Klaus Høiland

Bilde av Klaus Høiland
English version of this page
Rom 4122
Brukernavn
Besøksadresse EVOGENE Kristine Bonnevies hus Blindernveien 31 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Systematikk og fylogeni hos Agaricales (skivesopper), høyere stilksporesopper (Basidiomycota). Jeg er spesielt interessert i slørsopper Cortinarius og nærstående slekter. Cortinarius er den største slekta sopper som danner ektomykorriza. Mer enn 500 arter er identifisert i Norge, og mer enn 2000 arter globalt. I boreale barskoger utgjør arter av Cortinarius omtrent 70% av den totale biomassen av basidiokarper per år. De kan derfor være meget viktige for trærene i disse skogområdene. De forskjellige Cortinarius-artene okkuperer forskjellige økologiske nisjer i Norge, fra nemoral eikeskog til arktisk tundra. Noen arter er sensitive for menneskapt forurensning, andre tolerante. De kan derfor brukes til å overvåke miljøet. Noen arter, f.eks. spiss giftslørsopp Cortinarius rubellus og butt giftslørsopp C. orellanus, inneholder det ekstremt giftige stoffet orellanin. Andre Cortinarius-arter inneholder sterke fargepigmenter, f.eks antrakinoner.

Ektomykorriza i kystnære og arktisk-alpine økosystemer er fremdeles lite studert. Spesielt ektomykorriza hos arktisk-alpine planter som musøyre Salix herbacea, polarvierSalix polaris, reinrose Dryas octopetala og harerugBistorta vivipara. Det samme gjelder Salix repens som lever i kystnære sanddyner og heier.

Undervisning

Bakgrunn

Utdannelse:

 • 1974 Cand. real., UiO
 • 1984 Dr. philos, UiO

 Tidligere akademsike stillinger:

 • 1995-d.d.   Professor, Biologisk Institutt, UiO
 • 1994-1995 1. amanuensis, Biologisk Institutt, UiO
 • 1988-1994 Forsker, Norsk institutt for naturforskning(NINA)
 • 1987-1988 1. amanuensis, Økoforsk
 • 1982-1987 Prosjektleder for en rekker miljøprosjekter finansiert av Miljøverndepartementet
 • 1976-1982 Vitekskapelig- og undervisnings assistent, Botanisk hage og museum, UiO

Priser

 • 1992 "Svein Myrbergets minnepris", NINA. Pris for popularisering av vitenskap
 • 1998 "Brageprisen" klasse for faglitteratur. Pris for boken "Er det liv er det sopp", Landbruksforlaget (med Leif Ryvarden)
 • 1999, 2003 og 2006 "Den gyldne pekestokk" Biologisk fagutvalgs (BFU) pris for beste foreleser ved Biologisk Institutt, UiO
 •  2008 "Formidlingsprisen", Biologisk Institutt, UiO
Emneord: Mykologi, Skivesopp, Mykorrhiza, Cortinarius, Soppfylogeni, Soppøkologi, Kjemotaksonomi av sopp, Arktiske og alpine økosystemer, Kystnære økosystemer, Sanddyner

Publikasjoner

 • Estensmo, Eva Lena Fjeld; Botnen, Synnøve Smebye; Maurice, Sundy; Martin Sanchez, Pedro Maria; Morgado, Luis & Engh, Ingeborg Bjorvand [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). The Indoor Mycobiomes of Daycare Centers Are Affected by Occupancy and Climate. Applied and Environmental Microbiology. ISSN 0099-2240. 88(6). doi: 10.1128/aem.02113-21.
 • Diez, Jeffrey; Kauserud, Håvard; Andrew, Carrie; Heegaard, Einar; Krisai-Greilhuber, Irmgard & Senn-Irlet, Beatrice [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Altitudinal upwards shifts in fungal fruiting in the Alps. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences. ISSN 0962-8452. 287, s. 1–6. doi: 10.1098/rspb.2019.2348. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krah, Franz-Sebastian; Büntgen, Ulf; Schaefer, Hanno; Müller, Jörg; Andrew, Carrie & Boddy, Lynne [Vis alle 25 forfattere av denne artikkelen] (2019). European mushroom assemblages are darker in cold climates. Nature Communications. ISSN 2041-1723. 10:2890, s. 1–11. doi: 10.1038/s41467-019-10767-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andrew, Carrie Joy; Büntgen, Ulf; Egli, Simon; Senn-Irlet, Beatrice; Grytnes, John-Arvid & Heilmann-Clausen, Jacob [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2019). Open-source data reveal how collections-based fungal diversity is sensitive to global change. Applications in Plant Sciences. ISSN 2168-0450. 7(3), s. 1–19. doi: 10.1002/aps3.1227. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andrew, Carrie Joy; Halvorsen, Rune; Heegaard, Einar; Kuyper, Thomas W.; Heilmann-Clausen, Jacob & Krisai-Greilhuber, Irmgard [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2018). Continental-scale macrofungal assemblage patterns correlate with climate, soil carbon and nitrogen deposition. Journal of Biogeography. ISSN 0305-0270. 45(8), s. 1942–1953. doi: 10.1111/jbi.13374.
 • Zamora, Juan Carlos; Svensson, Måns; Kirschner, Roland; Olariaga, Ibai; Ryman, Svengunnar & Parra, Luis Alberto [Vis alle 50 forfattere av denne artikkelen] (2018). Considerations and consequences of allowing DNA sequence data as types of fungal taxa. IMA Fungus. ISSN 2210-6340. 9(1), s. 167–175. doi: 10.5598/imafungus.2018.09.01.10. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gange, Alan C.; Heegaard, Einar; Boddy, Lynne; Andrew, Carrie Joy; Kirk, Paul M. & Halvorsen, Rune [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2018). Trait-dependent distributional shifts in fruiting of common British fungi. Ecography. ISSN 0906-7590. 41(1), s. 51–61. doi: 10.1111/ecog.03233. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andrew, Carrie Joy; Heegaard, Einar; Høiland, Klaus; Senn-Irlet, Beatrice; Kuyper, Thomas W. & Krisai-Greilhuber, Irmgard [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2018). Explaining European fungal fruiting phenology with climate variability. Ecology. ISSN 0012-9658. 99(6), s. 1306–1315. doi: 10.1002/ecy.2237. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andrew, Carrie Joy; Heegaard, Einar; Kirk, Paul M.; Bässler, Claus; Heilmann-Clausen, Jacob & Krisai-Greilhuber, Irmgard [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2017). Big data integration: Pan-European fungal species observations' assembly for addressing contemporary questions in ecology and global change biology. Fungal Biology Reviews. ISSN 1749-4613. 31(2), s. 88–98. doi: 10.1016/j.fbr.2017.01.001.
 • Andrew, Carrie Joy; Heegaard, Einar; Halvorsen, Rune; Martinez-Pena, Fernando; Egli, Simon & Kirk, Paul M. [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2016). Climate impacts on fungal community and trait dynamics. Fungal ecology. ISSN 1754-5048. 22, s. 17–25. doi: 10.1016/j.funeco.2016.03.005.
 • Heegaard, Einar; Boddy, Lynne; Diez, Jefferey M.; Halvorsen, Rune; Kauserud, Håvard & Kuyper, Thomas W. [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2016). Fine-scale spatiotemporal dynamics of fungal fruiting: prevalence, amplitude, range and continuity. Ecography. ISSN 0906-7590. 40(8), s. 947–959. doi: 10.1111/ecog.02256.
 • Høiland, Klaus & Botnen, Synnøve Smebye (2016). A comparison of aboveground sporocarps and belowground ectomycorrhizal structures of Agaricales, Boletales and Russulales in a sand dune ecosystem on Lista, South-western Norway. Agarica. ISSN 0800-1820. 37, s. 67–77.
 • Mysterud, Ivar; Koller, Gry; Høiland, Klaus; Carlsen, Tor & Sletten, Arild (2016). The lamb disease alveld: Search for fungi and bacteria on Narthecium ossifragum foliage and roots. Small Ruminant Research. ISSN 0921-4488. 136, s. 179–186. doi: 10.1016/j.smallrumres.2016.01.025.
 • Botnen, Synnøve; Kauserud, Håvard; Carlsen, Tor; Blaalid, Rakel & Høiland, Klaus (2015). Mycorrhizal fungal communities in coastal sand dunes and heaths investigated by pyrosequencing analyses. Mycorrhiza. ISSN 0940-6360. 25(6), s. 447–456. doi: 10.1007/s00572-014-0624-1.
 • Negård, Mariell; Uhlig, Silvio; Kauserud, Håvard; Andersen, Tom; Høiland, Klaus & Vrålstad, Trude (2015). Links between genetic groups, indole alkaloid profiles and ecology within the grass-parasitic Claviceps purpurea species complex. Toxins. ISSN 2072-6651. 7(5), s. 1431–1456. doi: 10.3390/toxins7051431. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stensrud, Øyvind; Orr, Russell; Reier-Røberg, Kjetil; Schumacher, Trond & Høiland, Klaus (2014). Phylogenetic relationships in Cortinarius with focus on North European species. Karstenia. ISSN 0453-3402. 54(2), s. 57–71. doi: 10.29203/ka.2014.464.
 • Blaalid, Rakel; Davey, Marie Louise; Kauserud, Håvard; Carlsen, Tor; Halvorsen, Rune & Høiland, Klaus [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Arctic root-associated fungal community composition reflects environmental filtering. Molecular Ecology. ISSN 0962-1083. 23(3), s. 649–659. doi: 10.1111/mec.12622.
 • Kauserud, Håvard; Heegaard, Einar; Büntgen, Ulf; Halvorsen, Rune; Egli, Simon & Senn-Irlet, Beatrice [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2012). Warming-induced shift in European mushroom fruiting phenology. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. ISSN 0027-8424. 109(36), s. 14488–14493. doi: 10.1073/pnas.1200789109.
 • Brandrud, Tor Erik; Høiland, Klaus; Solheim, Halvor & Sundheim, Leif (2012). Fremmede arter i Norge 2012 - svartelistede sopper. Agarica. ISSN 0800-1820. 32, s. 21–28.
 • Høiland, Klaus (2012). An investigation of basidiospore characteristics in sand dune mushrooms from Lista, South-western Norway. Agarica. ISSN 0800-1820. 32, s. 49–58.
 • Høiland, Klaus (2012). Nytt funn av grann styltesopp Tulostoma brunmale på Lista, Farsund, Vest-Agder. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 70(4), s. 268–269.
 • Eidesen, Pernille Bronken; Høiland, Klaus & Gulden, Gro (2011). Sopptur i busens fotspor. Agarica. ISSN 0800-1820. 31, s. 35–40.
 • Hofton, Tom Hellik; Holien, Håkon & Høiland, Klaus (2011). Urskogens og gammelskogens planter og sopp. I Hågvar, Sigmund & Berntsen, Bredo (Red.), Norsk urskog og gammelskog. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-471-1. s. 57–85.
 • Kauserud, Håvard; Heegaard, Einar; Halvorsen, Rune; Boddy, Lynne; Høiland, Klaus & Stenseth, Nils Christian (2011). Mushroom's spore size and time of fruiting are strongly related: is moisture important? Biology Letters. ISSN 1744-9561. 7(2), s. 273–276. doi: 10.1098/rsbl.2010.0820.
 • Bjorbækmo, Marit Markussen; Carlsen, Tor; Brysting, Anne Krag; Vrålstad, Trude; Høiland, Klaus & Ugland, Karl Inne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2010). High diversity of root associated fungi in both alpine and arctic Dryas octopetala. BMC Plant Biology. ISSN 1471-2229. 10. doi: 10.1186/1471-2229-10-244.
 • Høiland, Klaus (2009). Soppenes opprinnelse. Agarica. ISSN 0800-1820. 28, s. 79–93.
 • Ryvarden, Leif & Høiland, Klaus (2009). Some higher Basidiomycota from Jan Mayen, Norway. Agarica. ISSN 0800-1820. 28, s. 50–52.
 • Høiland, Klaus (2008). Vomsopper, planteeternes små hjelpere. I Mysterud, Iver & Mysterud, Atle (Red.), Med lua i hånda. Festskrift til Ivar Mysterud på 70-årsdagen. Biologisk institutt, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-90934-77-9. s. 124–133.
 • Niskanen, T; Kytövuori, I; Bendiksen, E.; Bendiksen, Katriina; Brandrud, T.E. & Frøslev, T.G. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2008). Cortinarius (Pers.) Gray. I Knudsen, H. & Vesterholt, J. (Red.), Funga Nordica - Agacicoid, boletoid and cyphelloid genera. Nordsvamp. ISSN 978-879839613-0. s. 661–777.
 • Stoknes, Ketil; Høiland, Klaus; Norgaard, Erik & Hammer, Jan-Petter (2008). From food to waste to food – a high yield of mushrooms from food waste compost. Mushroom Science. ISSN 0077-2364. s. 272–285.
 • Gulden, Gro & Høiland, Klaus (2008). ISAM VII at Finse, Norway, 2005. Sommerfeltia. ISSN 0800-6865. 31, s. 7–16.
 • Brondz, Ilia & Høiland, Klaus (2008). Chemotaxonomic differentiation between Cortinarius infractus and Cortinarius subtortus by supercritical fluid chromatography connected to a multi-detection system. Trends in Chromatography. ISSN 0972-8635. 4, s. 79–87.
 • Kauserud, Håvard; Stige, Leif Christian; Vik, Jon Olav; Økland, Rune Halvorsen; Høiland, Klaus & Stenseth, Nils Christian (2008). Mushroom fruiting and climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. ISSN 0027-8424. 105, s. 3811–3814. doi: 10.1073/pnas.0709037105.
 • Høiland, Klaus & Jørgensen, Per M. (2007). Lokale floristiske undersøkelser. I Jørgensen, Per M. (Red.), Botanikkens historie i Norge. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0499-1. s. 131–177.
 • Gulden, Gro & Høiland, Klaus (2007). Mykologi - soppforskning. I Jørgensen, Per M. (Red.), Botanikkens historie i Norge. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0499-1. s. 243–266.
 • Høiland, Klaus (2007). Jørstad, Ivar (1887-1967). I Jørgensen, Per M. (Red.), Botanikkens historie i Norge. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0499-1. s. 335–336.
 • Høiland, Klaus & Jørgensen, Per M. (2007). Knaben, Gunvor Snekvik (1911-93). I Jørgensen, Per M. (Red.), Botanikkens historie i Norge. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0499-1. s. 337–338.
 • Høiland, Klaus & Lie, Thore (2007). Blytt, Axel Gudbrand (1843-98). I Jørgensen, Per M. (Red.), Botanikkens historie i Norge. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0499-1. s. 316–318.
 • Høiland, Klaus (2007). Stilksporesoppenes nye system. Agarica. ISSN 0800-1820. 27, s. 18–44.

Se alle arbeider i Cristin

 • Carlsen, Tor; Eidesen, Pernille Bronken; Gulden, Gro; Høiland, Klaus & Jenssen, Kolbjørn Mohn (2013). Sopp på Svalbard. Dreyers forlag. ISBN 978-82-8265-091-5. 168 s.
 • Høiland, Klaus & Økland, Rune Halvorsen (2008). Arctic and alpine mycology VII. Natural History Museums and Botanical Garden, University of Oslo. ISBN 82-7420-045-4. 211 s.
 • Høiland, Klaus (2008). Snutetutes reise til Finse. Norsk Biologforening BIO, Finse Forskningssenter. ISBN 978-82-997130-1-6. 224 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nyléhn, Jorun; Høiland, Klaus; Nordal, Inger & Sunding, Per (2021). Plante. snl.no.
 • Kool, Anneleen; Grønbech, Marit Elisabeth; Muskaug, Mai Linn; Bøckman, Petter; Sattin, Nicolo & Blakeney, Rebecca Angelica [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Vikingdag i Botanisk hage.
 • Stübner, Eike Ingrid; Høiland, Klaus; Nilsen, Lennart; Lang, Simone; Coulson, Stephen James & Eidesen, Pernille Bronken (2019). Learning Arctic Biology.
 • Høiland, Klaus (2019). Uønskede planter. Vakre, men dessverre uregjerlige.
 • Høiland, Klaus; Ryvarden, Leif & Rui, Siri (2019). Hva kan vi lære av sopp?
 • Høiland, Klaus (2019). Periodesystemet 150 år. 118 ganger hurra fra hydrogen til oganesson. Biolog. ISSN 0801-0722. 37(1), s. 24–32.
 • Høiland, Klaus (2018). Chaerophyllum hirsutum funnet på Finse, Ho Ulvik. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 76(1), s. 65–67.
 • Høiland, Klaus & Borgen, Liv (2018). Professor Frederik Christian Schübeler som feltbotaniker. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 76(1), s. 47–62.
 • Høiland, Klaus (2017). På kanten til animistisk om trær. - Bokanmeldelse av: Wohlleben, P. 2016. Trærnes hemmelige liv. ISBN 9788202510. Cappelen Damm. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 74(4), s. 220–220.
 • Høiland, Klaus (2017). Er det liv, er det sopp.
 • Høiland, Klaus (2017). Den bakvendte reisen.
 • Høiland, Klaus (2017). De giftige vårplantene.
 • Høiland, Klaus (2017). Giftige planter.
 • Høiland, Klaus (2017). Barnålbeviset i Fasting Torgersen-saken.
 • Høiland, Klaus (2017). Giftsopper.
 • Høiland, Klaus (2017). Norske giftsopper.
 • Høiland, Klaus & Botnen, Synnøve Smebye (2017). Studier av ektomykorrhiza på krypvier i sanddynene på Lista.
 • Høiland, Klaus (2017). Sopp, gras, insekt, beitedyr = én symbiose.
 • Høiland, Klaus (2017). Elledalens planter.
 • Høiland, Klaus (2017). Spiselige ugras.
 • Høiland, Klaus (2017). Vekster i tekstene til Alf Prøysen.
 • Høiland, Klaus & Lie, Thore (2017). Christen Smith - Norges første botanikkprofessor, et 200-års minne for hans død. Biolog. ISSN 0801-0722. 35(1), s. 33–41.
 • Colman, Jonathan Edward; Flydal, Kjetil; Rannestad, Ole Tobias; Tsegaye, Diress; Ryvarden, Leif & Høiland, Klaus [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Effects of the Lista wind power plant on roadside revegetation and the space use of moose, red deer and roe deer .
 • Kool, Anneleen; Bøckman, Petter; Høiland, Klaus & Lier Horst, Jørn (2017). Vin & Vitenskap: Planter i krimetterforskning.
 • Rose, Carina; Torgersen, Eivind; Ørmen, Torfinn; Høiland, Klaus & Jakobsen, Kjetill Sigurd (2016). Hva er egentlig en art? [Internett]. http://forskning.no/2016/11/-biologi-hva-er-egentlig-en-art.
 • Bjorå, Charlotte Sletten & Høiland, Klaus (2016). Botanikerne kommer -de nye filmheltene. [Radio]. EKKO helg, P2.
 • Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Jordal, John Bjarne; Hofton, Tom Hellik; Larsson, Karl-Henrik & Høiland, Klaus (2015). Sopper. Fungi. I Henriksen, Snorre & Hilmo, Olga (Red.), Norsk rødliste for arter 2015. Versjon 1.2. Artsdatabanken. ISSN 978-82-92838-41-9. s. 132–156.
 • Hammami, Amir; Høiland, Klaus & Gorbitz, Carl Henrik (2014). Abels Tårn. [Radio]. EKKO, NRK P2.
 • Negård, Mariell; Uhlig, Silvio; Kauserud, Håvard; Høiland, Klaus; Andersen, Tom & Vrålstad, Trude (2014). Indole alkaloid profiles in ergot (Claviceps purpurea): Is there a link between chemotype, genetic group and ecology?
 • Vrålstad, Trude; Negård, Mariell; Uhlig, Silvio; Andersen, Tom; Høiland, Klaus & Kauserud, Håvard (2014). Links between genetics, indole alkaloid chemistry and ecology within the grass-parasitic Claviceps purpurea species complex.
 • Kauserud, Håvard; Heegaard, Einar; Büntgen, Ulf; Halvorsen, Rune; Egli, Simon & Senn-Irlet, Beatrice [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2013). Reply to Gange et al.: Climate-driven changes in the fungal fruiting season in the United Kingdom. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. ISSN 0027-8424. 110(5), s. E335–E335. doi: 10.1073/pnas.1221131110.
 • Stenseth, Nils Christian; Lie, Thore & Høiland, Klaus (2012). Peter Chr. Asbjørnsen - en mangfoldig naturforsker. Biolog. ISSN 0801-0722. 30(2), s. 11–23.
 • Høiland, Klaus (2012). Fascination of Plants Day. [Radio]. NRK P1, Nitimen og Østlandsendingen.
 • Wesenberg, Jan; Båtvik, Jan Ingar Iversen; Halvorsen, Rune; Hanssen, Even W.; Høiland, Klaus & Pedersen, Oddvar (2011). Finn Wischmann (28.10.1918–08.05.2011). Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 69(4), s. 208–216.
 • Brandrud, Tor Erik; Holien, Håkon; Molia, Anne; Bøe, Ulla-Britt; Høiland, Klaus & Torkelsen, Anna-Elise [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2010). XIX. Nordiske Mykologiske Kongress i Steinkjer 2009. Utredning/Høgskolen i Nord-Trøndelag.
 • Abarenkov, Kessy; Nilsson, R. Henrik; Larsson, Karl-Henrik; Alexander, Ian J.; Eberhardt, Ursula & Erland, Susanne [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2010). The UNITE database for molecular identification of fungi - recent updates and future perspectives. New Phytologist. ISSN 0028-646X. 186(2), s. 281–285. doi: 10.1111/j.1469-8137.2009.03160.x.
 • Laane, Carl Morten Motzfeldt; Høiland, Klaus & Tarjem, Guro (2010). Slimsopp,-Framtidas Ingeniør. [Radio]. Norsk Rikskringkasting, Oslo.
 • Høiland, Klaus (2009). Myk kråkefot til besvær. Sopp og nyttevekster. ISSN 1504-4165. 5(4), s. 46–47.
 • Høiland, Klaus (2009). Giftslørsoppens tall! Sopp og nyttevekster. ISSN 1504-4165. 5(4), s. 14–14.
 • Høiland, Klaus (2009). Sideblikk på homøopatistriden. argument. ISSN 1504-6087. s. 47–47.
 • Høiland, Klaus (2009). Charles Darwin og The Origin of Species. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. s. 25–25.
 • Høiland, Klaus (2009). Darwin brukt og misbrukt. argument. ISSN 1504-6087. s. 52–53.
 • Høiland, Klaus (2009). Darwin i all sin velde! Anmeldelse av: Darwin. Verden ble aldri den samme. Redigert av Dag O. Hessen, Thore Lie og Nils Chr. Stenseth. Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo, 2009, 405 sider. ISBN 978-82-05-39034-8. Biolog. ISSN 0801-0722. 27(2), s. 25–26.
 • Høiland, Klaus (2009). Soppenes avskyelige problem - hva Darwin ikke studerte. Sopp og nyttevekster. ISSN 1504-4165. 5(3), s. 14–18.
 • Høiland, Klaus (2009). Hekseringer; et UFOrståelig soppfenomen? Sopp og nyttevekster. ISSN 1504-4165. 5(4), s. 20–22.
 • Thore, Lie & Høiland, Klaus (2009). Botanikeren Axel Blytt og kontakten med Darwin. Biolog. ISSN 0801-0722. 27(1), s. 6–11.
 • Høiland, Klaus (2009). The Origin of Fungi.
 • Høiland, Klaus (2009). Darwins drøm - evolusjonsteorien forlengs og baklengs.
 • Høiland, Klaus (2009). Henrik Wergeland og blomstene i hans poesi.
 • Nordal, Inger & Høiland, Klaus (2008). Wergeland 2008, Wergelands liv og verk, mangfoldige Wergeland, botanikeren.
 • Høiland, Klaus; Lie, Thore & Nordal, Inger (2008). Henrik Wergeland og utviklingsfilosofens Niels Treschows innflytelse på hans dikting. Biolog. ISSN 0801-0722. 26(2), s. 24–31.
 • Bjorbækmo, Marit Markussen; Brysting, Anne Krag; Carlsen, Tor; Høiland, Klaus; Geml, Jozsef & Schumacher, Trond [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2008). The ectomycorrhizal fungal community associated with alpine and arctic populations of Dryas octopetala along a latitudinal gradient.
 • Blaalid, Rakel; Carlsen, Tor; Kauserud, Håvard; Brysting, Anne Krag & Høiland, Klaus (2008). Bistorta vivipara and its mycobionts - a model system for ectomycorrhizal research.
 • Brandtzæg, Per; Bye, Ragnar; Eskeland, Trond; Flood, Per; Holck, Per & Høiland, Klaus [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2007). Kulturkollisjon mellom naturvitenskap og jus. Juristkontakt. ISSN 0332-7590. s. 61–62.
 • Vrålstad, Trude; Negård, Mariell; Uhlig, Silvio; Kauserud, Håvard; Høiland, Klaus & Andersen, Tom (2013). INDOLE-ALKALOID PROFILES IN NORWEGIAN CLAVICEPS PURPUREA POPULATIONS – RELATIONSHIPS BETWEEN CHEMORACES, GENETIC GROUPS, AND ECOLOGY. Reprosentralen, Universitetet i Oslo.
 • Brandrud, Tor Erik; Holien, Håkon; Molia, Anne; Bøe, Ulla-Britt & Høiland, Klaus (2010). XIX. Nordiske Mykologiske Kongress i Steinkjer 2009. Høgskolen i Nord-Trøndelag. ISSN 9788274566194.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:28 - Sist endret 22. juni 2018 12:50