Aud Else Berglen Eriksen

Førsteamanuensis - Institutt for biovitenskap
Bilde av Aud Else Berglen Eriksen
English version of this page
Telefon +47 22854688
Mobiltelefon 90793310
Rom U305
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Jeg er tilsluttet forskningsgruppen Integrativ Biologi ved Biologisk institutt
En stor del av min forskning har vært konsentrert om virkning av luftforurensing på planter, spesielt virkning av bakkenært ozon. Planters ozon sensitivitet, skadeomfang og skadevirkninger har vært undersøkt med planter fra naturlig vegetasjon, jordbruksplanter og forskjellige plantesorter av samme art. I de siste årene har betydning av plantenes voksested blitt vektlagt og det er fokusert på daglengdens nord - sør gradient. Virkningen av de lange, lyse Nordiske sommerdagene på planters ozon sensitivitet er undersøkt og sammenliknet med planteresponsene ved mer sørlige europeiske forhold. Daglengden synes å være en viktig faktor for plantenes respons på det oksidative stresset ozon utøver på plantene. Forsøkene er dels utført i felt, dels i Fytotronen, UiO.

Subkløver (Trifolium subterraneum) brukes som bioindikator for ozon da den viser synlige bladskader ved lave ozon nivå.

Ozonskadet blad analysert  in vivo med infrarød bildeteknikk.  

 

 

 

 

 

 

Undervisning

MBV 1020 Fysiologi

BIO 2150 Biostatistikk og studiedesign

BIO 4070/9070 Plantefysiologi

ADMINISTRASJON

Jeg er daglig leder for Fytotronen ved Biologisk institutt og har ansvar for den daglige driften. Fytotronen er et avansert klimasimuleringsanlegg og dyrkningsanlegg for planter. Anlegget ble ferdigstilt i 1972 og var da et av verdens mest avanserte anlegg.

En av mine viktigste arbeidsoppgaver er å sørge for at anlegget vedlikeholdes og oppgraderes i forhold til den tekniske utviklingen.
 

Emneord: Plantefysiologi, Planteøkofysiologi, Bakkenært ozon, Fytotroner, Veksthusteknologi

Publikasjoner

Artikler i internasjonale tidsskrift (2005-2010):

Berg,T.C., Gundersen, L.L., Eriksen, A.B., Malterud, K.E. 2005. Synthesis of optically active 6-alkynyl- and 6-alkylpurines as cytokinin analogs and inhibitors of 15-lipoxygenase; Studies of intramolecular cyclization of 6-(hydroxyalkyn-1-yl) purines. European Journal of Organic Chemistry: 4988-4994

Bråthe, A., Gundersen, L.L., Rise, F., Eriksen, A.B. 2005. 6-Cyclopropylpurines as Novel Potent Analogs of Cytokinins. Journal of plant growth regulation; 24:41-45

Stave, Jørn; Oba, G; Eriksen, A.B., Nordal, I., Stenseth, N. C. 2005; Seedling growth of Acacia tortilis and Faidherbia albida in response to simulated groundwater tables. Forest Ecology and Management: 212:367-375.

Pleijel, H., Eriksen, A.B., Danielsson, H., Bondesson, N., Sellden, G.. 2006. Differential ozone sensitivity in an old and a modern Swedish wheat cultivar - grain yield and quality, leaf chlorophyll and stomatal conductance. Environmental and Experimental Botany; 56(1):63-71. 

Aarnes, H., Eriksen, A.B., Petersen, D., Rise, F. 2007. Accumulation of ammonium in Norway spruce (Picea abies) seedlings measured by in vivo 14N-NMR. Journal of Experimental Botany, 58(5):929-934.

Vollsnes, A., Eriksen, A.B., Otterholt, E., Kvaal, K., Oxaal, U., Futsaether, C. 2009. Visible foliar injury and infrared imaging show that daylength affects short-term recovery after ozone stress in Trifolium subterraneum. Journal of Experimental Botany. 60 (13): 3677-3686.

Futsaether, CM; Vollsnes, A; Kruse, OMO; Otterholt, E; Kvaal, K; Eriksen, AB. 2009. Effects of the Nordic photoperiod on ozone sensitivity and repair in different clover ecotypes studied using infrared imaging. Ambio. 38(8): 437-442.

Vollsnes, A; Kruse, OMO; Eriksen, AB; Oxaal, U., Futsaether, C. 2010. In vivo root growth dynamics of ozone exposed Trifolium subterraneum. Journal of Environmental and Experimental Botany. 69: 183-188.

 

 • Falk, Stefanie; Vollsnes, Ane V.; Eriksen, Aud Else Berglen; Stordal, Frode & Berntsen, Terje Koren (2021). Technical note: Quality assessment of ozone reanalysis products and gap-filling over subarctic Europe for vegetation risk mapping. Atmospheric Chemistry and Physics (ACP). ISSN 1680-7316. 21(20), s. 15647–15661. doi: 10.5194/acp-21-15647-2021.
 • Mwafongo, Elizabeth Brighton Mvula; Vollsnes, Ane Victoria; Bjorå, Charlotte Sletten; Nordal, Inger & Eriksen, Aud Else Berglen (2017). Leaf mottling/variegation and shape in the Ledebouria revoluta complex ? Development, stability and putative function. Flora: Morphologie, Geobotanik, Oekophysiologie. ISSN 0367-2530. 236-237, s. 33–43. doi: 10.1016/j.flora.2017.09.009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Futsæther, Cecilia Marie; Vollsnes, Ane Victoria; Kruse, Ole Mathis Opstad; Indahl, Ulf Geir; Kvaal, Knut & Eriksen, Aud Else Berglen (2015). Daylength influences the response of three clover species (Trifolium spp.) to short-term ozone stress. Boreal Environment Research. ISSN 1239-6095. 20(1), s. 90–104. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Aud Else Berglen; Vollsnes, Ane Victoria; Futsæther, Cecilia Marie & Kruse, Ole Mathis Opstad (2012). Reversible phytochrome regulation influenced the severity of ozone-induced visible foliar injuries in Trifolium subterraneum L. Plant growth regulation (Print). ISSN 0167-6903. 68(3), s. 517–523. doi: 10.1007/s10725-012-9729-8.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Kruse, Ole Mathis Opstad; Eriksen, Aud Else Berglen; Oxaal, Unni & Futsæther, Cecilia (2010). In vivo root growth dynamics of ozone exposed Trifolium subterraneum. Environmental and Experimental Botany. ISSN 0098-8472. 69(2), s. 183–188. doi: 10.1016/j.envexpbot.2010.03.007.
 • Vollsnes, Ane; Eriksen, Aud Else Berglen; Otterholt, Eli; Kvaal, Knut; Oxaal, Unni & Futsaether, Cecilia (2009). Visible foliar injury and infrared imaging show that daylength affects short-term recovery after ozone stress in Trifolium subterraneum. Journal of Experimental Botany. ISSN 0022-0957. 60(13), s. 3677–3686. doi: 10.1093/jxb/erp213.
 • Futsaether, Cecilia; Vollsnes, Ane; Kruse, Ole Mathis Opstad; Otterholt, Eli; Kvaal, Knut & Eriksen, Aud Else Berglen (2009). Effects of the Nordic Photoperiod on Ozone Sensitivity and Repair in Different Clover Species Studied Using Infrared Imaging. Ambio. ISSN 0044-7447. 38(8), s. 437–442. doi: 10.1579/0044-7447-38.8.437.
 • Aarnes, Halvor; Eriksen, Aud Else Berglen; Petersen, Dirk & Rise, Frode (2007). Accumulation of ammonium in Norway spruce (Picea abies) seedlings measured by in vivo 14N-NMR. Journal of Experimental Botany. ISSN 0022-0957. 58(5), s. 929–934. doi: 10.1093/jxb/erl247.
 • Pleijel, Håkan; Eriksen, Aud Else Berglen; Danielsson, Helene; Bondesson, N & Sellden, Gun (2006). Differential ozone sensitivity in an old and a modem Swedish wheat cultivar - grain yield and quality, leaf chlorophyll and stomatal conductance. Environmental and Experimental Botany. ISSN 0098-8472. 56(1), s. 63–71. doi: 10.1016/j.envexpbot.2005.01.00.
 • Stave, Jørn; Oba, Gufu; Eriksen, Aud Berglen; Nordal, Inger & Stenseth, Nils Christian (2005). Seedling growth of Acacia tortilis and Faidherbia albida in response to simulated groundwater tables. Forest Ecology and Management. ISSN 0378-1127. 212(01.mar), s. 367–375.
 • Stave, Jørn; Oba, G; Eriksen, Aud Else Berglen; Nordal, Inger & Stenseth, Nils Christian (2005). Seedling growth of Acacia tortilis and Faidherbia albida in response to simulated groundwater tables. Forest Ecology and Management. ISSN 0378-1127. 212, s. 367–375.
 • Berg, Tom Christian; Gundersen, Lise-Lotte; Eriksen, Aud Else Berglen & Malterud, Karl Egil (2005). Synthesis of optically active 6-alkynyl- and 6-alkylpurines as cytokinin analogs and inhibitors of 15-lipoxygenase; Studies of intramolecular cyclization of 6-(hydroxyalkyn-1-yl)purines. European Journal of Organic Chemistry. ISSN 1434-193X. s. 4988–4994.
 • Bråthe, Anders; Gundersen, Lise-Lotte; Rise, Frode & Eriksen, Aud Else Berglen (2005). 6-Cyclopropylpurines as Novel Potent Analogs of Cytokinins. Journal of Plant Growth Regulation. ISSN 0721-7595. 24, s. 41–45.
 • Andresen, Geir; Eriksen, Aud Else Berglen; Dalhus, Bjørn; Gundersen, Lise-Lotte & Rise, Frode (2001). Synthesis of 6-substituted purin-2-ones with potential cytokinin activity. Journal of the Chemical Society. Perkin transactions 1. ISSN 0300-922X. s. 1662–1672.
 • Nordal, Inger; Haraldsen, Kirsten Borse; Ergon, Åshild & Eriksen, Aud Else Berglen (1999). Copper resistance and genetic diversity in Lychnis alpina (Caryophyllaceae) populations. Folia Geobotanica. ISSN 1211-9520. 34, s. 471–481.
 • Bråthe, Anders; Gundersen, Lise-Lotte; Rise, Frode; Eriksen, Aud Else Berglen; Vollsnes, Ane & Wang, Linnea (1999). Synthesis of 6-Alkenyl- and 6-Alkynylpurines with Cytokinin Activity. Tetrahedron. ISSN 0040-4020. 55, s. 211–288.
 • Nordal, Inger; Eriksen, Aud Else Berglen; Laane, Carl Morten Motzfeldt & Solberg, Y (1986). Biogeographic and biosystematic studies in the genus Cochlearia in northern Scandinavia. Acta Universitatis Upsaliensis Symbolae Botanicae Upsalienses. ISSN 0372-4654. XXVII(2).

Se alle arbeider i Cristin

 • Vollsnes, Ane Victoria; Falk, Stefanie; Eriksen, Aud Else Berglen; Stordal, Frode; Kauserud, Håvard & Berntsen, Terje Koren (2021). Luftforurensning og klimaendringer gir dobbelt stress for vegetasjonen. Naturen. ISSN 0028-0887. 5, s. 265–271. doi: 10.18261/issn.1504-3118-2021-05-10.
 • Falk, Stefanie; Lombardozzi, Danica; Vollsnes, Ane Victoria; Stordal, Frode; Berntsen, Terje Koren & Eriksen, Aud Else Berglen (2021). OzoneLUNA: Ozone damage in CLM revisited.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Falk, Stefanie; Eriksen, Aud Else Berglen; Stordal, Frode; Kauserud, Håvard & Berntsen, Terje Koren [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). The double punch: ozone and climate stresses on vegetation.
 • Falk, Stefanie; Vollsnes, Ane Victoria; Stordal, Frode; Eriksen, Aud Else Berglen & Berntsen, Terje Koren (2020). Surface Ozone in Northern Scandinavia and Implications on Local Vegetation - A Case Study.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2019). Work done in the ozone project in Oslo. Emphasis on the biology part.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2019). Gas exchange in some widespread sub-arctic plants.
 • Jeanette, Viken; Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen; Berntsen, Terje Koren & Stordal, Frode (2017). DO3SEiNORD.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen; Håvard, Kauserud; Terje, Berntsen & Frode, Stordal (2017). Prosjekt som starter i 2017. The double punch: ozone and climate stresses on vegetation.
 • Elizabeth, Mwafongo; Vollsnes, Ane Victoria; Charlotte Sletten, Bjorå; Inger, Nordal & Eriksen, Aud Else Berglen (2017). Anthocyaniner, pigmenter med mange roller.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2017). Granplanting på hogstfelt uten insektsgift.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2017). Hvorfor vokse planter?
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2017). Heat stress tolerance limit in Norway spruce (Picea abies) seedlings.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2017). Heat stress tolerance limit in Norway spruce (Picea abies) seedlings.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2017). Reforestation without insecticides. Protecting spruce seedlings against pine weevils on a clear-felling.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen; Fløistad, Inger & Skjølaas, Dag (2016). Gransnutebillen møter motstand i Norge. Skog. ISSN 1892-9990. s. 12–13.
 • Eriksen, Aud Else Berglen (2014). Voks som beskyttelse mot gransnutebiller. Kort rapport om resultater fra EU-prosjektet WeevilSTOP.
 • Mwafongo, Elizabeth; Eriksen, Aud Else Berglen; Vollsnes, Ane Victoria; Bjorå, Charlotte Sletten & Nordal, Inger (2014). Leaf mottling in Ledebouria (Hyacinthaceae) – development, stability and putative function.
 • Eriksen, Aud Else Berglen & Vollsnes, Ane Victoria (2014). Miljøvennlig beskyttelse av gran-planter mot snutebilleangrep.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen & Melø, Thor Bernt (2014). Needle light absorption and chlorophyll fluorescence in Norway spruce saplings protected against pine weevil feeding.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen & Melø, Thor Bernt (2014). Heat stressed Norway spruce saplings: needle light absorption, reflection and chlorophyll fluorescence.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2014). Stress responses of clovers are affected by ploidy level and daylength at northern latitudes.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2014). WeevilSTOP-prosjektet.
 • Jemterud, Torkild & Eriksen, Aud Else Berglen (2013). Ekko - et aktuelt samfunnsprogram 24. sept 2013 Hvete - forskning og politikk. [Radio]. NRK P2.
 • Eriksen, Aud Else Berglen & Jemterud, Torkild (2013). Ekko - et akutelt samfunnsprogram 1. okt 2013 Fytotronen. [Radio]. NRK P2.
 • Eriksen, Aud Else Berglen & Vollsnes, Ane Victoria (2013). A comparative anatomical study in a diploid and tetraploid red clover (Trifolium pratense L.).
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2013). The effect of application of warm wax on lower stem of Norway spruce seedlings; needle and bark chlorophyll.
 • Futsæther, Cecilia Marie; Kruse, Ole Mathis Opstad; Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2013). Større ozonskader i lyse sommernetter. [Internett]. forskning.no.
 • Eriksen, Aud Else Berglen & Vollsnes, Ane Victoria (2013). Med voks mot snutebilla. Skog. ISSN 1892-9990. s. 24–25.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2012). Do the effects of climate change depend on plant ploidy level? Two cultivars of Trifolium pratense L. with different ploidy level responded differently to increasing ground level ozone and temperature.
 • Eriksen, Aud Else Berglen & Lising, Victor (2012). Bonsai.
 • Eriksen, Aud Else Berglen (2012). Mat fra gressfamilien.
 • Eriksen, Aud Else Berglen (2012). Samspill mellom daglengde og blomstring.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen; Futsæther, Cecilia Marie & Kruse, Ole Mathis Opstad (2011). Night-time P(r):P(fr) ratio and daytime stomatal ozone uptake.
 • Futsæther, Cecilia; Kruse, Ole Mathis Opstad; Kvaal, Knut; Vollsnes, Ane V. & Eriksen, Aud Berglen (2010). Plant responses to ozone stress under northern light conditions.
 • Kruse, Ole Mathis Opstad; Futsæther, Cecilia; Vollsnes, Ane V.; Eriksen, Aud Berglen & Kvaal, Knut (2009). Detecting and quantifying ozone damage on leaves.
 • Kruse, Ole Mathis Opstad; Futsæther, Cecilia; Landrø, Hilde; Vollsnes, Ane V.; Eriksen, Aud Berglen & Kvaal, Knut (2009). A method for visualising ozone damage on clover leaves.
 • Eriksen, Aud Else Berglen (2009). Die Anwendung von Wachs und Auxin bei der Veredelung und Bewurzelung von Reben (Vitis vinifera).
 • Kruse, Ole Mathis Opstad; Landrø, Hilde; Kvaal, Knut; Vollsnes, Ane; Eriksen, Aud Else Berglen & Futsaether, Cecilia (2009). A method for visualising ozone damage on clover leaves.
 • Kruse, Ole Mathis Opstad; Futsaether, Cecilia; Vollsnes, Ane; Eriksen, Aud Else Berglen & Kvaal, Knut (2009). Detecting and quantifying ozone damage on leaves.
 • Otterholt, Eli; Vollsnes, Ane V.; Eriksen, Aud Berglen; Futsæther, Cecilia & Oxaal, Unni (2006). Ozone induced changes in root growth and leaf temperature in clover.
 • Vollsnes, Ane V.; Eriksen, Aud Berglen; Oxaal, Unni & Futsæther, Cecilia (2006). Does ozone affect the root growth of plants?
 • Otterholt, Eli; Eriksen, Aud Berglen; Vollsnes, Ane V.; Futsæther, Cecilia & Oxaal, Unni (2006). Effects of ozone on root development and leaf temperature in subterranean clover.
 • Berg, Tom Christian; Gundersen, Lise-Lotte & Eriksen, Aud Else Berglen (2006). Synthesis of Optically Active 6-Alkynyl- and 6-Alkylpurines as Cytokinin Analogs.
 • Vollsnes, Ane V.; Jerstad, Ane; Futsæther, Cecilia; Oxaal, Unni; Melø, Thor Bernt & Eriksen, Aud Berglen (2004). Plant root morphology responses to ozone or illumination.
 • Jerstad, Ane; Vollsnes, Ane V.; Futsæther, Cecilia; Oxaal, Unni & Eriksen, Aud Berglen (2004). Does ozone affect the Root growth of plants?
 • Vollsnes, Ane; Jerstad, Ane; Futsaether, Cecilia; Oxaal, Unni & Eriksen, Aud Else Berglen (2004). Does ozone affect the root growth of plants.
 • Vollsnes, Ane; Jerstad, Ane; Futsæther, C.; Oxaal, Unni & Eriksen, Aud Else Berglen (2004). Root growth dynamics in ozone treated plants of Trifolium subterraneum.
 • Aarnes, Halvor; Eriksen, Aud Else Berglen; Petersen, Dirk & Rise, Frode (2004). In Vivo 14N-NMR and 31P-NMR: intracellular pH in Norway spruce (Picea abies) seedlings grown on ammonium or nitrate.
 • Eriksen, Aud Else Berglen (2002). Gasstap av nitrogen, Sur nedbør - tilførsel og virkning. Landbruksforlaget. ISSN 82-529-2105-1. s. 95–96.
 • Eriksen, Aud Else Berglen; Helmen, Stina; Husa, Stine; Høgåsen, Tore; Persson, Kristin & Sellden, Gun (2002). AOT 40 responses in relation to plant strategy.
 • Sellden, Gun & Eriksen, Aud Else Berglen (2000). Ozone-induced oxidative stress in plants - plant response in relation to plant strategy.
 • Bråthe, Anders; Gundersen, Lise-Lotte; Rise, Frode; Eriksen, Aud Else Berglen & Wang, Linnea (1998). Synthesis of Cytokinin Analogues.
 • Karlsson, Per Erik; Pleijel, Håkan; Andersson, Camilla; Bergström, Robert; Engardt, Magnuz & Eriksen, Aud Else Berglen [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). The vulnerability of northern European vegetation to ozone damage in a changing climate An assessment based on current knowledge . IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd.. ISSN 978-91-7883-270-5.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:26 - Sist endret 11. juni 2019 10:17