Organisering av forskningen ved Fysisk institutt

Forskningen ved Fysisk institutt er organisert langs to akser, disiplinært og tematisk.

Seksjoner

Langs den disiplinære aksen finner vi de ti spesialiserte forskningsseksjonene:

  • Biofysikk og medisinsk fysikk - effekten av ioniserende stråling på molekylært og cellulært nivå, cellers mikro-omgivelser, medisinsk diagnostikk og strålingsterapi
  • Elektronikk - detektorteknologi, medisinsk instrumentering, rakettinstrumentering og elektronisk design
  • Halvlederfysikk - grunnleggende materialvitenskap og fysikk, med en visjon for hvordan forskningen i et litt lengre perspektiv kan være relevant for fornybar energiteknologi
  • Høyenergifysikk - CERN-tilknyttet forskning rundt eksperimentene ATLAS, ALICE, samt utvikling av datanettverket GRID
  • Kjerne- og energifysikk - lavenergi eksperimentell kjernefysikk, teoretisk kjernefysikk og tung-ione fysikk rettet mot CERN -forskningsprosjekter
  • Kondenserte fasers fysikk - strømning i porøse media, magneto-optisk avbildning for superledere, magnetisk dynamikk, brudd-dynamikk, nanofysikk og kvantestøy
  • Plasma og romfysikk - romplasmateori, romeksperimenter, instrumentering for romforskning
  • Fysikkdidaktikk - forskning rundt undervisning og læring innen fysikk
  • Strukturfysikk - eksperimentell og teoretiske undersøkelser av materialers struktur, egenskaper og funksjon i hovedsak basert på elektronmikroskopiske undersøkelser
  • Teoretisk fysikk - teoretisk partikkelfysikk, mørk materie, strengteori, koherente kvantesystemer, kvanteinformasjon, lavdimensjonale systemer.

Sentre og satsinger

Interdisiplinære, eller tematiske, samarbeid finner sted på tvers av forskningsseksjoner, og med eksterne partnere:

Forskere fra Fysisk institutt deltar i endringsmiljøer innen alle de fire innsatsområdene til MN-fakultetet:

Innen innsatsområdet "Livsvitenskap" deltar vi i:

Innen innsatsområdet "Jord og rom":

"Materialer og energi:"

"Muliggjørende teknologier"

Publisert 8. nov. 2010 18:16 - Sist endret 1. okt. 2017 15:29