BATE - The Basic and Applied ThermoElectrics inititative

Om prosjektet

Bate-initiativet* ble startet i 2007 for å organsre en voksende aktivitet innen termoelektriske materialer. Se de engelske sidene for mer informasjon.

 

* bate -n (dial., litt.) gagn; fordel (mest i uttr.): til bate for. Etym.: gno. bati

Publisert 14. feb. 2011 09:44 - Sist endret 2. mars 2016 09:52