Hvorfor studere fysikk ved UiO?

Gode grunner til å velge et av våre studieprogrammer.

Se også Hva kan du bli hvis du studerer fysikk?

Svært fornøyde studenter

Fysikkstudentene ved UiO er mer fornøyd enn snittet på alle spørsmål i undersøkelsen. Helhetsvurderingen for de ulike studieprogrammene:

  • Fysikk, astronomi og meteorologi bachelor (fra 2017 Fysikk og astronomi): 4,5 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er best.
  • Elektronikk og datateknologi bachelor (nå Elektronikk, informatikk og teknologi): 4,5
  • Materialer, energi og nanoteknologi (nå Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi): 4,3.

Se detaljer og sammenlikn med andre studier på Studiebarometeret. Merk at studiene har nye navn fra høsten 2017.

Du får jobb raskt, og du får relevant jobb

  • 60 prosent av studentene våre får jobb før de er ferdige med mastergraden, 90 prosent innen et halvt år
  • 90 prosent har en relevant jobb

Forskning/utvikling og helsesektoren er de to største sektorene fysikk mastere jobber i, fulgt av IKT og energi.

Verdensledende i bruk av databeregninger i utdanningen

fysikkstudent med likninger

Ved UiO tar begynnerstudentene i bruk beregninger på datamaskin.

Fysikkstudent Eli Bæverfjord Rye forteller om sitt møte med databeregninger (youtube)

Forskningsmagasinet Apollons artikkel Verdensledende i moderne realfagsundervisning

CERN, NASA, ESA...

UiO er deltaker i Cern, så det regner vi som vårt eget laboratorium.

NASA og ESA - og en rekke andre laboratorier og fasiliteter, som er litt mindre kjent, men ikke desto mindre imponerende - samarbeider vi med.

På campus har vi også laboratorier i verdensklasse: Mikro- og Nanoteknologilaboratoriet har for eksempel Nord-Europas største renrom, og til syklotronlaboratoriet kommer forskere fra hele verden, blant annet fra Berkeley i California og fra Sør-Afrika, for å gjøre eksperimenter.

 

 

UiO er et av Nordens beste universiteter

I den mest prestisjefylte rangeringen av verdens universiteter, Shanghai-rankingen, kommer UiO på 62. plass i verden, 4. plass i Norden og 1. plass i Norge.

UiO er også, som eneste norske universitet, inne på Thomson Reuters topp 100-liste over Europas mest innovative universiteter.

Toppforskere som lærere

Mange av de lærerne du møter er i verdensklasse i det temaet de forsker på.

Noen er også prisbelønte som undervisere: Anders Malthe-Sørenssen, Are Raklev og Morten Hjorth-Jensen er tildelt Olav Thon-prisen for fremragende undervisning. 

Morgenbladets kåret 10 framragende undervisere i 2016. Are Raklev og Johannes Skår var begge blant de 10.

Studér i utlandet ved UiO

Lyst til å studere i utlandet?

Du trenger ikke ta hele utdannelsen ute. Studerer du ved UiO kan du ta et semester eller to i utlandet.

UiO har avtaler med universiteter i alle verdensdeler.

Mange studenter har også kortere opphold i utlandet eller Svalbard under studiet sitt.

Studiemiljø

Vi vet hvor viktig det er med gode studievenner og noen å prate med, også for å lykkes faglig. Den første uka på studiet, Fadderuka, er derfor satt av til å bli kjent med medstudenter.

Tidlig i første semester drar vi på to-dagers seminar for å bli kjent med hverandre, og for at du som student skal bli kjent med studiet.

Alle studenter får også tilbud om en samtale med en profesjonell veileder om livet som student.

I tillegg er studieveiledere parat til å hjelpe deg gjennom hele studiet.

I do think there's a good framework for thinking. It is physics. ...When you want to do something new, you have to apply the physics approach. Physics is really figuring out how to discover new things that are counterintuitive.

Elon Musk, Tesla, SpaceX, Hyperloop etc.

Kontakt oss

Noe du lurer på om fysikk-studier?

MN-studieinfo hjelper deg med alle spørsmål om tilbud og opptak

Eller du kan kontakte oss på Fysisk institutt via facebook-siden vår

Studér realfag ved UiO

Tre studenter forteller om studentliv ved UiO.