English version of this page

Organisk kjemi

Vår virksomhet er rettet mot syntese av organiske molekyler og strukturstudier ved hjelp av NMR-spektroskopi.

Om seksjonen

Interesseområdene er knyttet til: isolering og karakterisering av toksiner, syntese av naturstoffer og bioaktive molekyler, medisinalkjemi (antibakterielle og CNS-aktive forbindelser), utvikling av nye syntesemetoder, struktur og funksjonsstudier med NMR.

Det meste av forskningen i vår seksjon er eksperimentell forskning, men flere av de eksperimentelle resultatene underbygges i dag av modellering og teoretiske beregninger.

Vi tilbyr studentutdannelse på alle nivåer fra bachelor til Ph.D. grad innen våre fagområder. Kom gjerne å besøke oss for mer informasjon.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har oppnevnt gruppa sammem med forskningsgruppen for biologisk kjemi som et satsingsområde (utviklingsmiljø).

Studere hos oss?

Finn mulige masteroppgaver i organisk kjemi

Fast vitenskapelig ansatte

Professor Tore Benneche

Professor Lise-Lotte Gundersen

Førsteamanuensis Tore Bonge-Hansen

Professor Frode Rise

Førsteamanuensis Alexander Sandtorv

Førsteamanuensis Patrick Riss

 

Les mer om Organisk kjemi på de engelske sidene.

 

Publisert 24. sep. 2012 10:59 - Sist endra 7. feb. 2020 15:47