Winnie Eskild

Bilde av Winnie Eskild
English version of this page
Telefon +47 22856170
Mobiltelefon +47 97696883
Rom 2301
Treffetider 9 -17
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Kristine Bonnevies Hus N-0371 Oslo Norway
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Forskningen i min gruppe går i hovedsak ut på å karakterisere vår musemodell som mangler uttrykk av NCU-G1 proteinet, et protein med ukjent funksjon. Formålet er dels å forstå mekanismene som fører til musens fenotype, leverfibrose, og dels via disse studiene å klarlegge NCU-G1s fysiologiske funksjon.

Leverfibrose er et stort og økende helseproblem. Denne tilstanden inntreffer ved varig skade på leveren og kan utvikle seg til cirrhose og kreft. Fjerning av skaden kan føre til reversering av fibrosen, men i de fleste tilfelle er dette ikke mulig. Det finnes i dag ingen medisiner som tilbyr god behandling og dette er derfor er svært aktivt forskningsfelt. Potensielle medisiner må imidlertid testes før kliniske undersøkelser og her brukes dyremodeller. De eksisterende dyremodellene er imidlertid ikke optimale. NCU-G1 ”knockout” musen anses som en potensiell ny forbedret dyremodell for fibrosestudier.

NCU-G1 ”knockout” musen ble skapt ved innsetting av en ”gene-trap” i første intron som fører til stopp i transkripsjonen etter første ekson. Musene har ingen uttrykk av mRNA eller protein for NCU-G1. De er friske, vokser og formerer seg normalt og har som eneste fenotype leverfibrose. Analyserer av lever viser kraftig fibrose med aktiverte Kupffer og stellatceller samt døende hepatocytter. Det arbeides med å finne årsaken til fibrosen i disse musene og dermed antakelig også funksjonen til NCU-G1.

 

Undervisning

MBV2050 - Biokjemi II - Bioenergetikk og metabolism

MBV-KJM 1030 Generell biokjemi og biologisk kjemi
MBV4020 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi II

 

Bakgrunn

Jeg er utdannet ved Universitetet i Oslo og Universitetet i København. Min phd-grad var et studium av endocytose i non-parenkymale leverceller fra rotte. Etter phd-graden arbeidet jeg som forsker ved Institutt for medisinsk biokjemi, UiO, inntil jeg i 1995 tiltrådte stillingen som professor ved IMBV. I løpet av disse årene har jeg hatt flere forskningsopphold av variende lengde ved Laval Universitet, Québec, Canada og et lengre opphold ved Vanderbilt Universitet, Nashville, USA. Min gruppe er medlem av MURES (Muskelforskningsgruppen), et satsningsområde ved Matematisk-Naturvitenskapelig fakultet.

 

Samarbeid

I tillegg til aktivt samarbeide med kolleger ved IMBV har min gruppe for tiden følgende samarbeidspartnere.


Professor Torben Lübke, Universitet i Bielefeld, Tyskland
Torben.lubke@uni-bielefeld.de

Professor Hege Thoresen, Farmasøytisk institutt, UiO
Hege.thoresen@farmasi.uio.no

Professor Arild Rustan, Farmasøytisk institutt, UiO
Arild.rustan@farmasi.uio.no

Professor Else Marit Løberg, Avdeling for patologi, Institutt for klinisk medisin, UiO 
e.m.loberg@medisin.uio.no

Professor Jan Mæhlen, Avdeling for patologi, Institutt for klinisk medisin, UiO
Jan.mahlen@medisin.uio.no

 

 

 

Emneord: lysosomal proteins, liver fibrosis, transgenic mice, biochemistry
Publisert 4. nov. 2010 14:37 - Sist endret 28. sep. 2021 13:59