halvora

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Jeg er interessert i plantefysiologi, spesielt øko- og stressfysiologi hos planter, inkludert oksidativt stress og betydningen av antioksidanter.

Har drevet forskning innenfor følgende områder:

 • Rensing og karakterisering av enzymer og regulering av aminosyremetabolisme (aspartatfamilien)
 • jordlukt og stoffet geosmin fra blågrønnbakterier og aktinomyceter
 • biosyntese av plantehormonet etylen relatert til hypoksi hos bygg
 • nedbrytning av celleveggene under spiringen av bygg
 • fjernanalyse av vegetasjonsskader
 • effekter av ozon på vegetasjon
 • forskjellige nitrogenkilder for planter
 • ammoniumtoksisitet. 

Undervisning

MBV 1020 Fysiologi

BIO 2150 Biostatistikk og studiedesign 

BIO 4070 Plantefysiologi

 

Emneord: Plantefysiologi, Planteøkofysiologi, Stressfysiologi hos planter, Planteanatomi

Publikasjoner

 • Aarnes, Halvor & Andersen, Tom (2014). Barnefødsler 1967 – 2012 analysert i R. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(23-24), s 2245- 2246 . doi: 10.4045/tidsskr.14.1316
 • Myhre, O; Mariussen, E; Reistad, T; Voie, OA; Fonnum, Frode & Aarnes, Halvor (2009). Effects of polychlorinated biphenyls on the neutrophil NADPH oxidase system. Toxicology Letters.  ISSN 0378-4274.  187(3), s 144- 148 . doi: 10.1016/j.toxlet.2009.02.014
 • Jørgensen, Per Magnus; Aarnes, Halvor & Lie, Thore (2007). Eksperimentell botanikk og laboratoriebotanikk, I: Per M. Jørgensen (red.),  Botanikkens historie i Norge.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0499-1.  kapittel.  s 97 - 115
 • Aarnes, Halvor; Eriksen, Aud Else Berglen; Petersen, Dirk & Rise, Frode (2007). Accumulation of ammonium in Norway spruce (Picea abies) seedlings measured by in vivo 14N-NMR. Journal of Experimental Botany.  ISSN 0022-0957.  58(5), s 929- 934 . doi: 10.1093/jxb/erl247 Vis sammendrag
 • Myhre, Oddvar; Andersen, Jannike Mørch; Aarnes, Halvor & Fonnum, Frode (2003). Evaluation of the probes 2´,7´-dichlorofluorescin diacetate, luminol, and lucigenin as indicatos of reactive species formation. Biochemical Pharmacology.  ISSN 0006-2952.  65, s 1575- 1582
 • Andersen, Jannike Mørch; Myhre, Oddvar; Aarnes, Halvor; Vestad, Tor Arne & Fonnum, Frode (2003). Identification of the Hydroxyl Radical and Other Reactive Oxygen Species in Human Neutrophil Granulocytes Exposed to a Fragment of the Amyloid Beta Peptide. Free radical research.  ISSN 1071-5762.  37(3), s 269- 279
 • Aarnes, Halvor (2002). Ozon, I:  Sur nedbør - tilførsel og virkning.  Landbruksforlaget.  ISBN 82-529-2105-1.  s 108 - 113
 • Myhre, Oddvar; Vestad, Tor Arne; Sagstuen, Einar; Aarnes, Halvor & Fonnum, Frode (2000). The Effects of Aliphatic (n-nonane), Naphtenic (1,2,4-trimethylcyclohexane) and Aromatic (1,2,4-trimethylbenzene) Hydrocarbons on Respiratory Burst in Human Neutrophil Granulocytes. A Fluorescence and Electron Paramagnetic Resonance (EPR) Spectroscopy Study. Toxicology and Applied Pharmacology.  ISSN 0041-008X.  167, s 222- 230 Vis sammendrag
 • Myhre, Oddvar; Vestad, Tor Arne; Sagstuen, Einar; Aarnes, Halvor & Fonnum, Frode (1999). Effects of the solvent 1,2,4-trimethylcyclohexane on respiratory burst in human neutrophil granulocytes: A chemiluminescence and electron paramagnetic resonance spectrometry study. Annals of the New York Academy of Sciences.  ISSN 0077-8923.  893, s 358- 361 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Aarnes, Halvor (2007). Vårskrinneblom - liten og nyttig. Biolog.  ISSN 0801-0722.  (1), s 21- 26
 • Aarnes, Halvor; Eriksen, Aud Else Berglen; Petersen, Dirk & Rise, Frode (2004). In Vivo 14N-NMR and 31P-NMR: intracellular pH in Norway spruce (Picea abies) seedlings grown on ammonium or nitrate.
 • Andersen, Jannike Mørch; Myhre, Oddvar; Vestad, Tor Arne; Aarnes, Halvor & Fonnum, Frode (2000). bA(25-35) produces free radicals in human neutrophil granulocytes. A study including fluorescence, electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy and aromatic acid hydroxylation.
 • Vestad, Tor Arne; Myhre, Oddvar; Fonnum, Frode; Sagstuen, Einar & Aarnes, Halvor (2000). Effects of organic solvents on free-radical production in human neutrophil granulocytes. An EPR spin trapping study. Vis sammendrag
 • Aarnes, Halvor (2000). Planteanatomi. Plantenes indre bygning og morfologi.
 • Aarnes, Halvor (2000). Planteøkofysiologi: fra atom til økosystem.
 • Myhre, Oddvar; Vestad, Tor Arne; Fonnum, Frode; Sagstuen, Einar & Aarnes, Halvor (1999). Effects of Organic Solvents on Free Radical Production in Human Neutrophil Granulocytes and Rat Synaptosomes.
 • Myhre, Oddvar; Vestad, Tor Arne; Sagstuen, Einar; Aarnes, Halvor & Fonnum, Frode (1999). Effects of C-9 organic solvents on free radical production in human granulocytes and rat brain synaptosomes.
 • Vestad, Tor Arne; Myhre, Oddvar; Fonnum, Frode; Aarnes, Halvor & Sagstuen, Einar (1998). Measurement of Superoxide Generation from Granulocytes using EPR Spin Trapping Techniques.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:23 - Sist endret 15. mai 2012 13:52