Læringsressurser ved instituttet

Reservere kollokvierom

Fra vårsemesteret 2017 skal alle kollokvierommene bookes gjennom Outlook eller OWA (webmail) For mer informasjon om hvordan det gjøres, følg lenken nedenfor.

Bibliotek

På Realfagsbiblioteket får du hjelp til å finne bøker og andre fagressurser, søke i databaser og mye mer

Lesesalsplasser

Store fysiske lesesal for bachelor-studenter, kontorplass for masterstudenter

Læringsressurser ved MN-fakultetet

Lesesal, bibliotek, sitat- og kildebruk i besvarelser for alle studenter ved MN-fakultetet

Skriving av masteroppgaver i fysikk (hefte, pdf)

Se også Universitetsbibliotekets ressurssider Søk & skriv