Publikumstjenester

Publisert 16. aug. 2011 13:33

Vil du ta med deg elevene på besøk til Universitetet i Oslo? Fysisk institutt har laget fagdager for fysikkelever.

For skoleåret 2019-20 blir det fagdager i oktober 2019.