English version of this page

Emeriti

Personer 1 - 4 av 4
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Aud Else Berglen Eriksen Berglen Eriksen, Aud Else Emerita 22854688 90793310 Plantefysiologi, Planteøkofysiologi, Bakkenært ozon, Fytotroner, Veksthusteknologi
Bilde av Klaus Høiland Høiland, Klaus Professor emeritus - Seksjon for genetikk og evolusjonsbiologi Mykologi, Skivesopp, Mykorrhiza, Cortinarius, Soppfylogeni, Soppøkologi, Kjemotaksonomi av sopp, Arktiske og alpine økosystemer, Kystnære økosystemer, Sanddyner
Bilde av Eigil Reimers Reimers, Eigil Professor emeritus +47 952 42 874 eigil.reimers@ibv.uio.no
Bilde av Reidun Sirevåg Sirevåg, Reidun Emerita