English version of this page

Masterstudier ved Fysisk institutt

Informasjon til de som er eller vurderer å bli
masterstudenter ved Fysisk institutt.

Lampe i Fysikkbyggets trapp

Masterprogrammer ved Fysisk institutt

Ny student

Her finner du praktisk informasjon for deg som er ny student. 

Studiestart

ved Fysisk institutt

Gjennomføring av masterstudiene

Her finner du regelverk, tidslinje og annen viktig informasjon om gjennomføring av masteroppgaven din.

Mulige masteroppgaver

En oversikt over noen av masteroppgavene du kan velge på de forskjellige studieretningene finner du her.

Avslutning av masterstudiet

Her finner du informasjon du trenger i forbindelse med innlevering av oppgave og avsluttende eksamen.

Masteroppgaver levert ved Fysisk institutt

Her finner du masteroppgaver som tidligere er levert inn ved Fysisk institutt.

Veiledning til veiledere

Informasjon til veiledere om hva Fysisk institutt forventer fra våre veiledere.

Arrangementer

09 des.
15 des.
09:30, Lille fysiske auditorium, Fysikkbygningen