English version of this page

ERC-stipend

European Research Council (ERC) er et særprogram i kategorien fremragende forskning i EUs forskningsprogram Horisont 2020.

ERC har som mål å fremme vitenskapelig kvalitet og dristig og nyskapende forskning i internasjonal forskningsfront ved å investere i de beste forskerne og de beste ideene.

ERC har tre finansieringsordninger; Starting Grants (StG) for yngre forskere, Consolidator Grants (CoG) for viderekommende forskere og Advanced Grants (AdG) for erfarne forskere.

18 innvilgede ERC-prosjekter ved MN-fakultetet

Nærmere beskrivelser av prosjektene og hvem disse ERC-vinnerne er, finner du her:

Starting Grants (StG)

Starting Grants retter seg mot unge, lovende forskere som er i ferd med å etablere sin egen, uavhengige forskningsaktivitet 2 - 7 år etter fullført ph.d.

Consolidator Grants (CoG)

Consolidator Grants (CoG) er rettet mot dyktige, viderekommende forskere, det vil si de som har forsket i 7-12 år etter fullført ph.d, for ytterligere å styrke etableringen av deres selvstendige forskningsaktivitet.

Advanced Investigator Grants (AdG)

Advanced Grants er for etablerte forskere i verdensklasse.

Avsluttede ERC-prosjekter

Se oversikt over fakultetets avsluttede ERC-prosjekter.

Se ogsåLes Horisont 2020s magasin (ekstern lenke)


EU-logo
Finansiert av EU