MN-fakultetet: En sikker vei til fast jobb

UiOs nyeste kandidatundersøkelse viser at en grad fra MN-fakultetet er en sikker vei til jobb. Hele 81 prosent av de yrkesaktive oppgir at de er i fast stilling, noe som er høyest på UiO. 

Workshop på kontor

Resultatene fra UiOs kandidatundersøkelse er klare, og viser klart at MN-studentene får seg jobb. Over halvparten søkte mindre enn fem stillinger før de fikk sin første jobb, og 81 prosent av de som jobber er allerede i fast stilling. MN er det fakultetet ved UiO hvor flest kommer i jobb etter kun bachelorgrad, noe som viser hvor ettertraktet kompetansen vi tilbyr er i arbeidslivet.

Det er stort behov for realister i privat sektor, og MN er også det fakultetet hvor størst andel får jobb i næringslivet. Dessuten tjener MN-erne godt! Gjennomsnittslønnen var 561 000 kroner årlig, og 29 prosent har i dag en årslønn på over 600 000 kroner. Hva driver de så med? Flest har svart at de jobber med produktutvikling eller teknologiutvikling, mens forskning og prosjektledelse eller prosjektarbeid kommer på andre og tredjeplass. 

Vilde på taket av DNBs kontor i Bjørvika
Vilde Flugsrud jobber som Graduate analytiker i DNB og mener det er lett å få seg relevant jobb som fysiker. Les karriereintervju med Vilde om jobben hennes. Foto: Anna Valberg/UiO

Vi kan altså trygt si at en utdanning innen realfag og teknologi ved UiO er en sikker vei til en godt betalt jobb. Samtidig viser undersøkelsen at det er fire suksesskriterier som skiller seg ut når det gjelder å komme raskt ut i relevant jobb:

  • Studierelatert kontakt med arbeidslivet
  • Deltakelse i forskningsnettverk
  • Evne til å kommunisere egen kompetanse
  • Å søke jobb før utdanningen er avsluttet

Kontakt med arbeidslivet gjennom studiet

MN jobber med å styrke studentenes kontakt med arbeidslivet, og allerede høsten 2019 vil vi tilby arbeidspraksis med studiepoeng som en del av bachelorgraden på utvalgte studieprogrammer. Med slik praksis vil studentene våre knytte kontakter og få bedre forståelse av kompetansen og ferdighetene de trenger i arbeidslivet. 

Det fins også andre måter å komme i kontakt med potensielle arbeidsgivere i løpet av studietiden. Mange av studentene våre deltar i prosjekter med næringslivspartnere eller organisasjoner. Vi har avtaler med hundrevis av bedrifter, og det er mulig å skrive masteroppgave eller ta PhD i samarbeid med en av disse.

De som får de mest relevante jobbene, er de som er flinke til å kommunisere hvordan kunnskapen deres kan brukes i arbeidslivet.

Studenter kan også selv kontakte bedrifter for et samarbeid. Les om Karoline, som ringte teknologibedriften Unitech og fikk skrive masteroppgaven for dem

Deltakelse i forskningsnettverk

Gjennom et forskningsnettverk knytter studenten kontakter som kjenner dem både faglig og sosialt, samtidig som de har kjennskap til feltet hvor studenten etter hvert skal søke jobber, og kanskje også nyttige kontakter der. Av våre masterkandidater oppgir 39 prosent at de deltok i slike nettverk, og på PhD er de fleste med. Studenter som skriver en masteroppgave som inngår i et større forskningsprosjekt kan bli invitert til seminarer og konferanser, og får samarbeide med forskere på ulike nivåer innenfor prosjektet. Også på bachelornivå er det mulig å delta på studentforskningsprosjekter.

Jobbsøking og evne til å kommunisere egen kompetanse

Undersøkelsen viser at studentene som starter jobbsøkingen før de var ferdig med studiene, kommer raskest ut i jobb. Her er MN-studentene flinke! Nesten 90 posent begynner å undersøke jobbmulighetene før de er ferdig med utdanningen. Karriereintervjuene våre er en fin ressurs for de som vil vite mer om hva tidligere studenter driver med i dag

Undersøkelsen viser hvordan våre studenter selv kan gjøre strategiske valg gjennom studietiden for å kunne velge jobb fra øverste hylle når studietiden er over. 

Karriereveiledning med ung mann
Karrieresenteret ved UiO har mange ulike kurs og kan veilede deg i å finne relevant jobb samt formidle din kompetanse. Foto: Svein Finneid.

De som får de mest relevante jobbene, er de som er flinke til å kommunisere hvordan kunnskapen deres kan brukes i arbeidslivet. Blant MNs kandidater sier bare 35 prosent at de har lært seg dette i løpet av studietiden. Denne kompetansen blir ivaretatt av UiO, hvor Karrieresenteret har lang erfaring med å lære studentene å kartlegge kompetansen sin og å formulere den for andre. På vårt fakultet hadde bare 23 prosent benyttet seg av dette tilbudet, og vi håper at flere vil finne veien dit i framtiden.

MN har også sitt eget veiledningstilbud, ForVei. Dette er en personlig, forberedende veiledningssamtale hvor studentene kan snakke om hva de vil, men samtidig bli bedre kjent med egne styrker og svakheter, noe som kan gjøre det lettere for dem å stake ut kursen videre.

Kandidatundersøkelsen er en viktig pekepinn på hvor godt de nyutdannede fra universitetet er rustet for arbeidslivet, og den viser at MN-fakultetet gjør mye riktig. Mer arbeidspraksis vil være et viktig tiltak for å gjøre det enda bedre i årene som kommer. Undersøkelsen viser også hvordan studentene selv kan gjøre noen strategiske valg gjennom studietiden, for å kunne velge jobb fra øverste hylle når studietiden er over.


Kandidatundersøkelsen 2018

  • Den største kandidatundersøkelsen gjennomført ved Universitetet i Oslo.
  • Kartlegger kandidatenes arbeidsmarkedstilpasning og læringsutbytte.
  • 6253 kandidater har svart på undersøkelsen, 1067 av disse er kandidater fra MN. Det utgjør en svarprosent på 38 % ved MN-fakultetet.
  • Undersøkelsen omfatter kandidater som fullførte sin grad i perioden 2014–våren 2018
  • Undersøkelsen omfatter kandidater med bachelorgrad, mastergrad og doktorgrad
  • Gjennomført av Rambøll Management Consulting på oppdrag for Universitetet i Oslo

Les mer om kandidatundersøkelsen og det generelle bildet for UiO-studenter.

Publisert 28. mai 2019 11:24 - Sist endret 3. feb. 2021 14:45