Halvor Aarnes

Bilde av Halvor Aarnes
English version of this page
Rom 2325
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Jeg er interessert i plantefysiologi, spesielt øko- og stressfysiologi hos planter, inkludert oksidativt stress og betydningen av antioksidanter.

Har drevet forskning innenfor følgende områder:

 • Rensing og karakterisering av enzymer og regulering av aminosyremetabolisme (aspartatfamilien)
 • jordlukt og stoffet geosmin fra blågrønnbakterier og aktinomyceter
 • biosyntese av plantehormonet etylen relatert til hypoksi hos bygg
 • nedbrytning av celleveggene under spiringen av bygg
 • fjernanalyse av vegetasjonsskader
 • effekter av ozon på vegetasjon
 • forskjellige nitrogenkilder for planter
 • ammoniumtoksisitet. 

Undervisning

MBV 1020 Fysiologi

BIO 2150 Biostatistikk og studiedesign 

BIO 4070 Plantefysiologi

 

Emneord: Plantefysiologi, Planteøkofysiologi, Stressfysiologi hos planter, Planteanatomi

Publikasjoner

 • Aarnes, Halvor & Andersen, Tom (2014). Barnefødsler 1967 – 2012 analysert i R. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(23-24), s. 2245–2246. doi: 10.4045/tidsskr.14.1316.
 • Myhre, O; Mariussen, E; Reistad, T; Voie, OA; Fonnum, Frode & Aarnes, Halvor (2009). Effects of polychlorinated biphenyls on the neutrophil NADPH oxidase system. Toxicology Letters. ISSN 0378-4274. 187(3), s. 144–148. doi: 10.1016/j.toxlet.2009.02.014.
 • Jørgensen, Per Magnus; Aarnes, Halvor & Lie, Thore (2007). Eksperimentell botanikk og laboratoriebotanikk. I Jørgensen, Per M. (Red.), Botanikkens historie i Norge. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0499-1. s. 97–115.
 • Aarnes, Halvor; Eriksen, Aud Else Berglen; Petersen, Dirk & Rise, Frode (2007). Accumulation of ammonium in Norway spruce (Picea abies) seedlings measured by in vivo 14N-NMR. Journal of Experimental Botany. ISSN 0022-0957. 58(5), s. 929–934. doi: 10.1093/jxb/erl247.
 • Andersen, Jannike Mørch; Myhre, Oddvar; Aarnes, Halvor; Vestad, Tor Arne & Fonnum, Frode (2003). Identification of the Hydroxyl Radical and Other Reactive Oxygen Species in Human Neutrophil Granulocytes Exposed to a Fragment of the Amyloid Beta Peptide. Free radical research. ISSN 1071-5762. 37(3), s. 269–279.
 • Myhre, Oddvar; Andersen, Jannike Mørch; Aarnes, Halvor & Fonnum, Frode (2003). Evaluation of the probes 2´,7´-dichlorofluorescin diacetate, luminol, and lucigenin as indicatos of reactive species formation. Biochemical Pharmacology. ISSN 0006-2952. 65, s. 1575–1582.
 • Aarnes, Halvor (2002). Ozon, Sur nedbør - tilførsel og virkning. Landbruksforlaget. ISSN 82-529-2105-1. s. 108–113.
 • Myhre, Oddvar; Vestad, Tor Arne; Sagstuen, Einar; Aarnes, Halvor & Fonnum, Frode (2000). The Effects of Aliphatic (n-nonane), Naphtenic (1,2,4-trimethylcyclohexane) and Aromatic (1,2,4-trimethylbenzene) Hydrocarbons on Respiratory Burst in Human Neutrophil Granulocytes. A Fluorescence and Electron Paramagnetic Resonance (EPR) Spectroscopy Study. Toxicology and Applied Pharmacology. ISSN 0041-008X. 167, s. 222–230.
 • Myhre, Oddvar; Vestad, Tor Arne; Sagstuen, Einar; Aarnes, Halvor & Fonnum, Frode (1999). Effects of the solvent 1,2,4-trimethylcyclohexane on respiratory burst in human neutrophil granulocytes: A chemiluminescence and electron paramagnetic resonance spectrometry study. Annals of the New York Academy of Sciences. ISSN 0077-8923. 893, s. 358–361.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aarnes, Halvor (2007). Vårskrinneblom - liten og nyttig. Biolog. ISSN 0801-0722. s. 21–26.
 • Aarnes, Halvor; Eriksen, Aud Else Berglen; Petersen, Dirk & Rise, Frode (2004). In Vivo 14N-NMR and 31P-NMR: intracellular pH in Norway spruce (Picea abies) seedlings grown on ammonium or nitrate.
 • Vestad, Tor Arne; Myhre, Oddvar; Fonnum, Frode; Sagstuen, Einar & Aarnes, Halvor (2000). Effects of organic solvents on free-radical production in human neutrophil granulocytes. An EPR spin trapping study.
 • Andersen, Jannike Mørch; Myhre, Oddvar; Vestad, Tor Arne; Aarnes, Halvor & Fonnum, Frode (2000). bA(25-35) produces free radicals in human neutrophil granulocytes. A study including fluorescence, electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy and aromatic acid hydroxylation.
 • Myhre, Oddvar; Vestad, Tor Arne; Sagstuen, Einar; Aarnes, Halvor & Fonnum, Frode (1999). Effects of C-9 organic solvents on free radical production in human granulocytes and rat brain synaptosomes.
 • Myhre, Oddvar; Vestad, Tor Arne; Fonnum, Frode; Sagstuen, Einar & Aarnes, Halvor (1999). Effects of Organic Solvents on Free Radical Production in Human Neutrophil Granulocytes and Rat Synaptosomes.
 • Vestad, Tor Arne; Myhre, Oddvar; Fonnum, Frode; Aarnes, Halvor & Sagstuen, Einar (1998). Measurement of Superoxide Generation from Granulocytes using EPR Spin Trapping Techniques.
 • Aarnes, Halvor (2000). Planteøkofysiologi: fra atom til økosystem. ISSN 82-90934-21-1.
 • Aarnes, Halvor (2000). Planteanatomi. Plantenes indre bygning og morfologi. ISSN 82-90934-20-3.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:23 - Sist endret 15. mai 2012 13:52