Etter- og videreutdanning

Vi tilbyr videreutdanning, som er studiepoenggivende, og etterutdanning. Dere kan også ta kontakt for oppdragskurs.

Etterutdanning

Brukerkurs i radioaktivitet og strålevern

Brukerkurs i radioaktivitet og strålevern skal sikre at de som arbeider med åpne radioaktive kilder har de nødvendige kunnskaper om strålevern og radioaktivitet, slik at arbeidet skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Kjemi på nett 1 - 4

Kjemi på nett - kursene er utviklet for lærere som underviser naturfag i grunnskolen 1. - 10. årstrinn og vg1. Kjemi på nett 1 & 2 tar for seg grunnleggende kjemi og Kjemi på nett 3 & 4 tar for seg organisk kjemi.

 

Videreutdanning

Gjennom regjeringens strategi for videreutdanning av lærere, "Kompetanse for Kvalitet" tilbyr UiO videreutdanning for lærere som underviser på ungdomstrinnet eller i videregående skole.

Naturfag 2

Naturfag 2 består av to kurs, hvert på 15 studiepoeng, som med utgangspunkt i skolens læreplan i naturfag, innen kjemi, biologi og fysikk, for årstrinnene 8-11, gir generelle kunnskaper innen fagområdene  lærere trenger for å skape en god undervisning i naturfag.

NAT2010V - Fysikk og generell kjemi i naturfaget 8-11  (høstsemesteret)

NAT2020V - Organisk kjemi og biologi i naturfaget 8-11 (vårsemesteret)

 

Videreutdanning i kjemi for lærere som underviser naturfag årstrinn 1 - 11

KJM0100V - Grunnleggende kjemi i naturfag (10 stp)

Emnet er rettet mot lærere som underviser naturfag i grunnskolen eller videregående skole og er tilpasset læreplanen for naturfag i grunnskolen 1. - 10. årstrinn og Vg1. Undervisningen er nettbasert gjennom kursene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2. Avsluttende skriftlig eksamen, 10 stp. Kursdeltagere med lang reisevei til UiO kan, etter søknad, avlegge eksamen på egen arbeidsplass.

KJM0200V - Organisk kjemi i naturfag (10 stp)

Emnet er rettet mot lærere som underviser naturfag i grunnskolen eller videregående skole og er tilpasset læreplanen for naturfag i grunnskolen 1. - 10. årstrinn og Vg1. Undervisningen er nettbasert gjennom kursene Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4. Avsluttende skriftlig eksamen, 10 stp. Kursdeltagere med lang reisevei til UiO kan, etter søknad, avlegge eksamen på egen arbeidsplass.

Oppdragskurs

Oppdragskurs som utvikles i samarbeid med oppdragsgiver, med hensyn på innhold og varighet.

Kontakt oss: E-post:skolelab@kjemi.uio.no, Telefon 22 85 55 39/79

Skolelaboratoriet

 

Publisert 10. mars 2011 22:04 - Sist endret 11. des. 2020 10:42