (Notodden)

1994 - 99: Universitetet i Oslo, Fysisk institutt. Dr. scient. i fysikkdidaktikk, juni 1999. "Museums and Scientific literacy: The case of an exhibition on radiation and the environment"                                

1992-1999: Samarbeid med Norsk Teknisk Museum om to utstillinger om stråling og miljø

1988 - 93: Universitetet i Oslo, Fysisk institutt. Cand. scient. i fysikk (biofysikk), november 1993. "Måling av DNA-skader i UV-bestrålte lymfocytter"             

1987 - 88: University of Glasgow. Fysikk, geologi, vitenskapshistorie

Verv

 • Styremedlem (fra 2017 sekretær) i European Science Education Research Association (ESERA), 2013-
 • Seksjonsleder for Skolelaboratoriet/Seksjon for fysikkdidaktikk (2013 -)
 • Vara i fakultetsstyret for MN-fakultetet (2013 -2017 )
 • Medlem i MN-fakultetets Tilsettingsutvalg (2013 - 2017 )
 • Medlem av den vitenskapelige komitéen for FontD – den  nationella forskarskolan för Naturvetenskapernas, teknikens och matematikens didaktik (2012 - )
 • Medlem i UiOs satsingsområde Kunnskap i skolen (KIS (2008-2015)
 • Styremedlem, Fysisk institutt (2009-2012)
 • Medlem av faggruppa for Nasjonal forskerskole i realfagdidaktikk (2007-2010 )
 • Vara i programrådet for Lektorprogrammet ved UiO (2007 – 2012)

Samarbeid

Nasjonalt  senter for naturfag i opplæringen; MN-fakultetets Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi (KURT), og Center for Computing in Science Education (CCSE)

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet

 

Emneord: Fysikkdidaktikk, Lærerutdanning, lektorutdanning, Naturfagdidaktikk, rekruttering, utdanningsvalg

Publikasjoner

 • Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2018). Quantum Talk: How small-group discussions may enhance students’ understanding in quantum physics. Science Education.  ISSN 0036-8326.  102(4), s 856- 877 . doi: 10.1002/sce.21447 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bungum, Berit & Henriksen, Ellen Karoline (2018). Light talking: Students’ reflections on the wave-particle duality for light in small-group discussions, In Anna Jobér; Maria Andrée & Malin Ideland (ed.),  Future Educational Challenges from Science and Technology Perspectives. XVIII IOSTE Symposium Book of Proceeding.  Malmö University.  ISBN 978-91-7104-971-1.  6.  s 48 - 54
 • Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2018). Actual versus implied physics students: How students from traditional physics classrooms related to an innovative approach to quantum physics. Science Education.  ISSN 0036-8326.  102(4), s 649- 667 . doi: 10.1002/sce.21339 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Vistnes, Arnt Inge & Bungum, Berit (2018). What Is Light? Students’ Reflections on the Wave-Particle Duality of Light and the Nature of Physics. Science & Education.  ISSN 0926-7220.  27(1-2), s 81- 111 . doi: 10.1007/s11191-018-9963-1 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline; Holmegaard, Henriette Tholstrup; Madsen, Lene Møller & Ulriksen, Lars (2018). Balancing Cost and Value: Scandinavian Students’ First Year Experiences of Encountering Science and Technology Higher Education. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  14(1), s 3- 21 . doi: 10.5617/nordina.2343 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kersting, Magdalena; Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2018). General relativity in upper secondary school: Design and evaluation of an online learning environment using the model of educational reconstruction. Physical Review Physics Education Research.  ISSN 2469-9896.  14(1) . doi: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.14.010130 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Physics students' understanding of fundamental principles in quantum physics, In Jari Lavonen; Kalle Juuti; Jarkko Lampiselkä; Anna Uitto & Hahl Kaisa (ed.),  Science Education Research: Engaging learners for a sustainable future..  ESERA.  ISBN 978-951-51-1541-6.  Strand 1, Chapter 3.  s 11 - 19
 • Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Bøe, Maria Vetleseter (2015). ReleQuant - improving teaching and learning in quantum physics through educational design research. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  11(2), s 153- 168 . doi: 10.5617/nordina.2043 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Expectancy-value perspectives on choice of science and technology education in late-modern societies, In Ellen Karoline Henriksen; Justin Dillon & Jim Ryder (ed.),  Understanding student participation and choice in science and technology education.  Springer.  ISBN 978-94-007-7792-7.  Kapittel 2.  s 17 - 29
 • Henriksen, Ellen Karoline (2015). Introduction: Participation in science, technology, engineering and mathematics (STEM) education - presenting the challenge and introducing project IRIS, In Ellen Karoline Henriksen; Justin Dillon & Jim Ryder (ed.),  Understanding student participation and choice in science and technology education.  Springer.  ISBN 978-94-007-7792-7.  Kapittel 1.  s 1 - 14
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2015). Prosjekt ReleKvant: Skreddersydde læringsressurser i fysikk, utviklet av forskere, lærere og lektorstudenter, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kapittel 3.  s 45 - 56
 • Henriksen, Ellen Karoline; Dillon, Justin & Pellegrini, Giuseppe (2015). Improving participation in science and technology higher education: Ways forward, In Ellen Karoline Henriksen; Justin Dillon & Jim Ryder (ed.),  Understanding student participation and choice in science and technology education.  Springer.  ISBN 978-94-007-7792-7.  Kapittel 22.  s 367 - 377
 • Jensen, Fredrik & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Short stories of educational choice – in the words of science and technology students, In Ellen Karoline Henriksen; Justin Dillon & Jim Ryder (ed.),  Understanding student participation and choice in science and technology education.  Springer.  ISBN 978-94-007-7792-7.  Kapittel 9.  s 135 - 151
 • Henriksen, Ellen Karoline; Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Frågåt, Thomas & Bøe, Maria Vetleseter (2014). Relativity, quantum physics and philosophy in the upper secondary curriculum: Challenges, opportunities and proposed approaches. Physics Education.  ISSN 0031-9120.  49(6), s 678- 684 . doi: 10.1088/0031-9120/49/6/678
 • Henriksen, Ellen Karoline; Jensen, Fredrik & Sjaastad, Jørgen (2014). Role of Out-of-School Experiences and Targeted Recruitment Efforts in Norwegian Science and Technology Students’ Educational Choice. International Journal of Science Education.  ISSN 0950-0693.  5(3), s 203- 222 . doi: 10.1080/21548455.2014.900585
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2013). Love It or Leave It: Norwegian Students' Motivations and Expectations for Postcompulsory Physics. Science Education.  ISSN 0036-8326.  97(4), s 550- 573 . doi: 10.1002/sce.21068
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2013). Realfag i videregående skole og høyere utdanning – valg med både hodet og hjertet, I: Sylvia Holmseth (red.),  Utdanning 2013 - fra barnehage til doktorgrad.  Statistisk sentralbyrå.  ISBN 978-82-537-8821-0.  6.  s 119 - 133
 • Bøe, Gudrun Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Lyons, Terry & Schreiner, Camilla (2011). Participation in science and technology: young people's achievement-related choices in late-modern societies. Studies in science education.  ISSN 0305-7267.  47(1), s 37- 72 . doi: 10.1080/03057267.2011.549621

Se alle arbeider i Cristin

 • Angell, Carl; Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Persson, Rolf Jonas & Renstrøm, Reidun (2019). Fysikkdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-62335-7.  452 s.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Dillon, Justin & Ryder, Jim (ed.) (2015). Understanding student participation and choice in science and technology education. Springer.  ISBN 978-94-007-7792-7.
 • Angell, Carl; Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Persson, Rolf Jonas & Renstrøm, Reidun (2011). Fysikkdidaktikk. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-878-1.  436 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Henriksen, Ellen Karoline (2021). Hvor går fysikkfaget i skolen? Refleksjoner i høringsprosessen på utkast til ny læreplan. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  83(1), s 14- 19
 • Henriksen, Ellen Karoline (2021). Nye læreplaner i fysikk: Noen innspill til diskusjon.
 • Strat, Tonje Tomine Seland; Henriksen, Ellen Karoline & Jegstad, Kirsti Marie (2021). Inquiry-Based Science Education (IBSE) in science teacher education: a systematic review.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2020). Skal fysikkelevane våre verkeleg ikkje lære om gravitasjonsbølgjer eller mørk materie?. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2020). Et fysikkfag for fremtiden. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 25- 25
 • Bøe, Maria Vetleseter; Viefers, Susanne F; Bungum, Berit & Henriksen, Ellen Karoline (2019). Norwegian upper secondary students' ideas about the wave nature of matter.
 • Henriksen, Ellen Karoline (2019). Developing learning resources and investigating students' learning in general relativity and quantum physics.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2019). Hva er energi, og hva tenker elever?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  2019(1), s 20- 23
 • Henriksen, Ellen Karoline & Bøe, Maria Vetleseter (2019). ReleQuant physics education: Designing learning Resources and investigating student learning in general relativity and quantum physics.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Viefers, Susanne F & Bøe, Maria Vetleseter (2019). Project ReleQuant: a research-based learning resource in modern physics for upper secondary school.
 • Lauvland, Anders; Odden, Tor Ole; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2019). Learning assistants' transformed views on teaching and the teacher role after a training program.
 • Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S; Henriksen, Ellen Karoline; Jorde, Doris & Frøyland, Merethe (2019). Educating the educators. Creating a knowledge domain for science teacher educators through professional development.
 • Bungum, Berit & Henriksen, Ellen Karoline (2018). Light talking: Students' reflection on the wave-particle duality for light in small-group discussions.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Bøe, Maria Vetleseter (2018). Tar vi universet ut av naturfaget, tar vi realfags-inspirasjonen fra norske skoleelever. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2017). Kvantesnakk: Korleis kan diskusjonar i smågrupper støtte elevar si læring?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  2017(2), s 50- 53
 • Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2017). Quantum talk: How student discussions may support learning in quantum physics.
 • Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2017). In-service physics teachers’ and pre-service science teachers’ view on professional competence.
 • Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2017). Who is the good physics teacher? – Views from a Norwegian perspective.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Borgersen, Vibeke (2017, 02. mars). Hva skal du bli når du blir stor?.  Aftenposten.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter & Frågåt, Thomas (2017). Fysikkforlystelser.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Bøe, Maria Vetleseter & Grimenes, Arne Auen (2017). Carl Angell 70 år. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  2017(1), s 26- 27
 • Kersting, Magdalena; Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2017). Educational Reconstruction of General Relativity Through a Collaborative Online Learning Environment.
 • Malthe-sørenssen, Anders; Henriksen, Ellen Karoline; Hjorth-Jensen, Morten; Mørken, Knut Martin; Sølna, Hanne & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2017). Center for computing in science education: fornyelse av utdanning ved integrasjon av beregninger. Nordic Journal of STEM Education.  ISSN 2535-4574.  1(1), s 236- 241
 • Ræder, Henrik Galligani; Angell, Carl & Henriksen, Ellen Karoline (2017). Uskarp forståelse: analyse av elevsvar knyttet til partiklers bølgeegenskaper og uskarphets-relasjonene.
 • Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Relativitetsteori og kvantefysikk i vgs: Forskning og utvikling av et skoleprosjekt. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  (1), s 21- 25
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Fysikkforlystelser.
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Vistnes, Arnt Inge; Bungum, Berit; Frågåt, Thomas & Sørborg, Øystein (2016). Kvantefysikk. [www ]. Vis sammendrag
 • Blair, David; Henriksen, Ellen Karoline & Hendry, Martin (2016). Why don’t we teach Einstein’s theories in school?. The Conversation.  ISSN 2201-5639.
 • Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Frågåt, Thomas & Kersting, Magdalena (2016). ReleKvant - læring og undervisning i kvantefysikk og relativitetsteori.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Det er ikke innholdet i fysikkfaget som er problemet.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Pre-service science teachers’ views on professional knowledge.
 • Henriksen, Ellen Karoline (2016). Fra forskning til fysikkundervisning med ReleKvant: Nettbaserte læringsressurser i relativitetsteori og kvantefysikk, utviklet av forskere, lærere og lærerstudenter.
 • Henriksen, Ellen Karoline (2016, 25. januar). Kjønnsforskjeller i utdannings- og yrkesvalg. [Radio].  NRK P3 (radio), "Hallo P3".
 • Henriksen, Ellen Karoline (2016). Pupils’ learning and understanding in quantum physics: the nature of light and the concept of quantization.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit & Bøe, Maria Vetleseter (2016). Från forskning till fysikundervisning med ReleKvant: Nätbaserade lärresurser i relativitetsteori och kvantfysik, utvecklade av forskare, lärare och lärarstudenter. Naturvetenskapens och teknikens didaktik.  1(1), s 53- 64
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Frågåt, Thomas & Kersting, Magdalena (2016). ReleKvant - undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Blair, David (2016). Einsteinian Physics; no longer optional.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Bungum, Berit; Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Frågåt, Thomas & Sørborg, Øystein (2016). ReleKvant: Læringsressurser i moderne fysikk på viten.no Lansering av Viten-programmet "Kvantefysikk".
 • Kersting, Magdalena; Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Introduction to ReleQuant: Developing online learning resources in modern physics.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Modern physics on the curriculum: Challenges to Teachers and students.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Henriksen, Ellen Karoline (2016, 27. desember). For hver etasje du går oppover I en trapp, eldes du raskere. [Internett].  Titan (MN-fak. UiO - nettavis).
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Kva er lys, eigentleg? Kva seier naturvitskapen, og kva tenkjer elevane?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 10- 13
 • Bergem, Ole Kristian; Goodchild, Simon; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Nortvedt, Guri A. & Reikerås, Elin Kristi Lie (2015). REALFAG. Relevante-Engasjerende-Attraktive-Lærerike. Rapport fra ekspertgruppa for realfagene.
 • Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Physics students’ understanding of fundamental principles in quantum physics.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl; Bungum, Berit & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Entanglement: Quantum physics, history, philosophy and NoS in traditional Norwegian classrooms.
 • Henriksen, Ellen Karoline (2015, 01. mars). Norge trenger flere som dem.  Aftenposten.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Villanger-Larsen, Elisabeth (2015). ReleKvant fysikkundervisning: Skreddersydde læringsressurser i fysikk, utviklet av forskere, lærere og lektorstudenter.
 • Jensen, Fredrik & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Balancing cost and value: Scandinavian students’ first year experiences in STEM higher education.
 • Jensen, Fredrik & Henriksen, Ellen Karoline (2015). The Importance of Role Models, Social Integration and Academic Integration for Norwegian and Danish Students’ Participation in STEM.
 • King, Chris; DeWitt, Jennifer & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Reconsidering recommendations for educational fieldwork in earth science: exploring students’ learning activities during preparation, in the field and follow-up work. Remmen, Kari Beate. 2014. (Revew of doctoral thesis). Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  69(3), s 184- 185 . doi: 10.1080/00291951.2015.1041153
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Utdanning, forskning og utviklingsarbeid i skjønn forening på lektorutdanningen i realfag..
 • Angell, Carl; Isnes, Anders & Henriksen, Ellen Karoline (2014). Flere fysikkforlystelser.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2014). Kva skal til for at jenter skal velje realfag?. www.veilederforum.no.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2014). Love it or leave it: Physics choices in Norway.
 • Henriksen, Ellen Karoline (2014). Hvorfor valgte de teknisk/naturviten-skapelig utdanning, og hvordan opplevde de møtet med utdanningen?.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Frågåt, Thomas (2014). ReleKvant – undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2014). ReleQuant - Improving teaching and learning in quantum physics through educational design research.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Bøe, Maria Vetleseter (2014). Valg og bortvalg av realfag - innsikter og hva kan gjøres.
 • Isnes, Anders; Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Bøe, Maria Vetleseter (2014). Hva er vitsen med forsøk? – fysikkshow.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2014). ReleKvant – moderne fysikk i klasserommet.
 • Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Isnes, Anders (2013). Fysikk-forlystelser.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2013). Hva barn tror og fysikere vet om fysikk.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2013). Ta klassen ut i universet!. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1)
 • Henriksen, Ellen Karoline & Jensen, Fredrik (2013). Short stories of educational choice – In the words of science and technology students.
 • Jensen, Fredrik; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Sjaastad, Jørgen & Løken, Marianne (2013). "Barndomsminner og ein god lærar": Om å hjelpe elevar med å sjå utdannings- og yrkesmulegheiter i MNT-fag. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 27- 30
 • Jensen, Fredrik & Henriksen, Ellen Karoline (2013). The importance of role models, social integration and academic integration for STEM students.
 • Ødegaard, Marianne; Mork, Sonja M; Frøyland, Merethe & Henriksen, Ellen Karoline (2013). Gratulerer med dagen. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  s 2- 3
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2012). Om å velge fysikk - og om å forstå newtons mekanikk.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2012). Love it or leave it: Hva motiverer norske fysikkelever og -studenter, og hvilke forventninger har de til fysikkfaget?.
 • Henriksen, Ellen Karoline (2012). Da himmelen kom ned på jorda: Newtons "Principia".
 • Henriksen, Ellen Karoline (2012). "Love it or leave it?" Om valg og bortvalg av naturvitenskap og teknologi i høyere utdanning. Kort rapport fra prosjektene IRIS og Vilje-con-valg.
 • Henriksen, Ellen Karoline (2012). Utdanningsvalg, kjønn og identitet: Hva vet vi om ungdoms valg og bortvalg av utdanninger med ujevn kjønnsfordeling?.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Jensen, Fredrik (2012). Interests & Recruitment in Science: Why choose STEM education and career - in 5 European countries?.
 • Jensen, Fredrik & Henriksen, Ellen Karoline (2012). Using experiences outside of school to recruit young people to STEM education.
 • Bøe, Gudrun Maria Vetleseter; Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline & Sjaastad, Jørgen (2011). Hva teller når ungdom velger realfag? Resultater fra forskningsprosjektene Vilje-con-valg og IRIS.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline & Jensen, Fredrik (2011). Jenters og gutters valg og bortvalg av realfag.
 • Henriksen, Ellen Karoline (2011). Jenter og realfag: Hvorfor bry oss - og hvordan?. Kimen.  ISSN 1890-5137.  (3), s 8- 12
 • Henriksen, Ellen Karoline (2011, 09. desember). Lar de flinkeste elevene konkurrere om utplassering -Nå velger halve klassen fysikk.  Dagens Næringsliv.
 • Henriksen, Ellen Karoline (2011). Obstacles – opportunities – choices: Inviting girls into science education.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 12:18 - Sist endret 23. mars 2021 09:46