Fredrik Sydow Hage

Førsteamanuensis - Strukturfysikk
English version of this page
Rom 22:133
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken Gaustadalleen 21
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Ved å bruke en kombinasjon av elektronenergitapsspektroskopi (EELS) og transmisjonselektronmikroskopi (TEM) kan vibrasjonelle og optiske egenskaper, struktur, elektronstruktur og bindingsforhold undersøkes på nanometer til atomnivå.  Det å forstå slike egenskaper og sammenhenger mellom disse er spesielt viktig i moderne nano- og materialvitenskap, hvor et sentralt mål er å kunne "skreddersy" materialegenskaper på nanometernivå. Jeg fokuserer spesielt på utvikling og bruk av avanserte EELS-teknikker i TEM, rettet mot å bedre forstå effekten av dimensjonalitet og defekter på elektronstruktur, vibrasjonelle og optiske egenskaper i nanomaterialer. Jeg har jobbet med avansert karakterisering av en rekke forskjellige materialsystemer, for eksempel: grafen og andre todimensjonale materialer, karbonmaterialer, katalysatorer, halvledere og metallegeringer.     

Bakgrunn

  • 2021 - Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo. 
  • 2018-2020 - Seniorforsker, SuperSTEM (Daresbury, UK) og Universitetet i Oxford (UK).
  • 2013-2018 - Forsker, SuperSTEM (Daresbury, UK) og Universitetet i Glasgow (UK).
  • 2013 - Ph.D. i fysikk, Universitetet i Oslo. 

 

Publisert 29. jan. 2021 08:52 - Sist endret 10. mai 2021 20:32

Forskergrupper