English version of this page

Velkomstuke og informasjon for nye masterstudenter

I velkomstuka får du viktig informasjon om ditt nye studieprogram, og du får muligheten til å bli kjent med dine medstudenter og ditt studiested. Deler av velkomstuka er obligatorisk.

Nedenfor finner du også nyttig informasjon til deg som ny student.

Fysikkbygget
Foto: Jarli & Jordan/UiO

En uke før ordinære forelesninger, starter semesteret med en Velkomstuke for nye studenter ved Fysisk institutt. Her får du viktig informasjon om programmet ditt, og du vil møte programkoordinatoren din, kontaktpersonen til studieretningen din og medstudenter. Du vil få hjelp til registrering av emner og vil bli introdusert for instituttet og universitetet. Du vil bli introdusert for biblioteket og høre om regler for juks og referering, og du får mulighet til å bli kjent med dine nye medstudenter.

Avhengig av hvilket studieprogram du skal begynne på, vil ukesplanen være litt forskjellig, så sjekk hva som gjelder for studieprogrammet og studieretningen du skal begynne på.

Ukeplaner ved studiestart

Computational Science - Studieretningene Physics og Materials Science

Velkomstuka - Programsider
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
09-10      

Programmering
-
Oppfriskningskurs
Forelesning
Ø434

 
10-11   Obligatorisk møte med studieretningen    
11-12      
12-13 Registrering
og lunsj.

Obligatorisk introduksjon til biblioteket

Hjelp til emneregistrering i StudentWeb

 

Sverre Holm - Vitenskap fra antikken og tidlig moderne tid

Store Fysiske auditorium

13-14 Obligatorisk informasjonsmøte   Programmering
-
Praktiske oppgaver
Ø434

Bedriftspresentasjon Equinor

Store Fysiske auditorium

14-15 Programmøte for Computational Science      
15-16 Omvisning i Fysikkbygget og på Blindern   Kaffe med studie-administrasjonen & studentforeninger i Pendelrommet  
16-17    

Kampkveld!

Rebusløp som inkluderer grilling.

17-18    

Alkoholfri spillkveld
med pizza

 
18 → Grilling Grilling Grilling

Elektronikk, informatikk og teknologi

Velkomstuka - Programsider
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
09-10      

Programmering
-
Oppfriskningskurs
Forelesning
Ø434

 
10-11   Obligatorisk møte med studieretningen    
11-12      
12-13 Registrering
og lunsj.
Obligatorisk bibliotekskurs

Hjelp til emne-
registrering 
i
StudentWeb

 

Sverre Holm - Vitenskap fra antikken og tidlig moderne tid

Store Fysiske auditorium

13-14 Obligatorisk informasjonsmøte   Programmering
-
Praktiske oppgaver
Ø434

Bedriftspresentasjon Equinor

Store Fysiske auditorium

14-15        
15-16 Omvisning i Fysikkbygget og på Blindern   Kaffe med studie-administrasjonen & studentforeninger i Pendelrommet  
16-17    

Kampkveld!

Rebusløp som inkluderer grilling.

17-18    

Alkoholfri spillkveld
med pizza

 
18 → Grilling Grilling Grilling

Master i fysikk

Velkomstuka - Programsider
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
09-10      

Programmering
-
Oppfriskningskurs
Forelesning
Ø434

 
10-11   Obligatorisk møte med studieretningen    
11-12      
12-13 Registrering
og lunsj.
 

Hjelp til emne-
registrering 
i
StudentWeb

 

Sverre Holm - Vitenskap fra antikken og tidlig moderne tid

Store Fysiske auditorium

13-14 Obligatorisk informasjonsmøte Obligatorisk bibliotekskurs Programmering
-
Praktiske oppgaver
Ø434

Bedriftspresentasjon Equinor

Store Fysiske auditorium

14-15        
15-16 Omvisning i Fysikkbygget og på Blindern   Kaffe med studie-administrasjonen & studentforeninger i Pendelrommet  
16-17    

Kampkveld!

Rebusløp som inkluderer grilling.

17-18    

Alkoholfri spillkveld
med pizza

 
18 → Grilling Grilling Grilling

 

Praktisk informasjon for nye masterstudenter ved Fysisk institutt

E-post

Alle masterstudenter får en egen e-post-adresse ved UiO. Det forventes at alle sjekker denne e-posten jevnlig, da studieadministrasjonen her sender ut viktig informasjon til studenter. Dersom du har en privat e-post-adresse fra før og ønsker å bruke denne anbefaler vi at du videresender e-poster fra UiO-adressen til din private. Dette kan settes opp på brukerinfo-siden.

Les mer om UiO-epost her.

Kontaktperson for programmet

I henhold til masterreglementet skal alle masterstudenter få oppnevnt en kontaktperson. Kontaktpersonen skal hjelpe deg til å komme i gang med masterstudiet og til å finne veileder og masteroppgave.

Kontaktpersoner

Obligatoriske HMS-kurs

Studenter som er tatt opp til masterprogrammet i Computational Science må gjennomføre emnene:

Studenter som er tatt opp til masterprogrammet i Fysikk må gjennomføre emnene:

Veileder og masteroppgave

Masteravtale og prosjektbeskrivelse skal leveres inn 1. desember (1. september om du skal inkludere 20 studiepoeng fra tidligere eller mer). Vi vil sterkt anbefale å bruke de første tre ukene inkludert studiestartuka til å finne veileder og gjerne også en oppgave. Hvis dette utsettes må det gjøres samtidig med at du har innleveringer og eksamener i emner.

Du kan få hjelp av din kontaktperson og kan i tillegg bli inspirert her:

Mulige oppaver and Leverte oppgaver

Frister

Deltidsstudier

Dersom du tenker deg å studere på deltid, må du søke programrådet om dette så raskt som mulig etter opptak, eller så snart du vet at studieprogresjonen din er endret. Søknader om deltidsstudier i etterkant innvilges ikke. Les mer om deltidsstudier her.

Gjennomført emner du ønsker å inkludere som del av teoretisk pensum før opptak?

Dersom du har gjennomført emner som skal være en del av teoretisk pensum før opptak vil dette normalt gi fratrekk i tid for masteroppgavens innleveringsdato. Emner som er gjenstående fra bachelorgrad kan likens gi tillegg i tiden, men alle gjenstående emner fra bachelorgraden må være gjennomført innen 12 måneder etter opptak.

Alle søknader som skal behandles av programrådet leveres programkoordinator for ditt program.

 

Publisert 9. aug. 2022 22:11 - Sist endret 13. sep. 2022 15:30