Aud Else Berglen Eriksen

Førsteamanuensis - Institutt for biovitenskap
Bilde av Aud Else Berglen Eriksen
English version of this page
Telefon +47 22854688
Mobiltelefon 90793310
Rom U305
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger Fytotronen

Faglige interesser

Jeg er tilsluttet forskningsgruppen Integrativ Biologi ved Biologisk institutt
En stor del av min forskning har vært konsentrert om virkning av luftforurensing på planter, spesielt virkning av bakkenært ozon. Planters ozon sensitivitet, skadeomfang og skadevirkninger har vært undersøkt med planter fra naturlig vegetasjon, jordbruksplanter og forskjellige plantesorter av samme art. I de siste årene har betydning av plantenes voksested blitt vektlagt og det er fokusert på daglengdens nord - sør gradient. Virkningen av de lange, lyse Nordiske sommerdagene på planters ozon sensitivitet er undersøkt og sammenliknet med planteresponsene ved mer sørlige europeiske forhold. Daglengden synes å være en viktig faktor for plantenes respons på det oksidative stresset ozon utøver på plantene. Forsøkene er dels utført i felt, dels i Fytotronen, UiO.

Subkløver (Trifolium subterraneum) brukes som bioindikator for ozon da den viser synlige bladskader ved lave ozon nivå.

Ozonskadet blad analysert  in vivo med infrarød bildeteknikk.  

 

 

 

 

 

 

Undervisning

MBV 1020 Fysiologi

BIO 2150 Biostatistikk og studiedesign

BIO 4070/9070 Plantefysiologi

ADMINISTRASJON

Jeg er daglig leder for Fytotronen ved Biologisk institutt og har ansvar for den daglige driften. Fytotronen er et avansert klimasimuleringsanlegg og dyrkningsanlegg for planter. Anlegget ble ferdigstilt i 1972 og var da et av verdens mest avanserte anlegg.

En av mine viktigste arbeidsoppgaver er å sørge for at anlegget vedlikeholdes og oppgraderes i forhold til den tekniske utviklingen.
 

Emneord: Plantefysiologi, Planteøkofysiologi, Bakkenært ozon, Fytotroner, Veksthusteknologi
Publisert 3. nov. 2010 15:26 - Sist endret 11. juni 2019 10:17