Winnie Eskild

Bilde av Winnie Eskild
English version of this page
Mobiltelefon +47 97696883
Rom 2301
Treffetider 9 -17
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Kristine Bonnevies Hus N-0371 Oslo Norway
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Forskningen i min gruppe går i hovedsak ut på å karakterisere vår musemodell som mangler uttrykk av NCU-G1 proteinet, et protein med ukjent funksjon. Formålet er dels å forstå mekanismene som fører til musens fenotype, leverfibrose, og dels via disse studiene å klarlegge NCU-G1s fysiologiske funksjon.

Leverfibrose er et stort og økende helseproblem. Denne tilstanden inntreffer ved varig skade på leveren og kan utvikle seg til cirrhose og kreft. Fjerning av skaden kan føre til reversering av fibrosen, men i de fleste tilfelle er dette ikke mulig. Det finnes i dag ingen medisiner som tilbyr god behandling og dette er derfor er svært aktivt forskningsfelt. Potensielle medisiner må imidlertid testes før kliniske undersøkelser og her brukes dyremodeller. De eksisterende dyremodellene er imidlertid ikke optimale. NCU-G1 ”knockout” musen anses som en potensiell ny forbedret dyremodell for fibrosestudier.

NCU-G1 ”knockout” musen ble skapt ved innsetting av en ”gene-trap” i første intron som fører til stopp i transkripsjonen etter første ekson. Musene har ingen uttrykk av mRNA eller protein for NCU-G1. De er friske, vokser og formerer seg normalt og har som eneste fenotype leverfibrose. Analyserer av lever viser kraftig fibrose med aktiverte Kupffer og stellatceller samt døende hepatocytter. Det arbeides med å finne årsaken til fibrosen i disse musene og dermed antakelig også funksjonen til NCU-G1.

 

Undervisning

MBV2050 - Biokjemi II - Bioenergetikk og metabolism

MBV-KJM 1030 Generell biokjemi og biologisk kjemi
MBV4020 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi II

 

Bakgrunn

Jeg er utdannet ved Universitetet i Oslo og Universitetet i København. Min phd-grad var et studium av endocytose i non-parenkymale leverceller fra rotte. Etter phd-graden arbeidet jeg som forsker ved Institutt for medisinsk biokjemi, UiO, inntil jeg i 1995 tiltrådte stillingen som professor ved IMBV. I løpet av disse årene har jeg hatt flere forskningsopphold av variende lengde ved Laval Universitet, Québec, Canada og et lengre opphold ved Vanderbilt Universitet, Nashville, USA. Min gruppe er medlem av MURES (Muskelforskningsgruppen), et satsningsområde ved Matematisk-Naturvitenskapelig fakultet.

 

Samarbeid

I tillegg til aktivt samarbeide med kolleger ved IMBV har min gruppe for tiden følgende samarbeidspartnere.


Professor Torben Lübke, Universitet i Bielefeld, Tyskland
Torben.lubke@uni-bielefeld.de

Professor Hege Thoresen, Farmasøytisk institutt, UiO
Hege.thoresen@farmasi.uio.no

Professor Arild Rustan, Farmasøytisk institutt, UiO
Arild.rustan@farmasi.uio.no

Professor Else Marit Løberg, Avdeling for patologi, Institutt for klinisk medisin, UiO 
e.m.loberg@medisin.uio.no

Professor Jan Mæhlen, Avdeling for patologi, Institutt for klinisk medisin, UiO
Jan.mahlen@medisin.uio.no

 

 

 

Emneord: lysosomal proteins, liver fibrosis, transgenic mice, biochemistry

Publikasjoner

 • Blagotinšek Cokan, Kaja; Urlep, Žiga; Moškon, Miha; Mraz, Miha; Kong, Xiang Yi & Eskild, Winnie [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Common Transcriptional Program of Liver Fibrosis in Mouse Genetic Models and Humans. International Journal of Molecular Sciences. ISSN 1661-6596. 22(2), s. 1–21. doi: 10.3390/ijms22020832. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lopez, David Massa; Thelen, Melanie; Stahl, Felix; Thiel, Christian; Linhorst, Arne & Sylvester, Marc [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). The lysosomal transporter mfsd1 is essential for liver homeostasis and critically depends on its accessory subunit glmp. eLIFE. ISSN 2050-084X. 8, s. 1–27. doi: 10.7554/eLife.50025. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mousavi, Seyed Ali; Skjeldal, Frode Miltzow; Fønhus, Marita Sporstøl; Haugen, Linda Hofstad; Eskild, Winnie & Berg, Trond [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Receptor-mediated endocytosis of VEGF-A in rat liver sinusoidal endothelial cells. BioMed Research International. ISSN 2314-6133. 2019, s. 1–12. doi: 10.1155/2019/5496197. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nesset, Cecilie Kåsi; Kong, Xiang Yi; Damme, Markus; Schjalm, Camilla; Roos, Norbert & Løberg, Else Marit [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Age-dependent development of liver fibrosis in Glmp (gt/gt) mice. Fibrogenesis & Tissue Repair. ISSN 1755-1536. 9(5). doi: 10.1186/s13069-016-0042-4.
 • Kong, Xiang Yi; Feng, Yuan Zeng; Eftestøl, Einar; Kase, Eili Tranheim; Haugum, Hanne & Eskild, Winnie [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Increased glucose utilization and decreased fatty acid metabolism in myotubes from Glmpgt/gt mice. Archives of Physiology and Biochemistry. ISSN 1381-3455. 122(1), s. 36–45. doi: 10.3109/13813455.2015.1120752.
 • Kong, Xiang Yi; Kase, Eili Tranheim; Herskedal, Anette; Schjalm, Camilla; Damme, Markus & Nesset, Cecilie Kåsi [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). Lack of the lysosomal membrane protein, GLMP, in mice results in metabolic dysregulation in liver. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 10(6). doi: 10.1371/journal.pone.0129402. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kong, Xiang Yi; Nesset, Cecilie Kåsi; Damme, Markus; Løberg, Else Marit; Lübke, Torben & Mæhlen, Jan [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2014). Loss of lysosomal membrane protein NCU-G1 in mice results in spontaneous liver fibrosis with accumulation of lipofuscin and iron in Kupffer cells. Disease Models and Mechanisms. ISSN 1754-8403. 7(3), s. 351–362. doi: 10.1242/dmm.014050. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steffensen, Knut Rune; Bouzga, Mariam; Skjeldal, Frode; Kåsi, Cecilie; Karahasan, Almira & Matre, Vilborg [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2007). Human NCU-G1 can function as a transcription factor and as a nuclear receptor co-activator. BMC Molecular Biology. ISSN 1471-2199. 8(1), s. 106–120.
 • Sporstol, Marita; Mousavi, Darbi Seyed Ali; Eskild, Winnie; Roos, Norbert & Berg, Trond (2007). ABCAI, ABCGI and SR-BI: hormonal regulation in primary rat hepatocytes and human cell lines. BMC Molecular Biology. ISSN 1471-2199. 8. doi: 10.1186/1471-2199-8-5.
 • Malerød, Lene; Sporstol, Marita; Juvet, Lene Kristine; Mousavi, Darbi Seyed Ali; Gjøen, Tor & Berg, Trond [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2005). Bile acids reduce SR-BI expression in hepatocytes by a pathway involving FXR/RXR, SHP, and LRH-1. Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC. ISSN 0006-291X. 336(4), s. 1096–1105.
 • Steffensen, Knut Rune; Holter, Elin; Alikhani, N*; Eskild, Winnie & Gustafsson, Jan Åke (2003). Glucocorticoid response and promoter occupancy of the mouse LXRalpha gene. Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC. ISSN 0006-291X. 312(3), s. 716–724. doi: 10.1016/j.bbrc.2003.10.174.
 • Moe-Behrens, GH; Klinger, Francesca G*; Eskild, Winnie; Grotmol, Tom; Haugen, Trine Berit & Felici, M De (2003). Akt/PTEN signaling mediates estrogen-dependent proliferation of primordial germ cells in vitro. Molecular Endocrinology. ISSN 0888-8809. 17(12), s. 2630–2638.
 • Malerød, Lene; Juvet, Lene Kristine; Hanssen-Bauer, Audun; Eskild, Winnie & Berg, Trond (2002). Oxysterol-activated LXR-alpha/RXR induces hSR-BI-promoter activity in hepatoma cells and preadipocytes. Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC. ISSN 0006-291X. 299, s. 916–923.
 • Steffensen, Knut Rune; Schuster, Gertrud U.; Parini, Paola; Holter, Elin; Sadek, Christine M. & Cassel, Tobias [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2002). Different regulation of the LXR-alpha promoter activity by isoforms of CCAAT/enhancer-binding proteins. Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC. ISSN 0006-291X. 293, s. 1333–1340. doi: 10.1016/S0006-291X%2802%2900390-X.
 • Steffensen, Knut Rune; Holter, Elin; Tobin, Kari Anne Risan; Leclerc, Steeve; Gustafsson, Jan Åke & Guérin, Sylvain L. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2001). Members of the nuclear factor 1 family reduce the transcriptional potential of the nuclear receptor LXR-alpha promoter. Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC. ISSN 0006-291X. 289, s. 1262–1267. doi: 10.1006/bbrc.2001.6078.
 • Behrens, Gerd Heinz Gerhard & Eskild, Winnie (2000). Mus musculus Steel gene 5' flanking region. GenBank. ISSN 1080-742X.
 • Behrens, Gerd Heinz Gerhard & Eskild, Winnie (2000). Mus musculus Steel gene 5' flanking region. GenBank. ISSN 1080-742X.
 • Grønning, Line Mariann; Knutsen, Helle Katrine; Eskild, Winnie; Hansson, Vidar; Tasken, Kjetil & Taskén, Kristin Austlid (1999). Method of transfection affects the cAMP-mediated induction of the RII-beta subunit of protein kinase A in Sertoli cells: inhibition of response by increase in intracellular calcium. European Journal of Endocrinology (EJE). ISSN 0804-4643. 141, s. 75–82.
 • Trøen, Gunhild; Eskild, Winnie; Fromm, Sigurd; Luca, Luigi M. De ; Ong, David E. & Wardlaw, Sarah A. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (1999). Vitamin A sensitive tissues in transgenic mice expressing high levels of human cellular retinol-binding protein type I are not altered phenotypically. Journal of Nutrition. ISSN 0022-3166. 129, s. 1621–1627.
 • Ree, Anne Hansen; Hansson, Vidar; Walaas, Sven Ivar; Eskild, Winnie & Taskén, Kristin Austlid (1999). Calcium/phospholipid-dependent protein kinases in rat Sertoli cells: regulation of androgen receptor messenger ribonucleic acid. Biology of Reproduction. ISSN 0006-3363. 60, s. 1257–1262.
 • Knutsen, Helle Katrine; Tasken, Kjetil; Eskild, Winnie; Richards, J.S.; Kurten, R.C. & Torjesen, Peter A. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (1997). Characterization of the 5'-flanking region of the gene for the cAMP-inducible protein kinase A subunit, RIIbeta, in Sertoli cells. Molecular and Cellular Endocrinology. ISSN 0303-7207. 129(1), s. 101–114.
 • Leclerc, S.; Eskild, Winnie & Guérin, Sylvain L. (1997). The rat growth hormone and human cellular retinol binding protein1 genes share homologous NF1-like binding sites that exert either positive or negative influences on gene exprssion in vivo. DNA and Cell Biology. ISSN 1044-5498. 16, s. 951–967.
 • Knutsen, Helle Katrine; Reinton, Nils Torgny Kjelkevik; Taskén, Kristin Austlid; Hansson, Vidar & Eskild, Winnie (1996). Induction of RIIbeta mRNA is independent of continuous protein synthesis. Biology of Reproduction. ISSN 0006-3363. 55, s. 5–10.
 • Knutsen, Helle Katrine; Reinton, Nils Torgny Kjelkevik; Taskén, Kristin Austlid; Hansson, Vidar & Eskild, Winnie (1996). Induction of RIIbeta mRNA is independent of continuous protein synthesis. Biology of Reproduction. ISSN 0006-3363. 55, s. 5–10.
 • Knutsen, Helle Katrine; Reinton, Nils Torgny Kjelkevik; Taskén, Kristin Austlid; Hansson, Vidar & Eskild, Winnie (1996). Induction of RIIbeta mRNA is independent of continuous protein synthesis. Biology of Reproduction. ISSN 0006-3363. 55, s. 5–10.
 • Kroepelien, Christian Fredrik; Knutsen, Helle Katrine; Haugen, Trine B.; Hansson, Vidar & Eskild, Winnie (1993). Serum factors induce messenger ribonucleic acid levels for cellular retinol-binding protein in rat Sertoli cells. Endocrinology. ISSN 0013-7227. 132(3), s. 968–974.
 • Ree, Anne Hansen; Knutsen, H. K.; Landmark, Brynjar Fowels; Eskild, Winnie & Hansson, Vidar (1992). Down-regulation of messenger ribonucleic acid (mRNA) for the estrogen receptor (ER) by phorbol ester requires ongoing RNA synthesis but not protein synthesis. Is hormonal control of ER mRNA degradation mediated by an RNA molecule? Endocrinology. ISSN 0013-7227. 131, s. 1810–1814.
 • Knutsen, Helle Katrine; Tasken, Kristin Austlid; Eskild, Winnie; Jahnsen, Tore & Hansson, Vidar (1992). Half-lives of different sized mRNAs for the PKA subunit RI alpha are regulated differently in response to inhibition of transcription and translation. Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC. ISSN 0006-291X. 184(1), s. 454–460.
 • Tasken, Kristin Austlid; Knutsen, Helle Katrine; Eikvar, Lars Kristian; Tasken, Kjetil; Eskild, Winnie & Jahnsen, Tore [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (1992). Protein kinase C activation by 12-O-tetradecanoylphorbol 13-acetate modulates messenger ribonucleic acid levels for two of the regulatory subunits of 3',5'-cyclic adenosine monophosphate-dependent protein kinases (RII beta and RI alpha) via multiple and distinct mechanisms. Endocrinology. ISSN 0013-7227. 130(3), s. 1271–1280.
 • Haugen, Trine B.; Eskild, Winnie & Hansson, Vidar (1992). Evidence for a novel splice variant of the alpha subunit of Go in rat male haploid germ cells. Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC. ISSN 0006-291X. 183(1), s. 41–47.
 • Landmark, Brynjar Fowels; Fauske, Beathe; Eskild, Winnie; Skålhegg, Bjørn Steen; Lohmann, Suzanne M. & Hansson, Vidar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (1991). Identification, Characterization, and Hormonal Regulation of 3′,5′-Cyclic Adenosine Monophosphate Dependent Protein Kinases in Rat Sertoli Cells. Endocrinology. ISSN 0013-7227. 129(5), s. 2345–2354.
 • Eskild, Winnie; Ree, Anne Hansen; Levy, Finn Olav; Jahnsen, Tore & Hansson, Vidar (1991). Cellular localization of mRNAs for the retinoic acid receptor-alpha, cellular retinol-binding protein, and cellular retinoic acid-binding protein in rat testis: evidence for germ cell-specific mRNAs. Biology of Reproduction. ISSN 0006-3363. 44, s. 53–61.
 • Ree, Anne Hansen; Landmark, Brynjar Fowels; Walaas, Sven Ivar; Lahooti, H.; Eikvar, Lars & Eskild, Winnie [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (1991). Down-regulation of messenger ribonucleic acid and protein levels for estrogen receptors by phorbol ester and calcium in MCF-7 cells. Endocrinology. ISSN 0013-7227. 129, s. 339–344.
 • Knutsen, Helle Katrine; Tasken, Kristin Austlid; Eskild, Winnie; Jahnsen, Tore & Hansson, Vidar (1991). Adenosine 3',5'-monophosphate-dependent stabilization of messenger ribonucleic acids (mRNAs) for protein kinase-A (PKA) subunits in rat Sertoli cells: rapid degradation of mRNAs for PKA subunits is dependent on ongoing RNA and protein synthesis. Endocrinology. ISSN 0013-7227. 129(5), s. 2496–2502.
 • Tasken, Kristin Austlid; Knutsen, Helle Katrine; Attramadal, Håvard; Tasken, Kjetil; Jahnsen, Tore & Hansson, Vidar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (1991). Different Mechanisms are Involved in cAMP Mediated Induction of mRNAs for Subunits of cAMP-Dependent Protein Kinases. Molecular Endocrinology. ISSN 0888-8809. 5(1), s. 21–28.
 • Ree, Anne Hansen; Frøysa, A.; Eskild, Winnie; Jahnsen, Tore & Hansson, Vidar (1990). Biphasic regulation of the messenger ribonucleic acid coding for the estrogen receptor by cyclic adenosine 3`:5`-monophosphate in tumor Leydig cells. Cancer Research. ISSN 0008-5472. 50, s. 1528–1531.
 • Ree, Anne Hansen; Landmark, Brynjar Fowels; Eskild, Winnie; Levy, Finn Olav; Lahooti, H. & Jahnsen, Tore [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (1989). Autologous down-regulation of messenger ribonucleic acid and protein levels for estrogen receptors in MCF-7 cells: an inverse correlation to progesterone receptor levels. Endocrinology. ISSN 0013-7227. 124, s. 2577–2583.
 • Eskild, Winnie; Kindberg, G. M.; Smedsrød, Bård; Blomhoff, Rune; Norum, K. R. & Berg, Trond (1989). Intracellular transport of formaldehyde treated serum albumin in liver endothelial cells after uptake via scavenger receptors. Biochemical Journal. ISSN 0264-6021. 258, s. 511–520.
 • Yoganathan, T.; Øyen, Ole; Eskild, Winnie; Jahnsen, Tore & Hansson, Vidar (1989). Cellular localization and age dependent changes in mRNA for glutathione S-transferase-P in rat testicular cells. Biochemistry International. ISSN 0158-5231. 19(4), s. 667–672.
 • Øyen, Ole; Eskild, Winnie; Jahnsen, Tore & Hansson, Vidar (1989). FSH, cAMP and gene regulation in testis. I Serio, Mario (Red.), Perspectives in Andrology. Wolters Kluwer. ISSN 088167561X. s. 259–269.
 • Levy, Finn Olav; Øyen, Ole; Sandberg, Mårten; Tasken, Kjetil; Eskild, Winnie & Hansson, Vidar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (1988). Molecular cloning, complementary deoxyribonucleic acid structure and predicted full-length amino acid sequence of the hormone-inducible regulatory subunit of 3'-5'-cyclic adenosine monophosphate-dependent protein kinase from human testis. Molecular Endocrinology. ISSN 0888-8809. 2(12), s. 1364–1373.
 • Øyen, Ole; Eskild, Winnie; Beebe, Stephen; Hansson, Vidar & Jahnsen, Tore (1988). Biphasic response to 3',5'-cyclic adenosine monophosphate (cAMP) at the messenger ribonucleic acid level for a regulatory subunit of cAMP-dependent protein kinase. Molecular Endocrinology. ISSN 0888-8809. 2(11), s. 1070–1076.
 • Øyen, Ole; Sandberg, Mårten; Eskild, Winnie; Levy, Finn Olav; Knutsen, Gro & Beebe, Stephen [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (1988). Differential regulation of messenger ribonucleic acids for specific subunits of cyclic adenosine 3',5'-monophosphate cAMP)-dependent protein kinase by cAMP in rat Sertoli cells. Endocrinology. ISSN 0013-7227. 122(6), s. 2658–2666.
 • Eskild, Winnie; Øyen, Ole; Beebe, Stephen; Jahnsen, Tore & Hansson, Vidar (1988). Regulation of mRNA levels for cellular retinol binding protein in rat Sertoli cells by cyclic AMP and retinol. Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC. ISSN 0006-291X. 152(3), s. 1504–1510.
 • Øyen, Ole; Eskild, Winnie; Frøysa, Anneke; Sandberg, Mårten; Levy, Finn Olav & Knutsen, Gro [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (1987). Hormonal regulation and age dependent changes in mRNA levels for regulatory subunits of cAMP-dependent protein kinases in rat testis. I Orgebin-Crist, M.-C. & Danzo, B. J. (Red.), Cell Biology of the Testis and Epididymis. New York Academy of Sciences. ISSN 0897664213. s. 473–476.
 • Øyen, Ole; Frøysa, Anneke; Sandberg, Mårten; Eskild, Winnie; Joseph, D. & Hansson, Vidar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (1987). Cellular localization and age-dependent changes in mRNA for cyclic adenosine 3',5'-monophosphate-dependent protein kinases in rat testis. Biology of Reproduction. ISSN 0006-3363. 37(4), s. 947–956.
 • Smedsrød, Bård; Pertoft, Håkan; Kjellén, Lena; Johansson, Staffan; Eskild, Winnie & Laurent, Torvard C. (1986). Endocytosis of connective tissue macromolecules by liver endothelial cells. I Kirn, A; Knook, D.L. & Wisse, E (Red.), In Cells of the hepatic sinusoid. Pasmans, Netherlands. s. 245–250.
 • Eskild, Winnie; Smedsrød, Bård & Berg, Trond (1986). Receptor-mediated endocytosis of formaldehyde-treated albumin, yeast invertase, and chondroitin sulphate in suspensions of rat liver endothelial cells. International journal of biochemistry. ISSN 0020-711X. 18, s. 647–651. doi: 10.1016/0020-711X%2886%2990295-8.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eskild, Winnie; May, Gerhard; Michelangeli, Frank; Minchin, Steve; Roberts, Mark & Saðýn, Ferhan [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Meeting reports: Evolving Molecular Bioscience Education 2021. Biochemist. ISSN 0954-982X. 43(4), s. 49–49. doi: 10.1042/bio_2021_160.
 • Sørensen, Karen Kristine; Antwi, Milton Boaheng; Dumitriu, Gianina; Li, Ruomei; Smedsrød, Bård & Eskild, Winnie (2019). Scavenger function of liver sinusoidal endothelial cells in a transgenic mouse model of liver fibrosis is reduced.
 • Zhou, Yun; Corbin, Karen; Xiang, Yi-Kong; Eskild, Winnie; Zeisel, Steven H. & Danbolt, Niels Christian (2015). The betaine-GABA transporter (BGT1; slc6a12) is not involved in the inactivation of transmitter GABA, but plays a role in preserving the choline levels in the liver.
 • Zhou, Yun; Corbin, Karen; Xiang, Yi-Kong; Eskild, Winnie; Zeisel, Steven H. & Danbolt, Niels Christian (2015). The betaine-GABA transporter (BGT1; slc6a12) may play its main roles in the liver rather than in the brain .
 • Kong, Xiang Yi; Nesset, Cecilie Kåsi; Schjalm, Camilla; Løberg, Else Marit; Rustan, Arild & Thoresen, G. Hege [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). NCU-G1GT/GT MICE: A LONG-LIVED MODEL FOR LIVER FIBROSIS.
 • Schalm, Camilla; Kong, Xiang Ying; Kaasi, Cecilie & Eskild, Winnie (2013). THE NCU-G1gt/gt MOUSE AS A LIVER FIBROSIS MODEL ORGANISM: A STUDY OF THE DEVELOPMENT OF FIBROSIS AND RESPONSE TO ANTI-FIBROTIC TREATMENT.
 • Kong, Xiang Yi; Kasi, C; Schjalm, C.; Loberg, EM; Rustan, A.C. & Thoresen, G. Hege [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2012). NCU-G1 knock-out mice: a potential new model for liver fibrosis. The FEBS Journal. ISSN 1742-464X. 279, s. 573–573.
 • Lystad, Alf Håkon; Sporstol, Marita; Foroughi, Masoud; Roos, Norbert; Berg, Trond & Eskild, Winnie (2009). Regulation of VEGF expression by vitamin D i hepatic stellate cells - possible attenuation by the nuclear receptor coregulator NCY-G1.
 • Lystad, Alf Håkon; Sporstol, Marita; Foroughi, Masoud; Roos, Norbert; Berg, Trond & Eskild, Winnie (2009). Regulation of VEGF expression by vitamin D in hepatic stellate cells - possible attenuation by the nuclear receptor coregulator NCU-G1.
 • Kåsi, Cecilie; Sporstol, Marita; Roos, Norbert; Berg, Trond & Eskild, Winnie (2007). NUCLEAR RECEPTORS IN HEPATIC STELLATE CELL ACTIVATION.
 • Eskild, Winnie & Andersson, Kristin Brevik (2007). Conditional knock-out of the NCU-G1 gene.
 • Enger, Martin a*; Bouzga, Mariam; Steffensen, Knut Rune; Guerin, Sylvain L & Eskild, Winnie (2005). Human NCU-G1 is a transcription factor and a nuclear receptor coactivator.
 • Enger, Martin DV; Bouzga, Mariam; Steffensen, Knut Rune; Guerin, Sylvain L & Eskild, Winnie (2005). Human NCU-G1 is a transcription factor and a nuclear receptor coactivator.
 • Orby, Richard; Enger, Martin a*; Bouzga, Mariam & Eskild, Winnie (2004). Human NCU-G1 - a possible multifunctional nuclear protein.
 • Enger, Martin a*; Orby, Richard & Eskild, Winnie (2004). NCU-G1 is essential for cell survival.
 • Steffensen, Knut Rune; Enger, Martin A.; Bouzga, Mariam; Guérin, Sylvain L & Eskild, Winnie (2004). Human NCU-G1 is a transcription factor and a coactivator of nuclear receptors.
 • Bouzga, Mariam; Steffensen, Knut Rune & Eskild, Winnie (2003). A novel transcription factor interacts with the CRBP1 promoter.
 • Sarre, Aili; Enger, Martin A; Steffensen, Knut Rune; Bouzga, Mariam & Eskild, Winnie (2003). Act#7 - a novel transcription factor.
 • Steffensen, Knut Rune; Holter, Elin & Eskild, Winnie (1999). TPA, an activator of protein kinase C, reduces transcriptional activation of the LXR-alfa gene.
 • Eskild, Winnie (1997). Mat og modifiserte gener - Er det farlig å spise gener?
 • Sørensen, H. N.; Steineger, Hilde Hermansen; Eskild, Winnie; Gautvik, Kaare M; Spydevold, Øystein & Gustafsson, Jan Åke (1997). Fatty acid and hormonal regulation of orphan receptors that heterodimerize with retionoic acid receptor_a (RXR_a).
 • Aschim, Elin Leirvoll; Østvold, Anne Carine & Eskild, Winnie (1997). Regulation of CRBP1 function.
 • Andersen, A.K.; Haugen, T. B. & Eskild, Winnie (1997). Expression and regulation of PPAR_b and RXR_b in Sertoli cells.
 • Eskild, Winnie (1996). Regulation of CRBP1 expression and function in Sertoli cells.
 • Eskild, Winnie (1996). Regulation of CRBP1 expression and function in Sertoli cells.
 • Taskén, Kristin Austlid; Grønning, Line Mariann; Knutsen, Helle Katrine; Tasken, Kjetil; Eskild, Winnie & Hansson, Vidar (1996). Maintenance of cAMP-responsive gene transcription during transient transfection of primary cultures of rat Sertoli cells.
 • Eskild, Winnie; Trøen, Gunhild; Blaner, W.S.; Nilsson, A. & Hansson, Vidar (1996). Cellular retinol binding protein 1 in rat Sertoli cells - Evidence for independent control at the mRNA and protein levels.
 • Taskén, Kristin Austlid; Grønning, Line Mariann; Knutsen, Helle Katrine; Eskild, Winnie & Hansson, Vidar (1996). Maintenance of cAMP-responsive gene transcription during transient transfection of primary cultures of rat Sertoli cells.
 • Eskild, Winnie & Østvold, Anne Carine (1996). Regulation of CRBP1 activity - Possible involvement of protein kinase C.
 • Landmark, Brynjar Fowels; Eskild, Winnie; Lohmann, Suzanne M.; Walaas, S. Ivar; Jahnsen, Tore & Hansson, Vidar (1990). Protein kinases in rat testis and MCF-7 cells.
 • Eskild, Winnie; Ree, Anne Hansen; Jahnsen, Tore & Hansson, Vidar (1989). Localization and age-dependent changes in mRNA for cellular retinoic acid binding protein and retinoic acid receptor in testis.
 • Landmark, Brynjar Fowels; Eskild, Winnie; Doskeland, Stein Ove; Skålhegg, Bjørn Steen; Lohmann, Susanne & Walter, Ulrich [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (1989). Characterization and hormonal regulation of cAMP-dependent protein kinase in rat Sertoli cells.
 • Eskild, Winnie; Ree, Anne Hansen; Jahnsen, Tore & Hansson, Vidar (1988). Localization and age dependent changes in mRNA for cellular retinoic acid protein and retinoic acid receptor in testis.
 • Eskild, Winnie; Øyen, Ole; Beebe, Stephen; Jahnsen, Tore & Hansson, Vidar (1988). Regulation of mRNA for cellular retinol binding protein in cultured rat Sertoli cells.
 • Jahnsen, Tore; Øyen, Ole; Sandberg, Mårten; Levy, Finn Olav; Eskild, Winnie & Frøysa, Anneke [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (1988). Differential regulation of mRNA for specific subunits of cAMP-dependent protein kinase by FSH and cAMP in Sertoli cells.
 • Eskild, Winnie; Øyen, Ole; Beebe, Stephen; Jahnsen, Tore & Hansson, Vidar (1988). Expression of mRNA for cellular retinol binding protein in cultured rat Sertoli cells: Regulation by cAMP and retinol.
 • Levy, Finn Olav; Øyen, Ole; Sandberg, Mårten; Tasken, Kjetil; Eikvar, Lars Kristian & Eskild, Winnie [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (1988). Stimulatory effects of glucocorticoids on mRNA levels for the hormone-induced regulatory subunit (RIIbeta) of cAMP-dependent protein kinase and ABP in cultured immature rat Sertoli cells; Molecular cloning of a fulllength cDNA for RIIbeta from human testis.
 • Ree, Anne Hansen; Eskild, Winnie; Levy, Finn Olav; Eikvar, Lars Kristian; Jahnsen, Tore & Hansson, Vidar (1988). Developmental patterns of mRNA levels for estrogen and glucocorticoid receptors in rat testis.
 • Eskild, Winnie; Øyen, Ole; Beebe, Stephen; Jahnsen, Tore & Hansson, Vidar (1988). Regulation of mRNA for cellular retinol binding protein in rat Sertoli cells.
 • Landmark, Brynjar Fowels; Beebe, Stephen; Øyen, Ole; Eskild, Winnie & Jahnsen, Tore (1988). Characterization and cAMP regulation of cAMP-dependent protein kinase subunits in rat Sertoli cells.
 • Ree, Anne Hansen; Landmark, Brynjar Fowels; Eskild, Winnie; Levy, Finn Olav & Hansson, Vidar (1988). Effects of estradiol on mRNA levels for steroid receptors in human mammary carcinoma cells (MCF-7).
 • Øyen, Ole; Frøysa, Anneke; Eskild, Winnie; Sandberg, Mårten; Hansson, Vidar & Jahnsen, Tore (1987). Specific expression of mRNA's for regulatory subunits of cAMP-dependent protein kinase during differentiation and hormonal stimulation in rat testis.
 • Eskild, Winnie; Øyen, Ole; Levy, Finn Olav; Frøysa, Anneke; Sandberg, Mårten & Eriksson, U. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (1987). Cellular localization and regulation in testis of mRNA for Cellular Retinol Binding Protein.
 • Øyen, Ole; Sandberg, Mårten; Eskild, Winnie; Frøysa, Anneke; Hansson, Vidar & Jahnsen, Tore (1987). Induction of cell specific mRNA's for regulatory subunits of cAMP-dependent protein kinase in rat germinal and Sertoli cells.
 • Eskild, Winnie; Øyen, Ole; Jahnsen, Tore & Hansson, Vidar (1987). Inhibition of mRNA for Cellular Retinol Binding Protein (CRBP) in Sertoli cells by dibutyryl-cAMP.
 • Jahnsen, Tore; Øyen, Ole; Beebe, Stephen; Sandberg, Mårten; Frøysa, Anneke & Eskild, Winnie [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (1987). Regulation of hormonal responses at the level of cAMP-dependent protein kinases.
 • Øyen, Ole; Eskild, Winnie; Sandberg, Mårten; Frøysa, Anneke; Knutsen, G. & OPSAHL, G. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (1987). Cell specific expression of small-sized mRNA's for regulatory subunits of cAMPdependent protein kinase during germ cell differentiation.
 • Eskild, Winnie; Øyen, Ole; Levy, Finn Olav; Frøysa, Anneke; Sandberg, Mårten & Attramadal, Håvard [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (1987). Cellulær lokalisasjon og hormonell regulering i testis av mRNA for cellulært retinol (Vit A) bindende protein.
 • Berg, Trond; Kindberg, Grete Mørk; Andersen, Knut-Jan; Eskild, Winnie & Norum, Kaare Reidar (1986). Receptor-Mediated Endocytosis in Isolated Rat Liver Perenchymal and Nonparenchymal Cells, Studied by Means of Subcellular Fractionation in Nycodenz and Sucrose Gradients.
 • Øyen, Ole; Eskild, Winnie; Attramadal, Håvard; Gladhaug, Ivar Prydz; Knutsen, G. & Richards, JoAnne S. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (1986). Hormonal regulation of mRNA for the regulatory subunit (R-II51) of type II cAMP-dependent protein kinase in rat Sertoli cells.
 • Øyen, Ole; Eskild, Winnie; Attramadal, Håvard; Gladhaug, Ivar Prydz; Levy, Finn Olav & Knutsen, G. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (1986). Cyclic AMP increases the mRNA levels for the regulatory subunit (R-II51) of type II cAMP-dependent protein kinase in rat Sertoli cells.
 • Hassan, Liza Hamdi Mohamed; Flengsrud, Ragnar & Eskild, Winnie (2011). Verification of two potential glycosylation sites in human NCU-G1. Universitetet for miljø og biovitenskap, .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 14:37 - Sist endret 28. sep. 2021 13:59