English version of this page

Masterstudier ved Fysisk institutt

Informasjon til de som er eller vurderer å bli
masterstudenter ved Fysisk institutt.

Lampe i Fysikkbyggets trapp

Masterprogrammer ved Fysisk institutt

Kontaktpersoner

Hver studieretning på masterprogrammene har sin kontaktperson, og du finner her en oversikt og kontaktinformasjon.

Ny student

Her finner du praktisk informasjon for deg som er ny student. 

Gjennomføring av masterstudiene

Her finner du en tidslinje og milepæler for gjennomføringen av masteren din.

Mulige masteroppgaver

En oversikt over noen av masteroppgavene du kan velge på de forskjellige studieretningene finner du her.

Avslutning av masterstudiet

Her finner du informasjon du trenger i forbindelse med innlevering av oppgave og avsluttende eksamen.

Skjemaer

Her finner du alle skjemaer knyttet til masterstudiet ved Fysisk institutt.

Permisjon, deltid og utsettelse

Hvis du har behov for permisjon, deltid eller utsettelse, finner du informasjon om dette her. Du finner også spesifikk informasjon som gjelder ved sykdom.

Regler for emner og grader

Her finner du regelverket for din grad. Både dine plikter og dine rettigheter.

Masteroppgaver levert ved Fysisk institutt

Her finner du masteroppgaver som tidligere er levert inn ved Fysisk institutt.

Veiledning til veiledere

Informasjon til veiledere om hva Fysisk institutt forventer fra våre veiledere.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer