Klaus Høiland

Bilde av Klaus Høiland
English version of this page
Telefon +47 22854473
Mobiltelefon +47 92656366
Rom 4122
Brukernavn
Besøksadresse EVOGENE Kristine Bonnevies hus Blindernveien 31 0371 OSLO

Faglige interesser

Systematikk og fylogeni hos Agaricales (skivesopper), høyere stilksporesopper (Basidiomycota). Jeg er spesielt interessert i slørsopper Cortinarius og nærstående slekter. Cortinarius er den største slekta sopper som danner ektomykorriza. Mer enn 500 arter er identifisert i Norge, og mer enn 2000 arter globalt. I boreale barskoger utgjør arter av Cortinarius omtrent 70% av den totale biomassen av basidiokarper per år. De kan derfor være meget viktige for trærene i disse skogområdene. De forskjellige Cortinarius-artene okkuperer forskjellige økologiske nisjer i Norge, fra nemoral eikeskog til arktisk tundra. Noen arter er sensitive for menneskapt forurensning, andre tolerante. De kan derfor brukes til å overvåke miljøet. Noen arter, f.eks. spiss giftslørsopp Cortinarius rubellus og butt giftslørsopp C. orellanus, inneholder det ekstremt giftige stoffet orellanin. Andre Cortinarius-arter inneholder sterke fargepigmenter, f.eks antrakinoner.

Ektomykorriza i kystnære og arktisk-alpine økosystemer er fremdeles lite studert. Spesielt ektomykorriza hos arktisk-alpine planter som musøyre Salix herbacea, polarvierSalix polaris, reinrose Dryas octopetala og harerugBistorta vivipara. Det samme gjelder Salix repens som lever i kystnære sanddyner og heier.

Undervisning

Bakgrunn

Utdannelse:

 • 1974 Cand. real., UiO
 • 1984 Dr. philos, UiO

 Tidligere akademsike stillinger:

 • 1995-d.d.   Professor, Biologisk Institutt, UiO
 • 1994-1995 1. amanuensis, Biologisk Institutt, UiO
 • 1988-1994 Forsker, Norsk institutt for naturforskning(NINA)
 • 1987-1988 1. amanuensis, Økoforsk
 • 1982-1987 Prosjektleder for en rekker miljøprosjekter finansiert av Miljøverndepartementet
 • 1976-1982 Vitekskapelig- og undervisnings assistent, Botanisk hage og museum, UiO

Priser

 • 1992 "Svein Myrbergets minnepris", NINA. Pris for popularisering av vitenskap
 • 1998 "Brageprisen" klasse for faglitteratur. Pris for boken "Er det liv er det sopp", Landbruksforlaget (med Leif Ryvarden)
 • 1999, 2003 og 2006 "Den gyldne pekestokk" Biologisk fagutvalgs (BFU) pris for beste foreleser ved Biologisk Institutt, UiO
 •  2008 "Formidlingsprisen", Biologisk Institutt, UiO
Emneord: Mykologi, Skivesopp, Mykorrhiza, Cortinarius, Soppfylogeni, Soppøkologi, Kjemotaksonomi av sopp, Arktiske og alpine økosystemer, Kystnære økosystemer, Sanddyner

Publikasjoner

 • Diez, Jeffrey; Kauserud, Håvard; Andrew, Carrie; Heegaard, Einar; Krisai-Greilhuber, Irmgard; Senn-Irlet, Beatrice; Høiland, Klaus; Egli, Simon & Büntgen, Ulf (2020). Altitudinal upwards shifts in fungal fruiting in the Alps. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences.  ISSN 0962-8452.  287(1919), s 1- 6 . doi: 10.1098/rspb.2019.2348
 • Andrew, Carrie Joy; Büntgen, Ulf; Egli, Simon; Senn-Irlet, Beatrice; Grytnes, John-Arvid; Heilmann-Clausen, Jacob; Boddy, Lynne; Bässler, Claus; Gange, Alan C.; Heegaard, Einar; Høiland, Klaus; Kirk, Paul M.; Krisai-Greilhüber, Irmgard; Kuyper, Thomas W. & Kauserud, Håvard (2019). Open-source data reveal how collections-based fungal diversity is sensitive to global change. Applications in Plant Sciences.  ISSN 2168-0450.  7(3), s 1- 19 . doi: 10.1002/aps3.1227 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Krah, Franz-Sebastian; Büntgen, Ulf; Schaefer, Hanno; Müller, Jörg; Andrew, Carrie; Boddy, Lynne; Diez, Jeffrey; Egli, Simon; Freckleton, Robert; Gange, Alan C.; Halvorsen, Rune; Heegaard, Einar; Heideroth, Antje; Heibl, Christoph; Heilmann-Clausen, Jacob; Høiland, Klaus; Kar, Ritwika; Kauserud, Håvard; Kirk, Paul M.; Kuyper, Thomas W.; Krisai-Greilhuber, Irmgard; Nordén, Jenni; Papastefanou, Phillip; Senn-Irlet, Beatrice & Bässler, Claus (2019). European mushroom assemblages are darker in cold climates. Nature Communications.  ISSN 2041-1723.  10:2890, s 1- 11 . doi: 10.1038/s41467-019-10767-z Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Andrew, Carrie Joy; Halvorsen, Rune; Heegaard, Einar; Kuyper, Thomas W.; Heilmann-Clausen, Jacob; Krisai-Greilhuber, Irmgard; Bässler, Claus; Egli, Simon; Gange, Alan C.; Høiland, Klaus; Kirk, Paul M.; Senn-Irlet, Beatrice; Boddy, Lynne; Büntgen, Ulf & Kauserud, Håvard (2018). Continental-scale macrofungal assemblage patterns correlate with climate, soil carbon and nitrogen deposition. Journal of Biogeography.  ISSN 0305-0270.  45(8), s 1942- 1953 . doi: 10.1111/jbi.13374 Vis sammendrag
 • Andrew, Carrie Joy; Heegaard, Einar; Høiland, Klaus; Senn-Irlet, Beatrice; Kuyper, Thomas W.; Krisai-Greilhuber, Irmgard; Kirk, Paul M.; Heilmann-Clausen, Jacob; Gange, Alan C.; Egli, Simon; Bässler, Claus; Büntgen, Ulf; Boddy, Lynne & Kauserud, Håvard (2018). Explaining European fungal fruiting phenology with climate variability. Ecology.  ISSN 0012-9658.  99(6), s 1306- 1315 . doi: 10.1002/ecy.2237 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gange, Alan C.; Heegaard, Einar; Boddy, Lynne; Andrew, Carrie Joy; Kirk, Paul M.; Halvorsen, Rune; Kuyper, Thomas W.; Bässler, Claus; Diez, Jefferey M.; Heilman-Clausen, Jacob; Høiland, Klaus; Büntgen, Ulf & Kauserud, Håvard (2018). Trait-dependent distributional shifts in fruiting of common British fungi. Ecography.  ISSN 0906-7590.  41(1), s 51- 61 . doi: 10.1111/ecog.03233 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Zamora, Juan Carlos; Svensson, Måns; Kirschner, Roland; Olariaga, Ibai; Ryman, Svengunnar; Parra, Luis Alberto; Geml, József; Rosling, Anna; Adamčík, Slavomír; Ahti, Teuvo; Aime, M. Catherine; Ainsworth, Martyn; Albert, László; Alberto, Altés Garcia; Albertó, Edgardo; Aronsen, Arne; Arup, Ulf; Asgari, Didier; Assyov, Boris; Atienza, Violeta; Bandini, Ditte; Baptista-Ferreira, João Luís; Baral, Hans-Otto; Bendiksby, Mika; Bendiksen, Egil; Bendiksen, Katriina; Brandrud, Tor Erik; Frisch, Andreas; Gulden, Gro; Høiland, Klaus; Holien, Håkon; Jørgensen, Per Magnus; Larsson, Karl-Henrik; Mathiassen, Geir Harald; Ronikier, Anna; Salcedo, Isabel; Schulz, Barbara; Schumacher, Trond; Senn-Irlet, Beatrice; Spribille, Toby; Taskin, Hatira; Timdal, Einar; Tønsberg, Tor; Vellinga, Else C; Vizzini, Alfredo; Vetlesen, Per; Voglmayr, Hermann; Wedin, Mats; Weholt, Øyvind & Westberg, Martin (2018). Considerations and consequences of allowing DNA sequence data as types of fungal taxa. IMA Fungus.  ISSN 2210-6340.  9(1), s 167- 175 . doi: 10.5598/imafungus.2018.09.01.10 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Andrew, Carrie Joy; Heegaard, Einar; Kirk, Paul M.; Bässler, Claus; Heilmann-Clausen, Jacob; Krisai-Greilhuber, Irmgard; Kuyper, Thomas W.; Senn-Irlet, Beatrice; Büntgen, Ulf; Diez, Jeffrey Michael; Egli, Simon; Gange, Alan C.; Halvorsen, Rune; Høiland, Klaus; Nordén, Jenni; Rustøen, Fredrik; Boddy, Lynne & Kauserud, Håvard (2017). Big data integration: Pan-European fungal species observations' assembly for addressing contemporary questions in ecology and global change biology. Fungal Biology Reviews.  ISSN 1749-4613.  31(2), s 88- 98 . doi: 10.1016/j.fbr.2017.01.001 Vis sammendrag
 • Andrew, Carrie Joy; Heegaard, Einar; Halvorsen, Rune; Martinez-Pena, Fernando; Egli, Simon; Kirk, Paul M.; Bässler, Claus; Büntgen, Ulf; Aldea, Jorge; Høiland, Klaus; Boddy, Lynne & Kauserud, Håvard (2016). Climate impacts on fungal community and trait dynamics. Fungal ecology.  ISSN 1754-5048.  22, s 17- 25 . doi: 10.1016/j.funeco.2016.03.005
 • Heegaard, Einar; Boddy, Lynne; Diez, Jefferey M.; Halvorsen, Rune; Kauserud, Håvard; Kuyper, Thomas W.; Bässler, Claus; Büntgen, Ulf; Gange, Alan C.; Krisai-Greilhuber, Irmgard; Andrew, Carrie Joy; Ayer, Francouis; Høiland, Klaus; Kirk, Paul M. & Egli, Simon (2016). Fine-scale spatiotemporal dynamics of fungal fruiting: prevalence, amplitude, range and continuity. Ecography.  ISSN 0906-7590.  40(8), s 947- 959 . doi: 10.1111/ecog.02256 Vis sammendrag
 • Høiland, Klaus & Botnen, Synnøve Smebye (2016). A comparison of aboveground sporocarps and belowground ectomycorrhizal structures of Agaricales, Boletales and Russulales in a sand dune ecosystem on Lista, South-western Norway. Agarica.  ISSN 0800-1820.  37, s 67- 77 Vis sammendrag
 • Mysterud, Ivar; Koller, Gry; Høiland, Klaus; Carlsen, Tor & Sletten, Arild (2016). The lamb disease alveld: Search for fungi and bacteria on Narthecium ossifragum foliage and roots. Small Ruminant Research.  ISSN 0921-4488.  136, s 179- 186 . doi: 10.1016/j.smallrumres.2016.01.025
 • Botnen, Synnøve; Kauserud, Håvard; Carlsen, Tor; Blaalid, Rakel & Høiland, Klaus (2015). Mycorrhizal fungal communities in coastal sand dunes and heaths investigated by pyrosequencing analyses. Mycorrhiza.  ISSN 0940-6360.  25(6), s 447- 456 . doi: 10.1007/s00572-014-0624-1
 • Negård, Mariell; Uhlig, Silvio; Kauserud, Håvard; Andersen, Tom; Høiland, Klaus & Vrålstad, Trude (2015). Links between genetic groups, indole alkaloid profiles and ecology within the grass-parasitic Claviceps purpurea species complex. Toxins.  ISSN 2072-6651.  7(5), s 1431- 1456 . doi: 10.3390/toxins7051431 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Blaalid, Rakel; Davey, Marie Louise; Kauserud, Håvard; Carlsen, Tor; Halvorsen, Rune; Høiland, Klaus & Eidesen, Pernille Bronken (2014). Arctic root-associated fungal community composition reflects environmental filtering. Molecular Ecology.  ISSN 0962-1083.  23(3), s 649- 659 . doi: 10.1111/mec.12622
 • Stensrud, Øyvind; Orr, Russell; Reier-Røberg, Kjetil; Schumacher, Trond & Høiland, Klaus (2014). Phylogenetic relationships in Cortinarius with focus on North European species. Karstenia.  ISSN 0453-3402.  54(2), s 57- 71 Vis sammendrag
 • Brandrud, Tor Erik; Høiland, Klaus; Solheim, Halvor & Sundheim, Leif (2012). Fremmede arter i Norge 2012 - svartelistede sopper. Agarica.  ISSN 0800-1820.  32, s 21- 28
 • Høiland, Klaus (2012). An investigation of basidiospore characteristics in sand dune mushrooms from Lista, South-western Norway. Agarica.  ISSN 0800-1820.  32, s 49- 58 Vis sammendrag
 • Høiland, Klaus (2012). Nytt funn av grann styltesopp Tulostoma brunmale på Lista, Farsund, Vest-Agder. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  70(4), s 268- 269
 • Kauserud, Håvard; Heegaard, Einar; Büntgen, Ulf; Halvorsen, Rune; Egli, Simon; Senn-Irlet, Beatrice; Krisai-Greilhuber, Irmgard; Dämon, Wolfgang; Sparks, Tim; Nordén, Jenni; Høiland, Klaus; Kirk, Paul; Semenov, Mikhail A.; Boddy, Lynne & Stenseth, Nils Christian (2012). Warming-induced shift in European mushroom fruiting phenology. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  109(36), s 14488- 14493 . doi: 10.1073/pnas.1200789109 Vis sammendrag
 • Eidesen, Pernille Bronken; Høiland, Klaus & Gulden, Gro (2011). Sopptur i busens fotspor. Agarica.  ISSN 0800-1820.  31, s 35- 40
 • Hofton, Tom Hellik; Holien, Håkon & Høiland, Klaus (2011). Urskogens og gammelskogens planter og sopp, I: Sigmund Hågvar & Bredo Berntsen (red.),  Norsk urskog og gammelskog.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-471-1.  Kapittel.  s 57 - 85
 • Kauserud, Håvard; Heegaard, Einar; Halvorsen, Rune; Boddy, Lynne; Høiland, Klaus & Stenseth, Nils Christian (2011). Mushroom's spore size and time of fruiting are strongly related: is moisture important?. Biology Letters.  ISSN 1744-9561.  7(2), s 273- 276 . doi: 10.1098/rsbl.2010.0820 Vis sammendrag
 • Bjorbækmo, Marit Markussen; Carlsen, Tor; Brysting, Anne Krag; Vrålstad, Trude; Høiland, Klaus; Ugland, Karl Inne; Geml, Jozsef; Schumacher, Trond & Kauserud, Håvard (2010). High diversity of root associated fungi in both alpine and arctic Dryas octopetala. BMC Plant Biology.  ISSN 1471-2229.  10 . doi: 10.1186/1471-2229-10-244
 • Høiland, Klaus (2009). Soppenes opprinnelse. Agarica.  ISSN 0800-1820.  28, s 79- 93 Vis sammendrag
 • Ryvarden, Leif & Høiland, Klaus (2009). Some higher Basidiomycota from Jan Mayen, Norway. Agarica.  ISSN 0800-1820.  28, s 50- 52 Vis sammendrag
 • Brondz, Ilia & Høiland, Klaus (2008). Chemotaxonomic differentiation between Cortinarius infractus and Cortinarius subtortus by supercritical fluid chromatography connected to a multi-detection system. Trends in Chromatography.  ISSN 0972-8635.  4, s 79- 87 Vis sammendrag
 • Gulden, Gro & Høiland, Klaus (2008). ISAM VII at Finse, Norway, 2005. Sommerfeltia.  ISSN 0800-6865.  31, s 7- 16
 • Høiland, Klaus (2008). Vomsopper, planteeternes små hjelpere, I: Iver Mysterud & Atle Mysterud (red.),  Med lua i hånda. Festskrift til Ivar Mysterud på 70-årsdagen.  Biologisk institutt, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-90934-77-9.  Kapittel.  s 124 - 133 Vis sammendrag
 • Kauserud, Håvard; Stige, Leif Christian; Vik, Jon Olav; Økland, Rune Halvorsen; Høiland, Klaus & Stenseth, Nils Christian (2008). Mushroom fruiting and climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  105, s 3811- 3814 . doi: 10.1073/pnas.0709037105
 • Niskanen, T; Kytövuori, I; Bendiksen, E.; Bendiksen, Katriina; Brandrud, T.E.; Frøslev, T.G.; Høiland, Klaus; Jeppesen, T.S.; Liimatainen, K & Lindstrøm, H (2008). Cortinarius (Pers.) Gray, In H. Knudsen & J. Vesterholt (ed.),  Funga Nordica - Agacicoid, boletoid and cyphelloid genera.  Nordsvamp.  ISBN 978-879839613-0.  Kapitel.  s 661 - 777
 • Stoknes, Ketil; Høiland, Klaus; Norgaard, Erik & Hammer, Jan-Petter (2008). From food to waste to food – a high yield of mushrooms from food waste compost. Mushroom Science.  ISSN 0077-2364.  (17), s 272- 285 Vis sammendrag
 • Brondz, Ilia; Ekeberg, Dag; Høiland, Klaus; Bell, David. S. & Annino, Amy R. (2007). The real nature of the indole alkaloids in Cortinarius infractus: Evaluation of artifact formation through solvent extraction method development. Journal of Chromatography A.  ISSN 0021-9673.  1148, s 1- 7 . doi: 10.1016/j.chroma.2007.02.074 Vis sammendrag
 • Gulden, Gro & Høiland, Klaus (2007). Mykologi - soppforskning, I: Per M. Jørgensen (red.),  Botanikkens historie i Norge.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0499-1.  e. Kryptogamene - de blomsterløse vekstene.  s 243 - 266
 • Høiland, Klaus (2007). Jørstad, Ivar (1887-1967), I: Per M. Jørgensen (red.),  Botanikkens historie i Norge.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0499-1.  a. Biografier.  s 335 - 336
 • Høiland, Klaus (2007). Stilksporesoppenes nye system. Agarica.  ISSN 0800-1820.  27, s 18- 44 Vis sammendrag
 • Høiland, Klaus & Jørgensen, Per M. (2007). Knaben, Gunvor Snekvik (1911-93), I: Per M. Jørgensen (red.),  Botanikkens historie i Norge.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0499-1.  a. Biografier.  s 337 - 338
 • Høiland, Klaus & Jørgensen, Per M. (2007). Lokale floristiske undersøkelser, I: Per M. Jørgensen (red.),  Botanikkens historie i Norge.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0499-1.  d. Fanerogami - blomsterplantenes floristikk og taksonomi.  s 131 - 177

Se alle arbeider i Cristin

 • Carlsen, Tor; Eidesen, Pernille Bronken; Gulden, Gro; Høiland, Klaus & Jenssen, Kolbjørn Mohn (2013). Sopp på Svalbard. Dreyers forlag.  ISBN 978-82-8265-091-5.  168 s.
 • Høiland, Klaus (2008). Snutetutes reise til Finse. Norsk Biologforening BIO, Finse Forskningssenter.  ISBN 978-82-997130-1-6.  224 s. Vis sammendrag
 • Høiland, Klaus & Økland, Rune Halvorsen (ed.) (2008). Arctic and alpine mycology VII. Natural History Museums and Botanical Garden, University of Oslo.  ISBN 82-7420-045-4.  211 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Høiland, Klaus (2019). Periodesystemet 150 år. 118 ganger hurra fra hydrogen til oganesson. Biolog.  ISSN 0801-0722.  37(1), s 24- 32
 • Høiland, Klaus (2019). Uønskede planter. Vakre, men dessverre uregjerlige.
 • Høiland, Klaus; Ryvarden, Leif & Rui, Siri (2019). Hva kan vi lære av sopp?.
 • Stübner, Eike Ingrid; Høiland, Klaus; Nilsen, Lennart; Lang, Simone; Coulson, Stephen James & Eidesen, Pernille Bronken (2019). Learning Arctic Biology. [www ].
 • Høiland, Klaus (2018). Chaerophyllum hirsutum funnet på Finse, Ho Ulvik. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  76(1), s 65- 67
 • Høiland, Klaus (2018). Learning Arctic Biology; Arctic Terrestrial Biology; Fungi.
 • Høiland, Klaus & Borgen, Liv (2018). Professor Frederik Christian Schübeler som feltbotaniker. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  76(1), s 47- 62
 • Colman, Jonathan Edward; Flydal, Kjetil; Rannestad, Ole Tobias; Tsegaye, Diress; Ryvarden, Leif; Høiland, Klaus; Eftestøl, Sindre; González-León, Alejandro & Reksten, Synne Sofie (2017). Effects of the Lista wind power plant on roadside revegetation and the space use of moose, red deer and roe deer.
 • Høiland, Klaus (2017). Barnålbeviset i Fasting Torgersen-saken.
 • Høiland, Klaus (2017). De giftige vårplantene.
 • Høiland, Klaus (2017). Den bakvendte reisen.
 • Høiland, Klaus (2017). Elledalens planter.
 • Høiland, Klaus (2017). Er det liv, er det sopp.
 • Høiland, Klaus (2017). Giftige planter.
 • Høiland, Klaus (2017). Giftsopper.
 • Høiland, Klaus (2017). Norske giftsopper.
 • Høiland, Klaus (2017). På kanten til animistisk om trær. - Bokanmeldelse av: Wohlleben, P. 2016. Trærnes hemmelige liv. ISBN 9788202510. Cappelen Damm.. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  74(4), s 220- 220
 • Høiland, Klaus (2017). Sopp, gras, insekt, beitedyr = én symbiose.
 • Høiland, Klaus (2017). Spiselige ugras.
 • Høiland, Klaus (2017). Vekster i tekstene til Alf Prøysen.
 • Høiland, Klaus & Botnen, Synnøve Smebye (2017). Studier av ektomykorrhiza på krypvier i sanddynene på Lista.
 • Høiland, Klaus & Lie, Thore (2017). Christen Smith - Norges første botanikkprofessor, et 200-års minne for hans død. Biolog.  ISSN 0801-0722.  35(1), s 33- 41
 • Kool, Anneleen; Bøckman, Petter; Høiland, Klaus & Lier Horst, Jørn (2017). Vin & Vitenskap: Planter i krimetterforskning.
 • Bjorå, Charlotte Sletten & Høiland, Klaus (2016, 16. januar). Botanikerne kommer -de nye filmheltene. [Radio].  EKKO helg, P2.
 • Rose, Carina; Torgersen, Eivind; Ørmen, Torfinn; Høiland, Klaus & Jakobsen, Kjetill Sigurd (2016, 28. november). Hva er egentlig en art?. [Internett].  http://forskning.no/2016/11/-biologi-hva-er-egentlig-en-art.
 • Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Jordal, John Bjarne; Hofton, Tom Hellik; Larsson, Karl-Henrik & Høiland, Klaus (2015). Sopper. Fungi, I: Snorre Henriksen & Olga Hilmo (red.),  Norsk rødliste for arter 2015. Versjon 1.2.  Artsdatabanken.  ISBN 978-82-92838-41-9.  Sopper.  s 132 - 156
 • Hammami, Amir; Høiland, Klaus & Gorbitz, Carl Henrik (2014, 28. november). Abels Tårn. [Radio].  EKKO, NRK P2.
 • Negård, Mariell; Uhlig, Silvio; Kauserud, Håvard; Høiland, Klaus; Andersen, Tom & Vrålstad, Trude (2014). Indole alkaloid profiles in ergot (Claviceps purpurea): Is there a link between chemotype, genetic group and ecology?.
 • Vrålstad, Trude; Negård, Mariell; Uhlig, Silvio; Andersen, Tom; Høiland, Klaus & Kauserud, Håvard (2014). Links between genetics, indole alkaloid chemistry and ecology within the grass-parasitic Claviceps purpurea species complex. Vis sammendrag
 • Kauserud, Håvard; Heegaard, Einar; Büntgen, Ulf; Halvorsen, Rune; Egli, Simon; Senn-Irlet, Beatrice; Krisai-Greilhuber, Irmgard; Dämon, Wolfgang; Nordén, Jenni; Høiland, Klaus; Kirk, Paul M.; Semenov, Mikhail A.; Stenseth, Nils Christian & Boddy, Lynne (2013). Reply to Gange et al.: Climate-driven changes in the fungal fruiting season in the United Kingdom. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  110(5), s E335- E335 . doi: 10.1073/pnas.1221131110
 • Vrålstad, Trude; Negård, Mariell; Uhlig, Silvio; Kauserud, Håvard; Høiland, Klaus & Andersen, Tom (2013). INDOLE-ALKALOID PROFILES IN NORWEGIAN CLAVICEPS PURPUREA POPULATIONS – RELATIONSHIPS BETWEEN CHEMORACES, GENETIC GROUPS, AND ECOLOGY. Vis sammendrag
 • Høiland, Klaus (2012, 18. mai). Fascination of Plants Day. [Radio].  NRK P1, Nitimen og Østlandsendingen. Vis sammendrag
 • Stenseth, Nils Christian; Lie, Thore & Høiland, Klaus (2012). Peter Chr. Asbjørnsen - en mangfoldig naturforsker. Biolog.  ISSN 0801-0722.  30(2), s 11- 23 Vis sammendrag
 • Wesenberg, Jan; Båtvik, Jan Ingar Iversen; Halvorsen, Rune; Hanssen, Even W.; Høiland, Klaus & Pedersen, Oddvar (2011). Finn Wischmann (28.10.1918–08.05.2011). Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  69(4), s 208- 216
 • Brandrud, Tor Erik; Holien, Håkon; Molia, Anne; Bøe, Ulla-Britt & Høiland, Klaus (2010). XIX. Nordiske Mykologiske Kongress i Steinkjer 2009. Vis sammendrag
 • Brandrud, Tor Erik; Holien, Håkon; Molia, Anne; Bøe, Ulla-Britt; Høiland, Klaus; Torkelsen, Anna-Elise & Wollan, Anders (2010). XIX. Nordiske Mykologiske Kongress i Steinkjer 2009. Utredning/Høgskolen i Nord-Trøndelag.
 • Abarenkov, Kessy; Nilsson, R. Henrik; Larsson, Karl-Henrik; Alexander, Ian J.; Eberhardt, Ursula; Erland, Susanne; Høiland, Klaus; Kjøller, Rasmus; Larsson, Ellen; Pennanen, Taina; Sen, Robin; Taylor, Andy F. S.; Tedersoo, Leho; Ursing, Björn M.; Vrålstad, Trude; Liimatainen, Kare; Peintner, Ursula & Kõljalg, Urmas (2010). The UNITE database for molecular identification of fungi - recent updates and future perspectives. New Phytologist.  ISSN 0028-646X.  186(2), s 281- 285 . doi: 10.1111/j.1469-8137.2009.03160.x
 • Laane, Carl Morten Motzfeldt; Høiland, Klaus & Tarjem, Guro (2010, 21. mai). Slimsopp,-Framtidas Ingeniør. [Radio].  Norsk Rikskringkasting, Oslo.
 • Høiland, Klaus (2009). Charles Darwin og The Origin of Species. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 25- 25 Vis sammendrag
 • Høiland, Klaus (2009). Darwin brukt og misbrukt. argument.  ISSN 1504-6087.  (2), s 52- 53 Vis sammendrag
 • Høiland, Klaus (2009). Darwin i all sin velde! Anmeldelse av: Darwin. Verden ble aldri den samme. Redigert av Dag O. Hessen, Thore Lie og Nils Chr. Stenseth. Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo, 2009, 405 sider. ISBN 978-82-05-39034-8. Biolog.  ISSN 0801-0722.  27(2), s 25- 26
 • Høiland, Klaus (2009). Darwins drøm - evolusjonsteorien forlengs og baklengs. Vis sammendrag
 • Høiland, Klaus (2009). Giftslørsoppens tall!. Sopp og nyttevekster.  ISSN 1504-4165.  5(4), s 14- 14
 • Høiland, Klaus (2009). Hekseringer; et UFOrståelig soppfenomen?. Sopp og nyttevekster.  ISSN 1504-4165.  5(4), s 20- 22
 • Høiland, Klaus (2009). Henrik Wergeland og blomstene i hans poesi.
 • Høiland, Klaus (2009). Myk kråkefot til besvær. Sopp og nyttevekster.  ISSN 1504-4165.  5(4), s 46- 47
 • Høiland, Klaus (2009). Sideblikk på homøopatistriden. argument.  ISSN 1504-6087.  (5), s 47- 47 Vis sammendrag
 • Høiland, Klaus (2009). Soppenes avskyelige problem - hva Darwin ikke studerte. Sopp og nyttevekster.  ISSN 1504-4165.  5(3), s 14- 18
 • Høiland, Klaus (2009). The Origin of Fungi.
 • Thore, Lie & Høiland, Klaus (2009). Botanikeren Axel Blytt og kontakten med Darwin. Biolog.  ISSN 0801-0722.  27(1), s 6- 11 Vis sammendrag
 • Bjorbækmo, Marit Markussen; Brysting, Anne Krag; Carlsen, Tor; Høiland, Klaus; Geml, Jozsef; Schumacher, Trond; Vrålstad, Trude & Kauserud, Håvard (2008). The ectomycorrhizal fungal community associated with alpine and arctic populations of Dryas octopetala along a latitudinal gradient.
 • Blaalid, Rakel; Carlsen, Tor; Kauserud, Håvard; Brysting, Anne Krag & Høiland, Klaus (2008). Bistorta vivipara and its mycobionts - a model system for ectomycorrhizal research.
 • Høiland, Klaus; Lie, Thore & Nordal, Inger (2008). Henrik Wergeland og utviklingsfilosofens Niels Treschows innflytelse på hans dikting. Biolog.  ISSN 0801-0722.  26(2), s 24- 31 Vis sammendrag
 • Nordal, Inger & Høiland, Klaus (2008). Wergeland 2008, Wergelands liv og verk, mangfoldige Wergeland, botanikeren.
 • Brandtzæg, Per; Bye, Ragnar; Eskeland, Trond; Flood, Per; Holck, Per; Høiland, Klaus; Laane, Carl Morten Motzfeldt; Medbø, Jon Ingulf; Synnes, Ole & Økland, Rune Halvorsen (2007). Kulturkollisjon mellom naturvitenskap og jus. Juristkontakt.  ISSN 0332-7590.  (5), s 61- 62 Vis sammendrag
 • Brondz, Ilia & Høiland, Klaus (2007). Supercritical fluid chromatography resolution of secondary metabolites and multi-analysis by mass spectrometry-ultraviolet and corona charge aerosol detection.
 • Høiland, Klaus (2007). Bananfluenes Herre - Thomas Hunt Morgan (1866-1945). Biolog.  ISSN 0801-0722.  25(1), s 4- 8
 • Høiland, Klaus (2007). Tre tekniske bevis felte Torgersen - naturvitenskapelig dokument av første eller siste klasse. Biolog.  ISSN 0801-0722.  25(2), s 24- 27
 • Høiland, Klaus (2007). Vitenskapsmannen Carl von Linné. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  65(1), s 53- 61

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:28 - Sist endret 22. juni 2018 12:50