Ole Martin Løvvik

Professor II - Strukturfysikk
Bilde av Ole Martin Løvvik
English version of this page
Telefon +47 22840689
Mobiltelefon +47 99018428
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken Gaustadalleen 21 0349 Oslo

Faglige interesser

Jeg driver med parameterfri modellering av materialer relevant for ny energiteknologi. Hovedteknikken er såkalt density functional theory (DFT), som gir oss anledning til å forutsi grunnleggende egenskaper hos materialer basert på kjente og hypotetiske krystallstrukturer. Eksempler på egenskaper som kan beregnes:

 • Elektronisk båndstruktur
 • Krystallstrukturer
 • Overflatestrukturer og reaksjoner på overflater
 • Defekter og nanostrukturer
 • Transportegenskaper (Seebeck-koeffisient osv.)
 • Fonondispersjon (for temperaturavhengige egenskaper)
 • Kinetiske barrierer (til reaksjonshastighet, diffusjon osv.)
 • Molekyldynamikk (simulering av atomære prosesser ved gitt temperatur)

Aktiviteten er hovedsakelig innenfor følgende materialområder:

 • Termoelektriske materialer
 • Hydrider for hydrogenlagring
 • Oksider og brenselceller
 • Halvledere og solceller
 • Membraner for hydrogenseparasjon
 • Metaller og legeringer
 • Nanomaterialer av karbon.

Undervisning

Jeg har i de siste årene undervist i FYS-MENA4111

Bakgrunn

Jeg har hovedstilling som forsker ved SINTEF Materialer og kjemi, kontorplass i Forskningsveien 1 i Oslo (400 m fra Forskningsparken). Tidligere arbeidserfaring:

 • Førsteamanuensis II, Fysisk institutt, UiO jan. 2008 – d.d.
 • Postdoktorstipendiat, Institutt for energiteknikk, Kjeller juli 2006 – mai 2008.
 • Konsulent, Norges forskningsråd feb. 2006 – nov. 2006
 • Fødselspermisjon, Kjelsås m/omegn apr. 2004 – aug. 2004
 • Forsker, Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, UiO jan. 2004 – des. 2007
 • Postdoktorstipendiat, Fysisk institutt, UiO og Institutt for energiteknikk, Kjeller jan. 2002 – des. 2003
 • Førsteamanuensis, Norges Landbrukshøgskole aug. 2001 – des. 2001
 • Fødselspermisjon, Kjelsås m/omegn apr. 2000 – juli 2000
 • Postdoktorstipendiat, Fysisk institutt, UiO aug. 1999 – des. 2001
 • Siviltjeneste som distriktsmusiker, Nordreisa kommune aug. 1998 – aug. 1999
 • Fødselspermisjon, Kjelsås m/omegn jan. 1997 – mai 1997
 • Komponist og tekstforfatter, blant annet musikalen «Vasshjulets herrer» jan. 1996, 2008.
 • Frilansmusiker, diverse turneer (tilsammen ca. 6 måneder), Rikskonsertene jan. 1994 – aug. 1996
 • Utdanningsstipendiat, Fysisk institutt, UiO aug. 1993 – juli 1998
 • Undervisning i forskjellige begynnerkurs og doktorgradskurs, Fysisk institutt, UiO jan. 1992 – des. 1995

Utdanning:

 • Dr.scient. i energifysikk, Fysisk institutt, UiO juni 1998
 • Cand.scient. i teoretisk fysikk, Fysisk institutt, UiO jan. 1993
 • Grunnfag i musikk, UiO des. 1988

Samarbeid

En rekke nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Aktive forbindelser med forskere i Oslo, Gjøvik, Trondheim, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Østerrike, England, Spania, Italia, USA, Japan og Kina.

Emneord: Materialvitenskap og -teknologi, Fornybar Energi, Modellering og simulering, Nano- og mikroteknologi

Publikasjoner

 • Graff, Joachim Seland; Schuler, Raphael; Song, Xin; Castillo-Hernandez, Gustavo; Skomedal, Gunstein; Enebakk, Erik; Wright, Daniel Nilsen; Stange, Marit Synnøve Sæverud; de Boor, Johannes; Løvvik, Ole Martin & Schrade, Matthias (2021). Fabrication of a Silicide Thermoelectric Module Employing Fractional Factorial Design Principles. Journal of Electronic Materials.  ISSN 0361-5235. . doi: 10.1007/s11664-021-08902-y Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bernal, Fabian Leonardo Martinez; Sottmann, Jonas; Wragg, David; Fjellvåg, Helmer; Fjellvåg, Øystein; Drathen, Christina; Slawinski, Wojciech Andrzej & Løvvik, Ole Martin (2020). Structural and magnetic characterization of the elusive Jahn-Teller active NaCrF3. PHYSICAL REVIEW MATERIALS.  ISSN 2475-9953.  4(5) . doi: 10.1103/PhysRevMaterials.4.054412 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Løvvik, Ole Martin; Flage-Larsen, Espen & Skomedal, Gunstein (2020). Screening of thermoelectric silicides with atomistic transport calculations. Journal of Applied Physics.  ISSN 0021-8979.  128 . doi: 10.1063/5.0008198 Vis sammendrag
 • Polfus, Jonathan Marc; Løvvik, Ole Martin; Bredesen, Rune & Peters, Thijs (2020). Hydrogen induced vacancy clustering and void formation mechanisms at grain boundaries in palladium. Acta Materialia.  ISSN 1359-6454.  195, s 708- 719 . doi: 10.1016/j.actamat.2020.06.007 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Berland, Kristian; Shulumba, Nina; Hellman, Olle; Persson, Clas & Løvvik, Ole Martin (2019). Thermoelectric transport trends in group 4 half-Heusler alloys. Journal of Applied Physics.  ISSN 0021-8979.  126(14), s 1- 15 . doi: 10.1063/1.5117288 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bondevik, Tarjei; Kuwabara, Akihide & Løvvik, Ole Martin (2019). Application of machine learning-based selective sampling to determine BaZrO3 grain boundary structures. Computational Materials Science.  ISSN 0927-0256.  164, s 57- 65 . doi: 10.1016/j.commatsci.2019.03.054 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bondevik, Tarjei; Ness, Heine Håland; Bazioti, Kalliopi; Norby, Truls Eivind; Løvvik, Ole Martin; Koch, Christoph T. & Prytz, Øystein (2019). Investigation of the electrostatic potential of a grain boundary in Y-substituted BaZrO3 using inline electron holography. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP.  ISSN 1463-9076.  21(32), s 17662- 17672 . doi: 10.1039/c9cp02676b Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Larsson, Andreas; Tollefsen, Torleif Andre; Løvvik, Ole Martin & Aasmundtveit, Knut (2019). A Review of Eutectic Au-Ge Solder Joints. Metallurgical and Materials Transactions A.  ISSN 1073-5623.  50(10), s 4632- 4641 . doi: 10.1007/s11661-019-05356-0 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pike, Nicholas & Løvvik, Ole Martin (2019). Calculation of the anisotropic coefficients of thermal expansion: A first-principles approach. Computational Materials Science.  ISSN 0927-0256.  167, s 257- 263 . doi: 10.1016/j.commatsci.2019.05.045 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pike, Nicholas; Matt, Amina & Løvvik, Ole Martin (2019). Determining the Optimal Phase-Change Material via High-Throughput Calculations. MRS Advances.  ISSN 2059-8521. . doi: 10.1557/adv.2019.235
 • Remonato, Filippo; Løvvik, Ole Martin & Flage-Larsen, Espen (2019). Effectiveness of Neural Networks for Research on Novel Thermoelectric Materials. A Proof of Concept., In  Nordic Artificial Intelligence Research and Development: Third Symposium of the Norwegian AI Society, NAIS 2019.  Springer.  ISBN 978-3-030-35664-4.  kapittel.  s 69 - 77 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Zhang, H.; Hippalgaonkar, K.; Buonassisi, T.; Løvvik, Ole Martin; Sagvolden, Espen & Ding, D. (2019). Machine Learning for Novel Thermal-Materials Discovery: Early Successes, Opportunities, and Challenges. Engineered Science.  ISSN 2576-988X.  2, s 1- 8 . doi: 10.30919/esee8c209
 • Almeida Carvalho, Patricia; Thøgersen, Annett; Ma, Quanbao; Wright, Daniel Nilsen; Diplas, Spyridon; Galeckas, Augustinas; Azarov, Alexander; Jokubavicius, Valdas; Sun, J; Syväjärvi, Mikael; Svensson, Bengt Gunnar & Løvvik, Ole Martin (2018). Boron-doping of cubic SiC for intermediate band solar cells: a scanning transmission electron microscopy study. SciPost Physics.  ISSN 2542-4653.  5(3) . doi: 10.21468/SciPostPhys.5.3.021
 • Galeckas, Augustinas; Almeida Carvalho, Patricia; Ma, Quanbao; Azarov, Alexander; Hovden, Sigurd Slettemark; Thøgersen, Annett; Wright, Daniel Nilsen; Diplas, Spyridon; Løvvik, Ole Martin; Jokubavicius, Valdas; Sun, Jianwu; Syväjärvi, Mikael & Svensson, Bengt Gunnar (2018). Optical and microstructural investigation of heavy B-doping effects in sublimation-grown 3C-SiC. Materials Science Forum.  ISSN 0255-5476.  924, s 221- 224 . doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.924.221 Vis sammendrag
 • Jensen, Ingvild Julie Thue; Olden, Vigdis & Løvvik, Ole Martin (2018). Decohesion Energy of ? 5 (012) Grain Boundaries in Ni as Function of Hydrogen Content. Metallurgical and Materials Transactions A.  ISSN 1073-5623.  s 1- 6 . doi: 10.1007/s11661-018-4982-8
 • Larsson, Andreas; Tollefsen, Torleif Andre; Aasmundtveit, Knut & Løvvik, Ole Martin (2018). Liquid Solid Diffusion (LSD) Bonding. A novel joining technology, In  2017 21st European Microelectronics and Packaging Conference (EMPC) & Exhibition.  IEEE.  ISBN 978-1-5386-2309-1.  Kapittel. Vis sammendrag
 • Løvvik, Ole Martin & Berland, Kristian (2018). Predicting the thermoelectric figure-of-merit from first principles. Materials Today: Proceedings.  ISSN 2214-7853.  5(4), s 10227- 10234 . doi: 10.1016/j.matpr.2017.12.269
 • Løvvik, Ole Martin; Zhao, Dongdong; Li, Yanjun; Bredesen, Rune & Peters, Thijs (2018). Grain boundary segregation in Pd-Cu-Ag alloys for high permeability hydrogen separation membranes. Membranes.  ISSN 2077-0375.  8(3) . doi: 10.3390/membranes8030081 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Peters, Thijs; Almeida Carvalho, Patricia; van Wees, J.F.; Overbeek, J.P.; Sagvolden, Espen; van Berkel, F.P.F.; Løvvik, Ole Martin & Bredesen, Rune (2018). Leakage evolution and atomic-scale changes in Pd-based membranes induced by long-term hydrogen permeation. Journal of Membrane Science.  ISSN 0376-7388.  563, s 398- 404 . doi: 10.1016/j.memsci.2018.06.008
 • Tabib, Mandar; Løvvik, Ole Martin; Johannessen, Kjetil Andre; Rasheed, Adil; Sagvolden, Espen & Rustad, Anne Marthine (2018). Discovering Thermoelectric Materials Using Machine Learning: Insights and Challenges. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  11139 LNCS, s 392- 401 . doi: 10.1007/978-3-030-01418-6_39 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Thøgersen, Annett; Jensen, Ingvild Julie Thue; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Kjeldstad, Torunn; Martinez-Martinez, Diego; Løvvik, Ole Martin; Ulyashin, Alexander & Diplas, Spyridon (2018). Formation of nanoporous Si upon self-organized growth of Al and Si nanostructures. Nanotechnology.  ISSN 0957-4484.  29(31) . doi: 10.1088/1361-6528/aac36a Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thøgersen, Annett; Jensen, Ingvild Julie Thue; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Røyset, Arne Karstein; Løvvik, Ole Martin; Ulyashin, Alexander & Diplas, Spyridon (2018). Valence charge distribution in homogenous silicon-aluminium thin-films. Journal of Physics: Condensed Matter.  ISSN 0953-8984.  30:35502(33), s 1- 11 . doi: 10.1088/1361-648X/aad216 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Zhao, Dongdong; Løvvik, Ole Martin; Marthinsen, Knut & Li, Yanjun (2018). Segregation of Mg, Cu and their effects on the strength of Al Σ5 (210)[001] symmetrical tilt grain boundary. Acta Materialia.  ISSN 1359-6454.  145, s 235- 246 . doi: 10.1016/j.actamat.2017.12.023 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eliassen, Simen Nut Hansen; Katre, Anikta; Madsen, Georg; Persson, Clas; Løvvik, Ole Martin & Berland, Kristian (2017). Lattice thermal conductivity of TixZryHf1−x−yNiSn half-Heusler alloys calculated from first principles: Key role of nature of phonon modes. Physical review B (PRB).  ISSN 2469-9950.  95(4) . doi: 10.1103/PhysRevB.95.045202 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jelle, Bjørn Petter; Alex Mofid, Sohrab; Gao, Tao; Grandcolas, Mathieu; Løvvik, Ole Martin; Bohne, Rolf André; Ng, Serina & Sagvolden, Espen (2017). The Quest for Nano Insulation Materials Applying Hollow Silica Nanospheres, In Daniel Quénard (ed.),  Proceedings of the 13th International Vacuum Insulation Symposium (IVIS 2017).  Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB).  Proceedings article.  s 21 - 22
 • Jelle, Bjørn Petter; Tilset, Bente Gilbu; Gao, Tao; Grandcolas, Mathieu; Løvvik, Ole Martin; Bohne, Rolf André; Alex Mofid, Sohrab; Ng, Serina & Sagvolden, Espen (2017). High-Performance Nano Insulation Materials for Energy-Efficient Buildings, In N N (ed.),  Proceedings of TechConnect World Innovation Conference 2017.  TechConnect.  ISBN 978-0-9975117-6-5.  Conference article.  s 289 - 292 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jensen, Ingvild Julie Thue; Gorantla, Sandeep Madhukar; Løvvik, Ole Martin; Gan, Jiantuo; Nguyen, Phuong Dan; Monakhov, Edouard; Svensson, Bengt Gunnar; Gunnæs, Anette Eleonora & Diplas, Spyridon (2017). Interface phenomena in magnetron sputtered Cu2O/ZnO heterostructures. Journal of Physics: Condensed Matter.  ISSN 0953-8984.  29(43) . doi: 10.1088/1361-648X/aa8799 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jones, Lewys; Wenner, Sigurd; Nord, Magnus Kristofer; Ninive, Per Harald; Løvvik, Ole Martin; Holmestad, Randi & Nellist, P.D. (2017). Optimising multi-frame ADF-STEM for high-precision atomic-resolution strain mapping. Ultramicroscopy.  ISSN 0304-3991.  179, s 57- 62 . doi: 10.1016/j.ultramic.2017.04.007 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Løvvik, Ole Martin (2021, 21. mai). Effektivitet og pris av batterier i batteribanker og nettbrett. [Radio].  Intervju i Abels tårn, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2021, 05. februar). Volum av Li-batterier og horisontale raketter. [Radio].  Intervju i Abels tårn, NRK P2.
 • Tranås, Rasmus André; Berland, Kristian; Løvvik, Ole Martin & Tomic, Oliver (2021). Fingerprints of low lattice thermal conductivity compounds: half-Heusler case study and beyond.
 • Tranås, Rasmus André; Løvvik, Ole Martin; Tomic, Oliver & Berland, Kristian (2021). Active sample selection for finding low lattice thermal conductivity materials using machine learning.
 • Jeyanthinath, Mayandi; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Dahl, Øystein; Sunding, Martin Fleissner; Sagvolden, Espen; Flage-Larsen, Espen; Schrade, Matthias; Deuermeier, J.; Fortunato, Elvira; Diplas, Spyridon; Løvvik, Ole Martin; Finstad, Terje & Almeida Carvalho, Patricia (2020). Functional Properties of CrFeCoNiCu and GeFeCoNiCu oxides. Vis sammendrag
 • Løvvik, Ole Martin; Graff, Joachim Seland; Schrade, Matthias; Sunding, Martin Fleissner; Wright, Daniel Nilsen; Song, Xin; Finstad, Terje; Enebakk, Erik; Tollefsen, Torleif Andre & Skomedal, Gunstein (2020). Silicide module produced in the TESil project.
 • Jemterud, Torkild; Danielsen, Anne; Brodal, Per; Løvvik, Ole Martin; Goodwin, Morten & Knudsen, Pål Moddi (2020, 28. august). Abels tårn: En følsom AI tester visesang. [Radio]. Vis sammendrag
 • Løvvik, Ole Martin (2020, 22. mai). Elektronikk i varme omgivelser og termoelektriske generatorer. [Radio].  Intervju i Abels tårn, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2020). Energy Conversion Using Phase Transformations.
 • Løvvik, Ole Martin (2020). Mission Innovation – inspiration for new infrastructure in Norway.
 • Løvvik, Ole Martin (2020). Palladium membranes for hydrogen separation - interesting for nanoparticles?.
 • Løvvik, Ole Martin (2020, 20. november). Uranglassur og enorme vindmøller. [Radio].  Intervju i Abels tårn, NRK P2.
 • Nyberg, Fredrik; Løvvik, Ole Martin & Persson, Clas (2020). Ab initio calculation of the coefficient of thermal expansion and the secondary pyroelectric vector.
 • Løvvik, Ole Martin; Berland, Kristian; Remonato, Filippo; Sagvolden, Espen; Flage-Larsen, Espen; Schrade, Matthias; Tanusilp, S.; Kurosaki, K.; Tabib, Mandar; Persson, Clas; Shulumba, Nina; Hellman, Olle & Skomedal, Gunstein (2019). Screening thermoelectric materials with ab initio atomistic modelling and machine learning techniques.
 • Mayandi, Jeyanthinath; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Sagvolden, Espen; Sunding, Martin Fleissner; Dahl, Øystein; Schrade, Matthias; Deuermeier, J.; Fortunato, E.; Løvvik, Ole Martin; Diplas, Spyridon; Finstad, Terje & Calvaho, Patricia (2019). Development of sputtered HEA thin films and their functional properties.
 • Both, Kevin Gregor; Norby, Truls Eivind; Bjørheim, Tor Svendsen & Løvvik, Ole Martin (2019). Cu2O – ZnO p-n Junctions: Thermodynamics, Structure, and Properties – an Experimental and Theoretical Study.
 • Frøen, Emil Herman; Norby, Truls Eivind; Bjørheim, Tor Svendsen & Løvvik, Ole Martin (2019). Coexistent Oxide p-n Junctions: DFT Analysis of Interfaces Between Nickel Oxide and Zinc Oxide.
 • Jemterud, Torkild; Joner, Erik; van Oort, Bob; Dyrrdal, Anita Verpe & Løvvik, Ole Martin (2019, 24. mai). Abels tårn om klima. [Radio].  NRK P2.
 • Løberg, Monika; Karlsen, Ole Bjørn; Løvvik, Ole Martin; Almeida Carvalho, Patricia & Gunnæs, Anette Eleonora (2019). Characterization of phase transformations within the Cu-Pd-Sn system - a possible shape memory alloy for energy conversion.
 • Løberg, Monika; Løvvik, Ole Martin; Almeida Carvalho, Patricia; Karlsen, Ole Bjørn & Gunnæs, Anette Eleonora (2019). Phase Transformations within the Cu-Pd-Sn system.
 • Løberg, Monika; Pike, Nicholas; Almeida Carvalho, Patricia; Karlsen, Ole Bjørn; Løvvik, Ole Martin & Gunnæs, Anette Eleonora (2019). Martensitic-like phase transformations within the Cu-Pd-Sn system.
 • Løberg, Monika; Pike, Nicholas; Karlsen, Ole Bjørn; Almeida Carvalho, Patricia; Løvvik, Ole Martin & Gunnæs, Anette Eleonora (2019). Characterization of phase transforming, Heusler based (Cu-Pd-Sn), alloys for energy harvesting..
 • Løvvik, Ole Martin (2019, 01. februar). Batterier i kulda, luftmotstand hos skihoppere og sang i dusjen. [Radio].  Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2019, 04. desember). Batteriteknologi. [Radio].  Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2019, 26. februar). Følelser redder miljøet? Om kobbergruven ved Repparfjorden. [Radio].  Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2019, 16. april). Hvor blir kiloene av, grunnstoffer i periodesystemet. [TV].  Intervju i Abels tårn, NRK2.
 • Løvvik, Ole Martin (2019, 29. november). Hvor miljøvennlig er en elbil?. [Radio].  Intervju i Abels Tårn, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2019, 01. mars). Hvor mye kobber trenger vi egentlig til fornybar energiteknologi?. [Radio].  Intervju i Radio Nova.
 • Løvvik, Ole Martin (2019, 11. juni). Hvor sikker er en hydrogenbil?. [TV].  Intervju i Dagsrevyen, NRK1.
 • Løvvik, Ole Martin (2019). Introduction to the COMET project.
 • Løvvik, Ole Martin (2019, 24. mai). Klimasending fra Eidsvolls plass om bærekraft og fornybar energi. [Radio].  Intervju i Abels tårn, NRK2.
 • Løvvik, Ole Martin (2019, 12. april). Lys om vinteren, hvor blir kiloene av, grunnstoffer i periodesystemet. [Radio].  Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2019). Nye løsninger for å lage strøm av spillvarme kan gi muligheter for norsk industri. Kommentarer i artikkelen.. Teknisk Ukeblad.  ISSN 0040-2354.
 • Løvvik, Ole Martin; Flage-Larsen, Espen & Skomedal, Gunstein (2019). Atomistic simulations and machine learning methods for development of thermoelectric materials.
 • Mayandi, Jeyanthinath; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Dahl, Øystein; Sunding, Martin Fleissner; Sagvolden, Espen; Schrade, Matthias; Deuermeier, J.; Fortunato, Elvira; Diplas, Spyridon; Løvvik, Ole Martin; Finstad, Terje & Almeida Carvalho, Patricia (2019). Exploring functional properties of high entropy oxides. Vis sammendrag
 • Mayandi, Jeyanthinath; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Sagvolden, Espen; Sunding, Martin Fleissner; Dahl, Øystein; Schrade, Matthias; Deuermeier, J.; Fortunato, E.; Løvvik, Ole Martin; Diplas, Spyridon; Almeida Carvalho, Patricia & Terje G, Finstad (2019). Structural and Electrical Properties of Sputtered HEA Thin Films of CrFeCoNiCu and their Oxidation Studies. Vis sammendrag
 • Mayandi, Jeyanthinath; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Sunding, Martin Fleissner; Schrade, Matthias; Deuermeier, J.; Fortunato, E.; Løvvik, Ole Martin; Diplas, Spyridon; Almeida Carvalho, Patricia & Terje G, Finstad (2019). Physical properties of sputtered CrFeCoNiCu thin films on quartz substrate. Vis sammendrag
 • Mjærum, Dagfinn Olaf Øvrevik; Persson, Clas; Berland, Kristian & Løvvik, Ole Martin (2019). Layer Stacking and Electronic Properties of Hexagonal Covalent Organic Frameworks - A Computational Investigation with van der Waals Density Functional Theory. Vis sammendrag
 • Pike, Nicholas; Matt, Amina & Løvvik, Ole Martin (2019). Determining the Optimal Phase-Change Material via High-Throughput Calculations.
 • Sunding, Martin Fleissner; Løberg, Monika; S. Azar, Amin; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Almeida Carvalho, Patricia; Karlsen, Ole Bjørn; Pike, Nicholas; Gunnæs, Anette Eleonora; Diplas, Spyridon & Løvvik, Ole Martin (2019). The Need for a Multi-Technique Approach in the Search for New Phase-Transforming Materials. Vis sammendrag
 • Berland, Kristian; Eliassen, Simen Nut Hansen; Løvvik, Ole Martin; Persson, Clas & Schrade, Matthias (2018). Computational Engineering of Thermoelectric Materials.
 • Bondevik, Tarjei & Løvvik, Ole Martin (2018). Applying Machine Learning-based Selective Sampling to determine Grain Boundary Structures.
 • Løberg, Monika; Løvvik, Ole Martin & Gunnæs, Anette Eleonora (2018). Energy Conversion using Phase Transforming Materials - the Cu-Pd-Sn system.
 • Løberg, Monika; Løvvik, Ole Martin & Gunnæs, Anette Eleonora (2018). Martensitic like phase transformations in the Cu-Pd-Sn system.
 • Løvvik, Ole Martin (2018). CLEAN ENERGY FET Flagship.
 • Løvvik, Ole Martin (2018, 28. november). Dette flyet flyr uten noen bevegelige deler. [Internett].  Kommentar i forskning.no.
 • Løvvik, Ole Martin (2018, 28. februar). Følger av Trumps forhold til forskning. [Radio].  Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2018, 06. februar). Handlevogner og heliumtrompet. [TV].  Abels tårn, NRK2.
 • Løvvik, Ole Martin (2018, 02. februar). Handlevogner, teip og heliumtrompet. [Radio].  Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2018). High-throughput search for heat harvesting materials.
 • Løvvik, Ole Martin (2018, 28. september). Karakterisering av stålskjeer, varm suppe og sykkelritt. [Radio].  Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin (2018). Machine learning of energy materials.
 • Løvvik, Ole Martin (2018). Moderne metoder innen modellering og maskinlæring kan gi nye løsninger for energieffektivisering og utnyttelse av spillvarme.
 • Løvvik, Ole Martin (2018, 02. oktober). Stålskjeer, suppe og sykkelritt. [TV].  Abels tårn, NRK2.
 • Løvvik, Ole Martin (2018, 22. oktober). Svenske forskere har designet et molekyl som gjør det mulig å lagre solvarme i 18 år. [Tidsskrift].  Kommentar i Teknisk Ukeblad.
 • Løvvik, Ole Martin (2018). Thermoelectric materials for energy harvesting – high-throughput screening using new tools.
 • Løvvik, Ole Martin (2018). Thermoelectric materials for energy harvesting – new modelling tools with predictive power.
 • Løvvik, Ole Martin (2018, 17. januar). Trump ut av storsatsing på fornybar energi. [Radio].  Intervju i Ekko, NRK P2.
 • Løvvik, Ole Martin; Flage-Larsen, Espen & Skomedal, Gunstein (2018). Screening silicide thermoelectric materials using ab initio transport calculations.
 • Løvvik, Ole Martin; Wenner, Sigurd & Ringdalen, Inga Gudem (2018). Fundamental Studies of Precipitates as Strengthening Agents in Aluminium Alloys.
 • Pike, Nicholas & Løvvik, Ole Martin (2018). Determination of the pyroelectric coefficient in spontaneously polarized materials.
 • Pike, Nicholas & Løvvik, Ole Martin (2018). High-throughput calculations of the pyroelectric coefficient in spontaneously polarized materials.
 • Tabib, Mandar & Løvvik, Ole Martin (2018). Algoritme på grønn materialjakt. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Tabib, Mandar; Løvvik, Ole Martin; Johannessen, Kjetil Andre; Rasheed, Adil; Sagvolden, Espen & Rustad, Anne Marthine (2018). Discovering Thermoelectric Materials Using Machine Learning: Insights and Challenges..
 • Almeida Carvalho, Patricia; Peters, Thijs; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Ma, Quanbao; Svensson, Bengt Gunnar; Jokubavicius, Valdas; Syväjärvi, Mikael & Løvvik, Ole Martin (2017). Atomic-scale changes induced by hydrogen and boron in crystalline materials.
 • Berland, Kristian; Eliassen, Simen Nut Hansen; Schrade, Matthias; Tofan, Raluca; Guzik, Matylda Natalia; Gunnæs, Anette Eleonora; Finstad, Terje; Katre, Anikta; Madsen, Georg; Persson, Clas & Løvvik, Ole Martin (2017). Using theory to understand thermoelectric materials.
 • Berland, Kristian; Løvvik, Ole Martin & Persson, Clas (2017). How hybrid exchange affects thermoelectric transport properties of GaAs, PbTe, Cu2Se, and half Heuslers: Accurate grid sampling enabled with a corrected k.p scheme.
 • Bernal, Fabian Leonardo Martinez; Fjellvåg, Helmer & Løvvik, Ole Martin (2017). Ternary Iron (II) and Chromium (II) Fluoroperovskites - A Class of Complex Solids. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 1898.
 • Grandcolas, Mathieu; Jelle, Bjørn Petter; Gao, Tao; Løvvik, Ole Martin; Bohne, Rolf André; Alex Mofid, Sohrab; Ng, Serina & Sagvolden, Espen (2017). Nano Insulation Materials (NIMs) Applying Hollow Silica Nanospheres and Nanofibers.
 • Jelle, Bjørn Petter; Alex Mofid, Sohrab; Gao, Tao; Grandcolas, Mathieu; Løvvik, Ole Martin; Bohne, Rolf André; Ng, Serina & Sagvolden, Espen (2017). The Quest for Nano Insulation Materials Applying Hollow Silica Nanospheres.
 • Jelle, Bjørn Petter; Tilset, Bente Gilbu; Gao, Tao; Grandcolas, Mathieu; Løvvik, Ole Martin; Bohne, Rolf André; Alex Mofid, Sohrab; Ng, Serina & Sagvolden, Espen (2017). High-Performance Nano Insulation Materials for Energy-Efficient Buildings. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jemterud, Torkild; Gravensteen, Ida Kathrine; Løvvik, Ole Martin & Gadmar, Tone Charlotte (2017, 02. juni). Abels Tårn, NRK Radio: "Er popcorn junkfoodens svar på norsk gass?. [Radio].  Ekko, NRK P2.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 12:24 - Sist endret 23. juni 2011 15:11

Prosjekter

Forskergrupper