Mulige masteroppgaver

Nedenfor finner du en oversikt over masteroppgaver ved enkelte seksjoner.

Se også:

Presentasjon av forskningsseksjonene   Tidligere masteroppgaver

De enkelte seksjonenes nettsider

Vi arbeider med å forstå ulike katalysatorers sammensetning og deres innvirkning på kjemiske reaksjoner. Feltet er svært allsidig og berører de fleste grener innen kjemi. Som del av katalysegruppa er du en del av et team som publiserer forskning av høy kvalitet, og våre studenter jobber med aktuelle, viktige problemstillinger.

Lurer du på å ta masteroppgave hos hos? Les videre om detaljer og sjekk gjerne ut hva våre studenter sier om dette.