English version of this page

Emeriti

Personer 1 - 25 av 27
Navn Telefon E-post Emneord
Abdullah, Mohamed Ibrahim Professor emeritus m.i.abdullah@ibv.uio.no
Bilde av Oddmund Bakke Bakke, Oddmund Professor +47 22855787 95851479 oddmund.bakke@ibv.uio.no
Berg, Trond Professor emeritus +47 22854559 trond.berg@ibv.uio.no
Bilde av Erik Boye Boye, Erik erik.boye@ibv.uio.no
Bilde av Aud Else Berglen Eriksen Eriksen, Aud Else Berglen Førsteamanuensis +47 22854688 90793310 a.e.b.eriksen@ibv.uio.no Plantefysiologi, Planteøkofysiologi, Bakkenært ozon, Fytotroner, Veksthusteknologi
Bilde av Winnie Eskild Eskild, Winnie +47 22856170 +47 97696883 winnie.eskild@ibv.uio.no lysosomal proteins, liver fibrosis, transgenic mice, biochemistry
Fugelli, Kjell Professor emeritus kjell.fugelli@ibv.uio.no
Bilde av Odd Stokke Gabrielsen Gabrielsen, Odd Stokke Professor +47 22857346 +47 41560130 o.s.gabrielsen@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science
Bilde av Gareth Wyn Griffiths Griffiths, Gareth Wyn +47 22857582 g.w.griffiths@ibv.uio.no
Bilde av Klaus Høiland Høiland, Klaus Professor emeritus +47 22854473 klaus.hoiland@ibv.uio.no Mykologi, Skivesopp, Mykorrhiza, Cortinarius, Soppfylogeni, Soppøkologi, Kjemotaksonomi av sopp, Arktiske og alpine økosystemer, Kystnære økosystemer, Sanddyner
Bilde av Tom Kristensen Kristensen, Tom Professor +47 22856629 tomk@ulrik.uio.no Biokjemi, Molekylærbiologi, Mikrobiologi, Genteknologi
Bilde av Hans Petter Leinaas Leinaas, Hans Petter h.p.leinaas@ibv.uio.no Effekt av miljøendringer, Økofysiologi, Diversitet, Artsdiversitet og artsinteraksjoner, Invasive arter, Økologisk støkiometri, Livshistoriestrategi, Interaksjoner, Klimatilpasninger
Lindqvist, Bjørn Hadar Professor emeritus b.h.lindqvist@ibv.uio.no
Laane, Carl Morten Motzfeldt +47 22854576 c.m.m.laane@ibv.uio.no
Bilde av Jon Nissen-Meyer Nissen-Meyer, Jon +47 22857351 jon.nissen-meyer@ibv.uio.no Biokjemi, Mikrobiologi, Proteinstruktur
Nordal, Inger Professor emeritus +47 22854665 inger.nordal@mn.uio.no
Bilde av Eigil Reimers Reimers, Eigil Professor emeritus +47 952 42 874 eigil.reimers@ibv.uio.no
Rueness, Jan jan.rueness@ibv.uio.no
Bilde av Leif Randulff Ryvarden Ryvarden, Leif Randulff +47 22854623 l.r.ryvarden@ibv.uio.no
Bilde av Olav Sand Sand, Olav +47 22854637 91132363 olav.sand@ibv.uio.no
Bilde av Inger Sandlie Sandlie, Inger +47 22854568 inger.sandlie@ibv.uio.no
Bilde av Kirsten Sandvig Sandvig, Kirsten kirsten.sandvig@ibv.uio.no
Bilde av Reidun Kavli Sirevåg Sirevåg, Reidun Kavli Professor emeritus +47 22854563 r.k.sirevag@ibv.uio.no
Bilde av Tore Slagsvold Slagsvold, Tore +47 22857538 tore.slagsvold@mn.uio.no Økologi, Atferdsøkologi, Ornitologi, Atferd, Evolusjon
Throndsen, Jahn Professor emeritus jahn.throndsen@ibv.uio.no