Elektronikklaboratoriet

Elektronikklaboratoriet (ELAB) ved Fysisk institutt er en fellestjeneste for hele instituttet, og arbeider i hovedsak med instrumentering for vitenskapelige prosjekter. Medarbeiderne har lang erfaring som leverandør av produkter og tjenester til bla. CERN samt rakett- og satellittprosjekter. ELAB er også involvert i undervisning og kompetanseutvikling.

Ansatte

Utstyr

Vi har en avansert utstyrspark, og lab-fasiliteter bestående av følgende:

Reinrom (ISO7) inneholdende:

    •    F&K Delvotec M 17 S –automatic wire bonder

Al wedge tred bonder 

    •    F&S Bondtec 5600 Automatic pull/shear tester 

Wire bond testing 

    •    SET Accura 100 flip chip bonder

Semi-automatic flip-chip bonder, +/- 0.5 µm post-bonding accuracy.

    •    Zevac Onyx 32 pick & place robot

    •    OGP Smartscope Flash200

Automatic measurement system with 200 x 200 x 150 mm XYZ travel.

    •    Leica M205 C microscope 

With focus stacking and measurement software.

Laboratore- fasiliteter: 

   •    Nordson March AP-300 
Plasma treatment 
    •    Asccon Quickly 450  VP
Vapor phase soldering

    •    Tradisjonelle fasiliteter for montasje og testing 
av komponenter samt prototypeutvikling av PCB.

Kontakt

Postadresse Postboks 1048 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 Oslo Telefon: +47 22856428

Enhetskoder

Koststed 15100500 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 150403 Vortex, FS m.m.