Møte med studieretning

Det arrangeres obligatoriske møter med studieretningene for alle nye masterstudenter. Her møter du kontaktperson for din studieretning, og får viktig informasjon om blant annet mulige masteroppgaver og veiledere innen retningen.

Tavle

Du får også anbefalt emner du bør velge i det første semesteret. Kontaktpersonene skal gjøre dere kjent med de relevante forskningsgruppene, og vise dere omkring. Der det er aktuelt, får du tildelt en lesesalsplass.

Nedenfor kan du se hvor og når møtet ditt skal være. Der det ikke er angitt bygning, holdes møtet i Fysikkbygningen.

Møter for de forskjellige studieprogrammene

Master i Fysikk

Studieretning Dato Tid Rom

Biologisk fysikk og
medisinsk fysikk

16. august 10.00 Kjemibygget
KV346

Fysikkdidaktikk

16. august 10.00 V207

Kjerne- og partikkelfysikk

16. august 10.00 Ø397

Materialer, nanofysikk
og kvanteteknologi

16. august 10.00 V414

Romfysikk og -teknologi

16. august 10.00 Ø358

Teoretisk fysikk

16. august 10.00 Ø484

 

Elektronikk, informatikk og teknologi

Studieretning    Dato    Tid   Rom

Mikroelektronikk og sensorteknologi

16.august 10.00

Lille Fysiske auditorium

Signalbehandling og avbildning

16.august 13.15

Ole Johan Dahls hus
Caml (rom 3438)

 

 

Computational Science

Studieretning Dato Tid Rom
CS: Applied Mathematics
and Risk Analysis
16. august 10:00

Vilhelm Bjerknes' hus,
auditorium 5

CS: Astrophysics 16. august 10:00 Svein Rosselands hus
CS: Bioinformatics 16. august 13:15 Ole Johan Dahls hus
CS: Bioscience 16. august 10:00 Auditorium 3,
Kristine Bonnevies Hus
CS: Chemistry 16. august 10:00

Auditorium 3,
Kjemibygget

CS: Geoscience 17. august 10:00

Auditorium 1,
Geologibygningen

CS: Imaging and
Biomedical Computing
16. august 13:15 Ole Johan Dahls hus
CS: Materials Science 17. august 10.00 Fysikkbygget
Ø434
CS: Mechanics 16. august 11:00 Vilhelm Bjerknes' hus,
auditorium 4
CS: Physics 16. august 10.00 Fysikkbygget
Ø434
Publisert 10. aug. 2022 13:21 - Sist endret 10. aug. 2022 13:23