Masteroppgaver

På denne siden finner du informasjon om masteroppgaver ved Kjemisk institutt. Oppgavene er lagt ut etter tema. Under hvert tema finner du link til seksjon, veileder og anbefalinger om hvilke fag du bør ta, i tillegg til oppgaver. 

Legg merke til at dersom du ønsker å jobbe med noe som ikke er lagt ut her er det lurt å kontakte mulige veiledere. 

Øvrige spørsmål kan sendes til: studieinfo@kjemi.uio.no

Masteroppgaver ved kjemi- og biokjemi

Atmosfære kjemi

Forskningen på atmosfærekjemi handler om ...

Les mer om atmosfærekjemi på nettsidene til forskningsgruppen. 

Link til presentasjonen finner du her (pptx, norsk).

Vi anbefaler følgende forkunnskaper: 

KJM1700 – Miljø- og klimautfordringer

KJM3070 – Biogeokjemi

KJM3400 – Analytisk kjemi II - separasjonsmetoder

GEO3100 – Environmental Geology

GEO3032 – Klimaforandringer og effekter

Som en del av mastergraden anbefaler vi: 

KJM5240 – Massespektrometri

KJM5700 – Miljøkjemi

GEO4904 – Atmospheric Chemistry​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

KJM4070 – Biogeokjemi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

GEO4012 – Scientific Writing and Presentation​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

MAE4000 – Data Science​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

GEO4161 – Contaminants in the Geoenvironment​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

GEO5900 – Chemical processes in soil and ground water​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Oppgaver og veiledere

Bioanalytisk kjemi

Ved Bioanalytisk kjemi lager vi metoder for å måle stoffer av diagnostisk verdi. Stoffene kan være enten metabolitter, lipider eller proteiner. Sykdommer som vi studerer er bl.a. kreft og tuberkulose. Vår kjerne-ekspertise er innen væskekromatografi og massespektometri. 

Les mer om Bioanalytisk kjemi på deres nettsider.

Link til presentasjonen om bioanalytisk kjemi  finner du her (pptx, norsk).

Vi anbefaler følgende forkunnskaper: 

KJM3400 – Analytisk kjemi II - separasjonsmetoder​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

KJM3000 – Anvendt spektroskopi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Som en del av mastergraden anbefaler vi: 

FARM-KJM5010 – Bioanalytisk kjemi I: Avansert bioanalyse i livsvitenskap​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

KJM-FRM5055 – Bioanalytisk kjemi II: avanserte separasjonsmetoder​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

KJM5240 – Massespektrometri​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hvis du ikke tidligere har tatt KJM3400 – Analytisk kjemi II - separasjonsmetoder​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​, eller tilsvarende må KJM4400 - Analytisk kjemi II ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ inngå i teoretisk pensum til mastergraden.

Oppgaver og veiledere:

Biologisk kjemi

Forskningen på biologisk kjemi handler om proteinstruktur og proteinfunksjon, og vi er særlig interessert i medisinsk relevante systemer.

Les mer om Biologisk kjemi på deres nettsider.

Vi anbefaler følgende forkunnskaper: 

BIOS4010 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi I​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

BIOS4020 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi II​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

KJM4350 – Proteinkrystallografi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

Som en del av mastergraden anbefaler vi: 

KJM5310 – BIOCAT - Biologiske makromolekylers struktur og funksjon

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​KJM5320 – BIOCAT - Strukturbiologiske teknikker

 

Oppgaver og veiledere:

Bio-nanoteknologi og membransystemer

Forskningen på bionanoteknologi og membransystemer handler om ...

Les mer om Bionanotechnology and Membrane Systems (BIOIGG) på deres nettsider.

Link til presentasjonen finner du her (pptx, engelsk).

Vi anbefaler følgende forkunnskaper: 

Som en del av mastergraden anbefaler vi: 

Oppgaver og veiledere:

Elektrokjemi

Forskningen ved seksjon for Elektrokjemi handler om utvikling av avanserte (nano)materialer og prosesser, basert på grunnleggende mekanistiske innsikter, for å utnytte fornybare energikilder på best mulig måte. Vår forskning har anvendelser innen brenselceller, gasseparasjonsmembraner, hydrogenteknologi, termoelektrisitet og fotoelektrokjemi.

Les mer om Elektrokjemi på deres nettsider. 

Link til presentasjonen om Elektrokjemi  finner du her (pptx, engelsk).

Vi anbefaler følgende forkunnskaper: 

KJM3110 – Elektrokjemi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

KJM-MENA3120 – Uorganisk kjemi II - materialer og anvendelser (nedlagt)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

MENA3200 – Energimaterialer (videreført)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Som en del av mastergraden anbefaler vi: 

Oppgaver og veileder:

Teoretisk og fysikalsk kjemi

Forskningen på teoretisk og fysikalsk kjemi handler om ...

Les mer om Teoretisk kjemi på deres nettsider og på nettsiden til Hylleraas-senteret

Link til en presentasjon av gruppa finner du her (pdf, engelsk).

Vi anbefaler følgende forkunnskaper:

Som en del av mastergraden anbefaler vi: 

Oppgaver og veileder:

Katalyse

Forskningen ved seksjon for katalyse er sentrert rundt rasjonell design av nye og forbedrede katalysatorer basert på fundamental mekanistisk innsikt. Vi leder en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter knyttet til utnyttelse av CO2, grunnleggende mekanistiske studier og bærekraftige industrielle prosesser.

Les mer om seksjonen katalyse på nettsidene.

Flere mulige oppgaver og fag, samt intervjuer med masterstudenter fra gruppa finner du på katalyses mastersider,

Link til presentasjonen finner du her (pptx, norsk).

Vi anbefaler følgende forkunnskaper:

KJM3810 – Katalyse og industriell kjemi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

KJM2601 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

KJM-MENA3120 – Uorganisk kjemi II - materialer og anvendelser (nedlagt)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Som en del av mastergraden anbefaler vi: 

Oppgaver og veileder:

Kjernekjemi og hydrometallurgi

Forskningen på kjernekjemi og hydromettallurgi handler om ...

Les mer om Kjernekjemi på deres nettsider (engelsk).

Link til presentasjonen finner du her (pptx, engelsk).

Vi anbefaler følgende forkunnskaper: 

Som en del av mastergraden anbefaler vi: 

Oppgaver og veileder:

Organisk kjemi

Forskning på organisk kjemi gir deg forståelse for molekylstrukturer og hvordan vi fremstiller små organiske molekyler. Forskningen tar opp sentrale problemstillinger innen design og fremstilling av organiske og metallorganiske komplekse molekylstrukturer samt grunnleggende organiske prosesser, ved å undersøke molekylære mekanismer og teoretiske modeller.

Les mer om Organisk kjemi på deres nettsider.

Vi anbefaler følgende forkunnskaper: 

KJM3000 – Anvendt spektroskopi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

KJM3200 – Organisk kjemi II

Hvis emnene eller tilsvarende emner ikke blir tatt i løpet av bachelorgraden må innholdet i emnene inngå som teoretisk pensum på mastergraden.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Som en del av mastergraden anbefaler vi: 

KJM5200 – Reaksjonsmekanismer i organisk kjemi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

KJM5210 – Metallorganisk kjemi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

KJM5220 – Heterosyklisk kjemi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

KJM5230 – Biologisk aktive molekyler​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

KJM5250 – Organisk NMR spektroskopi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

KJM5280 – NMR spektroskopi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

KJM5270 – Syntetisk organisk kjemi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Oppgave og veileder: 

Kjemididaktikk

Forskningen på kjemididaktikk handler om ... 

Les mer om Kjemididaktikk  på deres nettsider.

Link til presentasjonen finner du her (pptx, engelsk).

Vi anbefaler følgende forkunnskaper: 

Som en del av mastergraden anbefaler vi: 

Oppgaver og veileder:

Uorganisk materialkjemi

Forskningen på uorganisk materialkjemi handler om syntese, egenskaper, og krystallstruktur av funksjonelle uorganiske forbindelser; i form av nanopartikler, tynne filmer, pulvere, enkrystaller, og studier av disse i ione-batterier, sol-celler, innen katalyse, med hensyn på magnetiske, elektriske og optiske samt biomedisinske anvendelser.

Les mer om Uorganisk materialkjemi på deres nettsider.

Link til presentasjonen finner du her (pptx, engelsk).

Vi anbefaler følgende forkunnskaper: 

KJM3120 – Uorganisk materialkjemi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

MENA3100 – Materialkarakterisering​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Og ett av følgende kurs:

KJM3110 – Elektrokjemi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

KJM3810 – Katalyse og industriell kjemi

MENA3200 – Energimaterialer (videreført)

MENA3300 – Nanoteknologi

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Som en del av mastergraden anbefaler vi: 

MENA5020 – Nano-chemistry

KJM5100 – Uorganisk materialsyntese

KJM-MENA5110 – Uorganisk strukturkjemi

KJM5120 – Defektkjemi og reaksjoner

Veileder og oppgaver:

Masteroppgaver ved MENA-programmet

Elektrokjemi

Forskningen ved seksjon for Elektrokjemi handler om utvikling av avanserte (nano)materialer og prosesser, basert på grunnleggende mekanistiske innsikter, for å utnytte fornybare energikilder på best mulig måte. Vår forskning har anvendelser innen brenselceller, gasseparasjonsmembraner, hydrogenteknologi, termoelektrisitet og fotoelektrokjemi.

Les mer om Elektrokjemi på deres nettsider.

Link til presentasjonen om Elektrokjemi finner du her (pptx, engelsk).

Vi anbefaler følgende forkunnskaper: 

KJM3110 – Elektrokjemi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

KJM-MENA3120 – Uorganisk kjemi II - materialer og anvendelser (nedlagt)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

MENA3200 – Energimaterialer (videreført)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Som en del av mastergraden anbefaler vi:

Oppgaver og veileder:

Katalyse

Forskningen ved seksjon for katalyse er sentrert rundt rasjonell design av nye og forbedrede katalysatorer basert på fundamental mekanistisk innsikt. Vi leder en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter knyttet til utnyttelse av CO2, grunnleggende mekanistiske studier og bærekraftige industrielle prosesser.

Les mer om seksjonen katalyse på nettsidene.

Flere mulige oppgaver og fag, samt intervjuer med masterstudenter fra gruppa finner du på katalyses mastersider,

Link til presentasjonen fra katalyse finner du her (pptx, norsk).

Vi anbefaler følgende bacheloremner for å ta en masteroppgave hos oss:

KJM3810 – Katalyse og industriell kjemi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

KJM2601 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

KJM-MENA3120 – Uorganisk kjemi II - materialer og anvendelser (nedlagt)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Som en del av mastergraden anbefaler vi:

Halvlederfysikk

Forskning innen halvledere handler om solceller, kvanteteknologi, LED, og andre elektroniske og optoelektroniske komponenter. Vår gruppe innen halvlederfysikk er også kjent som «Light and Electricity from Novel Semiconductors (LENS)». Forskningen er basert på MiNaLab som du kan lese mer om ved å trykke på lenken her.

Les mer om halvlederfysikk og gruppen LENS på deres nettsider.

Vi anbefaler følgende forkunnskaper: 

FYS3400 – Kondenserte fasers fysikk

FYS3280 – Halvlederkomponenter

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Som en del av mastergraden anbefaler vi: 

FYS4280 – Halvlederkomponenter

FYS4310 – Material Science of Semiconductors

FYS-MENA4111 – Kvantemekanisk modellering av nanomaterialer

 

Oppgaver og veileder:

Nafuma

Forskningen på Nafuma materialkjemi handler om syntese, egenskaper, og krystallstruktur av funksjonelle uorganiske forbindelser; i form av nanopartikler, tynne filmer, pulvere, enkrystaller, og studier av disse i ione-batterier, sol-celler, innen katalyse, med hensyn på magnetiske, elektriske og optiske samt biomedisinske anvendelser.

Les mer om NAFUMA på deres nettsider.

Link til presentasjonen finner du her (pptx, engelsk).

Vi anbefaler følgende forkunnskaper: 

KJM3120 – Uorganisk materialkjemi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

MENA3100 – Materialkarakterisering​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Og ett av følgende kurs:

KJM3110 – Elektrokjemi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

KJM3810 – Katalyse og industriell kjemi

MENA3200 – Energimaterialer (videreført)

MENA3300 – Nanoteknologi

Som en del av mastergraden anbefaler vi: 

MENA5020 – Nano-chemistry

KJM5100 – Uorganisk materialsyntese

KJM-MENA5110 – Uorganisk strukturkjemi

KJM5120 – Defektkjemi og reaksjoner

Oppgaver og veileder:

Strukturfysikk

Vi forsker på å forstå sammenhengen mellom struktur og egenskaper.

Les mer om Strukturfysikk på deres nettsider.

Link til presentasjonen om Strukturfysikk  finner du her (pptx, norsk).

Vi anbefaler følgende forkunnskaper: 

MENA3100 – Materialkarakterisering​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Som en del av mastergraden anbefaler vi: 

Teoretisk oppgave: 

FYS-MENA4111 – Kvantemekanisk modellering av nanomaterialer​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

FYS4110 – Moderne kvantemekanikk​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

FYS4430 – Kondenserte fasers fysikk II​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

FYS3400 – Kondenserte fasers fysikk​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Eksperimentelle studier: 

FYS4340 – Diffraksjonsmetoder og elektronmikroskopi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

FYS5310 – Elektronmikroskopi, -diffraksjon og spektroskopi II​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ENERGI4010 – Bærekraftig energiomstilling​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Oppgaver og veileder: