Hvem kontakter jeg?

Er du ansatt eller master-student ved Fysisk institutt og trenger hjelp med et IT-relatert problem?

Send e-post til it-hjelp@fys.uio.no

Er du bachelor-student og har spørsmål om IT-tjenester for studenter ved MN?

Ta kontakt med terminalstuevaktene