Fredrik Sydow Hage

Førsteamanuensis - Strukturfysikk
English version of this page
Rom 22:133
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken Gaustadalleen 21
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Ved å bruke en kombinasjon av elektronenergitapsspektroskopi (EELS) og transmisjonselektronmikroskopi (TEM) kan vibrasjonelle og optiske egenskaper, struktur, elektronstruktur og bindingsforhold undersøkes på nanometer til atomnivå.  Det å forstå slike egenskaper og sammenhenger mellom disse er spesielt viktig i moderne nano- og materialvitenskap, hvor et sentralt mål er å kunne "skreddersy" materialegenskaper på nanometernivå. Jeg fokuserer spesielt på utvikling og bruk av avanserte EELS-teknikker i TEM, rettet mot å bedre forstå effekten av dimensjonalitet og defekter på elektronstruktur, vibrasjonelle og optiske egenskaper i nanomaterialer. Jeg har jobbet med avansert karakterisering av en rekke forskjellige materialsystemer, for eksempel: grafen og andre todimensjonale materialer, karbonmaterialer, katalysatorer, halvledere og metallegeringer.     

Bakgrunn

 • 2021 - Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo. 
 • 2018-2020 - Seniorforsker, SuperSTEM (Daresbury, UK) og Universitetet i Oxford (UK).
 • 2013-2018 - Forsker, SuperSTEM (Daresbury, UK) og Universitetet i Glasgow (UK).
 • 2013 - Ph.D. i fysikk, Universitetet i Oslo. 

 

Publikasjoner

 • Strandbakke, Ragnar; Dyrlie, Oddvar; Hage, Fredrik Sydow & Norby, Truls (2016). Reaction kinetics of protons and oxide ions in LSM/lanthanum tungstate cathodes with Pt nanoparticle activation. Journal of the Electrochemical Society.  ISSN 0013-4651.  163(6), s F507- F515 . doi: 10.1149/2.0881606jes
 • Mauroy, Henrik; Plivelic, Tomás S.; Suuronen, Jussi-Petteri; Hage, Fredrik Sydow; Fossum, Jon Otto & Knudsen, Kenneth Dahl (2015). Anisotropic clay-polystyrene nanocomposites: Synthesis, characterization and mechanical properties. Applied Clay Science.  ISSN 0169-1317.  108, s 19- 27 . doi: 10.1016/j.clay.2015.01.034 Vis sammendrag
 • Hage, Fredrik Sydow; Kepaptsoglou, Despoina Maria; Seabourne, Ché Royce; Ramasse, Quintim M.; Scott, Andrew J.; Prytz, Øystein; Gunnæs, Anette Eleonora & Helgesen, Geir (2014). Dielectric response of pentagonal defects in multilayer graphene nano-cones. Nanoscale.  ISSN 2040-3364.  6(3), s 1833- 1839 . doi: 10.1039/c3nr05419e
 • Cernák, Jozef; Helgesen, Geir; Hage, Fredrik Sydow & Kovác, Jozef (2014). Magnetoresistance of composites based on graphitic discs and cones. Journal of Physics D: Applied Physics.  ISSN 0022-3727.  47(33) . doi: 10.1088/0022-3727/47/33/335305
 • Wenner, Sigurd; Marioara, Calin Daniel; Lefebvre, Williams; Ramasse, Quentin; Kepaptsoglou, Despoina Maria; Hage, Fredrik Sydow & Holmestad, Randi (2014). Atomic-resolution elemental mapping of precipitates in a 7449 aluminium alloy. Materials Science Forum.  ISSN 0255-5476.  794-796, s 63- 67 . doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.794-796.63 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wenner, Sigurd; Marioara, Calin Daniel; Ramasse, Quentin; Kepaptsoglou, Despoina Maria; Hage, Fredrik Sydow & Holmestad, Randi (2014). Atomic-resolution electron energy loss studies of precipitates in an Al-Mg-Si-Cu-Ag alloy. Scripta Materialia.  ISSN 1359-6462.  74(March), s 92- 95 . doi: 10.1016/j.scriptamat.2013.11.007 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hage, Fredrik Sydow; Ramasse, Quentin; Kepaptsoglou, Despoina Maria; Prytz, Øystein; Gunnæs, Anette Eleonora; Helgesen, Geir & Brydson, Rik (2013). Topologically induced confinement of collective modes in multilayer graphene nanocones measured by momentum-resolved STEM-VEELS. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics.  ISSN 1098-0121.  88(15) . doi: 10.1103/PhysRevB.88.155408
 • Sartori, Sabrina; Knudsen, Kenneth; Hage, Fredrik Sydow; Heyn, Richard H; Bardaji, Elisa Gil; Zhao-Karger, Zhirong; Fichtner, Maximillian & Hauback, Bjørn (2012). Influence of nanoconfinement on morphology and dehydrogenation of the LiBD4-B-11-Mg(BD4-B-11)2 system. Nanotechnology.  ISSN 0957-4484.  23(25) . doi: 10.1088/0957-4484/23/25/255704 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Wenner, Sigurd; Marioara, Calin Daniel; Lefebvre, Williams; Ramasse, Quentin; Kepaptsoglou, Despoina Maria; Hage, Fredrik Sydow & Holmestad, Randi (2014). Atomic-resolution elemental mapping of precipitates in a 7449 aluminium alloy.
 • Hage, Fredrik Sydow (2013). The electronic structure and morphology of carbon fullerene nano-scones: an electron energy loss spectroscopy study.
 • Hage, Fredrik Sydow (2011). Carbon Nanocones and Nanodiscs Studied by Transmission Electron Microscopy.
 • Hage, Fredrik Sydow; Helgesen, Geir; Gunnæs, Anette Eleonora & Prytz, Øystein (2010). Graphitization of carbon nanocones and nanodiscs.
 • Svåsand, Eldrid; Cortes, A; Celedon, C; Hage, Fredrik Sydow; Lavayen, V & Häberle, P (2010). Metal Decoration of Conical and Disc Shaped Carbon Structures.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. jan. 2021 08:52 - Sist endret 10. mai 2021 20:32

Forskergrupper