Ole Martin Løvvik

Professor II - Strukturfysikk
Bilde av Ole Martin Løvvik
English version of this page
Telefon +47 22840689
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken Gaustadalleen 21 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Jeg driver med parameterfri modellering av materialer relevant for ny energiteknologi. Hovedteknikken er såkalt density functional theory (DFT), som gir oss anledning til å forutsi grunnleggende egenskaper hos materialer basert på kjente og hypotetiske krystallstrukturer. Eksempler på egenskaper som kan beregnes:

 • Elektronisk båndstruktur
 • Krystallstrukturer
 • Overflatestrukturer og reaksjoner på overflater
 • Defekter og nanostrukturer
 • Transportegenskaper (Seebeck-koeffisient osv.)
 • Fonondispersjon (for temperaturavhengige egenskaper)
 • Kinetiske barrierer (til reaksjonshastighet, diffusjon osv.)
 • Molekyldynamikk (simulering av atomære prosesser ved gitt temperatur)

Aktiviteten er hovedsakelig innenfor følgende materialområder:

 • Termoelektriske materialer
 • Hydrider for hydrogenlagring
 • Oksider og brenselceller
 • Halvledere og solceller
 • Membraner for hydrogenseparasjon
 • Metaller og legeringer
 • Nanomaterialer av karbon.

Undervisning

Jeg har i de siste årene undervist i FYS-MENA4111

Bakgrunn

Jeg har hovedstilling som forsker ved SINTEF Materialer og kjemi, kontorplass i Forskningsveien 1 i Oslo (400 m fra Forskningsparken). Tidligere arbeidserfaring:

 • Førsteamanuensis II, Fysisk institutt, UiO jan. 2008 – d.d.
 • Postdoktorstipendiat, Institutt for energiteknikk, Kjeller juli 2006 – mai 2008.
 • Konsulent, Norges forskningsråd feb. 2006 – nov. 2006
 • Fødselspermisjon, Kjelsås m/omegn apr. 2004 – aug. 2004
 • Forsker, Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, UiO jan. 2004 – des. 2007
 • Postdoktorstipendiat, Fysisk institutt, UiO og Institutt for energiteknikk, Kjeller jan. 2002 – des. 2003
 • Førsteamanuensis, Norges Landbrukshøgskole aug. 2001 – des. 2001
 • Fødselspermisjon, Kjelsås m/omegn apr. 2000 – juli 2000
 • Postdoktorstipendiat, Fysisk institutt, UiO aug. 1999 – des. 2001
 • Siviltjeneste som distriktsmusiker, Nordreisa kommune aug. 1998 – aug. 1999
 • Fødselspermisjon, Kjelsås m/omegn jan. 1997 – mai 1997
 • Komponist og tekstforfatter, blant annet musikalen «Vasshjulets herrer» jan. 1996, 2008.
 • Frilansmusiker, diverse turneer (tilsammen ca. 6 måneder), Rikskonsertene jan. 1994 – aug. 1996
 • Utdanningsstipendiat, Fysisk institutt, UiO aug. 1993 – juli 1998
 • Undervisning i forskjellige begynnerkurs og doktorgradskurs, Fysisk institutt, UiO jan. 1992 – des. 1995

Utdanning:

 • Dr.scient. i energifysikk, Fysisk institutt, UiO juni 1998
 • Cand.scient. i teoretisk fysikk, Fysisk institutt, UiO jan. 1993
 • Grunnfag i musikk, UiO des. 1988

Samarbeid

En rekke nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Aktive forbindelser med forskere i Oslo, Gjøvik, Trondheim, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Østerrike, England, Spania, Italia, USA, Japan og Kina.

Emneord: Materialvitenskap og -teknologi, Fornybar Energi, Modellering og simulering, Nano- og mikroteknologi

Publikasjoner

 • Amundsen, Monika; Pike, Nicholas; Løvvik, Ole Martin; Almeida Carvalho, Patricia & Gunnæs, Anette Eleonora (2022). New structure and insight on the phase transition within the Cu-Pd-Sn system with 25 at. % Sn. Materialia. ISSN 2589-1529. 24, s. 1–6. doi: 10.1016/j.mtla.2022.101461.
 • Tranås, Rasmus André; Løvvik, Ole Martin & Berland, Kristian (2022). Attaining Low Lattice Thermal Conductivity in Half-Heusler Sublattice Solid Solutions: Which Substitution Site Is Most Effective? Journal of Electronic Materials. ISSN 0361-5235. doi: 10.3390/electronicmat3010001.
 • Mayandi, Jeyanthinath; Finstad, Terje Gunnar; Dahl, Øystein; Ponniah, Vajeeston; Schrade, Matthias & Løvvik, Ole Martin [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Thin films made by reactive sputtering of high entropy alloy FeCoNiCuGe: Optical, electrical and structural properties. Thin Solid Films. ISSN 0040-6090. 744(139083). doi: 10.1016/j.tsf.2022.139083. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bazioti, Kalliopi; Løvvik, Ole Martin; Poulia, Anthoula; Almeida Carvalho, Patricia; S. Azar, Amin & Mikheenko, Pavlo [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Probing the structural evolution and its impact on magnetic properties of FeCoNi(AlMn)x high-entropy alloy at the nanoscale. Journal of Alloys and Compounds. ISSN 0925-8388. 910, s. 1–12. doi: 10.1016/j.jallcom.2022.164724. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mayandi, Jeyanthinath; Schrade, Matthias; Ponniah, Vajeeston; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Lind, Anna Maria & Sunding, Martin Fleissner [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2022). High entropy alloy CrFeNiCoCu sputter deposited films: Structure, electrical properties, and oxidation. Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films. ISSN 0734-2101. 40. doi: 10.1116/6.0001394. Fulltekst i vitenarkiv
 • Amici, Julia; Asinari, Pietro; Ayerbe, Elixabete; Barboux, Philippe; Bayle-Guillemaud, Pascale & Behm, R. Juergen [Vis alle 49 forfattere av denne artikkelen] (2022). A Roadmap for Transforming Research to Invent the Batteries of the Future Designed within the European Large Scale Research Initiative BATTERY 2030+. Advanced Energy Materials. ISSN 1614-6832. 12. doi: 10.1002/aenm.202102785. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mayandi, Jeyanthinath; Finstad, Terje Gunnar; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Vasquez, Geraldo Cristian; Sunding, Martin Fleissner & Løvvik, Ole Martin [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Controlling the Electrical Properties of Reactively Sputtered High Entropy Alloy CrFeNiCoCu Films. Journal of Electronic Materials. ISSN 0361-5235. 51, s. 803–812 . doi: 10.1007/s11664-021-09343-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tranås, Rasmus André; Løvvik, Ole Martin; Tomic, Oliver & Berland, Kristian (2021). Lattice thermal conductivity of half-Heuslers with density functional theory and machine learning: Enhancing predictivity by active sampling with principal component analysis. Computational Materials Science. ISSN 0927-0256. 202. doi: 10.1016/j.commatsci.2021.110938. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berland, Kristian; Løvvik, Ole Martin & Tranås, Rasmus André (2021). Discarded gems: Thermoelectric performance of materials with band gap emerging at the hybrid-functional level. Applied Physics Letters. ISSN 0003-6951. 119(8). doi: 10.1063/5.0058685. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bernal, Fabian Leonardo Martinez; Lundvall, Fredrik; Kumar, Susmit; Hansen, Per-Anders S.; Wragg, David S. & Fjellvåg, Helmer [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Jahn-Teller active fluoroperovskites ACrF3 (A=Na+, K+): Magnetic and thermo-optical properties. PHYSICAL REVIEW MATERIALS. ISSN 2475-9953. 5(6). doi: 10.1103/PhysRevMaterials.5.064420. Fulltekst i vitenarkiv
 • Polfus, Jonathan; Peters, Thijs; Bredesen, Rune & Løvvik, Ole Martin (2021). Vacancy diffusion in palladium hydrides. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP. ISSN 1463-9076. 23(24), s. 13680–13686. doi: 10.1039/d1cp01960k. Fulltekst i vitenarkiv
 • Graff, Joachim Seland; Schuler, Raphael; Song, Xin; Castillo-Hernandez, Gustavo; Skomedal, Gunstein & Enebakk, Erik [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Fabrication of a Silicide Thermoelectric Module Employing Fractional Factorial Design Principles. Journal of Electronic Materials. ISSN 0361-5235. 50, s. 4041–4049. doi: 10.1007/s11664-021-08902-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Løvvik, Ole Martin; Flage-Larsen, Espen & Skomedal, Gunstein (2020). Screening of thermoelectric silicides with atomistic transport calculations. Journal of Applied Physics. ISSN 0021-8979. 128. doi: 10.1063/5.0008198. Fulltekst i vitenarkiv
 • Polfus, Jonathan Marc; Løvvik, Ole Martin; Bredesen, Rune & Peters, Thijs (2020). Hydrogen induced vacancy clustering and void formation mechanisms at grain boundaries in palladium. Acta Materialia. ISSN 1359-6454. 195, s. 708–719. doi: 10.1016/j.actamat.2020.06.007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bernal, Fabian Leonardo Martinez; Sottmann, Jonas; Wragg, David; Fjellvåg, Helmer; Fjellvåg, Øystein & Drathen, Christina [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Structural and magnetic characterization of the elusive Jahn-Teller active NaCrF3. PHYSICAL REVIEW MATERIALS. ISSN 2475-9953. 4(5). doi: 10.1103/PhysRevMaterials.4.054412. Fulltekst i vitenarkiv
 • Remonato, Filippo; Løvvik, Ole Martin & Flage-Larsen, Espen (2019). Effectiveness of Neural Networks for Research on Novel Thermoelectric Materials. A Proof of Concept. Nordic Artificial Intelligence Research and Development: Third Symposium of the Norwegian AI Society, NAIS 2019. Springer. ISSN 978-3-030-35664-4. s. 69–77. doi: 10.1007/978-3-030-35664-4_7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zhang, H.; Hippalgaonkar, K.; Buonassisi, T.; Løvvik, Ole Martin; Sagvolden, Espen & Ding, D. (2019). Machine Learning for Novel Thermal-Materials Discovery: Early Successes, Opportunities, and Challenges. Engineered Science. ISSN 2576-988X. 2, s. 1–8. doi: 10.30919/esee8c209.
 • Berland, Kristian; Shulumba, Nina; Hellman, Olle; Persson, Clas & Løvvik, Ole Martin (2019). Thermoelectric transport trends in group 4 half-Heusler alloys. Journal of Applied Physics. ISSN 0021-8979. 126(14), s. 1–15. doi: 10.1063/1.5117288. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsson, Andreas; Tollefsen, Torleif Andre; Løvvik, Ole Martin & Aasmundtveit, Knut (2019). A Review of Eutectic Au-Ge Solder Joints. Metallurgical and Materials Transactions A. ISSN 1073-5623. 50(10), s. 4632–4641. doi: 10.1007/s11661-019-05356-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bondevik, Tarjei; Ness, Heine Håland; Bazioti, Kalliopi; Norby, Truls Eivind; Løvvik, Ole Martin & Koch, Christoph T. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Investigation of the electrostatic potential of a grain boundary in Y-substituted BaZrO3 using inline electron holography. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP. ISSN 1463-9076. 21(32), s. 17662–17672. doi: 10.1039/c9cp02676b. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pike, Nicholas & Løvvik, Ole Martin (2019). Calculation of the anisotropic coefficients of thermal expansion: A first-principles approach. Computational Materials Science. ISSN 0927-0256. 167, s. 257–263. doi: 10.1016/j.commatsci.2019.05.045. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bondevik, Tarjei; Kuwabara, Akihide & Løvvik, Ole Martin (2019). Application of machine learning-based selective sampling to determine BaZrO3 grain boundary structures . Computational Materials Science. ISSN 0927-0256. 164, s. 57–65. doi: 10.1016/j.commatsci.2019.03.054. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pike, Nicholas; Matt, Amina & Løvvik, Ole Martin (2019). Determining the Optimal Phase-Change Material via High-Throughput Calculations. MRS Advances. ISSN 2059-8521. doi: 10.1557/adv.2019.235.
 • Almeida Carvalho, Patricia; Thøgersen, Annett; Ma, Quanbao; Wright, Daniel Nilsen; Diplas, Spyridon & Galeckas, Augustinas [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2018). Boron-doping of cubic SiC for intermediate band solar cells: a scanning transmission electron microscopy study. SciPost Physics. ISSN 2542-4653. 5(3). doi: 10.21468/SciPostPhys.5.3.021.
 • Larsson, Andreas; Tollefsen, Torleif Andre; Aasmundtveit, Knut & Løvvik, Ole Martin (2018). Liquid Solid Diffusion (LSD) Bonding. A novel joining technology, 2017 21st European Microelectronics and Packaging Conference (EMPC) & Exhibition. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). ISSN 978-1-5386-2309-1. doi: 10.23919/EMPC.2017.8346886.
 • Thøgersen, Annett; Jensen, Ingvild Julie Thue; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Røyset, Arne Karstein; Løvvik, Ole Martin & Ulyashin, Alexander [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Valence charge distribution in homogenous silicon-aluminium thin-films. Journal of Physics: Condensed Matter. ISSN 0953-8984. 30:35502(33), s. 1–11. doi: 10.1088/1361-648X/aad216. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensen, Ingvild Julie Thue; Olden, Vigdis & Løvvik, Ole Martin (2018). Decohesion Energy of ? 5 (012) Grain Boundaries in Ni as Function of Hydrogen Content. Metallurgical and Materials Transactions A. ISSN 1073-5623. s. 1–6. doi: 10.1007/s11661-018-4982-8.
 • Tabib, Mandar; Løvvik, Ole Martin; Johannessen, Kjetil Andre; Rasheed, Adil; Sagvolden, Espen & Rustad, Anne Marthine (2018). Discovering Thermoelectric Materials Using Machine Learning: Insights and Challenges. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 11139 LNCS, s. 392–401. doi: 10.1007/978-3-030-01418-6_39. Fulltekst i vitenarkiv
 • Løvvik, Ole Martin & Berland, Kristian (2018). Predicting the thermoelectric figure-of-merit from first principles. Materials Today: Proceedings. ISSN 2214-7853. 5(4), s. 10227–10234. doi: 10.1016/j.matpr.2017.12.269.
 • Løvvik, Ole Martin; Zhao, Dongdong; Li, Yanjun; Bredesen, Rune & Peters, Thijs (2018). Grain boundary segregation in Pd-Cu-Ag alloys for high permeability hydrogen separation membranes. Membranes. ISSN 2077-0375. 8(3). doi: 10.3390/membranes8030081. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Tranås, Rasmus André; Løvvik, Ole Martin & Berland, Kristian (2022). Material Informatics: Machine Learning with Active Sampling for Small Training Sets.
 • Tranås, Rasmus André; Løvvik, Ole Martin & Berland, Kristian (2022). Finding Low Lattice Thermal Conductivity Compounds in Materials Space: Machine Learning with Active Sampling .
 • Tranås, Rasmus André; Løvvik, Ole Martin & Berland, Kristian (2022). Alloying leads to drastic reduction of lattice thermal conductivity of half-Heusler compounds.
 • Tranås, Rasmus André; Berland, Kristian; Tomic, Oliver & Løvvik, Ole Martin (2022). Discovering Energy Materials: Low Thermal Conductivity Thermoelectric Compounds and Barocaloric Compounds.
 • Løvvik, Ole Martin; Schrade, Matthias; Grimenes, Øven Andreas; Tranås, Rasmus André & Berland, Kristian (2022). Predictive screening for thermoelectric properties using atomic-scale simulations and machine learning tools.
 • Løvvik, Ole Martin (2022). Abels tårn: Artig underholdning eller nyttig kunnskap?
 • Løvvik, Ole Martin (2022). Jordvarme, kjernekraft og batterier. [Radio]. Intervju i Abels tårn, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2021). Pepperkakehus, stearinlys og sprø ribbe. [Radio]. Intervju i Abels tårn, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2021). Vi skal utvikle materialer for fornybar energi ti ganger raskere enn i dag. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926. 4/2021, s. 21–22.
 • Løvvik, Ole Martin (2021). Magneter, solceller og isbiter. [Radio]. Abels tårn, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2021). Screening of materials for thermoelectric conversion of heat into electricity.
 • Løvvik, Ole Martin (2021). Casting Materials Acceleration Platform and the accelerated search for thermoelectric materials.
 • S. Azar, Amin; Schrade, Matthias; Graff, Joachim Seland; Flage-Larsen, Espen; Løvvik, Ole Martin & Belle, Branson [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Structural and magnetic performance of soft magnets based on FeCoNiMnAl additively manufactured high entropy alloys.
 • Bazioti, Kalliopi; Poulia, Anthoula; Løvvik, Ole Martin; S. Azar, Amin; Mikheenko, Pavlo & Diplas, Spyridon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Structural evolution of FeCoNi(AlMn)x high-entropy alloy and impact on magnetic properties: nano-scale STEM-EELS investigations.
 • Mayandi, Jeyanthinath; Finstad, Terje; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Vasque, Giovanni; Sunding, Martin Fleissner & Løvvik, Ole Martin [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Engineering Electrical Properties of Reactively Sputtered High Entropy Alloy CrFeNiCoCu Films.
 • Bazioti, Kalliopi; Poulia, Anthoula; Løvvik, Ole Martin; S. Azar, Amin; Mikheenko, Pavlo & Diplas, Spyridon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Advanced Scanning Transmission Electron Microscopy investigations of FeCoNi(AlMn)x high-entropy alloy: nanoscale structure and impact on magnetic properties.
 • Bazioti, Kalliopi; Poulia, Anthoula; Løvvik, Ole Martin; Almeida Carvalho, Patricia; S. Azar, Amin & Mikheenko, Pavlo [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). STEM-EELS investigations and Lorentz microscopy unravelling the structural evolution of FeCoNi(AlMn)x high-entropy alloy and its impact on magnetic properties.
 • Tranås, Rasmus André; Løvvik, Ole Martin; Tomic, Oliver & Berland, Kristian (2021). Active sample selection for finding low lattice thermal conductivity materials using machine learning .
 • Løvvik, Ole Martin (2021). Effektivitet og pris av batterier i batteribanker og nettbrett. [Radio]. Intervju i Abels tårn, NRK P2.
 • Tranås, Rasmus André; Berland, Kristian; Løvvik, Ole Martin & Tomic, Oliver (2021). Fingerprints of low lattice thermal conductivity compounds: half-Heusler case study and beyond.
 • Løvvik, Ole Martin (2021). Volum av Li-batterier og horisontale raketter. [Radio]. Intervju i Abels tårn, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2020). Uranglassur og enorme vindmøller. [Radio]. Intervju i Abels tårn, NRK P2.
 • Jemterud, Torkild; Danielsen, Anne; Brodal, Per; Løvvik, Ole Martin; Goodwin, Morten & Knudsen, Pål Moddi (2020). Abels tårn: En følsom AI tester visesang.
 • Løvvik, Ole Martin (2020). Elektronikk i varme omgivelser og termoelektriske generatorer. [Radio]. Intervju i Abels tårn, NRK P2.
 • Jeyanthinath, Mayandi; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Dahl, Øystein; Sunding, Martin Fleissner; Sagvolden, Espen & Flage-Larsen, Espen [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2020). Functional Properties of CrFeCoNiCu and GeFeCoNiCu oxides.
 • Løvvik, Ole Martin; Graff, Joachim Seland; Schrade, Matthias; Sunding, Martin Fleissner; Wright, Daniel Nilsen & Song, Xin [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Silicide module produced in the TESil project.
 • Løvvik, Ole Martin (2020). Palladium membranes for hydrogen separation - interesting for nanoparticles?
 • Løvvik, Ole Martin (2020). Energy Conversion Using Phase Transformations.
 • Løvvik, Ole Martin (2020). Mission Innovation – inspiration for new infrastructure in Norway.
 • Mayandi, Jeyanthinath; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Sagvolden, Espen; Sunding, Martin Fleissner; Dahl, Øystein & Schrade, Matthias [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2019). Structural and Electrical Properties of Sputtered HEA Thin Films of CrFeCoNiCu and their Oxidation Studies.
 • Mayandi, Jeyanthinath; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Sunding, Martin Fleissner; Schrade, Matthias; Deuermeier, J. & Fortunato, E. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Physical properties of sputtered CrFeCoNiCu thin films on quartz substrate.
 • Løvvik, Ole Martin; Flage-Larsen, Espen & Skomedal, Gunstein (2019). Atomistic simulations and machine learning methods for development of thermoelectric materials.
 • Løvvik, Ole Martin (2019). Batteriteknologi. [Radio]. Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2019). Hvor miljøvennlig er en elbil? [Radio]. Intervju i Abels Tårn, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2019). Nye løsninger for å lage strøm av spillvarme kan gi muligheter for norsk industri. Kommentarer i artikkelen. Teknisk Ukeblad. ISSN 0040-2354.
 • Løvvik, Ole Martin; Berland, Kristian; Remonato, Filippo; Sagvolden, Espen; Flage-Larsen, Espen & Schrade, Matthias [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2019). Screening thermoelectric materials with ab initio atomistic modelling and machine learning techniques.
 • Løberg, Monika; Karlsen, Ole Bjørn; Løvvik, Ole Martin; Almeida Carvalho, Patricia & Gunnæs, Anette Eleonora (2019). Characterization of phase transformations within the Cu-Pd-Sn system - a possible shape memory alloy for energy conversion.
 • Løberg, Monika; Pike, Nicholas; Almeida Carvalho, Patricia; Karlsen, Ole Bjørn; Løvvik, Ole Martin & Gunnæs, Anette Eleonora (2019). Martensitic-like phase transformations within the Cu-Pd-Sn system .
 • Løberg, Monika; Løvvik, Ole Martin; Almeida Carvalho, Patricia; Karlsen, Ole Bjørn & Gunnæs, Anette Eleonora (2019). Phase Transformations within the Cu-Pd-Sn system.
 • Løberg, Monika; Pike, Nicholas; Karlsen, Ole Bjørn; Almeida Carvalho, Patricia; Løvvik, Ole Martin & Gunnæs, Anette Eleonora (2019). Characterization of phase transforming, Heusler based (Cu-Pd-Sn), alloys for energy harvesting. .
 • Sunding, Martin Fleissner; Løberg, Monika; S. Azar, Amin; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Almeida Carvalho, Patricia & Karlsen, Ole Bjørn [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). The Need for a Multi-Technique Approach in the Search for New Phase-Transforming Materials.
 • Mayandi, Jeyanthinath; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Dahl, Øystein; Sunding, Martin Fleissner; Sagvolden, Espen & Schrade, Matthias [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2019). Exploring functional properties of high entropy oxides.
 • Løvvik, Ole Martin (2019). Introduction to the COMET project.
 • Mayandi, Jeyanthinath; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Sagvolden, Espen; Sunding, Martin Fleissner; Dahl, Øystein & Schrade, Matthias [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2019). Development of sputtered HEA thin films and their functional properties .
 • Løvvik, Ole Martin (2019). Hvor sikker er en hydrogenbil? [TV]. Intervju i Dagsrevyen, NRK1.
 • Jemterud, Torkild; Joner, Erik; van Oort, Bob; Dyrrdal, Anita Verpe & Løvvik, Ole Martin (2019). Abels tårn om klima. [Radio]. NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2019). Klimasending fra Eidsvolls plass om bærekraft og fornybar energi. [Radio]. Intervju i Abels tårn, NRK2.
 • Løvvik, Ole Martin (2019). Hvor blir kiloene av, grunnstoffer i periodesystemet. [TV]. Intervju i Abels tårn, NRK2.
 • Løvvik, Ole Martin (2019). Lys om vinteren, hvor blir kiloene av, grunnstoffer i periodesystemet. [Radio]. Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2019). Hvor mye kobber trenger vi egentlig til fornybar energiteknologi? [Radio]. Intervju i Radio Nova.
 • Løvvik, Ole Martin (2019). Følelser redder miljøet? Om kobbergruven ved Repparfjorden. [Radio]. Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2019). Batterier i kulda, luftmotstand hos skihoppere og sang i dusjen. [Radio]. Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Pike, Nicholas; Matt, Amina & Løvvik, Ole Martin (2019). Determining the Optimal Phase-Change Material via High-Throughput Calculations.
 • Tabib, Mandar & Løvvik, Ole Martin (2018). Algoritme på grønn materialjakt. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Løvvik, Ole Martin (2018). Dette flyet flyr uten noen bevegelige deler. [Internett]. Kommentar i forskning.no.
 • Tabib, Mandar; Løvvik, Ole Martin; Johannessen, Kjetil Andre; Rasheed, Adil; Sagvolden, Espen & Rustad, Anne Marthine (2018). Discovering Thermoelectric Materials Using Machine Learning: Insights and Challenges. .
 • Løvvik, Ole Martin (2018). Moderne metoder innen modellering og maskinlæring kan gi nye løsninger for energieffektivisering og utnyttelse av spillvarme.
 • Løvvik, Ole Martin (2018). CLEAN ENERGY FET Flagship.
 • Løvvik, Ole Martin (2018). Thermoelectric materials for energy harvesting – high-throughput screening using new tools.
 • Løvvik, Ole Martin (2018). High-throughput search for heat harvesting materials.
 • Løvvik, Ole Martin (2018). Stålskjeer, suppe og sykkelritt. [TV]. Abels tårn, NRK2.
 • Løvvik, Ole Martin (2018). Svenske forskere har designet et molekyl som gjør det mulig å lagre solvarme i 18 år. [Tidsskrift]. Kommentar i Teknisk Ukeblad.
 • Løvvik, Ole Martin (2018). Karakterisering av stålskjeer, varm suppe og sykkelritt. [Radio]. Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin; Wenner, Sigurd & Ringdalen, Inga Gudem (2018). Fundamental Studies of Precipitates as Strengthening Agents in Aluminium Alloys.
 • Bondevik, Tarjei & Løvvik, Ole Martin (2018). Applying Machine Learning-based Selective Sampling to determine Grain Boundary Structures.
 • Løberg, Monika; Løvvik, Ole Martin & Gunnæs, Anette Eleonora (2018). Energy Conversion using Phase Transforming Materials - the Cu-Pd-Sn system.
 • Nyberg, Fredrik; Løvvik, Ole Martin & Persson, Clas (2020). Ab initio calculation of the coefficient of thermal expansion and the secondary pyroelectric vector. Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 • Mjærum, Dagfinn Olaf Øvrevik; Persson, Clas; Berland, Kristian & Løvvik, Ole Martin (2019). Layer Stacking and Electronic Properties of Hexagonal Covalent Organic Frameworks - A Computational Investigation with van der Waals Density Functional Theory. Fysisk institutt, Universitetet i Oslo.
 • Both, Kevin Gregor; Norby, Truls Eivind; Bjørheim, Tor Svendsen & Løvvik, Ole Martin (2019). Cu2O – ZnO p-n Junctions: Thermodynamics, Structure, and Properties – an Experimental and Theoretical Study. Fysisk institutt, Universitetet i Oslo.
 • Frøen, Emil Herman; Norby, Truls Eivind; Bjørheim, Tor Svendsen & Løvvik, Ole Martin (2019). Coexistent Oxide p-n Junctions: DFT Analysis of Interfaces Between Nickel Oxide and Zinc Oxide. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 12:24 - Sist endret 23. juni 2011 15:11

Prosjekter

Forskergrupper