English version of this page

Emeriti

Personer 1 - 12 av 12
Navn Telefon E-post Emneord
Abdullah, Mohamed I Professor emeritus +47-22854547 m.i.abdullah@ibv.uio.no
Berg, Trond Professor emeritus +47-22854559 trond.berg@ibv.uio.no
Bilde av Aud Else Berglen Eriksen Eriksen, Aud Else Berglen Professor emeritus +47-22854688 90793310 a.e.b.eriksen@ibv.uio.no Plantefysiologi, Planteøkofysiologi, Bakkenært ozon, Fytotroner, Veksthusteknologi
Bilde av Klaus Høiland Høiland, Klaus Professor emeritus +47-22854473 +47-92656366 klaus.hoiland@ibv.uio.no Mykologi, Skivesopp, Mykorrhiza, Cortinarius, Soppfylogeni, Soppøkologi, Kjemotaksonomi av sopp, Arktiske og alpine økosystemer, Kystnære økosystemer, Sanddyner
Bilde av Dag Klaveness Klaveness, Dag Professor emeritus +47-22854516 +47-47261197 dag.klaveness@ibv.uio.no Limnologi, Marinbiologi, Alger, Protister, Eukaryot mikrobiologi, Botanikk, Fenologi, Fytoplankton, Innsjømetabolisme
Bilde av Tom Kristensen Kristensen, Tom +47-22856629 tomk@ulrik.uio.no Biokjemi, Molekylærbiologi, Mikrobiologi, Genteknologi
Bilde av Hans Petter Leinaas Leinaas, Hans Petter +47-22855276 h.p.leinaas@ibv.uio.no Effekt av miljøendringer, Økofysiologi, Diversitet, Artsdiversitet og artsinteraksjoner, Invasive arter, Økologisk støkiometri, Livshistoriestrategi, Interaksjoner, Klimatilpasninger
Lindqvist, Bjørn H Professor emeritus +47-22854680 b.h.lindqvist@ibv.uio.no
Laane, Carl Morten M +47-22854576 c.m.m.laane@ibv.uio.no
Bilde av Eigil Reimers Reimers, Eigil Professor emeritus +47 952 42 874 eigil.reimers@ibv.uio.no
Bilde av Reidun Sirevåg Sirevåg, Reidun Professor emeritus +47-22854563 reidun.sirevag@ibv.uio.no
Bilde av Halvor Aarnes Aarnes, Halvor Professor emeritus +47-22854669 halvor.aarnes@mn.uio.no Plantefysiologi, Planteøkofysiologi, Stressfysiologi hos planter, Planteanatomi