Hans Petter Leinaas

Bilde av Hans Petter Leinaas
English version of this page
Telefon +47 22855276
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 Oslo

Faglig interesse

Jeg er interessert i tilpasninger til og konsekvenser av miljøvariasjoner (endringer i klima og habitat), i en kobling mellom støkiometri, økofysiologi, livshistorieteori og popuasjonsdynamikk. Den eksperimentelle forskningen gjøres på collemboler (spretthaler), men jeg arbeider også med andre terrestre og marine invertebrater. For tiden arbeider jeg mye med mikroevolusjon av livshistorietrekk (inkl. reaksjonsnormer) , og hvilke konsekvenser dette har for arter og artsgruppers responser på klimaendringer. Et aspekt ved dette er koblingen mellom genom- og cellestørrelse for å forstå hvordan temperatur påvirker kroppsstørrelsen til invertebrater. Jeg arbeider også med spredning og genetisk struktur til populasjoner av flått og flåttbårne patogener, og gjennom min interesse for evolusjon av kutikulastruktur og gassutveksling hos collemboler, har jeg startet et samarbeid i biomimetics med Nanolab ved NTNU, på kutikulaens superhydrofobe egenskaper.

Emneord: Effekt av miljøendringer, Økofysiologi, Diversitet, Artsdiversitet og artsinteraksjoner, Invasive arter, Økologisk støkiometri, Livshistoriestrategi, Interaksjoner, Klimatilpasninger

Publikasjoner

 • Kristiansen, Silje Marie; Borgå, Katrine; Rundberget, Jan Thomas & Leinaas, Hans Petter (2021). Effects on Life-History Traits of Hypogastrura viatica (Collembola) Exposed to Imidacloprid Through Soil or Diet. Environmental Toxicology and Chemistry. ISSN 0730-7268. 40(11), s. 3111–3122. doi: 10.1002/etc.5187. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hasle, Gunnar; Leinaas, Hans Petter; Heier, Lise; Garcia, Aïda Lopez & Røed, Knut (2021). Mitochondrial DNA in Ixodus ricinus (Acari: Ixodidae) on birds reflects ticks’ transportation routes to Lista, Norway. Ticks and Tick-borne Diseases. ISSN 1877-959X. 12(1), s. 1–7. doi: 10.1016/j.ttbdis.2020.101553.
 • Sengupta, Sagnik; Leinaas, Hans Petter; van Gestel, Cornelis A.M.; Rundberget, Jan Thomas & Borgå, Katrine (2020). A Multiple Life‐History Trait–Based and Time‐Resolved Assessment of Imidacloprid Effects and Recovery in the Widely Distributed Collembolan Folsomia quadrioculata. Environmental Toxicology and Chemistry. ISSN 0730-7268. 40(1), s. 139–147. doi: 10.1002/etc.4897.
 • Janion-Scheepers, Charlene; Bengtsson, Jan; Duffy, Grant A.; Deharveng, Louis; Leinaas, Hans Petter & Chown, Steven L. (2020). High spatial turnover in springtails of the Cape Floristic Region. Journal of Biogeography. ISSN 0305-0270. 47(5), s. 1007–1018. doi: 10.1111/jbi.13801. Fulltekst i vitenarkiv
 • Poli, Pedro; Lenoir, Jonathan; Plantard, Olivier; Ehrmann, Steffen; Røed, Knut & Leinaas, Hans Petter [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Strong genetic structure among populations of the tick Ixodes ricinus across its range. Ticks and Tick-borne Diseases. ISSN 1877-959X. 11(6), s. 1–10. doi: 10.1016/j.ttbdis.2020.101509.
 • Kristiansen, Silje Marie; Leinaas, Hans Petter; Herzke, Dorte; Hylland, Ketil; Gabrielsen, Geir W. & Harju, Mikael [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Seabird-transported contaminants are reflected in the Arctic tundra, but not in its soil-dwelling springtails (Collembola). Environmental Science and Technology. ISSN 0013-936X. 53(21), s. 12835–12845. doi: 10.1021/acs.est.9b05316.
 • Bello, Jan E; Stamm, Patrick; Leinaas, Hans Petter & Schulz, Stefan (2019). Viaticene A - An Unusual Tetraterpene Cuticular Lipid Isolated from the Springtail Hypogastrura viatica. European Journal of Organic Chemistry. ISSN 1434-193X. 2019(11), s. 2158–2162. doi: 10.1002/ejoc.201900224.
 • Widenfalk, Lina A.; Leinaas, Hans Petter; Bengtsson, Jan & Birkemoe, Tone (2018). Age and level of self-organization affect the small-scale distribution of springtails (Collembola). Ecosphere. ISSN 2150-8925. 9(1). doi: 10.1002/ecs2.2058. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eisenhauer, Nico; Antunes, Pedro; Bennett, Alison E; Birkhofer, Klaus; Bissett, Andrew & Bowker, Matthew A [Vis alle 32 forfattere av denne artikkelen] (2017). Priorities for research in soil ecology. Pedobiologia. ISSN 0031-4056. 63, s. 1–7. doi: 10.1016/j.pedobi.2017.05.003.
 • Gundersen, Håkon A Holm; Leinaas, Hans Petter & Thaulow, Christian (2017). Collembola cuticles and the three-phase line tension. Beilstein Journal of Nanotechnology. ISSN 2190-4286. 8(1), s. 1714–1722. doi: 10.3762/bjnano.8.172. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sengupta, Sagnik; Ergon, Torbjørn & Leinaas, Hans Petter (2017). Thermal plasticity in postembryonic life history traits of a widely distributed Collembola: Effects of macroclimate and microhabitat on genotypic differences. Ecology and Evolution. ISSN 2045-7758. 7(19), s. 8100–8112. doi: 10.1002/ece3.3333. Fulltekst i vitenarkiv
 • Alfsnes, Kristian; Leinaas, Hans Petter & Hessen, Dag Olav (2017). Genome size in arthropods; different roles of phylogeny, habitat and life history in insects and crustaceans. Ecology and Evolution. ISSN 2045-7758. 7(15), s. 5939–5947. doi: 10.1002/ece3.3163. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røed, Knut; Kvie, Kjersti; Hasle, Gunnar; Gilbert, Lucy & Leinaas, Hans Petter (2016). Phylogenetic Lineages and Postglacial Dispersal Dynamics Characterize the Genetic Structure of the Tick, Ixodes ricinus, in Northwest Europe. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 11(12). doi: 10.1371/journal.pone.0167450. Fulltekst i vitenarkiv
 • Janion-Scheepers, Charlene; Bengtsson, Jan; Leinaas, Hans Petter; Deharveng, Louis & Chown, Steven L. (2016). The response of springtails to fire in the fynbos of the Western Cape, South Africa. Agriculture, Ecosystems & Environment. Applied Soil Ecology. ISSN 0929-1393. 108, s. 165–175. doi: 10.1016/j.apsoil.2016.08.001.
 • Leinaas, Hans Petter; Jalal, Marwa; Gabrielsen, Tove M. & Hessen, Dag Olav (2016). Inter- and intraspecific variation in body- and genome size in calanoid copepods from temperate and arctic waters. Ecology and Evolution. ISSN 2045-7758. 6(16), s. 5585–5595. doi: 10.1002/ece3.2302. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sengupta, Sagnik; Ergon, Torbjørn & Leinaas, Hans Petter (2016). Genotypic differences in embryonic life history traits of Folsomia quadrioculata (Collembola: Isotomidae) across a wide geographical range. Ecological Entomology. ISSN 0307-6946. 41(1), s. 72–84. doi: 10.1111/een.12270.
 • Leinaas, Hans Petter; Bengtsson, Jan; Janion-Scheepers, Charlene & Chown, Steven L. (2015). Indirect effects of habitat disturbance on invasion: Nutritious litter from a grazing resistant plant favors alien over native Collembola. Ecology and Evolution. ISSN 2045-7758. 5(16), s. 3462–3471. doi: 10.1002/ece3.1483. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gundersen, Håkon A Holm; Thaulow, Christian & Leinaas, Hans Petter (2015). Seasonal change in the wetting characteristics of the cuticle of the Collembola Cryptopygus clavatus (Schött, 1893). Zoomorphology. ISSN 0720-213X. 134(2), s. 211–218. doi: 10.1007/s00435-015-0254-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schnug, Lisbeth; Ergon, Torbjørn; Jakob, Lena; Scott-Fordsmand, Janeck J; Joner, Erik & Leinaas, Hans Petter (2015). Responses of earthworms to repeated exposure to three biocides Applied singly and as a mixture in an agricultural field. Science of the Total Environment. ISSN 0048-9697. 505, s. 223–235. doi: 10.1016/j.scitotenv.2014.09.089.
 • Røed, Knut H.; Birkemoe, Tone; Sverdrup-Thygeson, Anne; Horak, Jakub; Midthjell, Liv & Leinaas, Hans Petter (2014). Isolation and characterization of ten microsatellite loci for the wood-living and threatened beetle Cucujus cinnaberinus (Coleoptera: Cucujidae). Conservation Genetics Resources. ISSN 1877-7252. 6(3), s. 641–643. doi: 10.1007/s12686-014-0164-1.
 • Gundersen, Håkon A Holm; Leinaas, Hans Petter & Thaulow, Christian (2014). Surface structure and wetting characteristics of Collembola cuticles. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 9(2), s. 1–11. doi: 10.1371/journal.pone.0086783. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schnug, Lisbeth; Jensen, John; Scott-Fordsmand, Janeck J & Leinaas, Hans Petter (2014). Toxicity of three biocides to springtails and earthworms in a soil multi-species (SMS) test system. Soil Biology and Biochemistry. ISSN 0038-0717. 74, s. 115–126. doi: 10.1016/j.soilbio.2014.03.007.
 • Schnug, Lisbeth; Leinaas, Hans Petter & Jensen, John (2014). Synergistic sub-lethal effects of a biocide mixture on the springtail Folsomia fimetaria. Environmental Pollution (1987). ISSN 0269-7491. 186, s. 158–164. doi: 10.1016/j.envpol.2013.12.004.
 • Hessen, Dag Olav; Daufresne, Martin & Leinaas, Hans Petter (2013). Temperature-size relations from the cellular-genomic perspective. Biological Reviews. ISSN 1464-7931. 88(2), s. 476–489. doi: 10.1111/brv.12006.
 • Bengtsson, Jan; Janion, Charlene; Chown, Steven L. & Leinaas, Hans Petter (2012). Litter decomposition in fynbos vegetation, South Africa. Soil Biology and Biochemistry. ISSN 0038-0717. 47, s. 100–105. doi: 10.1016/j.soilbio.2011.11.023.
 • Janion, Charlene; Bedos, Anne; Bengtsson, Jan; Deharveng, Louis; Jansen van Vuuren, Bettine & Leinaas, Hans Petter [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2011). Springtail diversity in South Africa. South African Journal of Science. ISSN 0038-2353. 107(11-12), s. 75–81. doi: 10.4102/sajs.v107i11/12.582.
 • Hobæk, Thor Christian; Leinan, Kristian Greger; Leinaas, Hans Petter & Thaulow, Christian (2011). Surface Nanoengineering Inspired by Evolution. BioNanoScience. ISSN 2191-1630. 1(3), s. 63–77. doi: 10.1007/s12668-011-0014-5.
 • Wojewodzic, Marcin; Rachamim, Tamar; Andersen, Tom; Leinaas, Hans Petter & Hessen, Dag Olav (2011). Effect of temperature and dietary elemental composition on RNA/protein ratio in a rotifer. Functional Ecology. ISSN 0269-8463. 25(5), s. 1154–1160. doi: 10.1111/j.1365-2435.2011.01864.x.
 • Hasle, Gunnar; Leinaas, Hans Petter; Røed, Knut H. & Oines, Oivind (2011). Transport of Babesia venatorum-infected Ixodes ricinus to Norway by northward migrating passerine birds. Acta Veterinaria Scandinavica (AVS). ISSN 0044-605X. 53(41). doi: 10.1186/1751-0147-53-41.
 • Bengtsson, Jan; Janion, Charlene; Chown, Steven L. & Leinaas, Hans Petter (2011). Variation in decomposition rates in the fynbos biome, South Africa: the role of plant species and plant stoichiometry. Oecologia. ISSN 0029-8549. 165(1), s. 225–235. doi: 10.1007/s00442-010-1753-7.
 • Hasle, Gunnar; Bjune, Gunnar Aksel; Midthjell, Liv; Røed, Knut H. & Leinaas, Hans Petter (2011). Transport of Ixodes ricinus infected with Borrelia species to Norway by northward-migrating passerine birds. Ticks and Tick-borne Diseases. ISSN 1877-959X. 2(1), s. 37–43. doi: 10.1016/j.ttbdis.2010.10.004.
 • Aak, Anders; Birkemoe, Tone & Leinaas, Hans Petter (2011). Phenology and life history of the blowfly Calliphora vicina in stockfish production areas. Entomologia Experimentalis et Applicata. ISSN 0013-8703. 139(1), s. 35–46. doi: 10.1111/j.1570-7458.2011.01105.x.
 • Janion, Charlene; Leinaas, Hans Petter; Terblanche, John s. & Chown, Steven L. (2010). Trait means and reaction norms: the consequences of climate change/invasion interactions at the organism level. Evolutionary Ecology. ISSN 0269-7653. 24(6), s. 1365–1380. doi: 10.1007/s10682-010-9405-2.
 • Hasle, Gunnar; Bjune, Gunnar Aksel; Christensson, Dan; Røed, Knut H.; Whist, Anne Cathrine & Leinaas, Hans Petter (2010). Detection of Babesia divergens in southern Norway by using an immunofluorescence antibody test in cow sera. Acta Veterinaria Scandinavica (AVS). ISSN 0044-605X. 52. doi: 10.1186/1751-0147-52-55.
 • Hasle, Gunnar; Horak, I.g.; Grieve, G.; Leinaas, Hans Petter & Clarke, F. (2009). Ticks collected from birds in the northern provinces of South Africa, 2004-2006. Onderstepoort Journal of Veterinary Research. ISSN 0030-2465. 76(2), s. 167–175.
 • Leinaas, Hans Petter; Slabber, Sarette & Chown, Steven L. (2009). Effects of thermal acclimation on water loss rate and tolerance in the collembolan Pogonognathellus flavescens. Physiological entomology (Print). ISSN 0307-6962. 34, s. 325–332. doi: 10.1111/j.1365-3032.2009.00693.x.
 • Hasle, Gunnar; Bjune, Gunnar Aksel; Edvardsen, Erik; Jakobsen, Christer; Linnehol, Bjørn & Røer, Jan Erik [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2009). Transport of ticks by migratory passerine birds to Norway. Journal of Parasitology. ISSN 0022-3395. 95(6), s. 1342–1351. doi: 10.1645/GE-2146.1.
 • Hasle, Arne Gunnar; Roed, KH & Leinaas, Hans Petter (2008). Multiple paternity in Ixodes ricinus (Acari : Ixodidae), assessed by microsatellite markers. Journal of Parasitology. ISSN 0022-3395. 94, s. 345–347.
 • Slabber, S; Worland, MR; Leinaas, Hans Petter & Chown, SL (2007). Acclimation effects on thermal tolerances of springtails from sub-Antarctic Marion Island: Indigenous and invasive species. Journal of insect physiology. ISSN 0022-1910. 53. doi: 10.1016/j.jinsphys.2006.10.010.
 • Chown, Steven L.; Slabber, S; McGeoch, Melodie A; Janion, Charlene & Leinaas, Hans Petter (2007). Phenotypic plasticity mediates climate change responses among invasive and indigenous arthropods. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences. ISSN 0962-8452. 274, s. 2531–2537. doi: 10.1098/rspb.2007.0772.
 • Jensen, Thomas Correll; Leinaas, Hans Petter & Hessen, Dag Olav (2006). Age-dependent shift in response to food element composition in Collembola: contrasting effects of dietary nitrogen. Oecologia. ISSN 0029-8549. 149, s. 583–592.
 • Røed, Knut H.; Hasle, Gunnar; Midthjell, V.; Skretting, Grethe & Leinaas, Hans Petter (2006). Identification and characterization of 17 microsatellite primers for the tick, Ixodes ricinus, using enriched genomic libraries. Molecular Ecology Notes. ISSN 1471-8278. 6, s. 1165–1167.
 • Worland, M. Roger; Leinaas, Hans Petter & Chown, Steven L. (2006). Supercooling point frequency distributions in Collembola are affected by moulting. Functional Ecology. ISSN 0269-8463. 20, s. 323–329.
 • Chown, Steven L.; Sinclair, Brent J.; Leinaas, Hans Petter & Gaston, Kevin J. (2004). Hemispheric Asymmetries in Biodiversity - A Serious Matter for Ecology. PLoS Biology. ISSN 1544-9173. 2(11), s. 1701–1707. doi: 10.1371/journal.pbio.0020406.
 • Ims, Rolf Anker; Leinaas, Hans Petter & Coulson, Stephen J (2004). Spatial and temporal variation in patch occupancy and population density in a model system of an arctic Collembola species assemblage. Oikos. ISSN 0030-1299. 105, s. 89–100.
 • Søvik, Guldborg & Leinaas, Hans Petter (2003). Adult survival and reproduction in an arctic mite, Ameronothrus lineatus (Acari, Oribatidae): effects of temperature and winter cold. Canadian Journal of Zoology. ISSN 0008-4301. 81, s. 1579–1588.
 • Søvik, Guldborg; Leinaas, Hans Petter; Ims, Rolf Anker & Solhøy, Torstein (2003). Population dynamics and life history of the oribatid mite Ameronothrue lineatus (Thorell 1871) (Oribatida, Acari) on the high arctic archipelago of Svalbard; a field study. Pedobiologia. ISSN 0031-4056. 47, s. 257–271.
 • Søvik, Guldborg & Leinaas, Hans Petter (2003). Experimental field studies on development and survival in the arctic mite, Ameronothrus lineatus (Acari, Oribatidae) on a cyanobacteria surface in the High Arctic. Polar Biology. ISSN 0722-4060. 26, s. 500–508.
 • Søvik, Guldborg & Leinaas, Hans Petter (2002). Variation in extraction efficiency between juvenile and adult oribatid mites: Ameronothrus lineatus (Oribatida, Acari) in a Macfadyen high-gradient canister extractor. Pedobiologia. ISSN 0031-4056. 46, s. 34–41.
 • Leinaas, Hans Petter (2001). UV-tolerance, pigmentation and life forms in high arctic Collembola. I Hessen, Dag Olav (Red.), UV Radiation and Arctic Ecosystems, Ecological Studies 153. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York. ISSN 3-540-42106-8. s. 123–134.
 • Birkemoe, Tone & Leinaas, Hans Petter (2001). Growth and development in a high Arctic Collembola: adaptive variation in local populations living in contrasting thermal environments. Ecological Entomology. ISSN 0307-6946. 26, s. 100–105. doi: 10.1046/j.1365-2311.2001.00292.x.
 • Coulson, Stephen J.; Leinaas, Hans Petter; Ims, Rolf Anker & Søvik, Guldborg (2000). Experimental manipulation of winter surface ice layer: The effects on a high arctic soil microarthropod community. Ecography. ISSN 0906-7590. 23, s. 299–306.
 • Hertzberg, karine; Yoccoz, Nigel; Ims, Rolf Anker & Leinaas, Hans Petter (2000). The effects of spatial habitat configuration on recruitment, growth and population structure in arctic Collembola. Oecologia. ISSN 0029-8549. 124, s. 381–390.
 • Gjøsæter, Jacob; Lekve, Kyrre; Stenseth, Nils Christian; Leinaas, Hans Petter; Christie, Hartvig & Dahl, Einar [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2000). A long-term perspective on the Chrysochromulina bloom on the Norwegian Skagerrak coast 1988: a catastrophe or an innocent incident? Marine Ecology Progress Series. ISSN 0171-8630. 207, s. 201–218.
 • Coulson, Stephen J.; Leinaas, Hans Petter; Ims, Rolf Anker & Søvik, Guldborg (2000). Experimental manipulation of the winter surface ice layer: the effects on a High Arctic soil microarthropod community. Ecography. ISSN 0906-7590. 23, s. 299–306.
 • Birkemoe, Tone & Leinaas, Hans Petter (2000). Effects of temperature on the development of an arctic Collembola (Hypogastrura tullbergi). Functional Ecology. ISSN 0269-8463. 14, s. 693–700. doi: 10.1046/j.1365-2435.2000.00478.x.
 • Leinaas, Hans Petter (1999). Collemboler i arktis. Tilpasninger til og konsekvenser av miljøvariasjoner. I Bengtson, Sven-Axel; Mehlum, Fridtjof & Severinsen, Torbjørn (Red.), Terrestrisk økologisk forskningsprogram på Svalbard. Svalbardtundraens Økologi. Norsk Polarinstitutt Meddelelser, Tromsø. ISSN 82-7666-139-4. s. 55–66.
 • Leinaas, Hans Petter (1999). Spredning og kolonisering. Betydning av habitatheterogenitet og populasjonsdynamikk. I Bengtson, Sven-Axel; Mehlum, Fridtjof & Severinsen, Torbjørn (Red.), Terrestrisk økologisk forskningsprogram på Svalbard. Svalbardtundraens økologi. Norsk Polarinstitutt Meddelelser, Tromsø. ISSN 82-7666-139-4. s. 175–180.
 • Leinaas, Hans Petter & Ambrose, William (1999). Decision between small and large prey: reduced energy acquisition by pre-migratory purple sandpipers, Calidris maritima, on Svalbard. Polar Biology. ISSN 0722-4060. 22, s. 264–270.
 • Leinaas, Hans Petter & Sømme, Lauritz Sverdrup (1999). Feature species: The springtail Hypogastrura tullbergi. Arctic Insect News. 10.
 • Birkemoe, Tone & Leinaas, Hans Petter (1999). Reproductive biology of the Arctic collembolan Hypogastrura tullbergi. Ecography. ISSN 0906-7590. 22, s. 31–39. doi: 10.1111/j.1600-0587.1999.tb00452.x.
 • Stien, A.; Leinaas, Hans Petter; Halvorsen, Odd & Christie, Hartvig (1998). Population dynamics of the Echinomermella matsi (Nematoda) - Strongylocentrotus droebachiensis (Echinoida) system: effects on host fecundity. Marine Ecology Progress Series. ISSN 0171-8630. 163, s. 193–201.

Se alle arbeider i Cristin

 • Konestabo, Heidi Sjursen; Birkemoe, Tone; Leinaas, Hans Petter; van Gestel, Cornelis A.M. & Borgå, Katrine (2020). How does a widely used neonicotinoid affect the soil fauna under natural field conditions? .
 • Kristiansen, Silje Marie; Leinaas, Hans Petter; Herzke, Dorte; Hylland, Ketil; Gabrielsen, Geir W. & Harju, Mikael [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). The Arctic tundra and its soil-dwelling springtails (Collembola) reflect nitrogen and contaminants biotransported by seabirds.
 • Hylland, Ketil; Skei, Bjørn Borge; Gilmore, Erik Howard; Fredriksen, Lene; Keilen, Ellen Kristine & Kristiansen, Silje Marie [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2018). Er det en sammenheng mellom miljøgift-eksponering og DNA-skade i spretthaler, hoppekreps, blåskjell, fisk, fugl og isbjørn?
 • Bengtsson, Jan; Leinaas, Hans Petter; Janion, Charlene & Chown, Steven L. (2014). Effect of plant species on springtail diversity and species composition in remnant renosterveld patches of the Fynbos biome, South Africa.
 • Gundersen, Håkon A Holm; Thaulow, Christian & Leinaas, Hans Petter (2013). Springtail Cuticles as a Model for Biomimetic Superhydrophobic Surfaces.
 • Schnug, Lisbeth; Chen, Kun; Sverdrup, Line Emilie; Hylland, Ketil & Leinaas, Hans Petter (2013). Ecotoxicological studies on Collembola.
 • Sengupta, Sagnik & Leinaas, Hans Petter (2012). Adaptations to contrasting environments in Folsomia quadrioculata: acclimation effects on hatchling size and egg developmental arrest.
 • Janion, Charlene; Bengtsson, Jan; Leinaas, Hans Petter; Deharveng, Louis & Chown, Steven L. (2012). Collembola diversity in the fynbos of South Africa: the effects of fire.
 • Leinaas, Hans Petter (2012). Collembola as model organisms in ecological research; potential for integrative approaches to environmental change effects.
 • Hylland, Ketil ; Skei, Bjørn Borge; Nerland, Inger Lise; Leinaas, Hans Petter & Brunborg, Gunnar (2011). Using comet with blood cells from terrestrial and aquatic organisms.
 • Bengtsson, Jan & Leinaas, Hans Petter (2011). Springtail communities and plant decomposition in renosterveld, South Africa. How (some)plants can favour an invasive springtail, or Where has all the litter gone?
 • Bengtsson, Jan; Leinaas, Hans Petter; Janion, Charlene & Chown, Steven L. (2011). Springtail diversity and plant decomposition in the Fynbos Biome, South Africa.
 • Bengtsson, Jan; Janion, Charlene; Chown, Steven L. & Leinaas, Hans Petter (2011). Springtail diversity and plant decomposition in the fynbos biome, South Africa.
 • Janion, Charlene; Bengtsson, Jan; Leinaas, Hans Petter & Chown, Steven L. (2010). Landscape conversion and soil biodiversity in the fynbos biome: springtails as exemplars.
 • Leinaas, Hans Petter & Chown, Steven L. (2010). Springtail responses to changing environments.
 • Janion, Charlene; Bengtsson, Jan; Leinaas, Hans Petter & Chown, Steven L. (2009). Landscape conversion and soil biodiversity in the Fynbos: springtails as exemplars.
 • Chown, Steven L. & Leinaas, Hans Petter (2009). Springtail responses to a changing environment.
 • Leinaas, Hans Petter & Chown, Steven L. (2007). Environmental Responses in Collembola (Springtails): Implications for climate change.
 • Leinaas, Hans Petter (2006). Stoichiometry for the collembologist, or time constraints, growth rate and response on food nutrient elements in arctic Collembola.
 • Janion, Charlene; Chown, Steven L. & Leinaas, Hans Petter (2006). The effect of temperature on the egg development of Collembola from Marion Island: indigenous vs. invasive species.
 • Hasle, Gunnar; Mehl, Reidar; Bjune, Gunnar & Leinaas, Hans Petter (2004). : Transport of ticks by migratory birds.
 • Hasle, Gunnar; Mehl, Reidar; Bjune, Gunnar & Leinaas, Hans Petter (2004). Transport of ticks by migratory birds in Norway.
 • Leinaas, Hans Petter (2004). Dynamics of Collembola in a landscape of small habitat patches; an experimental model system approach.
 • Leinaas, Hans Petter (2004). Temperature adaptation in Arctic Collembola; thermal reaction norms of egg development.
 • Hagen, Snorre B.; Leinaas, Hans Petter & Lampe, Helene Marie (2003). Response of great tits (Parus major) to small tortoiseshells (Agelais urticae) in feeding trials; evidence of aposematism. Ecological Entomology. ISSN 0307-6946. 28, s. 503–509.
 • Leinaas, Hans Petter (2002). Habitat heterogeneity and climatic change; Collembola as model organisms in studies on adaptation to and consequences of variations in space and time.
 • Coulson, Stephen J. & Leinaas, Hans Petter (1999). Intergrated field and fytotron studies of the interaction of spatial and temporal environmental heterogeneity on the population dynamics of Arctic Collembola species assemblages.
 • Leinaas, Hans Petter (1999). Collembola in variable arctic environments. Adaptations to and consequences of changes in time and space.
 • Leinaas, Hans Petter (1999). The role of spatial and temporal environmental variation in shaping diversity and dynamics in Collembola species assemblages.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:30 - Sist endret 12. des. 2012 14:10