English version of this page

Emeriti

Personer 1 - 25 av 26
Navn Telefon E-post Emneord
Abdullah, Mohamed Ibrahim m.i.abdullah@ibv.uio.no
Bilde av Oddmund Bakke Bakke, Oddmund +47 22855787 95851479 oddmund.bakke@ibv.uio.no
Berg, Trond trond.berg@ibv.uio.no
Bilde av Erik Boye Boye, Erik erik.boye@ibv.uio.no
Bilde av Aud Else Berglen Eriksen Eriksen, Aud Else Berglen Førsteamanuensis +47 22854688 90793310 a.e.b.eriksen@ibv.uio.no Plantefysiologi, Planteøkofysiologi, Bakkenært ozon, Fytotroner, Veksthusteknologi
Bilde av Winnie Eskild Eskild, Winnie +47 97696883 winnie.eskild@ibv.uio.no lysosomal proteins, liver fibrosis, transgenic mice, biochemistry
Fugelli, Kjell kjell.fugelli@ibv.uio.no
Bilde av Odd Stokke Gabrielsen Gabrielsen, Odd Stokke Professor +47 22857346 +47 41560130 o.s.gabrielsen@mn.uio.no Livsvitenskap - life science
Bilde av Gareth Wyn Griffiths Griffiths, Gareth Wyn +47 22857582 g.w.griffiths@ibv.uio.no
Bilde av Klaus Høiland Høiland, Klaus klaus.hoiland@ibv.uio.no Mykologi, Skivesopp, Mykorrhiza, Cortinarius, Soppfylogeni, Soppøkologi, Kjemotaksonomi av sopp, Arktiske og alpine økosystemer, Kystnære økosystemer, Sanddyner
Bilde av Tom Kristensen Kristensen, Tom Professor emeritus Biokjemi, Molekylærbiologi, Mikrobiologi, Genteknologi
Bilde av Hans Petter Leinaas Leinaas, Hans Petter Professor +47 22855276 h.p.leinaas@ibv.uio.no Effekt av miljøendringer, Økofysiologi, Diversitet, Artsdiversitet og artsinteraksjoner, Invasive arter, Økologisk støkiometri, Livshistoriestrategi, Interaksjoner, Klimatilpasninger
Lindqvist, Bjørn Hadar b.h.lindqvist@ibv.uio.no
Laane, Carl Morten Motzfeldt c.m.m.laane@ibv.uio.no
Bilde av Jon Nissen-Meyer Nissen-Meyer, Jon jon.nissen-meyer@ibv.uio.no Biokjemi, Mikrobiologi, Proteinstruktur
Nordal, Inger inger.nordal@mn.uio.no
Bilde av Eigil Reimers Reimers, Eigil Professor emeritus +47 952 42 874 eigil.reimers@ibv.uio.no
Rueness, Jan jan.rueness@ibv.uio.no
Bilde av Leif Randulff Ryvarden Ryvarden, Leif Randulff +47 22854623 l.r.ryvarden@ibv.uio.no
Bilde av Olav Sand Sand, Olav +47 22854637 91132363 olav.sand@ibv.uio.no
Bilde av Inger Sandlie Sandlie, Inger Professor emerita 4167 9312 inger.sandlie@ibv.uio.no
Bilde av Kirsten Sandvig Sandvig, Kirsten kirsten.sandvig@ibv.uio.no
Bilde av Reidun Kavli Sirevåg Sirevåg, Reidun Kavli r.k.sirevag@ibv.uio.no
Bilde av Tore Slagsvold Slagsvold, Tore +47 22857538 tore.slagsvold@ibv.uio.no Økologi, Atferdsøkologi, Ornitologi, Atferd, Evolusjon
Throndsen, Jahn jahn.throndsen@ibv.uio.no