Clas Persson

Professor - Strukturfysikk
Bilde av Clas Persson
English version of this page
Telefon +47 22852424
Rom 32:109
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken Gaustadalleen 21 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Att förstå grundläggande materialfysik på atomär nivå. Detta gör vi genom att teoretisk modellera och beräkna komplexa materialstrukturer. Avsikten är att kunna "skräddsy" material för användning inom främst förnybar energitekniker, som t.ex. solceller, lysdioder, och termoelektriska komponenter. Fysiken i gränsskiktet mellan två material är mycket viktigt för att kunna analysera elektron-, jon-, och värme-transport i dessa komponenter. Genom att förstå fundamental materialfysik kan vi föreslå nya, billiga, naturvänliga, och effektiva material. Därmed är vi med och utvecklar framtidens energitekniker.   

Vi använder oss av världsledande och mycket kraftfulla datorprogram för att beräkna grundläggande egenskaper hos materialen  (Wien2k, VASP, Exciting). Vi är även med och utvecklar dessa programpaket för att kunna studera nya materialegenskaper. Dessa datorprogram fungerar som  teoretiska vertyg i våra studier. Forskningen är fokuserad på att analysera olika typer av materialstrukturer för att få både bred och djup teoretisk förståelsen av material på atomär nivå upp till mikrometernivån.

 

Bakgrunn

2011 --    Professor vid Fysisk institutt UiO;

2011 --    Lektor (20%) vid Materialvetenskap vid KTH, Stockholm.

2013 - 2017    Nestleder forskning, Fysisk institutt UiO.

2007 - 2011   Docent vid Kungliga tekniska högskola, Stockholm; Ämne: Teoretisk materialfysik för energitekniker.

2004 - 2007   Forskarassistent vid Materialvetenskap, Kungliga tekniska högskola, Stockholm.

2002 - 2004   Postdoktor vid Solid State Theory Group, National Renewable Energy Laboratory, Golden CO, USA.

2000 - 2002   Postdoktor vid Kondenserade materiens teori, Uppsala universitet.

1999     PhD vid Materialvetenskap, Linköpings universitet. Ämne: Teoretiska studier på Si och SiC.

 

Undervisning

FYS2140 - Kvantefysikk, 10 poäng

FYS-MENA4111 - Kvantmekanisk Modellering av Nanomaterial, 10 poäng

 

Samarbeid

Samverkar med over 100 forskargrupper i 30 länder; se Hjemmeside.

 

Hjemmeside

Clas Persson, home page

Emneord: materials science, theoretical physics, Renewable energy, atomistic modeling, DFT, Green's functions, Programming

Publikasjoner

Bildet kan inneholde: tekst, hvit, linje, fargerikhet, skrift.

Topp-fem, mest siterade artiklarna:

 • Electronic and optical properties of Cu2ZnSnS4 and Cu2ZnSnSe4, C. Persson, J. Appl. Phys. 107, 053710 (2010). 
 • n-type doping of CuInSe2and CuGaSe2,C. Persson, Y.-J. Zhao, S. Lany, and A. Zunger,  Phys. Rev. B. 72, 035211 (2005). 
 • Relativistic band structure calculation of cubic and hexagonal SiC polytypes, C. Persson and U. Lindefelt, J. Appl. Phys, 82, 5496 (1997). 
 • Anomalous grain boundary physics in polycrystalline CuInSe2, C. Persson and A. Zunger, Phys. Rev. Lett. 91, 266401 (2003).  
 • Strong valence-band offset bowing of ZnO1-xSx enhances p-type nitrogen doping of ZnO-like alloys, C. Persson, C. Platzer-Björkman, J. Malmström, T.Törndahl, and M. Edoff,  Phys. Rev. Lett. 97, 146403 (2006). 

Fem nye artikler:

 • IRVSP: to obtain irreducible representations of electronic states in the VASP, J. Gao, Q. Wu, C. Persson, and Z. Wang, Comput. Phys. Commun. 261, 107760 (2021) .
 • Chemical stability of Ca3Co(4-x)O(9-d)/CaMnO(3-d) p-n junction for oxide based thermoelectric generators, A. E. Gunnaes, R. Tofan, K. Berland, S. Gorantla, T. A. Storaas, T. D. Dessisa, M. Schrade, C. Persson, M.-A. Einarsrud, K. Wiik, T. Norby, N. Kanas, RCS Adv. 10, 5026 (2020).
 • Carrier-mediated ferromagnetism in two-dimensional PtS2, K. Iordanidou, M. Houssa, and C. Persson, RCS Adv. 10, 952 (2020).
 • Wide-gap (Ag,Cu)(In,Ga)Se2 solar cells with different buffer materials - A path to a better heterojunction, J. Keller, K. V. Sopiha, O. Stolt, L. Stolt, C. Persson, J. J. S. Scragg, T. Torndahl and M. Edoff, Prog. Photovoltaics 28, 237 (2020).
 • Full-spectrum high resolution modeling of the dielectric function of water, J. Fiedler, M. Boström, C. Persson, I. Brevik, R. Corkery,S. Y. Buhmann, and D. Parsons,J. Phys. Chem. B, 124, 3103 (2020).

 

.

 • Aboulfadl, Hisham; Sopiha, Kostiantyn; Keller, J; Larsen, J; Scragg, Jonathan; Persson, Clas; Thuvander, Mattias & Edoff, Marika (2021). Alkali dispersion in (Ag,Cu)(In,Ga)Se2 thin film solar cells – Insight from theory and experiment. ACS Applied Materials & Interfaces.  ISSN 1944-8244.  13(6), s 7188- 7199 . doi: 10.1021/acsami.0c20539
 • Boström, Mathias; Esteso, Victoria; Fiedler, Johannes; Brevik, Iver Håkon; Persson, Clas; Buhmann, Stefan Yoshi; Carretero-Palacios, Sol; Parsons, Drew F. & Corkery, Robert W. (2021). Self-preserving ice layers on CO2 clathrate particles: Implications for Enceladus, Pluto, and similar ocean worlds. Astronomy and Astrophysics (A & A).  ISSN 0004-6361.  650 . doi: 10.1051/0004-6361/202040181
 • Gao, J; Wu, Q; Persson, Clas & Wang, Z (2021). IRVSP: to obtain irreducible representations of electronic states in the VASP. Computer Physics Communications.  ISSN 0010-4655.  261 . doi: 10.1016/j.cpc.2020.107760
 • Huang, D; Ding, L; Xue, Y; Guo, J¨; Zhao, Y.J & Persson, Clas (2021). Interface of Sn-doped AgAlTe2 and LiInTe2: A theoretical model of tandem intermediate band absorber. Applied Physics Letters.  ISSN 0003-6951.  118(4) . doi: 10.1063/5.0034852
 • Iordanidou, Konstantina & Persson, Clas (2021). Optoelectronic properties of coexisting InGaZnO4 structures. Materials Science in Semiconductor Processing.  ISSN 1369-8001.  121 . doi: 10.1016/j.mssp.2020.105297 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gunnæs, Anette Eleonora; Tofan, Raluca; Berland, Kristian; Gorantla, Sandeep Madhukar; Storaas, Thomas Aarflot; Desissa, Temesgen Debelo; Schrade, Matthias; Persson, Clas; Einarsrud, Mari-Ann; Wiik, Kjell; Norby, Truls Eivind & Kanas, Nikola (2020). Chemical stability of Ca3Co4−xO9+δ/CaMnO3−δ p–n junction for oxide-based thermoelectric generators. RSC Advances.  ISSN 2046-2069.  10(9), s 5026- 5031 . doi: 10.1039/c9ra07159h Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Esteso, V.; Carretero-Palacios, S.; MacDowell, L. G.; Fiedler, Johannes; Parsons, D. F.; Spallek, F.; Miguez, H.; Persson, Clas; Buhmann, S. Y.; Brevik, Iver Håkon & Boström, Mathias (2020). Premelting of ice adsorbed on a rock surface. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP.  ISSN 1463-9076.  22, s 11362- 11373 . doi: 10.1039/c9cp06836h Vis sammendrag
 • Fiedler, Johannes; Berland, Kristian; Spallek, F.; Brevik, Iver Håkon; Persson, Clas; Buhmann, S. Y. & Boström, Mathias (2020). Nontrivial retardation effects in dispersion forces: From anomalous distance dependence to novel traps. Physical review B (PRB).  ISSN 2469-9950.  101(23) . doi: 10.1103/PhysRevB.101.235424 Vis sammendrag
 • Fiedler, Johannes; Boström, Mathias; Persson, Clas; Brevik, Iver Håkon; Corkery, R.; Buhmann, S. Y. & Parsons, D. F. (2020). Full-Spectrum High-Resolution Modeling of the Dielectric Function of Water. Journal of Physical Chemistry B.  ISSN 1520-6106.  124, s 3103- 3113 . doi: 10.1021/acs.jpcb.0c00410
 • Fiedler, Johannes; Persson, Clas & Buhmann, Stefan Yoshi (2020). Spectroscopy on nanoparticles without light. Physical Review Applied.  ISSN 2331-7019.  13, s 014025 . doi: 10.1103/PhysRevApplied.13.014025 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grini, Sigbjørn; Aboulfadl, Hisham; Ross, Nils; Persson, Clas; Platzer-Björkman, Charlotte; Thuvander, Mattias & Vines, Lasse (2020). Dynamic Impurity Redistributions in Kesterite Absorbers. Physica status solidi (b).  ISSN 0370-1972.  257(6) . doi: 10.1002/pssb.202000062 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Iordanidou, Konstantina; Houssa, Michel & Persson, Clas (2020). Carrier-mediated ferromagnetism in two-dimensional PtS2. RSC Advances.  ISSN 2046-2069.  10(2), s 952- 957 . doi: 10.1039/c9ra09756b Fulltekst i vitenarkiv.
 • Keller, Jan; Sopiha, Kostiantyn; Stolt, Olof; Stolt, Lars; Persson, Clas; Scragg, Jonathan; Törndahl, Tobias & Edoff, Marika (2020). Wide-gap (Ag,Cu)(In,Ga)Se2 solar cells with different buffer materials - A path to a better heterojunction. Progress in Photovoltaics.  ISSN 1062-7995. . doi: 10.1002/pip.3232
 • Sopiha, Kostiantyn; Larsen, J; Donzel-Gargand, Olivier; Khavari, F; Keller, J; Edoff, Marika; Platzer-Björkman, C.; Persson, Clas & Scragg, Jonathan (2020). Thermodynamic stability, phase separation and Ag grading in (Ag,Cu)(In,Ga)Se2 solar absorbers. Journal of Materials Chemistry A.  ISSN 2050-7488.  8, s 8740- 8751 . doi: 10.1039/d0ta00363h Fulltekst i vitenarkiv.
 • Chen, Rongzhen; Zamulko, Sergii; Huang, Dan & Persson, Clas (2019). Theoretical analyses of copper-based solar cell materials for the next generation of photovoltaics, In  Solar energy capture materials.  Royal Society of Chemistry.  ISBN 978-1-78801-107-5.  5.  s 193 - 240 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Guzik, Matylda N.; Schrade, Matthias; Tofan, Raluca; Almeida Carvalho, Patricia; Berland, Kristian; Sørby, Magnus Helgerud; Persson, Clas; Gunnæs, Anette Eleonora & Hauback, Bjørn (2019). Long- and short-range structures of Ti1-xHfxNi1.0/1.1Sn half-Heusler compounds and their electric transport properties. CrysteEngComm.  ISSN 1466-8033.  21, s 3330- 3342 . doi: 10.1039/c9ce00046a Fulltekst i vitenarkiv.
 • Berland, Kristian; Shulumba, Nina; Hellman, Olle; Persson, Clas & Løvvik, Ole Martin (2019). Thermoelectric transport trends in group 4 half-Heusler alloys. Journal of Applied Physics.  ISSN 0021-8979.  126(14), s 1- 15 . doi: 10.1063/1.5117288 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Boström, Mathias; Corkery, Robert W.; Lima, Eduardo R. A.; Malyi, Oleksandr; Buhmann, Stefan Yoshi; Persson, Clas; Brevik, Iver Håkon; Parsons, Drew F. & Fiedler, Johannes (2019). Dispersion Forces Stabilize Ice Coatings at Certain Gas Hydrate Interfaces That Prevent Water Wetting. ACS Earth and Space Chemistry.  ISSN 2472-3452.  3, s 1014- 1022 . doi: 10.1021/acsearthspacechem.9b00019
 • David, Denis; Alnoor, Hatim; da Silva Santana, Victor Mancir; Bargiela, Pascal; Nur, Omer; Willander, Magnus; Baldissera, Gustavo; Persson, Clas & Ferreira da Silva, Antonio (2019). Optical properties from photoelectron energy-loss spectroscopy of low-temperature aqueous chemically synthesized ZnO nanorods grown on Si. Semiconductor Science and Technology.  ISSN 0268-1242.  34:045019, s 1- 7 . doi: 10.1088/1361-6641/ab0bc4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fiedler, Johannes; Parsons, Drew F.; Burger, Friedrich A.; Thiyam, Priydarshini; Walter, Michael; Brevik, Iver Håkon; Persson, Clas; Buhmann, Stefan Yoshi & Boström, Mathias (2019). Impact of effective polarisability models on the near-field interaction of dissolved greenhouse gases at ice and air interfaces. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP.  ISSN 1463-9076.  21(38), s 21296- 21304 . doi: 10.1039/c9cp03165k Vis sammendrag
 • Fiedler, Johannes; Spallek, Fabian; Thiyam, Priyadarshini; Persson, Clas; Boström, Mathias; Walter, Michael & Buhmann, Stefan Yoshi (2019). Dispersion forces in inhomogeneous planarly layered media: A one-dimensional model for effective polarizabilities. Physical Review A (PRA).  ISSN 2469-9926.  99 . doi: 10.1103/PhysRevA.99.062512 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grini, Sigbjørn; Sopiha, Kostiantyn; Ross, Nils; Liu, Xin; Bjørheim, Tor Svendsen; Platzer-Björkman, Charlotte; Persson, Clas & Vines, Lasse (2019). Strong Interplay between Sodium and Oxygen in Kesterite Absorbers: Complex Formation, Incorporation, and Tailoring Depth Distributions. Advanced Energy Materials.  ISSN 1614-6832.  9(27), s 1- 9 . doi: 10.1002/aenm.201900740 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hood, Samantha N; Walsh, Aron; Persson, Clas; Iordanidou, Konstantina; Huang, Dan; Kumar, Mukesh; Jehl, Zacharie; Courel, Maykel; Lauwaert, Johan & Lee, Sanghyun (2019). Status of materials and device modelling for kesterite solar cells. Journal of Physics: Energy.  ISSN 2515-7655.  1, s 042004 . doi: 10.1088/2515-7655/ab2dda Fulltekst i vitenarkiv.
 • Huang, Dan; Xue, Yang; Zhou, Wentong; Jiang, Jingwen; Ning, Hua; Guo, Jin; Zhao, Yu-jun; Chen, Rongzhen & Persson, Clas (2019). Ideal half-filled intermediate band position in CuGaS2 generated by Sb-related defect complex: A first-principles study. Applied Physics Express (APEX).  ISSN 1882-0778.  12(2), s 021002-1- 021002-5 . doi: 10.7567/1882-0786/aafa0d
 • Malyi, Oleksandr; Sopiha, Kostiantyn & Persson, Clas (2019). Energy, phonon, and dynamic stability criteria of two-dimensional materials. ACS Applied Materials & Interfaces.  ISSN 1944-8244. . doi: 10.1021/acsami.9b01261 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Malyi, Oleksandr; Sopiha, Kostiantyn & Persson, Clas (2019). Noble gas as a functional dopant in ZnO. npj Computational Materials.  ISSN 2057-3960.  5 . doi: 10.1038/s41524-019-0174-3 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Malyi, Oleksandr; Yeung, M. .T; Poeppelmeier, K. R.; Persson, Clas & Zunger, A (2019). Spontaneous Non-stoichiometry and ordering in Degenerate but Gapped Transparent Conductors. Matter.  ISSN 2590-2393.  1(1), s 280- 294 . doi: 10.1016/j.matt.2019.05.014
 • Olsen, Vegard Skiftestad; Baldissera, Gustavo; Zimmermann, Christian; Granerød, Cecilie Skjold; Bazioti, Kalliopi; Galeckas, Augustinas; Svensson, Bengt Gunnar; Kuznetsov, Andrej; Persson, Clas; Prytz, Øystein & Vines, Lasse (2019). Evidence of defect band mechanism responsible for band gap evolution in (ZnO)1−x(GaN)x alloys. Physical review B (PRB).  ISSN 2469-9950.  100(16) . doi: 10.1103/PhysRevB.100.165201 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Olsen, Vegard Skiftestad; Bazioti, Kalliopi; Baldissera, Gustavo; Azarov, Alexander; Prytz, Øystein; Persson, Clas; Svensson, Bengt Gunnar; Kuznetsov, Andrej & Vines, Lasse (2019). Effects of Substrate and Post-Deposition Annealing on Structural and Optical Properties of (ZnO)1-x(GaN)x Films. Physica status solidi (b).  ISSN 0370-1972.  256(6) . doi: 10.1002/pssb.201800529 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Persson, Clas (2019). Copper-based chalcogenides for ultrathin inorganic solar cells. IEEE International Conference on Nanotechnology.  ISSN 1944-9399.  2018-July . doi: 10.1109/NANO.2018.8626280
 • Sopiha, Kostiantyn; Malyi, Oleksandr & Persson, Clas (2019). First-principles mapping of the electronic properties of two-dimensional materials for strain-tunable nanoelectronics. ACS Applied Nano Materials.  ISSN 2574-0970.  2(9), s 5614- 5624 . doi: 10.1021/acsanm.9b01164
 • Thiyam, Priyadarshini; Parashar, Prachi; Shajesh, Kuloth Vayalombron; Malyi, Oleksandr; Boström, Mathias; Milton, K. A.; Brevik, Iver Håkon; Forsman, Jan & Persson, Clas (2019). Effect of excess charge carriers and fluid medium on the magnitude and sign of the Casimir-Lifshitz torque. Physical review B (PRB).  ISSN 2469-9950.  100(20) . doi: 10.1103/PhysRevB.100.205403 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Zhang, Yanyan; Tang, Yuxin; Deng, Jiyang; Leow, Wan Ru; Xia, Huarong; Zhu, Zhiqiang; Lv, Zhisheng; Wei, Jiaqi; Li, Wenlong; Persson, Clas; Malyi, Oleksandr; Antonietti, Markus & Chen, Xiaodong (2019). Correlating the Peukert's Constant with Phase Composition of Electrode Materials in Fast Lithiation Processes. ACS Materials Letters.  ISSN 2639-4979.  1, s 519 . doi: 10.1021/acsmaterialslett.9b00320
 • Davydova, A; Eriksson, J; Chen, Rongzhen; Rudisch, K; Persson, Clas & Scragg, Jonathan (2018). Thio-olivine Mn2SiS4 thin films by reactive magnetron sputtering: Structural and optical properties with insights from first principles calculations. Materials & design.  ISSN 0264-1275.  152, s 110- 118 . doi: 10.1016/j.matdes.2018.04.080 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Huang, Dan; Jiang, Jing-Wen; Guo, Jin; Zhao, Yu-jun; Chen, Rongzhen & Persson, Clas (2018). General rules of the sub-band gaps in group-IV (Si, Ge, and Sn)-doped I-III-VI⁠2-type chalcopyrite compounds for intermediate band solar cell: A first-principles study. Materials Science & Engineering: B. Solid-state Materials for Advanced Technology.  ISSN 0921-5107.  236-237, s 147- 152 . doi: 10.1016/j.mseb.2018.11.006
 • Abu Hamed, Tareq; Adamovic, Nadja; Aeberhard, Urs; Alonso-Alvarez, Diego; Amin-Akhlaghi, Zoe; Auf der Maur, Matthias; Beattie, Neil; Bednar, Nikola; Berland, Kristian; Birner, Stefan; Califano, Marco; Capan, Ivana; Černe, Boštjan; Chilibon, Irinela; Connolly, James P.; Cortes Juan, Frederic; Coutinho, José; David, Christin; Deppert, Knut; Donchev, Vesselin; Drev, Marija; Ehlen, Boukje; Ekins-Daukes, Nicholas; Even, Jacky; Fara, Laurentiu; Fuertes Marron, David; Gagliardi, Alessio; Garrido, Blas; Gianneta, Violetta; Gomes, Maria; Guillemoles, Jean-Francois; Guina, Mircea; Halme, Janne; Hocevar, Mateja; Jacak, Lucjan; Jacak, Witold; Jaksic, Zoran; Joseph, Lejo K.; Kassavetis, Spyridon; Kazukauskas, Vaidotas; Kleider, Jean-Paul; Kluczyk, Katarzyna; Kopecek, Radovan; Krasovec, Ursa Opara; Lazzari, Jean-Louis; Lifshitz, Efrat; Loncaric, Martin; Madsen, Søren Peder; Marti Vega, Antonio; Mencaraglia, Denis; Messing, Maria E.; Murphy Armando, Felipe; Nassiopoulou, Androula G.; Neijm, Ahmed; Nemcsics, Akos; Neto, Victor; Pedesseau, Laurent; Persson, Clas; Petridis, Konstantinos; Popescu, Lacramioara; Pucker, Georg; Radovanović, Jelena; Rimada, Julio C.; Ristova, Mimoza; Savic, Ivana; Savin, Hele; Sendova-Vassileva, Marushka; Sengul, Abdurrahman; Silva, José; Steiner, Ullrich; Storch, Jan; Stratakis, Emmanuel; Tao, Shuxia; Tomanek, Pavel; Tomić, Stanko; Tukiainen, Antti; Turan, Rasit; Ulloa, Jose Maria; Wang, Shengda; Yuksel, Fatma; Zadny, Jaroslav & Zarbakhsh, Javad (2018). Multiscale in modelling and validation for solar photovoltaics. EPJ Photovoltaics.  ISSN 2105-0716.  9 . doi: 10.1051/epjpv/2018008
 • Berland, Kristian & Persson, Clas (2018). Thermoelectric transport of GaAs, InP, and PbTe: Hybrid functional with kp interpolation versus scissor-corrected generalized gradient approximation. Journal of Applied Physics.  ISSN 0021-8979.  123, s 205703 . doi: 10.1063/1.5030395 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Boström, Anders Mathias; Dou, Maofeng; Malyi, Oleksandr; Parashar, Prachi; Parsons, Drew F.; Brevik, Iver Håkon & Persson, Clas (2018). Fluid-sensitive nanoscale switching with quantum levitation controlled by α-Sn/β-Sn phase transition. Physical review B (PRB).  ISSN 2469-9950.  97:125421(12), s 1- 9 . doi: 10.1103/PhysRevB.97.125421 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fiedler, Johannes; Persson, Clas; Boström, Mathias & Buhmann, Stefan Yoshi (2018). Orientational dependence of the van der Waals interactions for finite-sized particles. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  122(19), s 4663- 4669 . doi: 10.1021/acs.jpca.8b01989 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grini, Sigbjørn; Ross, Nils; Persson, Clas; Platzer-Björkman, Charlotte & Vines, Lasse (2018). Low temperature incorporation of selenium in Cu2ZnSnS4: Diffusion and nucleation. Thin Solid Films.  ISSN 0040-6090.  665, s 159- 163 . doi: 10.1016/j.tsf.2018.09.024 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Iordanidou, Konstantina; Houssa, Michel; Kioseoglou, Joseph; Afanas’ev, Valeri; Stesmans, Andre & Persson, Clas (2018). Hole-doped 2D InSe for spintronic applications. ACS Applied Nano Materials.  ISSN 2574-0970.  1(12), s 6656- 6665 . doi: acsanm.8b01476 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Malyi, Oleksandr; Sopiha, Kostiantyn; Radchenko, Ihor; Wu, Ping & Persson, Clas (2018). Tailoring electronic properties of multilayer phosphorene by siliconization. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP.  ISSN 1463-9076.  20(3), s 2075- 2083 . doi: 10.1039/c7cp06196j Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sopiha, Kostiantyn; Malyi, Oleksandr; Persson, Clas & Wu, Ping (2018). Suppression of surfaces states at cubic perovskite (001) surfaces by CO2 adsorption. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP.  ISSN 1463-9076.  20(27), s 18828- 18836 . doi: 10.1039/c8cp02535e Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thiyam, Priyadarshini; Fiedler, Johannes; Buhmann, Stefan Yoshi; Persson, Clas; Brevik, Iver Håkon; Boström, Mathias & Parsons, Drew F. (2018). Ice particles sink below the water surface due to a balance of salt, van der Waals and buoyancy forces. Journal of Physical Chemistry C.  ISSN 1932-7447.  122(27), s 15311- 15317 . doi: 10.1021/acs.jpcc.8b02351 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thiyam, Priyadarshini; Parashar, Prachi; Shajesh, Kuloth Vayalombron; Malyi, Oleksandr; Boström, Mathias; Milton, Kimball A.; Brevik, Iver Håkon & Persson, Clas (2018). Distance-dependent sign reversal in the Casimir-Lifshitz torque. Physical Review Letters.  ISSN 0031-9007.  120(13), s 1- 6 . doi: 10.1103/PhysRevLett.120.131601 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Zamulko, Sergii; Berland, Kristian & Persson, Clas (2018). Optical properties of Cu2ZnSn(S(x)Se(1-x))4 by first-principles calculations. Physica Status Solidi (a) applications and materials science.  ISSN 1862-6300.  215(17), s 1- 7 . doi: 10.1002/pssa.201700945 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Chen, Rongzhen & Persson, Clas (2017). Electronic and optical properties of Cu2XSnS4 (X = Be, Mg, Ca, Mn, Fe, and Ni) and the impact of native defect pairs. Journal of Applied Physics.  ISSN 0021-8979.  121, s 203104 . doi: 10.1063/1.4984115 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Chen, Rongzhen & Persson, Clas (2017). Exploring the electronic and optical properties of Cu2Sn(1-x)Ge(x)S3 and Cu2Sn(1-x)Si(x)S3 (x = 0, 0.5, and 1). Physica status solidi (b).  ISSN 0370-1972.  254, s 1700111 . doi: 10.1002/pssb.201700111 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Chen, Rongzhen & Persson, Clas (2017). High absorption coefficients of the CuSb(Se,Te)2 and CuBi(S,Se)2 alloys enable high-efficient 100 nm thin-film photovoltaics. EPJ Photovoltaics.  ISSN 2105-0716.  8, s 85504 . doi: 10.1051/epjpv/2017005
 • Zamulko, Sergii; Chen, Rongzhen & Persson, Clas (2017). Investigation of the structural, optical and electronic properties of Cu2Zn(Sn,Si/Ge)(S/Se)4 alloys for solar cell applications. Physica status solidi (b).  ISSN 0370-1972.  254(6) . doi: 10.1002/pssb.201700084
 • Berland, Kristian & Persson, Clas (2017). Enabling accurate first-principle calculations of electronic properties with a corrected kp scheme. Computational Materials Science.  ISSN 0927-0256.  134, s 17- 24 . doi: 10.1016/j.commatsci.2017.03.017
 • Boström, Mathias; Malyi, Oleksandr; Parashar, Prachi; Shajesh, Kuloth Vayalombron; Thiyam, Priyadarshini; Milton, Kimball A.; Persson, Clas; Parsons, Drew F. & Brevik, Iver Håkon (2017). Lifshitz interaction can promote ice growth at water-silica interfaces. Physical review B (PRB).  ISSN 2469-9950.  95(15) . doi: 10.1103/PhysRevB.95.155422 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eliassen, Simen Nut Hansen; Katre, Anikta; Madsen, Georg; Persson, Clas; Løvvik, Ole Martin & Berland, Kristian (2017). Lattice thermal conductivity of TixZryHf1−x−yNiSn half-Heusler alloys calculated from first principles: Key role of nature of phonon modes. Physical review B (PRB).  ISSN 2469-9950.  95(4) . doi: 10.1103/PhysRevB.95.045202 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fiedler, Johannes; Thiyam, Priyadarshini; Kurumbail, Anurag; Burger, Friedrich A.; Walter, Michael; Persson, Clas; Brevik, Iver Håkon; Parsons, Drew F.; Boström, Anders Mathias & Buhmann, Stefan Yoshi (2017). Effective Polarizability Models. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  121(51), s 9742- 9751 . doi: 10.1021/acs.jpca.7b10159 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grini, Sigbjørn; Ross, Nils; Sky, Thomas Neset; Persson, Clas; Platzer-Björkman, Charlotte & Vines, Lasse (2017). Secondary ion mass spectrometry as a tool to study selenium gradient in Cu2ZnSn(S,Se)4. Physica Status Solidi. C, Current topics in solid state physics.  ISSN 1610-1634.  14 . doi: 10.1002/pssc.201600187
 • Huang, Dan; Jiang, Jing-Wen; Guo, Jin; Zhao, Yu-jun; Chen, Rongzhen & Persson, Clas (2017). Group-IV (Si, Ge, and Sn)-doped AgAlTe2 for intermediate band solar cell from first-principles study. Semiconductor Science and Technology.  ISSN 0268-1242.  32(6) . doi: 10.1088/1361-6641/aa67d7 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Li, Shu-yi; Zamulko, Sergii; Persson, Clas; Ross, Nils; Larsen, Jes & Platzer-Björkman, Charlotte (2017). Optical properties of Cu2ZnSn(S(x)Se(1-x))4 solar absorbers: Spectroscopic ellipsometry and ab initio calculations. Applied Physics Letters.  ISSN 0003-6951.  110:021905(2), s 1- 5 . doi: 10.1063/1.4973353
 • Malyi, Oleksandr; Sopiha, Kostiantyn; Draxl, Claudia & Persson, Clas (2017). Stability and electronic properties of phosphorene oxides: from 0-dimensional to amorphous 2-dimensional structures. Nanoscale.  ISSN 2040-3364.  9(7), s 2428- 2435 . doi: 10.1039/c6nr08810d

Se alle arbeider i Cristin

 • Ushasree, P. M.; Singh, Amita; Tian, Haining; Unger, Eva L.; Chen, Rongzhen; Zamulko, Sergii; Huang, Dan; Persson, Clas & Gibson, Elizabeth A (2019). Solar energy capture materials. Royal Society of Chemistry.  ISBN 978-1-78801-107-5.  245 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nyberg, Fredrik; Løvvik, Ole Martin & Persson, Clas (2020). Ab initio calculation of the coefficient of thermal expansion and the secondary pyroelectric vector.
 • Løvvik, Ole Martin; Berland, Kristian; Remonato, Filippo; Sagvolden, Espen; Flage-Larsen, Espen; Schrade, Matthias; Tanusilp, S.; Kurosaki, K.; Tabib, Mandar; Persson, Clas; Shulumba, Nina; Hellman, Olle & Skomedal, Gunstein (2019). Screening thermoelectric materials with ab initio atomistic modelling and machine learning techniques.
 • Boström, Anders Mathias; Corkery, Robert; Lima, Eduardo R. A.; Malyi, Oleksandr I.; Buhmann, Stefan Yoshi; Persson, Clas; Brevik, Iver Håkon; Parsons, Drew F. & Fiedler, Johannes (2019). Ice Coatings Stabilised by Lifshitz Forces Can Induce a Size Dependent Float to Sink Transition for CO2 Gas Hydrate Clusters in Remote Water Worlds.
 • Fiedler, Johannes; Persson, Clas; Boström, Mathias & Buhmann, Stefan Yoshi (2019). The dispersion trap.
 • Fiedler, Johannes; Persson, Clas & Buhmann, Stefan Yoshi (2019). Dispersion forces in inhomogeneous planarly layered media.
 • Fiedler, Johannes; Persson, Clas & Buhmann, Stefan Yoshi (2019). Dispersion forces in inhomogeneous stratified media.
 • Fiedler, Johannes; Persson, Clas & Buhmann, Stefan Yoshi (2019). Impact of dispersion forces on the release dynamics of dissolved gasses.
 • Fiedler, Johannes; Persson, Clas & Buhmann, Stefan Yoshi (2019). Spectroscopy of nanoparticles without light.
 • Mjærum, Dagfinn Olaf Øvrevik; Persson, Clas; Berland, Kristian & Løvvik, Ole Martin (2019). Layer Stacking and Electronic Properties of Hexagonal Covalent Organic Frameworks - A Computational Investigation with van der Waals Density Functional Theory. Vis sammendrag
 • Sopiha, Kostiantyn; Keller, Jan; Larsen, Jes K.; Edoff, Marika; Persson, Clas & Scragg, Jonathan (2019). Band offsets, phase decomposition, and grading in (Ag,Cu)(In,Ga)Se2 solar cells.
 • Zhang, Yanyan; Tang, Yuxin; Deng, Jiyang; Leow, Wan Ru; Xia, Huarong; Zhu, Zhiqiang; Lv, Zhisheng; Wei, Jiaqi; Li, Wenlong; Persson, Clas; Malyi, Oleksandr; Antonietti, Markus & Chen, Xiaodong (2019). Cover page: ACS Materials Letters, Volume 1, Issue 5, November 4, 2019.
 • Berland, Kristian; Eliassen, Simen Nut Hansen; Løvvik, Ole Martin; Persson, Clas & Schrade, Matthias (2018). Computational Engineering of Thermoelectric Materials.
 • Boström, Mathias; Thiyam, Priydarshini; Fiedler, Johannes; Persson, Clas; Berland, Kristian; Buhmann, Stefan Yoshi; Brevik, Iver Håkon; Shajesh, K. V. & Parsons, Drew F. (2018). A habitat for life.
 • Fiedler, Johannes; Persson, Clas; Boström, Mathias & Buhmann, Stefan Yoshi (2018). Medium-assisted dispersion forces..
 • Grini, Sigbjørn; Ross, Nils; Liu, Xin; Platzer-Björkman, Charlotte; Persson, Clas & Vines, Lasse (2018). How is oxygen introduced in Cu2ZnSnS4 solar cell processing?.
 • Grini, Sigbjørn; Ross, Nils; Platzer-Björkman, Charlotte; Persson, Clas & Vines, Lasse (2018). Low temperature incorporation of selenium in Cu2ZnSnS4: Diffusion and nucleation.
 • Grini, Sigbjørn; Ross, Nils; Sopiha, Kostiantyn; Liu, Xin; Persson, Clas; Platzer-Björkman, Charlotte & Vines, Lasse (2018). Introduction of oxygen into kesterite processing.
 • Malyi, Oleksandr; Sopiha, Kostiantyn & Persson, Clas (2018). Tailoring electronic properties of low-dimensional P-based systems by utilizing phosphorene reactivity.
 • Persson, Clas (2018). Copper-based chalcogenides for ultrathin inorganic solar cells.
 • Persson, Clas (2018). Cu‐X-chalcogenides for ultrathin solar cells.
 • Sopiha, Kostiantyn; Malyi, Oleksandr; Persson, Clas & Wu, Ping (2018). Defect Compensation in SnO2: Role of Surface Oxygen Defects.
 • Sopiha, Kostiantyn; Malyi, Oleksandr; Persson, Clas & Wu, Ping (2018). Defect Compensation in n-type SnO2 by Oxygen Adsorption.
 • Thiyam, Priyadarshini; Parashar, Prachi; Shajesh, Kuloth Vayalombron; Malyi, Oleksandr; Boström, Mathias; Kimball, Milton A.; Brevik, Iver Håkon; Forsman, Jan & Persson, Clas (2018). Control of the sign and magnitude of Casimir-Lifshitz torque by material manipulation and intervening liquid medium..
 • Chen, Rongzhen; Crovetto, Andrea & Persson, Clas (2017). Optimizing the Cu-Sn-S Compounds to Design Thin Solar Cells.
 • Chen, Rongzhen & Persson, Clas (2017). Exploring the Optical Properties of Earth-Abundant Chalcogenide Absorbers.
 • Chen, Rongzhen & Persson, Clas (2017). New Potential Materials for Solar Cells. Advanced Science News.
 • Chen, Rongzhen; Scragg, Jonathan; Platzer-Björkman, Charlotte & Persson, Clas (2017). Exploring the Optical Properties of Earth-Abundant Chalcogenide Absorbers.
 • Malyi, Oleksandr; Chen, Rongzhen & Persson, Clas (2017). Tailoring electronic and optical properties of semiconductors by amorphization.
 • Baldissera, Gustavo & Persson, Clas (2017). ZnO-GaN alloys for energy materials.
 • Berland, Kristian; Eliassen, Simen Nut Hansen; Schrade, Matthias; Tofan, Raluca; Guzik, Matylda Natalia; Gunnæs, Anette Eleonora; Finstad, Terje; Katre, Anikta; Madsen, Georg; Persson, Clas & Løvvik, Ole Martin (2017). Using theory to understand thermoelectric materials.
 • Berland, Kristian; Løvvik, Ole Martin & Persson, Clas (2017). How hybrid exchange affects thermoelectric transport properties of GaAs, PbTe, Cu2Se, and half Heuslers: Accurate grid sampling enabled with a corrected k.p scheme.
 • Berland, Kristian & Persson, Clas (2017). Computing accurate dielectric functions and transport properties of semiconductors with help of a new k.p based interpolation scheme.
 • Berland, Kristian & Persson, Clas (2017). The need for dense Brillouin zone sampling in transport and optical calculations... and how to deal with it.
 • Berland, Kristian; Zamulko, Sergii & Persson, Clas (2017). Comparison of hybrid functional and GGA for transport and excited-state properties of bulk semiconductors.
 • Berland, Kristian; Zamulko, Sergii & Persson, Clas (2017). Resolving fine features of the dielectric function: Computational issues and opportunities.
 • Grini, Sigbjørn; Ross, Nils; Larsen, Jes; Platzer-Björkman, Charlotte; Persson, Clas & Vines, Lasse (2017). Na in Cu2ZnSn(S,Se)4 - Using sodium to improve the performance of thin film solar cells.
 • Grini, Sigbjørn; Ross, Nils; Platzer-Björkman, Charlotte; Persson, Clas & Vines, Lasse (2017). Sodium diffusion in Cu2ZnSnS4.
 • Grini, Sigbjørn; Ross, Nils; Platzer-Björkman, Charlotte; Persson, Clas & Vines, Lasse (2017). Sodium diffusion in Cu2ZnSnS4.
 • Guzik, Matylda N.; Schrade, Matthias; Tofan, Raluca; Berland, Kristian; Gunnæs, Anette Eleonora; Persson, Clas; Sørby, Magnus Helgerud & Hauback, Bjørn (2017). Structural Investigation of Ti1-xHfxNiySn Half-Heusler Compounds.
 • Iordanidou, Konstantina; Houssa, M.; Kioseoglou, J; Afanas’ev, V.; Stesmans, A. & Persson, Clas (2017). Defective and oxidized InSe monolayers.
 • Løvvik, Ole Martin; Shulumba, Nina; Hellman, Olle; Persson, Clas & Berland, Kristian (2017). Predicted figure-of-merit of half-Heusler alloys - importance of scattering mechanisms.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. jan. 2011 13:25 - Sist endret 27. jan. 2021 17:25