Truls Norby

Bilde av Truls Norby
English version of this page
Telefon +47 22840654
Mobiltelefon +47 99257611
Rom 22:150 ved FERMiO i Forskningsparken
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken Gaustadalleen 21 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1033 0315 Oslo

Faglige interesser

Materialkjemi; Uorganisk kjemi, fysikalsk kjemi og elektrokjemi vedrørende faste stoffer, spesielt funksjonelle oksider og andre keramiske stoffer for bruk ved høy temperatur. Defekter, diffusjon og ionisk ledningsevne. Protoner og andre hydrogendefekter i oksider; protonledere. Faststoff-gass-elektrokjemi, fotoelektrokjemi, termoelektrisitet. Oksidasjon og nedbrytning av metaller og andre materialer. Applikasjoner omfatter høytemperatur keramiske brenselceller, elektrolysørrer og gass-separasjonsmembraner, hydrogenteknologi og karbonfangst, fotoelektrokjemisk vannsplitting, samt termoelektriske generatorer.

Undervisning

Undervisning på emner i Materialer, Energi og Nanoteknologi (MENA) på bachelor- og masternivå- og også i Kjemi (KJM)

Bakgrunn

 • Professor, Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo, 1995...
 • Vit.-ass, post-doc, forsker, gjesteforsker, 1. amanuensis 1987-1994
 • Dr. Scient. Kjemi, Kjemisk Institutt, UiO, 1986
 • Cand. Scient., Uorganisk kjemi, Kjemisk Institutt, UiO, 1981

Verv

 • Editor, Solid State Ionics (Elsevier)
 • President, International Society for Solid State Ionics 2019-2021
 • Leder for Gruppe for Elektrokjemi ved Kjemisk Institutt, UiO
 • Vararepresentant, Styret, Kjemisk Institutt, UiO 
 • Styreleder, NORECS AS
 • Styremedlem, CoorsTek Membrane Sciences AS /tidl. Protia AS)
 • Daglig leder, Nano Rocks AS 
 • Styreleder, Jiangyin NorEn Material Technology Co., Ltd., Jiangsu, China

Noen viktige samarbeidspartnere

Emneord: Kjemi, Elektrokjemi, Materialvitenskap og -teknologi, Kjemi, Fornybar energi, Nanoteknologi, Elektrokeramer, Defektkjemi, Brenselceller, Gass-separasjonsmembraner, Protonledere, Hydrogen, SMN, CO2-fangst og -lagring
Publisert 12. juli 2010 14:42 - Sist endret 3. okt. 2020 22:50