Ole Martin Løvvik

Professor II - Strukturfysikk
Bilde av Ole Martin Løvvik
English version of this page
Telefon +47-22840689
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken Gaustadalleen 21 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Jeg driver med parameterfri modellering av materialer relevant for ny energiteknologi. Hovedteknikken er såkalt density functional theory (DFT), som gir oss anledning til å forutsi grunnleggende egenskaper hos materialer basert på kjente og hypotetiske krystallstrukturer. Eksempler på egenskaper som kan beregnes:

 • Elektronisk båndstruktur
 • Krystallstrukturer
 • Overflatestrukturer og reaksjoner på overflater
 • Defekter og nanostrukturer
 • Transportegenskaper (Seebeck-koeffisient osv.)
 • Fonondispersjon (for temperaturavhengige egenskaper)
 • Kinetiske barrierer (til reaksjonshastighet, diffusjon osv.)
 • Molekyldynamikk (simulering av atomære prosesser ved gitt temperatur)

Aktiviteten er hovedsakelig innenfor følgende materialområder:

 • Termoelektriske materialer
 • Hydrider for hydrogenlagring
 • Oksider og brenselceller
 • Halvledere og solceller
 • Membraner for hydrogenseparasjon
 • Metaller og legeringer
 • Nanomaterialer av karbon.

Undervisning

Jeg har i de siste årene undervist i FYS-MENA4111

Bakgrunn

Jeg har hovedstilling som forsker ved SINTEF Materialer og kjemi, kontorplass i Forskningsveien 1 i Oslo (400 m fra Forskningsparken). Tidligere arbeidserfaring:

 • Førsteamanuensis II, Fysisk institutt, UiO jan. 2008 – d.d.
 • Postdoktorstipendiat, Institutt for energiteknikk, Kjeller juli 2006 – mai 2008.
 • Konsulent, Norges forskningsråd feb. 2006 – nov. 2006
 • Fødselspermisjon, Kjelsås m/omegn apr. 2004 – aug. 2004
 • Forsker, Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, UiO jan. 2004 – des. 2007
 • Postdoktorstipendiat, Fysisk institutt, UiO og Institutt for energiteknikk, Kjeller jan. 2002 – des. 2003
 • Førsteamanuensis, Norges Landbrukshøgskole aug. 2001 – des. 2001
 • Fødselspermisjon, Kjelsås m/omegn apr. 2000 – juli 2000
 • Postdoktorstipendiat, Fysisk institutt, UiO aug. 1999 – des. 2001
 • Siviltjeneste som distriktsmusiker, Nordreisa kommune aug. 1998 – aug. 1999
 • Fødselspermisjon, Kjelsås m/omegn jan. 1997 – mai 1997
 • Komponist og tekstforfatter, blant annet musikalen «Vasshjulets herrer» jan. 1996, 2008.
 • Frilansmusiker, diverse turneer (tilsammen ca. 6 måneder), Rikskonsertene jan. 1994 – aug. 1996
 • Utdanningsstipendiat, Fysisk institutt, UiO aug. 1993 – juli 1998
 • Undervisning i forskjellige begynnerkurs og doktorgradskurs, Fysisk institutt, UiO jan. 1992 – des. 1995

Utdanning:

 • Dr.scient. i energifysikk, Fysisk institutt, UiO juni 1998
 • Cand.scient. i teoretisk fysikk, Fysisk institutt, UiO jan. 1993
 • Grunnfag i musikk, UiO des. 1988

Samarbeid

En rekke nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Aktive forbindelser med forskere i Oslo, Gjøvik, Trondheim, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Østerrike, England, Spania, Italia, USA, Japan og Kina.

Emneord: Materialvitenskap og -teknologi, Fornybar Energi, Modellering og simulering, Nano- og mikroteknologi

Publikasjoner

 • Bondevik, Tarjei; Kuwabara, Akihide & Løvvik, Ole Martin (2019). Application of machine learning-based selective sampling to determine BaZrO3 grain boundary structures. Computational materials science.  ISSN 0927-0256.  164, s 57- 65 . doi: 10.1016/j.commatsci.2019.03.054
 • Bondevik, Tarjei; Ness, Heine H.; Bazioti, Kalliopi; Norby, Truls Eivind; Løvvik, Ole Martin; Koch, Christoph T. & Prytz, Øystein (2019). Investigation of the electrostatic potential of a grain boundary in Y-substituted BaZrO3 using inline electron holography. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP.  ISSN 1463-9076.  21, s 17662- 17672 . doi: 10.1039/c9cp02676b
 • Larsson, Andreas; Tollefsen, Torleif Andre; Løvvik, Ole Martin & Aasmundtveit, Knut (2019). A Review of Eutectic Au-Ge Solder Joints. Metallurgical and Materials Transactions. A.  ISSN 1073-5623.  50(10), s 4632- 4641 . doi: 10.1007/s11661-019-05356-0 Vis sammendrag
 • Pike, Nicholas & Løvvik, Ole Martin (2019). Calculation of the anisotropic coefficients of thermal expansion: A first-principles approach. Computational materials science.  ISSN 0927-0256.  167, s 257- 263 . doi: 10.1016/j.commatsci.2019.05.045
 • Pike, Nicholas; Matt, Amina & Løvvik, Ole Martin (2019). Determining the Optimal Phase-Change Material via High-Throughput Calculations. MRS Advances.  ISSN 2059-8521. . doi: 10.1557/adv.2019.235
 • Galeckas, Augustinas; Almeida Carvalho, Patricia; Ma, Quanbao; Azarov, Alexander; Hovden, Sigurd Slettemark; Thøgersen, Annett; Wright, Daniel Nilsen; Diplas, Spyridon; Løvvik, Ole Martin; Jokubavicius, Valdas; Sun, Jianwu; Syväjärvi, Mikael & Svensson, Bengt Gunnar (2018). Optical and microstructural investigation of heavy B-doping effects in sublimation-grown 3C-SiC. Materials Science Forum.  ISSN 0255-5476.  924, s 221- 224 . doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.924.221 Vis sammendrag
 • Jensen, Ingvild Julie Thue; Olden, Vigdis & Løvvik, Ole Martin (2018). Decohesion Energy of ? 5 (012) Grain Boundaries in Ni as Function of Hydrogen Content. Metallurgical and Materials Transactions. A.  ISSN 1073-5623.  s 1- 6 . doi: 10.1007/s11661-018-4982-8
 • Larsson, Andreas; Tollefsen, Torleif Andre; Aasmundtveit, Knut & Løvvik, Ole Martin (2018). Liquid Solid Diffusion (LSD) Bonding. A novel joining technology, In  2017 21st European Microelectronics and Packaging Conference (EMPC) & Exhibition.  IEEE.  ISBN 978-1-5386-2309-1.  Kapittel. Vis sammendrag
 • Løvvik, Ole Martin & Berland, Kristian (2018). Predicting the thermoelectric figure-of-merit from first principles. Materials Today: Proceedings.  ISSN 2214-7853.  5(4), s 10227- 10234 . doi: 10.1016/j.matpr.2017.12.269
 • Løvvik, Ole Martin; Zhao, Dongdong; Li, Yanjun; Bredesen, Rune & Peters, Thijs (2018). Grain boundary segregation in Pd-Cu-Ag alloys for high permeability hydrogen separation membranes. Membranes.  ISSN 2077-0375.  8(3) . doi: 10.3390/membranes8030081 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Peters, Thijs; Almeida Carvalho, Patricia; van Wees, J.F.; Overbeek, J.P.; Sagvolden, Espen; van Berkel, F.P.F.; Løvvik, Ole Martin & Bredesen, Rune (2018). Leakage evolution and atomic-scale changes in Pd-based membranes induced by long-term hydrogen permeation. Journal of Membrane Science.  ISSN 0376-7388.  563, s 398- 404 . doi: 10.1016/j.memsci.2018.06.008
 • Tabib, Mandar; Løvvik, Ole Martin; Johannessen, Kjetil Andre; Rasheed, Adil; Sagvolden, Espen & Rustad, Anne Marthine (2018). Discovering Thermoelectric Materials Using Machine Learning: Insights and Challenges. Lecture Notes in Computer Science.  ISSN 0302-9743.  11139 LNCS, s 392- 401 . doi: 10.1007/978-3-030-01418-6_39 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Thøgersen, Annett; Jensen, Ingvild Julie Thue; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Kjeldstad, Torunn; Martinez-Martinez, Diego; Løvvik, Ole Martin; Ulyashin, Alexander & Diplas, Spyridon (2018). Formation of nanoporous Si upon self-organized growth of Al and Si nanostructures. Nanotechnology.  ISSN 0957-4484.  29(31) . doi: 10.1088/1361-6528/aac36a Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thøgersen, Annett; Jensen, Ingvild Julie Thue; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Røyset, Arne Karstein; Løvvik, Ole Martin; Ulyashin, Alexander & Diplas, Spyridon (2018). Valence charge distribution in homogenous silicon-aluminium thin-films. Journal of Physics: Condensed Matter.  ISSN 0953-8984.  30:35502(33), s 1- 11 . doi: 10.1088/1361-648X/aad216
 • Zhao, Dongdong; Løvvik, Ole Martin; Marthinsen, Knut & Li, Yanjun (2018). Segregation of Mg, Cu and their effects on the strength of Al Σ5 (210)[001] symmetrical tilt grain boundary. Acta Materialia.  ISSN 1359-6454.  145, s 235- 246 . doi: 10.1016/j.actamat.2017.12.023
 • Eliassen, Simen Nut Hansen; Katre, Anikta; Madsen, Georg; Persson, Clas; Løvvik, Ole Martin & Berland, Kristian (2017). Lattice thermal conductivity of TixZryHf1−x−yNiSn half-Heusler alloys calculated from first principles: Key role of nature of phonon modes. Physical review B (PRB).  ISSN 2469-9950.  95(4) . doi: 10.1103/PhysRevB.95.045202 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jelle, Bjørn Petter; Alex Mofid, Sohrab; Gao, Tao; Grandcolas, Mathieu; Løvvik, Ole Martin; Bohne, Rolf André; Ng, Serina & Sagvolden, Espen (2017). The Quest for Nano Insulation Materials Applying Hollow Silica Nanospheres, In Daniel Quénard (ed.),  Proceedings of the 13th International Vacuum Insulation Symposium (IVIS 2017).  Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB).  Proceedings article.  s 21 - 22
 • Jelle, Bjørn Petter; Tilset, Bente Gilbu; Gao, Tao; Grandcolas, Mathieu; Løvvik, Ole Martin; Bohne, Rolf André; Alex Mofid, Sohrab; Ng, Serina & Sagvolden, Espen (2017). High-Performance Nano Insulation Materials for Energy-Efficient Buildings, In N N (ed.),  Proceedings of TechConnect World Innovation Conference 2017.  TechConnect.  ISBN 978-0-9975117-6-5.  Conference article.  s 289 - 292 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jensen, Ingvild Julie Thue; Gorantla, Sandeep Madhukar; Løvvik, Ole Martin; Gan, Jiantuo; Nguyen, Phuong Dan; Monakhov, Edouard; Svensson, Bengt Gunnar; Gunnæs, Anette Eleonora & Diplas, Spyridon (2017). Interface phenomena in magnetron sputtered Cu2O/ZnO heterostructures. Journal of Physics: Condensed Matter.  ISSN 0953-8984.  29(43) . doi: 10.1088/1361-648X/aa8799
 • Jones, Lewys; Wenner, Sigurd; Nord, Magnus Kristofer; Ninive, Per Harald; Løvvik, Ole Martin; Holmestad, Randi & Nellist, P.D. (2017). Optimising multi-frame ADF-STEM for high-precision atomic-resolution strain mapping. Ultramicroscopy.  ISSN 0304-3991.  179, s 57- 62 . doi: 10.1016/j.ultramic.2017.04.007 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jones, Lewys; Wenner, Sigurd; Nord, Magnus Kristofer; Ninive, Per Harald; Løvvik, Ole Martin; Marioara, Calin Daniel; Holmestad, Randi & Nellist, Peter (2017). Mapping the chemistry within, and the strain around, Al-alloy precipitates at atomic resolution by multi-frame scanning transmission electron microscopy. Microscopy and Microanalysis.  ISSN 1431-9276.  23, s 384- 385 . doi: 10.1017/S1431927617002604 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Larsson, Andreas; Tollefsen, Torleif Andre; Løvvik, Ole Martin & Aasmundtveit, Knut Eilif (2017). Thermoelectric module for high temperature application, In . IEEE (ed.),  2017 16th IEEE Intersociety Conference on Thermal and Thermomechanical Phenomena in Electronic Systems (ITherm 2017): Orlando, Florida, USA 30 May - 2 June 2017.  IEEE.  ISBN 978-1-5090-2995-2.  Conference paper. Vis sammendrag
 • Ma, Quanbao; Carvalho, Patricia; Galeckas, Augustinas; Azarov, Alexander; Hovden, Sigurd Slettemark; Thøgersen, Annett; Wright, Daniel Nilsen; Diplas, Spyridon; Løvvik, Ole Martin; Jokubavicius, Valdas; Sun, Jianwu; Syväjärvi, Mikael & Svensson, Bengt Gunnar (2017). Characterization of B-implanted 3C-SiC for intermediate band solar cells. Materials Science Forum.  ISSN 0255-5476.  897, s 299- 302 . doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.897.299 Vis sammendrag
 • Schrade, Matthias; Berland, Kristian; Eliassen, Simen Nut Hansen; Guzik, Matylda Natalia; Echevarria-Bonet, Cristina; Sørby, Magnus Helgerud; Jenus, Petra; Hauback, Bjørn; Tofan, Raluca; Gunnæs, Anette Eleonora; Persson, Clas; Løvvik, Ole Martin & Finstad, Terje (2017). The role of grain boundary scattering in reducing the thermal conductivity of polycrystalline XNiSn (X=Hf, Zr, Ti) half-Heusler alloys. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  7 . doi: 10.1038/s41598-017-14013-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Zhao, Dongdong; Løvvik, Ole Martin; Marthinsen, Knut & Li, Yanjun (2017). Combined effect of Mg and vacancy on the generalized planar fault energy of Al. Journal of Alloys and Compounds.  ISSN 0925-8388.  690, s 841- 850 . doi: 10.1016/j.jallcom.2016.08.203 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Zhao, Dongdong; Løvvik, Ole Martin; Marthinsen, Knut & Li, Yanjun (2017). Twinnability of Al–Mg alloys: A first-principles interpretation. Transactions of Nonferrous Metals Society of China.  ISSN 1003-6326.  27(6), s 1313- 1318 . doi: 10.1016/S1003-6326(17)60152-3 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Berland, Kristian; Song, Xin; Carvalho, Patricia; Persson, Clas; Finstad, Terje & Løvvik, Ole Martin (2016). Enhancement of thermoelectric properties by energy filtering: Theoretical potential and experimental reality in nanostructured ZnSb. Journal of Applied Physics.  ISSN 0021-8979.  119(12) . doi: 10.1063/1.4944716 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Chen, Xinzhi; Bleken, Francesca Lønstad; Løvvik, Ole Martin & Vullum-Bruer, Fride (2016). Comparing electrochemical perormance of transition metal silicate cathodes and chevrel phase Mo6S8 in the analogous rechargeable Mg-ion battery system. Journal of Power Sources.  ISSN 0378-7753.  321, s 76- 86 . doi: 10.1016/j.jpowsour.2016.04.094 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gan, Jiantuo; Gorantla, Sandeep Madhukar; Riise, Heine Nygard; Fjellvåg, Øystein Slagtern; Diplas, Spyridon; Løvvik, Ole Martin; Svensson, Bengt Gunnar; Monakhov, Edouard & Gunnæs, Anette Eleonora (2016). Structural properties of Cu2O epitaxial films grown on c-axis single crystal ZnO by magnetron sputtering. Applied Physics Letters.  ISSN 0003-6951.  108:152110(15), s 1- 5 . doi: 10.1063/1.4945985 Vis sammendrag
 • Gunnæs, Anette Eleonora; Gorantla, Sandeep Madhukar; Løvvik, Ole Martin; Gan, Jiantuo; Carvalho, Patricia; Svensson, Bengt Gunnar; Monakhov, Edouard; Bergum, Kristin; Jensen, Ingvild Julie Thue & Diplas, Spyridon (2016). Epitaxial strain-induced growth of CuO at Cu2O/ZnO interfaces. Journal of Physical Chemistry C.  ISSN 1932-7447.  120(41), s 23552- 23558 . doi: 10.1021/acs.jpcc.6b07197 Vis sammendrag
 • Jensen, Ingvild Julie Thue; Ulyashin, Alexander & Løvvik, Ole Martin (2016). Direct-to-indirect bandgap transitions in 〈 110 〉 silicon nanowires. Journal of Applied Physics.  ISSN 0021-8979.  119(1) . doi: 10.1063/1.4938063 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Jemterud, Torkild; Joner, Erik; van Oort, Bob; Dyrrdal, Anita Verpe & Løvvik, Ole Martin (2019, 24. mai). Abels tårn om klima. [Radio].  NRK P2.
 • Løberg, Monika; Karlsen, Ole Bjørn; Løvvik, Ole Martin; Almeida Carvalho, Patricia & Gunnæs, Anette Eleonora (2019). Characterization of phase transformations within the Cu-Pd-Sn system - a possible shape memory alloy for energy conversion.
 • Løberg, Monika; Løvvik, Ole Martin; Almeida Carvalho, Patricia; Karlsen, Ole Bjørn & Gunnæs, Anette Eleonora (2019). Phase Transformations within the Cu-Pd-Sn system.
 • Løberg, Monika; Pike, Nicholas; Almeida Carvalho, Patricia; Karlsen, Ole Bjørn; Løvvik, Ole Martin & Gunnæs, Anette Eleonora (2019). Martensitic-like phase transformations within the Cu-Pd-Sn system.
 • Løberg, Monika; Pike, Nicholas; Karlsen, Ole Bjørn; Almeida Carvalho, Patricia; Løvvik, Ole Martin & Gunnæs, Anette Eleonora (2019). Characterization of phase transforming, Heusler based (Cu-Pd-Sn), alloys for energy harvesting..
 • Løvvik, Ole Martin (2019, 01. februar). Batterier i kulda, luftmotstand hos skihoppere og sang i dusjen. [Radio].  Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2019, 26. februar). Følelser redder miljøet? Om kobbergruven ved Repparfjorden. [Radio].  Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2019, 16. april). Hvor blir kiloene av, grunnstoffer i periodesystemet. [TV].  Intervju i Abels tårn, NRK2.
 • Løvvik, Ole Martin (2019, 01. mars). Hvor mye kobber trenger vi egentlig til fornybar energiteknologi?. [Radio].  Intervju i Radio Nova.
 • Løvvik, Ole Martin (2019, 11. juni). Hvor sikker er en hydrogenbil?. [TV].  Intervju i Dagsrevyen, NRK1.
 • Løvvik, Ole Martin (2019). Introduction to the COMET project.
 • Løvvik, Ole Martin (2019, 24. mai). Klimasending fra Eidsvolls plass om bærekraft og fornybar energi. [Radio].  Intervju i Abels tårn, NRK2.
 • Løvvik, Ole Martin (2019, 12. april). Lys om vinteren, hvor blir kiloene av, grunnstoffer i periodesystemet. [Radio].  Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Mayandi, Jeyanthinath; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Dahl, Øystein; Sunding, Martin Fleissner; Sagvolden, Espen; Schrade, Matthias; Deuermeier, J.; Fortunato, Elvira; Diplas, Spyridon; Løvvik, Ole Martin; Finstad, Terje & Almeida Carvalho, Patricia (2019). Exploring functional properties of high entropy oxides. Vis sammendrag
 • Mayandi, Jeyanthinath; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Sagvolden, Espen; Sunding, Martin Fleissner; Dahl, Øystein; Schrade, Matthias; Deuermeier, J.; Fortunato, E.; Løvvik, Ole Martin; Diplas, Spyridon; Finstad, Terje & Calvaho, Patricia (2019). Development of sputtered HEA thin films and their functional properties.
 • Pike, Nicholas; Matt, Amina & Løvvik, Ole Martin (2019). Determining the Optimal Phase-Change Material via High-Throughput Calculations.
 • Sunding, Martin Fleissner; Løberg, Monika; S. Azar, Amin; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Almeida Carvalho, Patricia; Karlsen, Ole Bjørn; Pike, Nicholas; Gunnæs, Anette Eleonora; Diplas, Spyridon & Løvvik, Ole Martin (2019). The Need for a Multi-Technique Approach in the Search for New Phase-Transforming Materials. Vis sammendrag
 • Berland, Kristian; Eliassen, Simen Nut Hansen; Løvvik, Ole Martin; Persson, Clas & Schrade, Matthias (2018). Computational Engineering of Thermoelectric Materials.
 • Bondevik, Tarjei & Løvvik, Ole Martin (2018). Applying Machine Learning-based Selective Sampling to determine Grain Boundary Structures.
 • Løberg, Monika; Løvvik, Ole Martin & Gunnæs, Anette Eleonora (2018). Energy Conversion using Phase Transforming Materials - the Cu-Pd-Sn system.
 • Løberg, Monika; Løvvik, Ole Martin & Gunnæs, Anette Eleonora (2018). Martensitic like phase transformations in the Cu-Pd-Sn system.
 • Løvvik, Ole Martin (2018). CLEAN ENERGY FET Flagship.
 • Løvvik, Ole Martin (2018, 28. november). Dette flyet flyr uten noen bevegelige deler. [Internett].  Kommentar i forskning.no.
 • Løvvik, Ole Martin (2018, 28. februar). Følger av Trumps forhold til forskning. [Radio].  Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2018, 06. februar). Handlevogner og heliumtrompet. [TV].  Abels tårn, NRK2.
 • Løvvik, Ole Martin (2018, 02. februar). Handlevogner, teip og heliumtrompet. [Radio].  Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2018). High-throughput search for heat harvesting materials.
 • Løvvik, Ole Martin (2018, 28. september). Karakterisering av stålskjeer, varm suppe og sykkelritt. [Radio].  Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2018). Machine learning of energy materials.
 • Løvvik, Ole Martin (2018). Moderne metoder innen modellering og maskinlæring kan gi nye løsninger for energieffektivisering og utnyttelse av spillvarme.
 • Løvvik, Ole Martin (2018, 02. oktober). Stålskjeer, suppe og sykkelritt. [TV].  Abels tårn, NRK2.
 • Løvvik, Ole Martin (2018, 22. oktober). Svenske forskere har designet et molekyl som gjør det mulig å lagre solvarme i 18 år. [Tidsskrift].  Kommentar i Teknisk Ukeblad.
 • Løvvik, Ole Martin (2018). Thermoelectric materials for energy harvesting – high-throughput screening using new tools.
 • Løvvik, Ole Martin (2018). Thermoelectric materials for energy harvesting – new modelling tools with predictive power.
 • Løvvik, Ole Martin (2018, 17. januar). Trump ut av storsatsing på fornybar energi. [Radio].  Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin; Flage-Larsen, Espen & Skomedal, Gunstein (2018). Screening silicide thermoelectric materials using ab initio transport calculations.
 • Løvvik, Ole Martin; Wenner, Sigurd & Ringdalen, Inga Gudem (2018). Fundamental Studies of Precipitates as Strengthening Agents in Aluminium Alloys.
 • Pike, Nicholas & Løvvik, Ole Martin (2018). Determination of the pyroelectric coefficient in spontaneously polarized materials.
 • Pike, Nicholas & Løvvik, Ole Martin (2018). High-throughput calculations of the pyroelectric coefficient in spontaneously polarized materials.
 • Tabib, Mandar & Løvvik, Ole Martin (2018). Algoritme på grønn materialjakt. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Tabib, Mandar; Løvvik, Ole Martin; Johannessen, Kjetil Andre; Rasheed, Adil; Sagvolden, Espen & Rustad, Anne Marthine (2018). Discovering Thermoelectric Materials Using Machine Learning: Insights and Challenges..
 • Berland, Kristian; Eliassen, Simen Nut Hansen; Schrade, Matthias; Tofan, Raluca; Guzik, Matylda Natalia; Gunnæs, Anette Eleonora; Finstad, Terje; Katre, Anikta; Madsen, Georg; Persson, Clas & Løvvik, Ole Martin (2017). Using theory to understand thermoelectric materials.
 • Berland, Kristian; Løvvik, Ole Martin & Persson, Clas (2017). How hybrid exchange affects thermoelectric transport properties of GaAs, PbTe, Cu2Se, and half Heuslers: Accurate grid sampling enabled with a corrected k.p scheme.
 • Bernal, Fabian Leonardo Martinez; Fjellvåg, Helmer & Løvvik, Ole Martin (2017). Ternary Iron (II) and Chromium (II) Fluoroperovskites - A Class of Complex Solids. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 1898.
 • Grandcolas, Mathieu; Jelle, Bjørn Petter; Gao, Tao; Løvvik, Ole Martin; Bohne, Rolf André; Alex Mofid, Sohrab; Ng, Serina & Sagvolden, Espen (2017). Nano Insulation Materials (NIMs) Applying Hollow Silica Nanospheres and Nanofibers.
 • Jelle, Bjørn Petter; Alex Mofid, Sohrab; Gao, Tao; Grandcolas, Mathieu; Løvvik, Ole Martin; Bohne, Rolf André; Ng, Serina & Sagvolden, Espen (2017). The Quest for Nano Insulation Materials Applying Hollow Silica Nanospheres.
 • Jelle, Bjørn Petter; Tilset, Bente Gilbu; Gao, Tao; Grandcolas, Mathieu; Løvvik, Ole Martin; Bohne, Rolf André; Alex Mofid, Sohrab; Ng, Serina & Sagvolden, Espen (2017). High-Performance Nano Insulation Materials for Energy-Efficient Buildings. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jemterud, Torkild; Gravensteen, Ida Kathrine; Løvvik, Ole Martin & Gadmar, Tone Charlotte (2017, 02. juni). Abels Tårn, NRK Radio: "Er popcorn junkfoodens svar på norsk gass?. [Radio].  Ekko, NRK P2.
 • Larsson, Andreas; Tollefsen, Torleif Andre; Løvvik, Ole Martin & Aasmundtveit, Knut Eilif (2017). Liquid Solid Diffusion (LSD) Bonding - A novel joining technology.
 • Larsson, Andreas; Tollefsen, Torleif Andre; Løvvik, Ole Martin & Aasmundtveit, Knut Eilif (2017). Liquid Solid Diffusion (LSD) bonding.
 • Larsson, Andreas; Tollefsen, Torleif Andre; Løvvik, Ole Martin & Aasmundtveit, Knut Eilif (2017). Liquid solid diffusion bonding - A novel joining technology.
 • Larsson, Andreas; Tollefsen, Torleif Andre; Løvvik, Ole Martin & Aasmundtveit, Knut Eilif (2017). Thermoelectric module for high temperature application.
 • Løvvik, Ole Martin (2017, 22. november). Californias miljøkamp inspirerer. [Radio].  Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2017, 22. september). Halogenpærer, sprudlevann og kaffegrut. [Radio].  Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2017, 20. oktober). Hva skjer hvis du setter et kjøleskap i fryseren?. [Radio].  Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2017, 10. november). Kraftverk fra springen og musikk fra vinglass. [Radio].  Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin; Shulumba, Nina; Hellman, Olle; Persson, Clas & Berland, Kristian (2017). Predicted figure-of-merit of half-Heusler alloys - importance of scattering mechanisms.
 • Røe, Ingeborg Treu; Selbach, Sverre Magnus & Løvvik, Ole Martin (2017). Finite temperature ab initio simulations of the lattice thermal conductivity of XNiBi, X=(Sc, Y, La), based half-Heuslers.
 • Schrade, Matthias; Berland, Kristian; Guzik, Matylda Natalia; Løvvik, Ole Martin & Finstad, Terje (2017). Why does the thermal conductivity of XNiSn vary for nominally identical samples?.
 • Zhao, Dongdong; Friis, Jesper; Løvvik, Ole Martin; Marthinsen, Knut & Li, Yanjun (2017). Atomistic simulations in Aluminium alloy development.
 • Alvaro, Antonio; Barnoush, Afrooz; Hajilou, Tarlan; Kheradmand, Nousha; Thue Jensen, Ingvild; Osen, Vidar; Løvvik, Ole Martin & Olden, Vigdis (2016). A multi-scale approach to grain boundary degradation by hydrogen.
 • Berland, Kristian; Eliassen, Simen Nut Hansen; Katre, A; Madsen, Georg; Løvvik, Ole Martin & Persson, Clas (2016). Optimizing the thermoelectric properties of (TiHfZr)NiSn alloys.
 • Berland, Kristian; Eliassen, Simen Nut Hansen; Katre, Anikta; Madsen, Georg; Persson, Clas & Løvvik, Ole Martin (2016). How to bring down the thermal conductivity of MNiSn Half-Heuslers - a theoretical analysis.
 • Eliassen, Simen Nut Hansen; Berland, Kristian & Løvvik, Ole Martin (2016). A first principles study of lattice thermal conductivity in XNiSn (X = Ti, Zr, Hf) half-Heusler alloys for thermoelectric applications.
 • Graff, Joachim Seland & Løvvik, Ole Martin (2016, 02. november). Forbrukerinspektørene, 2016-11-02. [TV].  NRK.
 • Jelle, Bjørn Petter; Tilset, Bente Gilbu; Grandcolas, Mathieu; Gao, Tao; Løvvik, Ole Martin; Bohne, Rolf André & Grønning, Terje (2016). Mer effektiv varmeisolasjon med nanoporer. Byggeindustrien.  ISSN 0332-7086.  (9), s 42- 42
 • Larsson, Andreas; Tollefsen, Torleif Andre; Løvvik, Ole Martin & Aasmundtveit, Knut Eilif (2016). Electronic packaging for harsh environments. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Larsson, Andreas; Tollefsen, Torleif Andre; Løvvik, Ole Martin & Aasmundtveit, Knut Eilif (2016). Liquid Solid Diffusion (LSD) Bonding – Joint structure and bonding method.
 • Larsson, Andreas; Tollefsen, Torleif Andre; Løvvik, Ole Martin & Aasmundtveit, Knut Eilif (2016). Ni–Sn Solid Liquid Interdiffusion (SLID) bonding.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 12:24 - Sist endret 23. juni 2011 15:11

Prosjekter

Forskergrupper