English version of this page

Elektrokjemi

Seksjon for Elektrokjemi forsker på problemstillinger innenfor elektrokjemi, fysikalsk og uorganisk kjemi, materialvitenskap og nanoteknologi, spesielt for klima- og miljøvennlig energi.

Maskin for Pulset Laser-Deponering (PLD) av filmer av funksjonelle materialer

Fotograf: Niklas Lello

Om seksjonen

Vi gjør forskning på høyt internasjonalt nivå innen faststoff elektrokjemi (ioneledende og elektronledende og katalytiske materialer og grenseflater) og keramiske halvledere. Forskningen retter seg særlig mot klima- og miljøvennlig energi og energibærere, som hydrogen og ammoniakk, med anvendelser som brenselceller, elektrolyse, gasseparasjonsmembraner, hydrogenteknologi, fotoelektrokjemi og termoelektrisitet.

 

Våre forskningstemaer

  • Faststoff-elektrokjemi
  • Hydrogen
  • Reaktivitet i faste stoffer
  • Fotoelektrokjemi
  • Termoelektrisitet

 

Bærekraftsmålene

7 Ren energi for alle, 9 Industri, innovasjon og infrastruktur, 13 Stoppe klimaendringene

 

 

 

Studieprogrammer og emner

Seksjonen rekrutterer studenter med bakgrunn innen kjemi, fysikk og materialvitenskap. Aktuelle bachelorprogrammer på UiO er MENA, Kjemi og FAM.

Studenter som ønsker å ta en master hos oss kan være tilknyttet enten MENA eller Kjemi masterprogrammet.

Program Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi

Emner på master og PhD niveau tilknyttet Elektrokjemi:
KJM5120 – Defektkjemi og reaksjoner
KJM9120 – Defektkjemi og reaksjoner
 

 

Mer informasjon om seksjonen

Se Elektrokjemi sine engelske nettsider

 

 

Publisert 31. okt. 2012 11:51 - Sist endret 6. sep. 2022 11:45

Kontakt

Seksjonsleder:

Professor Truls Norby

Administrativt:

Sigrid Staurset

22 84 06 64

Besøks og postadresse:
SMN Elektrokjemi
Forskningsparken
Gaustadalléen 21
NO-0349 Oslo
Norway